MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 81

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ŞUBEMİZ 39. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI YAYINLANDI


GÖRÜŞ / RAPOR


 
39. Dönem Çalışma Programı; Çalışma İlkelerimiz, Üye İlişkileri ve Örgütlenme, Yönetim Kurulu Çalışmaları, Oda Örgütüne Yönelik Çalışmalar, Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler, Eğitim Ve Etkinlik Çalışmaları, TMMOB’ye Bağlı Odalar, Diğer Meslek Odaları, Belediyeler, Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler, Basın - Yayın Birimi Çalışmaları, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler bölümlerinden oluşuyor. Çalışma Programı ekte yer almaktadır.
 

 

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBESİ

39. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

 

Mart 2014 – Mart 2016

 

 

 


İÇİNDEKİLER 

 

SUNUŞ

 

1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME

3. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

3.1 Meslek Dalı Komisyonları

3.2. Komisyonlar

3.3. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları

3.4. İşyeri Temsilcilik Çalışmaları

3.5. İl- İlçe Temsilcilik Çalışmaları

4. ODA ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

5. MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

6. EĞİTİM ve ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

6.1. Üyelere ve Öğrenci Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar

6.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.4. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Paneller vb. Etkinlikler

7. TMMOB`YE BAĞLI ODALAR, DİĞER MESLEK ODALARI, BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

7.1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

7.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler

7.3. Üniversitelerle İlişkiler

7.4. Sektörel Derneklerle İlişkiler

8. BASIN - YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Şube Bülteni, Yayın ve Üyelerle İletişim Kanalları (SMS, Eposta, Sosyal Medya)

9. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

9.1. Söyleşi, Konferans, Paneller

9.2.Müzik, Dans ve Fotoğraf Etkinlikleri

9.3. Konser, Sinema, Tiyatro Etkinlikleri

9.4. Spor Etkinlikleri

9.5. Gezi, Piknik ve Yürüyüş Etkinlikleri

9.6. Diğer Etkinlikler

10. SONUÇ

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

 

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 39. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlayarak 2014-2016 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk ve yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev paylaşımını yaptık.

 

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal mühendislerinden oluşan 15 bini aşkın üyesi, 10 il ve ilçe temsilciliği, 4 işyeri temsilciliği, 29 çalışanı ile şubemiz ülkenin her yerinde 1960`dan beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.

 

EMO Ana Yönetmeliği Amaç, Dayanak, Kuruluş, Üyelik kapsamında çalışmalarını sürdürmekte olan şubemiz meslektaşlarının hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışı ile çalışmalarına devam edecektir.

 

 


 1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Mevcut TMMOB ve EMO çalışma ilkelerini kabul etmekle beraber tarihsel misyonu geleceğe taşıma açısından aşağıda altını bir kere daha çizdiğimiz hususların önemli olduğunu düşünüyoruz.

 • EMO; Mesleki Demokratik Kitle Örgütüdür.
 • Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür. Sömüren ve sömürülenin olmadığı bir dünya ve barıştan yanadır.
 • Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.
 • Kamu çıkarını, meslek ve meslektaş çıkarlarını savunur.
 • Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, yerel ve merkezi iktidarın, kamu, meslek ve meslektaş çıkarlarına aykırı plan, politika ve uygulamalarını sorgulamak, takipçisi olmak, deşifre etmek ve bu uygulamalara karşı çalışmalar yapmak Odamızın vazgeçilmez görevidir.
 • "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmek, çözüm önerileri getirmek odamızın görevidir.
 • Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ile ilkeli ilişkiler kurar
 • Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı olan demokrasi savunulur ve gerektiğinde aktif rol alır.
 • Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli kılınmalıdır.
 • Ülke gündemine müdahil olur.  Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.
 • Oda`nın temel görevlerinin başında, meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir.
 • Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
 • Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
 • Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.
 • Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.
 • Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
 • Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, Odanın meslektaşlarca "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.
 • Odamız mühendislerin grevli toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif destek verir.
 • Odamız üyelerimizin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.
 • Odamız kadın ve LGBTİ mühendislerin meslek alanında ve eğitim sürecinde karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele eder.
 • Engelli mühendislere yönelik hak ihlallerine karşı mücadele eder.
 • Örgütsel bağımsızlığı her koşul altında korur. Gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.
 • Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
 • Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.
 • Oda`nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.
 • Gelirleri öncelikle üye ödentileri olan bir örgüt yaratılması amaçlanır.
 • Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, dergiler, düzenlenecek eğitimler, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler, üye aidatları esas gelir alanları olarak görülür.
 • Odamız enerjinin her insan için temel bir hak olduğunu savunur. Herkesin yaşamı yok etmeyen kaynaklardan elde edilen sürekli, güvenli ve temiz enerjiye minimum maliyetle ulaşımının koşullarının sağlanabilmesi için çalışır.  

