MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 82

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>44. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

12.06.2024

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBESİ

 

 

 

 

44. DÖNEM

(2024-2026)

ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER


SUNUŞ 3

1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ 3

2. ŞUBE ÇALIŞMA DÜZENİNİN VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ 3

3. DÜZENLİ ÜYE TOPLANTILARI 6

4. ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER 6

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPININ YARATILMASI VE KAYNAK YÖNETİMİ 7

6. ORTAK ÇALIŞMA VE İŞBİRLİKLERİ 7

7. PERSONEL POLİTİKASI VE PERSONEL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ 7

8. KURUMLARLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ DENETİM 8


SUNUŞ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), üst birlik örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmasının yanında 2003 yılında gerçekleştirilen TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı kararlarında ifade edildiği şekliyle bir "mesleki demokratik kitle örgütü"dür. EMO, tüm çalışmalarını meslek, meslektaş  ve kamu çıkarlarını gözeterek gerçekleştirmektedir. EMO İstanbul Şubesi Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Biyomedikal ve Tıp mühendislerinden oluşan 20 bini aşkın üyesi ile  odamızın en fazla üyeye sahip şubesi olmasının yanında  ülkemiz sanayi ve ticaretinin en etkin bölgesinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Şubemiz 44. Dönem Yönetim Kurulu olarak Odamızın ve birliğimizin daimi hedefleri ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve kamusal faaliyet hedeflerini bu çalışma programıyla somutlayarak, üyelerimize ve kamuoyuna sunarız.

 1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

EMO İstanbul Şubemizin çalışmalarında, EMO Ana Yönetmeliği 7. Maddesinde tanımlanan  " Odanın Amaçları"  temel ilkemiz olacaktır. Yönetim Kurulu (YK) kararlarının üyelere açık olacak şekilde (KVKK göz önünde bulundurularak) Şube İnternet Sayfasında yayınlanması, Belli periyotlarla (aylık ya da üç ayda bir gibi) Çalışma Planı yapılıp duyurulması, bu periyotların sonunda hedeflenip de yapılamayan çalışmaların açık bir şekilde ortaya konarak analizlerinin yapılması, kök nedenlerinin ve telafi imkanlarının araştırılması,  Şube Genel kurul kararlarının eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacaktır.

 

Çalışmalar yürütülürken demokratik yapının güçlendirilmesine gayret edilecek, tüm kurullarımız şeffaf bir şekilde çalıştırılacak ve üyelerimizin faaliyetlerimize etkin katılımı ve yapılan/yapılamayan işleri sürekli denetleme hak ve olanakları sürekli göz önünde tutulacaktır. 

 

Yönetim kurulunun temel hedefi, çalışma programının hayata geçirilmesinde başta komisyonlar olmak üzere, danışma kurulu, çalışma grupları, webinarlar, sempozyum ve çalıştaylar ile üyelerin sürece aktif olarak katılmasını sağlamaktır.

 1.  ŞUBE ÇALIŞMA DÜZENİNİN VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ 

 1. Birim Esaslı Çalışmaya Geçiş 

 1. Üye ve Örgütlenme Birimi: 

Üye ve Örgütlenme Birimi Üye faaliyetlerinin şube örgütlenme hedefleri doğrultusunda, YK üyeleri, görevli personel, ve Örgütlenme Komisyonu`ndan görevlendirilecek üç üyenin katılımıyla oluşturulacaktır.

Bu birim esas olarak aşağıdaki faaliyetlerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

 • Üye profil araştırması yapacak bu vesileyle düzenli olarak üye bilgilerini ve sicil kayıtlarını güncelleyecektir.

 • Mevcut üyelerin oda etkinlik ve komisyonlarına aktif katılımını hedefleyecektir. 

 • Şube`nin yeni üye kazanması için düzenli ve sayısal hedefler doğrultusunda çalışma yapacaktır.

 • Öğrenci Üye Komisyonu (EMO GENÇ) faaliyetlerinin geliştirilmesi , eğitim , staj,  teknik gezi ve kurultay çalışmalarıyla desteklenmesi konularında çalışmalar yapacaktır.

 • Temsilciliklerin çalışmasını kolaylaştıracak, buralarda toplantılar düzenleyecek,  üyeler arası etkileşimi artıracaktır.

 • Üyelerin yoğun çalıştığı iş yerlerini ve organize sanayi bölgelerini ziyaret edecek oda çalışmalarını anlatacak ve yeni üyeler kazanmayı hedefleyecektir.

 • İşyeri Temsilciliği oluşturulması için TMMOB bünyesindeki odaların temsilcilik ve şubeleri ile ortak çalışma yürütülmesi, işyeri ziyaretlerinin yapılması planlanacaktır.

