MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 82

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

(40. DÖNEM) EMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI


GÖRÜŞ / RAPOR


 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal mühendislerinden oluşan 15 bini aşkın üyesi, 10 il ve ilçe temsilciliği, 4 işyeri temsilciliği, 29 çalışanı ile şubemiz ülkenin her yerinde 1960‘dan beri emek, demokrasi ve mesleki mücadelesini sürdürmektedir.
 

EMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM ÇALMA PROGRAMI (2016-2018) 

EMO Ana Yönetmeliği Amaç, Dayanak, Kuruluş, Üyelik kapsamında çalışmalarını sürdürmekte olan şubemiz meslektaşlarının hak ve çıkarlarının halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışı ile çalışmalarına devam edecektir. 

On yıllardır uygulana neoliberal uygulamalar, mühendislerin haklarını da erozyona uğratmıştır. Kamusal haklar ve kamu hizmeti kavramı toptan reddedilerek; her şeyin ticarileştirildiği bir dönem yaşanmaktadır. Tüm yurttaşlık haklarının reddedildiği, ‘devletin tüccar, vatandaşın da müşteri` olmasını hedefleyen bir anlayış, kamusal yaşamın bütün dokusuna egemen kılınmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde yaşadığımız sorunlar bizim gibi meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir. 

Meslek hayatımız ve geleceğimiz için söylediğimiz sözler ancak birlikte üretip yönetirsek daha güçlü bir şekilde karşılık bulacaktır. Enerji politikalarından çalışma yaşamı ve mühendislik eğitimine, elektronik meslek alanından biyomedikal ve yapı denetimine, asansör alanından işçi sağlığı ve güvenliği alanına kadar sayısız disiplinde faaliyet gösteren üyelerimizin hak ve çıkarlarını gözeterek emekten ve halktan yana çözümler üretmek örgütlenmemizi güçlendirmek hepimizin doğal görevidir. Ücretli çalışan, işsiz, kadın, emekli, genç mühendis meslektaşlarımızın sorunlarını paylaşmak ve bu sorunlara çözüm yolları aramak için gerçekleştirdiğimiz kongre, sempozyum, panel ve seminerler önemli araçlar olarak önümüzde durmaktadır.

Özellikle son 14 yıldır siyasal iktidar eliyle pervasızca uygulanan neoliberal politikaların sonuçları göstermiştir ki; kentlerimiz, doğamız, enerji kaynaklarımız ve tarihi, kültürel zenginliklerimizin tümü hesapsız bir yağma ve talana feda edilmektedir. Hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarının etkisizleştirildiği bu dönemde kamu yararı doğrultusunda çalışan meslek odalarımızın, aklın ve bilimin verileri doğrultusunda denetleyen, sorgulayan ve çözüm üreten duruşu her zamankinden daha önemli bir işlev kazanmaktadır. Yürütülen politikaların telafi edilemez, geri kazanılamaz sonuçlara yol açması ve toplumumuzun gerek kültürel gerekse tarihsel değerlerinin tahrip edilmesi Odalarımızın denetim işlevinin bugün daha da yaşamsal bir hal almasına yol açmaktadır.

Böyle bir dönemde Odalarımızın bugüne kadar sürdürdüğü işlevini yeni döneme uygun olarak güncellemesi, gerek meslek alanlarımız gerekse kamuoyundaki sorgulayıcı/denetleyici ve yapıcı imajını günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirmesi önem taşımaktadır.  