 

2.YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

Odamızın en değerli kaynağını ve gücünü üyelerimizin oluşturduğu bilinciyle; Şubemize kayıtlı 15 bini aşkın üyemizle örgütsel iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi, üyelerimizin Şube çalışmalarına katkı ve katılımının en üst seviyeye çıkarılması, üye öneri ve istemlerine yanıt verilmesi öncelikli olacaktır.

Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan İşyeri Temsilciliği`ni özendirici ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. İş yeri temsilcileri ve Danışma Kurulu toplantıları düzenli olarak yapılarak görüş ve öneriler değerlendirilecektir. Görüş ve öneri akışının diğer iletişim yöntemleri ile sürekliliğinin sağlanmasına önem verilecektir.

Ücretli Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının TMMOB ve SGK arasında imzalanan Asgari Ücret Protokolünden yararlanmalarını sağlamak amacıyla şubemizin içinde aktif görev alacağı, TMMOB İstanbul İKK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Çalışan üyelerimizin SGK ödentilerinin düzenli ve gerçek oranlarda ödenmesi izlenecek ve yasadışı uygulamalar yapan işyerleri uyarılacaktır. Fazla mesai ve sosyal hakların ödenmesi için duyarlı olunacak, bu konuda Şubemize yapılan başvurular hukuk masamız tarafından dikkatle takip edilecektir.

Özel sektörde ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki koşularının iyileştirilmesinde, sorunlarının çözümlenmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde duyarlılığın arttırılmasına, yöntem ve araçların geliştirilmesine önem verilecektir. Şubemiz işyeri ziyaretleri, kongre ve sempozyumlar gibi teknik ve sosyal faaliyetlerle üyelerimizle birebir ilişkilerini güçlendirecektir.

Odamızın mesleki, sosyal, toplumsal ve kültürel çalışmalarının üyelerimize ve öğrenci üyelerimize etkili tanıtımının yapılmasına özen gösterilecektir.

Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlardaki evrensel gelişmeler ile bunların ülkemize ve yaşamımıza yansımalarını analiz edebilmek için ortamlar (söyleşi, seminer, konferans vb.) yaratılacaktır.

Odamıza yeni üye kazandırma konusunda özendirici ve tanıtıcı çalışmalar sürdürülecektir.

İşsiz üyelere uygun iş, öğrenci üyelere staj yeri bulmada yardımcı olan İş ve Staj Olanakları Birimi kurulacaktır. İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve çalışmalarına katılımı yönündeki özendirici uygulamalar sürdürülecektir.

Üyeye sunulan hizmetlerin bilgi işlem teknolojisinden de yararlanarak hızlı, doğru ve memnuniyet verici olması amaçlanacaktır. Bu kapsamda çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıcı ve üyelerimizle iletişim etkinliğini artırıcı eğitimleri almaları sağlanacaktır.

Şubemiz Öğrenci Komisyonu`nun (EMO-Genç) ilgili disiplinlerdeki bütün fakültelerin temsilcilerini kapsayacak bir Öğrenci Meclisi biçiminde örgütlenmesi, bu meclisin anfilere kadar yayılacak bir ağ şeklinde örgütlenmesi için çalışma yürütülecektir. 

80 ve 90 doğumlu genç üyelerimizin Şube içinde ayrı bir meclis olarak örgütlenmesi için Genç Mühendisler Komisyonu`na yetki verilmesi, genç üyelerimizin sorunlarına ve taleplerine öncelik verilmesi çalışma yapılacaktır.