 • Yeni üye olanlarla belirlenecek periyotlarla toplantı yapılarak TMMOB ve EMO çalışmaları ile içerikleri anlatılacak ve oda tanıtılacaktır.

 • TMMOB`nin belirlediği Mühendislik asgari ücretinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

 1. Eğitim Birimi: 

Eğitim Birimi görevli personel, YK üyeleri ve Eğitim Komisyonundan  görevlendirilecek üç üyenin katılımıyla oluşturulacaktır.

Bu birim esas olarak aşağıdaki faaliyetlerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

 • Üyelerimizin mesleki ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir yelpazede sürekli eğitimlerin düzenlenmesi hedeflenecektir. Mühendislik Geliştirme Eğitimleri programı kapsamındaki eğitimlerin ücretsiz olması benimsenecektir. Üniversitelerde "Mühendisliğe Giriş" ve " Meslek Tanıtımı" derslerinin organizasyonu için ilgili birimlerle koordineli çalışma yürütmek üzere girişimde bulunulacaktır.

 • MİSEM, teknoloji ve firma eğitimlerinin olabildiğince yaygın biçimde hem saha, hem salon hem de online platformlarda düzenlenmesini sağlayacaktır. 

 • Çalışmalarını yaparken meslek dallarında mevcut ve gelişen teknolojileri ve ihtiyaçları gözetecek, Oda`nın üyeyle yaygın ve etkin  bir bağ kurmasını hedefleyecektir. 

 • Çalışmalarını yaparken Üye ve Örgütlenme Birimi ile koordine olacaktır. 

 • MDK‘ların kendi alanlarına yönelik eğitimleri örgütlemesi için Eğitim Birimi MDK‘lar ile eşgüdümlü çalışacaktır.

 

 1. Teknik Hizmetler Birimi

 

Teknik hizmetler birimi görevli personel, YK üyeleri ve SMM Komisyonundan görevlendirilecek üç üyenin katılımıyla oluşturulacaktır.

 

Bu birim esas olarak aşağıdaki faaliyetlerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

 • Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, haksız rekabet koşullarının engellenmesi, yapılan hizmetlerin, teknik standartlara, yönetmeliklere ve şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim etkinliğinin arttırılmasına çalışılacaktır.

 • Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. Odamız teknik hizmetlerinin bilgi ve teknolojik yenilenmeleri kapsayarak etkinliğini, verimliliğini ve yaygınlığını sağlamak amacıyla bu hizmetlerin yürütücülüğünü üstlenen başta teknik görevliler olmak üzere destek veren komisyon üyelerinin sürekli eğitimine yönelik ortamlar yaratılacaktır.

 • Meslek alanlarımıza yönelik mesleki denetim etkin bir şekilde sürdürülecektir.

 • Mesleki denetim çalışmalarının Şubemiz birimlerinde aynı standartta ve yöntemle uygulanması ve uygulamanın geliştirilmesi sağlanacak, gerektiğinde elektronik ortam kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. Yılda bir defa teknik görevli kadrosu ve personeli uygulama ve büro içi eğitimine tabi tutulacaktır.

 1. Komisyon Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Şubemiz 44. Dönemde aşağıdaki komisyonları oluşturmuştur.

 • Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu

 • ATEX Komisyonu

 • Aydınlatma Teknikleri Komisyonu

 • Bilirkişilik Komisyonu

 • Bilgi Teknolojileri Komisyonu (BİTKOM)

 • Biyomedikal Komisyonu

 • Eğitim Komisyonu

 • Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Komisyonu

 • Elektronik MDK

 • Enerji Komisyonu

 • Genç Mühendisler Komisyonu

 • İSİG Komisyonu

 • Kadın Mühendisler Komisyonu

 • Örgütlenme Komisyonu

 • SMM Komisyonu

 • Sosyal İşler Komisyonu

 • Yapı Denetimi Komisyonu

 • Teknik Yönetmelikler Komisyonu

 • Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

 • Yayın Komisyonu

 

Her komisyonun Şube çalışma programında ortaya konan hedefler doğrultusunda somut çalışma alanlarını belirlemesi ve bu doğrultuda faaliyet göstermesi sağlanacaktır. 

 1. Temsilcilik Çalışmalarının ve Mekanların Düzenlenmesi

Aynı ilde/bölgede TMMOB`a bağlı diğer odalarla ortak mekan ve ortak personel kullanımı imkanlarının araştırılması, bu yolla temsilci sayılarının artırılmasının / temsilcilik maliyetlerinin düşürülmesinin ve daha fazla üye ile temas edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Temsilciliklerle belirli periyotlarla toplanarak çalışmalar planlanacaktır.