1. ÖRGÜT VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 

 • Üyelerimizle bugüne kadar kurduğumuz ilişkilerin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi ve odalarımızın gerçek birer üye örgütüne dönüştürülmesi için çaba gösterilmesi ve bu yolla odamıza üye olmayan meslektaşlarımız için çekim merkezi haline getirilmesi çalışmalarımızın ana eksenini oluşturacaktır.  
 • Üye sayısının ve etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır. 2015 verilerine göre üniversiteler her yıl Odamız kapsamındaki meslek alanlarında yaklaşık 6.500 mezun vermektedir. İstanbul Şube sınırlarında 40 bin meslektaşımızın bulunduğu hesap edilmekte, bu meslektaşlarımızın ancak yüzde 50‘sine yakını Şubemize üyesi olmaktadır.
 • Bu anlayışla Şube örgütlenme çalışmaları yeniden organize edilecektir. İşyeri ziyaretleri haftalık olarak yapılan bir plan doğrultusunda gerçekleştirilecek; üye ziyaretleri, üye toplantıları artırılarak, eğitimlere ve etkinliklere katılımın yaygınlaştırılması, aidat toplama oranının yükseltilmesi gibi somut hedeflere ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
 • Şu anda yüzde yaklaşık yüzde 20 oranında olan üye aidat ödemesinin 40. Çalışma döneminde yüzde 50 oranına çıkarılması için çalışma yürütülecektir.
 • 40. Genel Kurulumuza katılarak ilk defa oy veren yaklaşık 1000 üyemizle doğrudan ilişki kurularak Şubemiz çalışmalarına katılımlarının sağlanması Şubemiz çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için çalışma yürütülecektir. Genel Kurulumuza katılım oranını yüzde 23‘lerden 40. Çalışma döneminde yüzde 50‘lere çıkarmak için özel bir çalışma planı gerçekleştirilecektir.
 • Küçük bürolarda ve uzun mesai saatleri boyunca çalışan meslektaşlarımızla, işyerlerinde Yönetin Kurulu ve teknik personelimizin katılımıyla yüzyüze görüşme yapılması için çalışma planı yapılacak, Şubemizde yılda en az iki defa arama toplantıları gerçekleştirilecektir. Varolan ve yeni üyelerin tüm iletişim bilgilerine kurulacak iletişim altyapısı ile 6 ay içerisinde ulaşılacaktır. Sürekli iletişim için bütün kanallar kullanılacaktır (Sesli arama, çağrı merkezi, mektup, e-posta, SMS, MMS).
 • 10‘dan fazla mühendis çalıştıran kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilecek 100 ve üzeri mühendis çalıştıran kurum ve kuruluşlarda işyeri temsilcilikleri kurulacak. Bu çalışma ilk altı aylık süreçte tamamalanacaktır.
 • Dönem sonu üye sayısının 20 bine çıkarılması için azami çaba gösterilecektir.
 • Yeni üyelere yönelik aylık tanışma toplantıları yapılacak. Her ayın ilk cumartesi günü bir önceki ay üye olmuş üyelerle tanışma toplantıları yapılacak. İlk toplantı Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
 • Bölgemizdeki üniversitelerden son beş yıla ait mezun olanların iletişim bilgileri istenecektir. Bu kişiler arasından üye olmayanlara erişilip üye olmaları sağlanacaktır. Çalışmanın ilk fazı Haziran 2016 içinde tamamlanacaktır.
 • Yine bölgemizdeki üniversitelerden yeni mezun olan meslektaşlarımızın iletişim bilgileri alınacak ve onlara ulaşılacaktır. Bu çalışmanın bu yılki ayağı Eylül 2016‘da gerçekleştirilecektir.
 • Genel üye toplantıları bölgesel olarak Anadolu yakası, Avrupa yakası ve Trakya‘da olmak üzere yılda birer defa yapılacaktır. Bu yıla ait toplantılar Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecektir.
 • Her yıl meslekte 20.-25.-30. yılını tamamlayan üyelere sertifika, 40.-50.-60. yılı tamamlayan üyelere plaket Haziran ayı içerisinde verilecektir.
 • İşyeri ziyaretlerinden derlenen bilgiler Üye İlişkileri Birimi ve Örgütlenme Komisyonu aracılığıyla eğitim ve sosyal etkinlik çalışmalarında değerlendirecek, bu bilgiler yıllık rapor halinde yayınlanacaktır.
 • Sosyal-kültürel etkinlikler, teknik geziler ve söyleşiler planlı ve sürekli olarak gerçekleştirilecek, ülkemizin sosyal ve politik gündemini ilgilendiren konularda çağrılı konuşmacıların olduğu özel gündemli toplantılar düzenlenecektir. Üyelerimizin avantajlı olarak yararlanabileceği, kültür - sanat etkinlikleri takip edilecek, yurtdışı ve yurtiçi kültür gezileri düzenlenecektir.
 • Şubemizde ve temsilciliklerimizde yapılan eğitim ve etkinliklerin açılışı, 15 dakikayı aşmayan ve Şubemiz yöneticileri tarafından yapılan Oda Tanıtım sunumlarıyla yapılacaktır.
 • Tüm üyelerin elektronik ortamı kullanması özendirilecek, elektronik ortam üzerinden ülke ve mesleğimiz gündeminin aktarılması sağlanacaktır.
 • 39. Dönemde gerçekleştirilen; örgütümüze ve mesleğe ilişkin birikimlerin ulusal düzeyde katılım sağlayan, binlerce meslektaşımızın birbiriyle buluşturulduğu, uluslararası uzmanların birikimlerinden yararlanıldığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2015)‘in, 40. Dönemde de Şubemiz tarafından düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
 • Kongre öncesinde 2016 yılı içinde ayrı ayrı Elektronik, Haberleşme, Kontrol ve Biyomedikal Mühendisliği çalıştaylarının düzenlenmesi için çalışma yürütülmesi ve bu çalıştayların aynı zamanda Şubemiz örgütlenmesi için değerlendirilmesi için Örgütlenme Komisyonumuzun yeniden organize edilmesi hedeflenecektir.