Şubemiz Kadın Komisyonu`nun, kadın mühendis olmanın yarattığı sorunları ve talepleri ekseninde bir Mühendis Kadın Meclisi`nin oluşturulması ve düzenli olarak toplanabilmesi için yetkilendirilecek ve kadın üyelerimizin çalışmalarına öncelik verilecektir.

Başta Şubemiz binası olmak üzere, çalışma ve toplanma mekanlarının engelsiz hale getirilmesi ivedilikle haritalanacak ve en hızlı projelerle engelsiz mekanların yaratılması için çalışma yürütülecektir.   

 

3. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulumuz 7 asıl ve 7 yedek üyesiyle haftada en az bir kere toplanır. Kararlarını EMO Ana Yönetmeliği`ne göre alır. Yönetim Kurulumuz, çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda, tüm üyelerin mesleki, ekonomik, özlük haklarının her düzeyde savunulmasının yanı sıra, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler üreterek uygulanmasının takipçiliğini amaç edinecektir.

Şube olarak gerçekleştireceğimiz tüm faaliyet ve hizmetler, ölçülebilir, ulaşılabilir hedefler doğrultusunda planlanacak, hedeflerimizin gerçekleştirme durumu izlenecek, varsa aksaklıklar giderilerek, sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalara devam edilecektir.

Şubemiz internet sayfasında dinamik bir etkinlik takvimi oluşturulacak ve düzenli olarak güncellenecektir.

Yönetim Kurulumuz, asli çalışma alanlarının yanı sıra bütün birim ve oluşumları koordine eder işlerlik kazandırırken aynı zamanda çalışmaları raporlama yöntemiyle arşivleyecektir.

 

3.1. Zorunlu Toplantılar

·         Yönetim Kurulumuz yedek üyeleriyle birlikte her hafta toplanacaktır.

·Yönetim Kurulu ve komisyon sekretaryaları yılda iki kez toplantı düzenleyerek çalışmaları değerlendirir.

·         Yılda bir kez genel üye toplantısı yapılacaktır.

·         İki haftada bir yeni mezun üyelerle toplantı yapılması için çalışma yapılacaktır.

 

3.2. Şube Koordinasyon Kurulu

Şube koordinasyon kurulu; şube yönetim kurulu asıl üyeleri, şube denetçileri ile bağlı temsilciliklerden oluşur. Şube ile bağlı temsilcilikler arasında uyumlu çalışmayı sağlamak üzere oluşturulmuş kuruldur. Şube yönetim kurulunca yılda en az iki defa toplantıya çağrılır.

 

3.3. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları

Danışma Kurulu EMO ana yönetmeliğindeki amaca uygun olarak çalışma yapar. Ana yönetmeliğindeki tanıma uygun olarak Şube Yönetim Kurulunca belirlenir. Yılda en az 4 defa toplanır. Yönetim kurulunun veya Danışma Kurulu üyelerinin talebi üzerine daha sık toplantı düzenleyebilir.

Şube Danışma Kurulu çalışmaları sistematik, tanımlı, belirli bir katılım mekanizması olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi "Danışma Kurulu Yönergesi" çerçevesinde sürdürülecektir. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara yön verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına katılımlarının sağlandığı bir platform olarak değerlendirilecektir. Çalışmalarımızda, üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma Kurulu birlikte üretme anlayışıyla etkinleştirilerek çalışmalarını sürdürecektir.

 

3.4. İl- İlçe Temsilcilik Çalışmaları

Yönetim kurulu temsilcilikleri daha etkin hale getirmek için çalışma yapacaktır. Temsilcilikler için Şube yönetim kurulundan birer üye belirlenecektir. Trakya bölgesindeki temsilciliklerimizin gerekli olduğu durumlarda kendi koordinasyon toplantılarını yapmaları sağlanacaktır.

Şube etkinlikleri gerekli olduğu halde temsilciliklerde de yapılmaya çalışılacaktır.

İl temsilciliklerimizin olduğu bölgelerde İKK çalışmalarında aktif görev alır çalışmaların ortaklaştırılması için çaba sarfedilecektir.

Şube etkinlik alanındaki üyelerimizin Odamızdan çok yönlü beklentilerinin karşılanması, Oda – Üye ilişkilerinin geliştirilmesi, İl- İlçe Temsilciliklerinin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda İl-İlçe Temsilcilik yürütme kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin eğilimleri dikkate alınarak belirlenecektir.