 

 1. Basın Yayın ve Medya Çalışma Düzeninin Kurulması

Şube Bülteninin düzenli olarak çıkarılması (basılı ya da online) sağlanacaktır.

 

Komisyon çalışmaları ve etkinlikler sonucunda ortaya çıkan görüşlerin incelenerek dijital ve/veya basılı yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

 

Şube çalışmalarının  basın ve sosyal medya aracılığıyla yaygın biçimde duyurulmasının sağlanmasına çalışılacaktır.

 

Oda görüşlerinin kamuoyuna aktarılabilmesi için ve şubemizin medya ve basında görünürlüğünün artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Şubemiz Web sitesinin daha dikkat çekecek şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.

 1. Hukuk Birimi Çalışmaları 

Şube hukuk birimimiz üyelerin mesleki ve demokratik haklarına yönelik hukuki çalışmalar yapacaktır. 

 

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili çalışmalar yapılarak üyelerimizin kişisel verilerinin korunması güvence altına alınacaktır.

 

KVKK ile ilgili yapılacak çalışmalarda aynı zamanda Üniversitelerden mezun listelerinin YÖK tarafından Odaya verilmemesi konusundaki engellerin aşılması da hedeflenmektedir. 


Üye listesindeki verilerin güncellenmesi ve üyelerin mesleki sicillerinin kapsamlı şekilde tutulmasının önündeki KVKK`dan kaynaklanan engellemelerin aşılması için ayrıca bir çalışma yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) engellerini aşmak için ayrı bir çalışma grubu veya süreli komisyon kurulacaktır. 

 

Mühendislerin mesleklerini icra edebilmeleri için ilgili meslek odasına üye olmalarının kanun gereği zorunlu olduğu ile ilgili şubemiz sınırları içerisindeki işyerlerine ve üye olmayan meslektaşlarımıza hukuki yazı yazılar yazılacak ve üye olmayan meslektaşlarımız odaya üye olmaya davet edilecektir.

 1. DÜZENLİ ÜYE TOPLANTILARI 

 

Danışma kurulunun Şube çalışmalarına destek olacak şekilde işletilmesi ve düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

 

Yılda en az iki genel üye toplantısı yapılarak çalışmalarla ilgili üyelerin görüşleri alınacaktır.

 1. ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER

4.1 Kongre , Sempozyum ve Çalıştaylar

 1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON)

 2. Marmara Enerji Forumu

 3. Enerji Verimliliği Haftası

 4. 14 Şubat İstanbul`a Elektriğin Geliş Yıldönümü Etkinliği

 5. BEDAŞ, AYEDAŞ ve TREDAŞ ile SMM Forumu 

 6. Cumartesi Söyleşileri

 

4.2 Dış İlişkiler

EMO`nun yurtdışı meslek örgütleri ile kuracağı ilişkilerde, teknoloji ve deneyim aktarılması için aktif olarak görev alınacaktır.

4.3 Üye-Oda Buluşmaları

 1. Meslekte 10-15-20-30. yıl  buluşması, 

 2. Üniversite Toplantıları 

 3. Meslak dalı buluşmaları (Biyomedikal, Kontrol vb)

 4. Aralık ayında EMO kuruluş gününde (veya Şube kuruluş tarihinde) EMO Gecesi - yemeği düzenlenmesi ve Plaket Töreni yapılması 

 5. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi,

 6. Üyelerin doğum günlerinde mesaj gönderilmesi.

4.4 Bitirme/yenilikçi Projeleri yarışması: 

EMO Yönetiminin aldığı karar doğrultusunda merkezi olarak düzenlenecek etkinliklerin İstanbul Şube ayağında aktif rol üstlenilecektir.

4.5 Üye profil arastırması

Kapsamlı bir üye profili çalışması yapılarak üyelerimizin mesleki, ekonomik ve sosyal durumları, yaşadıkları sorunlar ve Odadan beklentileri ile ilgili veriler toplanacak ve bu verilerden hareketle üye sorunlarının çözümüne yönelik yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPININ YARATILMASI VE KAYNAK YÖNETİMİ

5.1 Hızlı ve anlamlı mali tablolar yaratılması

 

 

5.2 Kaynak ve gider yönetimi modeli inşası

Sürdürülebilir sağlıklı bütçenin oluşturulması, gelir-gider dengesinin sağlanması sağlanacaktır.