 

2. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI 

 • Yönetim Kurulu komisyonlardan ve temsilciliklerden dönemsel olarak çalışma programlarını ve çalışma raporlarını alacaktır. Her yönetim kurulu üyesi en az bir komisyonun sorumluluğunu alacaktır.
 • Yönetim Kurulu komisyonların çalışmalarını verimli hale getirmek için gerekli önlemleri alacaktır. Yönetim Kurulu 6 aylık peryotlarla komisyon koordinasyon toplantıları düzenleyecektir.
 • Komisyonlar ilk toplantılarını Nisan 2016 sonuna kadar yapacaktır.
 • Komisyonlar bir yıllık çalışma raporlarını Mayıs 2016 sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunacaklardır.
 • Her gün bir Yönetim Kurulu üyesi saat 10:00 ile 17:00 arası şubede bulunacaktır.
 • Temsilciliklerin Şube Yönetim Kurulu gibi düzenli toplantı yapmaları, çalışma programı hazırlamaları ve bu programlarını uygulamaları sağlanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda temsilciliklerin bulunduğu bölgelerde kurumsal ilişki kurması (Belediyeler, üniversiteler, işyerleri vb), kendi bütçesini hazırlaması, bölgelerinde üyelerimiz ile ilişki kurması, meslek içi eğitimleri düzenlemeleri sağlanacaktır. 
 • Şube ve temsilcilik personelinin görev tanımı ve çalışma düzeni gözden geçirilecek ve yeniden düzenlenecekdir.
 • Yönetim Kurulu komisyonlardan gelen çalıştay sempozyum kongre panel vb. etkinlikler önerilerini destekleyecek ve düzenlenmesini sağlayacaktır.
 • Yukarıda belirtilmiş olan konularda 40. Dönem Şube Genel Kurulu kararlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla EMO Genel Kurulu ve 45. Dönem Oda Yönetim Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Danışma Kurulu‘nun her ayın ilk haftası olağan, gerekirse özel gündemli olağanüstü toplanması, kurul toplantılarının Şube organlarının çalışmaları ile yönlendirilmesi, kurul yapısının Şube çalışmalarını ve örgütlülüğünü geliştirici yönde tartışmaların yapılabileceği bir yapıya sahip olması sağlanacaktır.
 • Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şube bünyesinde kurulacak komisyonların en az birinden sorumlu olması ve komisyonların hazırlayacağı raporların bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu gündemine taşınması sağlanacaktır.
 • İl ve ilçe temsilciliklerimizle en az yılda iki sefer Şube Koordinasyon Toplantısı düzenlenecek, koordinasyon toplantılarında alınan görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için yönetim kurulumuz tarafından gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Mesleki denetim çalışmalarının Şubemiz birimlerinde aynı standartta ve yöntemle uygulanması ve uygulamanın geliştirilmesi sağlanacak, gerektiğinde elektronik ortam kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. Yılda bir defa teknik görevli kadrosu ve personeli uygulama ve büro içi eğitimine tabi tutulacaktır.
 • TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına etkin katkı verilmeye devam edilecek, eylemliliklere ve çalışmalara üye katılımının artırılması için çaba gösterilecektir.