Üyelerimizin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak üzere temsilciliklerde eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için çalışmalarda bulunulacaktır.

İl - İlçe Temsilciliklerinin teknik hizmet gereksinimleri hızlı biçimde karşılanacaktır. Temsilcilik çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla periyodik koordinasyon toplantıları yapılacaktır.

 

3.5. İşyeri Temsilciliği Çalışmaları

En az beş üyenin bulunduğu işyerlerinde veya iş bölgelerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile şube yönetim kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri temsilci ve yardımcıları şube yönetim kurulu kararı ile atanır, işyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevleri İşyeri Temsilcilikleri Yönergesi çerçevesinde belirlenir. Kamu ve özel işyerlerinde çalışan üyelerimizin Odamızla sürekli kurumsal ilişkinin sağlanması ve Şubemiz etkinliklerinin birimlere taşınması amacıyla 38. Dönemde oluşturulan işyeri temsilciliklerinin sayısının artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.

İşyeri temsilci ve yardımcılarının belirlenmesinde üyelerinin eğilimi esas alınacaktır. Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesinde etkin araçlardan biri olarak değerlendirdiğimiz işyeri temsilcilikleri ile üyelerimizin mesleki, özlük, ekonomik ve sosyal sorunlarının hızlı biçimde şube örgütüne ulaşmasına ve bunların çözülmesine çalışılacaktır. İşyeri temsilcilerimiz aracılığıyla eğitim etkinliklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Şube etkinlik alanında düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda çalışmalarına ilişkin duyuruların hızlı ve yaygın olarak ulaştırılması için her türlü iletişim aracı kullanılacaktır.

 

4. KOMİSYONLAR

EMO Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre komisyon ve Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir Yönetim Kurulu asıl ya da yedek üyesi komisyona atanır.. Şube Yönetim Kurulu sorumlusu komisyon sekretaryasında yer almayacaktır. Oda profesyonellerinden en az bir kişi görevlendirilecektir. Her bir komisyon çalışma programını 6 ayda bir yapar ve Şube Yönetim Kuruluna sunar.

Şube komisyonları kendi meclislerini Şube Yönetim Kurulu kararıyla oluşturur.

4.1 Meslek Dalı Komisyonları

Oda Yönetim Kurulu‘nun ya da Şube Yönetim Kurulu‘nun gerek görmesi durumunda veya mühendislik dalları üyelerinden en az ellisinin (50), kendi mühendislik dalı için Şube Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak başvurması halinde, Oda Yönetim Kurulu kararı ile MDK kurulur. Elektronik Mühendisliği meslek alanlarının gelişimine ve örgütlülüğüne katkıda bulunması amacıyla, Şubemiz Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına devam edecektir. Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu kurulması için Biyomedikal Mühendisliği Komisyonu görevlendirilecektir. Bu komisyonların görevi; Seminerler ve Söyleşiler yapmak, sempozyum ve kongrelere katkıda bulunmak, meslek alanlarına ilişkin uzmanlık tanımlamalarına ilişkin görüş ve öneri oluşturmak olacaktır.

 

4.2. Komisyonlar ve çalışma grupları

Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini diğer üyelerimize, topluma, sanayiye kazandırmak amacıyla, süreli/sürekli komisyonlar ve çalışma grupları oluşturulacaktır. Komisyonlar amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu kararı ile kendi alt çalışma gruplarını kurabilir. Komisyona üye görevlendirilmesinde üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda bilgi, deneyimlerinin yanı sıra, istek ve komisyon çalışmalarına ayıracakları süre ve katkı esas alınacaktır. Üyelerimizin görüş ve önerileri dikkate alınarak yeni komisyon taleplerine de çalışma programında yer verilebilecektir. Bu dönem içerisinde kurulacak olan komisyonlar aşağıdadır.