 

Kaynak çeşitliliğinin yaratılması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Mesleki denetim ve bilirkişilik hizmetleri yoğunlaştırılarak, şube gelirlerimizin artırılması hedeflenmektedir.

 

Meslek alanlarımızla ilgili düzenleme ve denetleme yapılması, kurumlarla bu konularda  protokoller düzenlenmesi sonucu, şubemize gelir sağlanması hedeflenmektedir.

 

 1. ORTAK ÇALIŞMA VE İŞBİRLİKLERİ

TMMOB Bağlı odalarla gerçekleştirilecek çalışmalada görev alınarak katkı verilecektir.

 

Afet, deprem ve acil durum konusunda ayrı başlık altında çalışma yapılması, İKK`nın gündemine taşınması, amatör telsis yönetiminin öncelikle gündeme alınması sağlanmaya çalışılacaktır. 

 

İŞKUR ile görüşülerek EMO tarafından iş ilanı yayımlanmasının imkanları araştırılacaktır. 

 

Kamu ve Belediyelerle ortak çalışmalar ve etkinlikler yapılması hedeflenmektedir. 

 

Sektörel kurumlar ve derneklerle (TÜYAK, ETMD vb.) ortak etkinlikler ve işbirlikleri hedeflenmektedir.

 

Sektör şirketleri ile ortaklaşa çalışmalar hedeflenmektedir.

 

İstanbul ve Trakya bölgesinde örgütlü Sendika, Emek ve Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar hedeflenmektedir.

 

Şubemiz Nükleer Karşıtı Platform (NKP) İstanbul biriminin yürütmesinde aktif olarak yer almaya ve sekreteryasını üstlenmeye devam edecektir.  

 1. PERSONEL POLİTİKASI VE PERSONEL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ 

Şube Yönetim Kurulu EMO hukuku çerçevesinde personel görev tanımlarını yapacak, ihtiyaç duyulan kadroları belirleyecek ve ihtiyaçlar ve mali durum gözetilerek ortak olarak belirlenecek kriterlere uygun olan personeller işe alınacaktır.

 

Personel iş bölümü ve yaptıkları işlerin raporunun çıkarılması, personel arasında uyumu sağlayacak ve etkileşimi arttıracak çalışmalar yapılması hedeflenecektir.

 1. KURUMLARLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ DENETİM

Meslek alanımızda yer alan kamu kurumları ve diğer sanayi ve meslek örgütleri ile ilişki kuracak kurullar için kapsamlı bir ÇALIŞMA GRUBU oluşturulacaktır.

 

Yüksek gerilim işletme sorumluları günümüzde işletmelerin yalnızca yaklaşık 1/6 oranında denetleme sağlayabilmektedir. Bu denetimlerin sıklaştırarak hem tesis güvenliğinin artırılması hem de üyelerimize iş imkanı sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.. 

 

YES(YAPI ELEKTRONİĞİ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ) Resmi Gazetede yayınlanmasına rağmen henüz fiilen uygulamaya geçememiştir.  Bu yönetmeliğin etkin olarak uygulanması sağlandığı takdirde elektronik mühendislerinin çalışma alanı olan ses ve ışık sistemleri için yeni iş imkanları sağlanabilecektir. Şubemiz bu doğrultuda çalışmalar yapacaktır.

 

Kontrol, Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp mühendisliği alanlarında yeni düzenlemeler (yönetmelikler, yönergeler vb) hazırlanarak uygulanmalarının sağlanması da yeni üyelerimize iş alanı açacaktır. Şubemiz bu doğrultuda da çalışmalar yapacaktır.

 

Yerel yönetimler ile yasal olarak üstlendikleri görevler çerçevesinde işbirliği yapılarak protokoller düzenlenerek, bu kurumlardan onay alarak iş yapan SMM üyelerimizin sorunları ve meslek alanımızdaki gelişmelerin halka doğru olarak yansıtılması için ortak çalışmalar yapılacaktır.

 

Kurumsal şirketlerle  protokoller yapılarak mesleki denetim sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Üniversiteler, Kamu Kurumları, Belediyeler, TEİAŞ ,TEDAŞ ve dağıtım şirketleri (BEDAŞ, TEDAŞ, TREDAŞ)  OSB`ler vb. ziyaretleri ile  görüşmeler yapılıp, denetlenmeyen alanların düzenlenmesi ve mesleki denetim sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. 

 

SMM Üyelerimizin sorunları ile ilgili çözüm önerilerimizi sunmak üzere BEDAŞ,AYEDAŞ ve TREDAŞ ile belirlenecek periyotlarda toplantılar yapılması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

44. Dönem Çalışma Programı (122 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.