 • Çalışma alanımız içindeki TMMOB İKK Sekterlikleri içinde ilimizin ve çevre halkının ihtiyaçları (Kentsel Dönüşüm, 3. Köprü ve Havaalanı, Ergene Havzası, Kanal İstanbul, Doğanın katledilmesi, Yüksek Gerilim Hatları. Baz İstasyonlar vs) doğrultusunda alt komisyonlar kurularak ihtiyaçlara bilimsel bilgi aktarımı, hukuksal destek anlamında yanıt verilmesi, periyodik raporlar çıkarılması sağlanacaktır.
 • Çalışma alanımız içinde diğer meslek ve emek örgütleri (İMOK gibi) ya da Emek ve Demokrasi Platformu (DİSK, KESK ve TTB) ile ülkenin genel emek ve demokrasi sorunlarının çözümü konusunda TMMOB İKK olarak yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesi konusunda üyelerimize yönelik çalışma yürütülmesi özenle gerçekleştirilecektir.
 • Şubemiz sınırları içinde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği geliştirilecek, gerçekleştireceğimiz etkinliklerde ortak görev üstlenilmesi, bölümlerde yapılacak etkinliklere destek olunması, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi çalışmaları ve "EMO Tanıtımı" sunumları kesintisiz sürdürülecek, diğer yandan üniversitelerdeki duyuru panosunun aktif kullanımı, eğitimler, teknik geziler, sosyal aktiviteler hayata geçirilecektir.
 • Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 3 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır.
 • Her komisyonun dönem başında kendi çalışma programını oluşturması sağlanacak ve bu raporlar Şube Yönetim Kurulu‘na sunulacaktır. Her komisyon toplantı raporlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu‘na iletecek ve komisyonların pratik faaliyetlerine yönelik Şube merkezinde bir personel görevlendirilecektir.
 • Komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu asıl/yedek üyeleri sorumlu oldukları komisyonlarla ilgili bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu toplantılarında yapacaktır.
 • Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az bir defa denetlemesi sağlanacak, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.
 • Şubemizin ekonomik durumu dahilinde tüm temsilcilik personeli ile dönem içerisinde en az iki defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Gerekli olduğu durumlarda birimlerden temsilcilerle Şube Yazman üyesi ve Şube Müdürünun gündemli olarak toplanması sağlanacaktır.
 • Ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm temsilciliklerin, diğer TMMOB Odalarına bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ile ortak mekanlarda hizmet üretmesi; seminerler, paneller, forumlar, üye yemekleri düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecektir.
 • Mevcut temsilcilik yapımızdaki aksaklıklar göz önüne alınarak tüm birimlerimizde eğilim yoklaması ve üye toplantıları yapılacak, belirlenen eğilime göre temsilcilik atamaları yapılacaktır.
 • İşyeri temsilcilikleri kurulacak gözden geçirilecek, işyeri temsilcilikleriyle düzenli olarak bir araya gelinmesi, temsilciliklerin etkin çalışmaları için yöntemler geliştirilecek, işlevleri artırılacaktır.
 • Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen "Mühendislik Geliştirme Seminerleri", mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilerek sürdürülecektir.
 • Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