 

 • EMO-Genç
 • Kadın Komisyonu
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
 • Genç Mühendisler Komisyonu
 • Bilişim ve haberleşme komisyonu
 • Biyomedikal komisyonu
 • SMM Komisyonu
 • Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
 • Eğitim Komisyonu
 • Elektrik Piyasalarında Tüketicileri Koruma Komisyonu
 • Asansör ve Yürüyen Merdivenler Komisyonu
 • Enerji Komisyonu
 • Örgütlenme Komisyonu
 • Sosyal İşler Komisyonu
 • Yapı Denetim Komisyonu
 • Yayın Komisyonu
 • Yönetmelikler Komisyonu
 • Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Çalışma Grubu
 • Raylı Sistemler Çalışma Grubu

 

5. ODA ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Üyelerin talep ve gereksinimlerinin karşılanmasında etkin demokratik mekanizmaların yaratılması, bu mekanizmaların koordinasyonuyla elde edilecek verilerin meslek-meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanabilirliğini sağlayacak bir anlayışın sürdürülmesine özen gösterilecektir. Bu anlayışımız doğrultusunda; üyelerimizin katkı ve katılımı ile elde edilen verilerden oluşturulan meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projeler EMO ile birlikte üretme ve yönetme zeminlerine (Koordinasyon Kurulu, Yazmanlar-Saymanlar Toplantısı, Teknik Görevliler Ortak Toplantıları, Merkez Komisyonlar vb.) aktarılacaktır.

TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına şubeleri tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel açıdan zenginleştirilmesine şubemizce katkıda bulunulacaktır.

Kongre Sonuç Bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması amacıyla Oda Merkezi Koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine katkıda bulunulacaktır.

 

6. MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, haksız rekabet koşullarının engellenmesi ve yapılan hizmetlerin teknik şartnamelere, standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim etkinliğinin arttırılmasına çalışılacaktır. Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. Odamız teknik hizmetlerinin bilgi ve teknolojik yenilenmeleri kapsayarak etkinliğini, verimliliğini ve yaygınlığını sağlamak amacıyla bu hizmetlerin yürütücülüğünü üstlenen başta teknik görevliler olmak üzere destek veren komisyon üyelerinin sürekli eğitimine yönelik ortamlar yaratılacaktır.

Meslek alanlarımıza yönelik mesleki denetim etkin bir şekilde sürdürülecektir. Mahkemelere görevlendirdiğimiz bilirkişi dosyalarının bir nüshası mutlaka odaya gelmeli ve arşivlenmelidir. Arşivlenecek bu dosyalar oluşturulacak bir komite tarafından incelenip raporlanacak ve istatistiki veriler kamuoyuna duyurulacaktır.

 

7. EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Mevcut yönetmeliklere göre, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) eğitimleri sürdürülecektir. Şube eğitim merkezimiz bünyesinde, gerek içerik gerekse konu sayısı açısından sürekli güncellenerek devam ettirilmesi planlanan eğitim faaliyetleriyle; hızla gelişmekte olan bilim ve teknolojinin takip ve üretiminde ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede; gerek mesleki alanlarımıza yönelik olarak düzenlenecek eğitimlerle üye ve öğrenci üyelerimizin üniversite eğitimleri sırasında kazandıkları bilgileri sürekli eğitimlerle güncel tutmak ve gelişen teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak, halkımıza sunulan hizmet kalitesini arttırmak ve ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitim faaliyetlerinden edinilen tecrübelerle, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda halka yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Yeni üyelerimize odaya üye oldukları ilk bir yıl içerisinde MİSEM eğitimlerinden bir tanesinin bedelsiz verilmesi için çalışma yapılacaktır

 

7.1. Üyelere ve Öğrenci Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

Bilim ve teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması için odalarımızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar artmıştır.

Şubemiz ve şube etkinlik alanında bulunan temsilciliklerimizin olduğu il ve ilçelerde, üyelerimizin talepleri doğrultusunda, eğitim hizmetlerimizin kendilerine ulaşmasını sağlayabilmek için, her türlü teknolojik gelişim olanağı değerlendirilecektir.

Gerek sanayide çalışmakta olan, gerekse mühendislik bürolarında müşavir olarak hizmet veren üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde faydalı olabilecek teknolojik yeniliklerle ilgili tanıtıcı seminerler düzenlenerek kendilerine destek olunacaktır.

Meslek alanlarımızı etkileyen her türlü kanun ve yönetmelik değişikliğinde, üyelerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesini sağlamak ve yeni mevzuat doğrultusunda çalışma alanlarında yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunmak için seminer ve paneller düzenlenerek, eğitim programları oluşturulacaktır.

Yurt içi ve dışında çalışmış, mesleki birikime sahip meslektaşlarımızla bağlantılar kurularak, genç üyelerimize deneyim aktarabilecekleri ortamlar yaratılacaktır.

Geleceğin mühendisleri olan öğrenciler için, mesleki eğitime adım attıkları ilk günden itibaren, seçtikleri meslekle ilgili tanıtıcı ve öğretici söyleşiler planlanması öncelikli amaçlarımızdan biri olacaktır. Mezuniyete kadar, kendilerine iş hayatlarında faydalı olabilecek her türlü bilgiye ulaşmalarını sağlayabilecek bir kütüphane oluşturulması, mesleki konu ve sorunları tartışabilecekleri paneller ve söyleşiler düzenlenmesi ve meslek hayatında kendilerine temel oluşturacak bilgileri paylaşabilecekleri sektör tecrübesine sahip mühendislerle bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmesine ilişkin çalışmalarımız sürdürülecektir.

Eğitim alanında, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Biyomedikal Mühendisliğine yönelik konular, bu alanlara özgün ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınarak seçilecektir.

 

7.2. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

Uzmanlık alanımıza giren tüm konularda kamuoyuna yönelik çalışmalarımıza etkinlik kazandırılacaktır. "Isı Yalıtımı", "Enerji Tasarrufu", "Asansör Kontrolleri", "Güvenli Elektrik Kullanımı", "Elektrikli Ekipmanların Güvenli Kullanımı", "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri",  alternatif enerjiler ve çevre korunması bilincinin geliştirilmesi amacıyla kampanyalar, seminer programları ve bilgilendirici broşür dağıtımı çalışmalarına devam edilecektir.

 

7.3. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Paneller vb. Etkinlikler

Mesleğimizin uzmanlık alanına giren bölgesel ve ülke genelinde çeşitli konularda gündem oluşturabilmek amacıyla doğrudan veya diğer ilgili kuruluşlarla birlikte kongre, sempozyum ve panel vb. etkinlikler düzenlenecektir. Bu amaçla, Şubemiz bu dönemde en az iki adet Kongre/Sempozyum etkinliği yapmayı planlamaktadır. Kongre/Sempozyumların etkinlikleri anketler sonucunda değerlendirilmeye devam edilecek, gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Odamız adına Şubelerce gerçekleştirilecek ulusal düzeydeki kongre, sempozyum ve kurultaylara Şubemiz etkinlik alanından elde edilen bilgi ve deneyimlerinin yansıtılması amacıyla çok yönlü katkılar gerçekleştirilecektir. İstanbul`da yaşanan kent sorunları ile ilgili genel enerji ve haberleşme politikalarına dair söyleşiler düzenlenecektir.

 

8. TMMOB`YE BAĞLI ODALAR, DİĞER MESLEK ODALARI, BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 

8.1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

TMMOB`nin örgütsel bütünlüğü içerisinde TMMOB`ye bağlı Odaların İstanbul birimleri ile karşılıklı işbirliği ve dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Kentimiz, bölgemiz ve ülkemize ilişkin sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu çerçevede oluşturulacak çalışma gruplarında ve komisyonlarda aktif rol alınacaktır.

İKK`lar üzerinden ortak mesleki denetim uygulanması için çalışmalarda bulunulacaktır.

8.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler

Yerelleşmenin kendiliğinden demokratikleşmeyi sağlama gücünde olamayacağı bir gerçektir.

Enerji Verimliliği, Yapı Denetimi vb. yasa çalışmalarının halkın yararına, demokratik kitle ve meslek örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri gibi değil kamu hizmetinin gerçek sahibi gibi gören anlayışlara sahip olmasını sağlayacak önerilerimizin kamuoyu oluşturacak şekilde etkili duyurusu yönünde çalışmalar yapılacak ve bu yönde oluşan platformlara katkı ve katılımda bulunulacaktır. "Çağdaş, Planlı, Sağlıklı ve Demokratik Bir Kent Yaşamı" için görüş ve öneriler oluşturularak, kamuoyu ve tüm ilgililer bilgilendirilecektir.