 

3. ÇALIŞMA HAYATI VE MESLEĞİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 • Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan gerek SMM üyelerimize gerekse tüketicilere yönelik olumsuz sonuçların giderilmesi; bilgilendirme, görüşme ve sorunların çözülmesi için yürütülen çalışmalarda Şubemiz alanı içindeki tüketici dernekleri, ilgili sendikalar ve odalarla sürekli bir işbirliği sağlanacaktır.
 • Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform çalışmalarına gerekse bölgemizde oluşturulan ve sekreteryasında yer aldığımız Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri çalışmalarına aktif destek verilmeye devam edilecektir.
 • Enerji alanında faaliyet gösteren Oda, Dernek, Kurum ve kuruluşlarla ortak bir zeminin oluşturulması, periyodik toplantılarla enerji alanındaki sorun ve gelişmelerin değerlendirilmesi, lokal konularda ihtiyaç dahilinde raporların ve çözüm önerilerinin üretilerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi için etkin bir çaba gösterilecektir.
 • Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği alanlarında bilgilerin ve gelişmelerin üyelerle paylaşılması amaçlı etkinlikler yapılacak, sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak; el ilanları ve kitapçıklar çıkarılarak, okullar ve diğer eğitim kurumları aracılığıyla velileri ve öğrencileri bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
 • Toplumda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin geliştirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sürdürülecektir.
 • Özellikle halk sağlığını ilgilendiren elektromanyetik alanlar ve hücresel iletişim sistemleri ile ilgili olarak belediyeler ile ortaklaşa etkinlikle yapılacak ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
 • Çalışma alanımız içindeki İl ve İlçe Belediyeleriyle mesleki denetim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve halkın kamusal konularda bilgilendirilmesi amacıyla yakın işbirliği içinde olunmasına ve ortak çalışmalar yürütülmesine çalışılacaktır.
 • Yapı denetim şirketleri ortaklık yapıları ve işlevleri itibariyle bütünüyle mühendislik mimarlık şirketleri olduğundan dolayı, bu tüzel kişilerin TMMOB mesleki denetimine tabii olmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması,  yapı denetim şirketleri vb. diğer mühendislik oluşum ve/veya şirketlerinin Oda`ya tescil edilmesi, tüm bu şirketlerin denetlenmesi, belgelerinin durdurulması, iptal edilmesi, ceza verilmesi, çalışan ve ortak durumdaki üyelerin özlük haklarının denetlenmesi ve korunması, cezai işlem yürütülmesi hedeflenecektir.
 • Mesleki denetim ile ilgili yönetmeliklerin yalnızca serbest çalışan (SMM) üyeler üzerinden tanımlanmaması, SMM faaliyet alanına ilişkin yönetmeliklerinin yanı sıra bu hizmetlerin onay, uygulama aşamasında yer alan tüm mühendisleri bağlayacak şekilde genişletilmesi,
 • SMM faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde izlenebilmesi, proje içeriği denetimi ile teknik hizmet kalitesinin artırılması, üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketleri, OSB, Belediye vb. kuruluşlarla projelerin içerik denetimi konusunda protokol yapılması için çaba gösterilecektir.
 • Meslek alanımızın içerisinde yer alan ve birçok meslektaşımızın görev yaptığı Enerji Yöneticiliği kavramının geliştirilmesi, uygulamaların izlenmesi, mesleki, idari ve hukuki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, enerji yöneticileri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla konunun takipçisi olunacaktır.
 • Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik görev alan üyelerimizin sayısı artırılacak, test, ölçüm ve 3. şahısların talepleri doğrultusunda verilen bilirkişilik hizmetlerine yönelik gerekli cihaz ve ekipman altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin tamamlanması ve mevcudun geliştirilmesi sağlanacaktır.

   

4. KURUMSAL İLETİŞİM VE BASIN-YAYIN ÇALIŞMALARI GÜNÜMÜZÜN GEREKSİNİMLERİNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR 

 • Kurum olarak yeni bir yaklaşımla üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları, sektörel dernekler, dağıtım şirketleriyle ilişkiler kurulup ortak çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
 • Kurum ve kuruluş ziyaret programı 13 Mayıs‘a kadar düzenlenecektir.
 • Haftalık elektronik dergi çıkarılacak e-posta yoluyla üyelerimize ulaştırılacaktır.
 • Meslek alanımıza yönelik basında çıkan haberler günlük olarak isteyen üyelerimizle paylaşılacaktır.
 • Basın grubunun etkinliği artırılacaktır.
 • EMO bülteni 3 aylık peryotlarla çıkacak ve içeriğine üyelerin katkısı sağlanması yolu açılacaktır
 • Kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerçekleştirilecek etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması ve basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, daha profesyonel bir Basın-Yayın faaliyeti oluşturulacaktır.
 • Basının günlük olarak takibi gerçekleştirilecek ve Yönetim Kurulu üyelerine ve ilgili komisyonlara iletilecektir.
 • Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını üyelerimiz ve kamuoyuna yazılı/sesli/görüntülü yöntemlerle en geniş şekilde duyurabilmenin olaraklarını gerçekleştirilecektir.
 • Şube Haber Bülteni‘nin meslek alanlarımızdan hareketle teknik içeriğinin zenginleştirilmesi, belirlenen periyotta yayınlanması ve dağıtılması için çalışmalar yürütülecektir. Yayın Komisyonu düzenli olarak toplanacak, bültende dosya konuları belirlenerek önceden hazırlık yapılması sağlanacaktır. 
 • Sosyal medyanın daha etkin kullanımı için çalışma yürütülecek, bu yolla gerek üyelerimize gerekse toplumsal kesimlere yaygın olarak ulaşılması gerçekleştirilecektir. Elektronik iletişim aracının daha da güçlendirilerek herkesin ve her kesimin Şubemize mesleğimizle ilgili konularda kolayca ulaşabilmesi ve sorunlarına yanıt bulabilecekleri bir mecra olarak görmelerinin sağlanması için azami çaba gösterilecektir.TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 438


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.