Kentlilerin ulaşım, ısınma, enerji, su, konut, altyapı, eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, eğlenme vb. temel ihtiyaçları konularında çalışmalar yapılacaktır. Kentimizin güvenli, verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ortamına kavuşması amacına yönelik olarak uzmanlık alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye geçilerek mesleki denetim çalışmaları sürdürülecektir.

 

8.3. Üniversitelerle İlişkiler

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha da geliştirilecektir.

Mühendis adaylarıyla üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi sağlanacaktır.

Ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması hedefinde üniversite, sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler ve kamuya yararlı kılınması için Oda etkinliğinin daha da arttırılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilecektir. Üniversitelerin toplumsal gereksinimlere ve geleceğin öngörülerine yanıt verecek bilimsel çalışmaları yapabilmeleri için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim modellerine sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek verilecektir. Öğretim üyelerinin hak ettikleri ekonomik koşullara ulaşmak, yeterli bilimsel ve teknik donanımlara sahip olmak amacıyla yürüttükleri mücadelelerine destek olunacaktır.

Üniversitelerdeki eğitim programlarının, sanayi ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde kalitesinin arttırılması amacıyla ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasına destek olunacaktır. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları bulabilmesi için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir.

EMO`nun bilimsel çalışmalarına katkı koymak amacıyla yerelde bilimsel danışma kurulu oluşturulacaktır. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Üniversitelerde "Mühendisliğe Giriş" derslerinin organizasyonu için ilgili birimlerle koordineli çalışma yürütmek üzere girişimde bulunulacaktır.

Öğrenci üyelerimize gelecekteki meslektaşlarımız ve TMMOB`ye sahip çıkacak kuşaklar gözüyle bakılmaya devam edilecek, EMO-GENÇ Komisyonumuzun bülten, stant açma vb. çalışmaları ve akademik, demokratik üniversite mücadelesi desteklenecektir. Öğrenci üyelik sayısının arttırılmasına ve komisyonumuzun etkinliğinin daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır

Öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını destekleyen dönemsel (yaz/güz) seminerleri düzenlenmeye devam edilecektir.

Üniversitelerde resmi düzeyde EMO irtibat büroları oluşturulması için üniversitelerle görüşmeler yapılacaktır.

 

9. BASIN - YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Odamız görüş ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasında önemli görevler üstlenen Basın- Yayın Birimi`nin etkinliği artırılacaktır. Gerek üye ilişkilerinde gerek Odamızın kurumsal kimliğinin ve tüm etkinliklerinin tanınırlığının artırılması yönünde halkla ilişkilerin bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanılacaktır.

Elektronik olarak gönderilen şube etkinlik ve duyurularının üyeye kısa sürede duyurulması amacı ile haftalık olarak ulaştırılmaya devam edecektir.

Şubemizin tüm basılı yayın / dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve Şube Bülteni`nin bu yönde zenginleştirilerek üç ayda bir yayınlanmasına çalışılacaktır. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik öğrencilerine taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım çalışmaları yürütülecektir. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel basın - yayın organlarında etkili şekilde yer alması hedefiyle medya kuruluşları ile iletişim etkinleştirilecektir. Şube etkinlik veri tabanı oluşturularak etkinliklere ilişkin duyurular, sunumlar, ilgili diğer dokümanlar web sayfasından erişilebilecek şekilde üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Üyelerimizin uluslararası bilgi merkezlerine ulaşması ve internet uygulamalarının yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmaların yanı sıra, uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal, uluslararası yayınların toplanacağı merkez kütüphanesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlara erişim sağlayabilecekleri iletişim ağları konusunda destek verilecektir.

Şubemiz tarafından gerçekleştirilen her etkinliğin haber olarak üyelere ulaştırılmasının yanında etkinlikte ortaya konulan bilginin de üyelere doküman ve görsellerle aktarılması, söyleşi ve seminerlerin detaylı bilgisinin sunulması, seri etkinliklerin kitaplaştırılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

Bilgisayar ortamında meslek alanımıza ilişkin bilim-teknoloji veri tabanı oluşturulmasına başlanılacaktır.

Öğrenci üyelerimizin bülten çalışmalarına destek verilecektir.

Sosyal medyanın (Facebook, Twiter vb.) kullanımına daha fazla önem verilecek, yapılacak kampanya ve etkinliklerin duyurulması için çalışma yapılacaktır. Üyelerimize ulaşmak için kısa tanıtım videoları hazırlanacak, meslek alanlarımıza ilişkin kamu spotları hazırlanacaktır. Şubemiz adına açılan hesap ve sayfaların aktif ve etkin kullanımı için bir iş planı çıkarılacak ve E-Bülten gibi düzenli olarak güncellenecektir.

 

10. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Oda örgütlülüğüne katkı sunmak hedefi ile üyeler arasındaki yakınlaşmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

10.1. Söyleşi, Konferans, Paneller: Sosyal (ekonomik kriz, özelleştirmenin sonuçları, işçi sınıfı mücadele tarihi ve Türkiye, AB Politikaları, vs), hukuk (üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar, genel ve güncel konular, vs), sağlık (meslek hastalıkları, ergonomi ve işçi sağlığı, vs), kişisel gelişim (etkili iletişim, güzel konuşma ve yazma, iş yerinde verimlilik ve motivasyon, toplum önünde konuşma, toplantı yönetimi, vs ), kadın (8 Mart, kadın üyelerin mesleki ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar, vs), kültürel (şiir akşamları, şair, yazar ve ozanları anma etkinlikleri, vs), mühendislik söyleşileri ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.


Odamızın 60. Yıl etkinlikleri doğrultusunda yürütülecek ve ilan edilecek etkinlikler oluşturulacak ve her türlü platformda 60. Yıl vurgusu yapılacaktır. Meslekte 60. Yılını dolduran üyelerimiz tespit edilerek 60. Yıl plaketi verilecek ve üyelerimiz onurlandırılacaktır.


10.2. Konser, Sinema, Tiyatro Etkinlikleri:
Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; Devlet Tiyatroları, Özel Tiyatro Toplulukları, Belgesel film gösterimleri, Sinema Günleri, Senfoni Orkestraları Konserleri, Opera ve Bale Gösterileri izlenecek, üyelere duyurularının yapılması sağlanacaktır.

 

10.3. Gezi, Piknik ve Yürüyüş Etkinlikleri: Rehber eşliğinde tarihi ve ören yerlerine çevre, doğa tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması amaçlanan konaklamalı, konaklamasız piknik, gezi ve yürüyüşler düzenlenecektir. Yurtiçi/yurtdışı teknik, mesleki gezi, fuar vb. organizasyonları üyelerimiz lehine oluşacak olanakları araştırıp, bilgilerine sunulacaktır.

10.4. Diğer Etkinlikler: Odamızın "Geleneksel EMO yemeği" etkinliği sürdürülecek, özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmesine devam edilecektir.

Çalışan ve emekli üyelerimizin işyerleri düzeyinde, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeleri sağlanacak, öğrenci üyelerimizin mezuniyet törenlerine katılım sağlanacaktır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek, sosyal hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

 

11. SONUÇ

Bizler; ülkemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışında halktan ve emekten yana bilim teknoloji, sanayi politikalarının oluşturulması, ülkemizin kaynaklarının sömürüsüne karşı üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke kabul ederek meslek alanı üzerinden ülkemizdeki gelişmelere müdahil olmayı sürdüreceğiz. Kamu yararını gözeten demokratik kitle örgütleri ile ortak akıl ve mücadele alanlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

 

Dosyalar

(407 KB)TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


KOMİSYON BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

19. İLTEK GÜNLERİ`NDE ŞUBEMİZ STANDI AÇILACAK

IŞIK ÜNİVERSİTESİ`NDE `NESNELERİN İNTERNETİ VE OTOMASYONU` SEMİNERİ

TKP HEYETİ`NDEN ŞUBEMİZE ZİYARET

ŞUBEMİZ ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN İBRAHİM AKSİN VEFAT ETTI

693. GÜNÜNDE #ADALETNÖBETİ`NDEYDİK.

ADALET NÖBETİ`NDE 700. GÜN

EMEP HEYETİ`NDEN ŞUBEMİZE ZİYARET

NEWROZ/NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN

Okunma Sayısı: 739


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.