MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 81

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BASIN AÇIKLAMASI: HABERLEŞME VE ELEKTRİK SİSTEMİMİZ GÜNDELİK YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GELEN AFETLERE HAZIR MI?


BASIN AÇIKLAMASI


 
Başta deprem olmak üzere herhangi bir afete karşı acil olarak alınması gereken güvenlik önlemleri kapsamında, kendi mesleki alanımız içinde yer alan haberleşme ve elektrik konusunu tüm boyutlarıyla masaya yatırarak hızla hayata geçirilmesini sağlamak üzere 1 Ekim 2016 tarihinde Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde “Afetlerde Haberleşme ve Elektrik Paneli” düzenliyoruz. Etkinliğe ilişkin basın açıklamamız haberin devamında yer almaktadır.
 

HABERLEŞME VE ELEKTRİK SİSTEMİMİZ GÜNDELİK YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GELEN AFETLERE HAZIR MI?

 

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, doğal afetlere neden olabilen deprem, kuraklık, volkanik patlama ve fırtınalar gibi doğal olayların oluşumu üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Özellikle bunların önlenmesi açısından yapılabilecekler son derecede sınırlıdır. Ancak bu sınırlılık, afetlerin önceden tahmin edilebilir olması, yıkıcı etkilerinden kurtulmak veya bunların toplum üzerindeki etkilerini en aza indirmek için araştırmalar yapılması, çeşitli planlar geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulması yönünde, devlet kurumlarından sivil toplum kesimlerine kadar her türlü gücün koordineli olarak etkin hale getirilmesi yönünde çalışma yapılmasının önünde engel değildir.

Çağdaş Afet Yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bu tehlike ve risklerin olaylar meydana gelmeden önce önlemlerinin alınmasını, en akılcı yol ve yöntemlerle yıkımların ortadan kaldırılmasını veya yol açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlamak üzere hayata geçirilecek topyekun bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, tek tek bireylerden, en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Çok sık afete maruz kalan ülkelerde, devletle beraber özel sektör ve gönüllü organizasyonlarının da sorumluluk aldığı ve afete karşı topyekun bir mücadeleye girişildiği gözden kaçırılmamalıdır.

Türkiye, öncelikle bir deprem ülkesidir ancak son yıllarda özellikle çarpık kentleşme ve doğayı umursamayan çevre politikaları sonucunda sık sık gündemimize giren diğer afetler de can ve mal kaybı açısından giderek önem kazanan doğa olayları haline gelmektedir. Bu gerçekliğin diğer bir yanı da deprem dışındaki afetlerin öngörülebilirliğinin ve alınacak önlemlerin daha mümkün olmasıdır. Bunun için tüm afetlerin bütünlüklü bir plan içinde ele alınması ve gerekli önlemlerin toplumun bütün kesimleriyle birlikte ortak bir strateji içinde değerlendirilerek hayata geçirilmesi giderek yaşamsal bir gereklilik halini almaktadır.

Deprem dışındaki afetlerin son 20 yılda yol açtığı can kaybı ile tek başına 2015 yılında meydana gelen afetlerin maliyeti, ekte bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın 2015 Yılında derlediği (Doğa Kaynaklı Afetleri "Dünya ve Türkiye" /TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 2016) rapordan izlenebilir.

 

Değerli Basın çalışanları

Olası bir afet anında zaman kaybetmeden yardım ekip ve araçlarının hızla afet bölgelerine ulaşımının önkoşulu olan haberleşme altyapısı, herhangi bir kesintiye uğramadan nasıl sağlanabilir? Kamu ve özel GSM operatörlerinin altyapıları yeterli midir? Ne gibi ek önlemler alınması gerekir? Amatör radyo ve telsizlerin daha etkili olarak devreye girmeleri nasıl sağlanabilir?

Afetlerde en önemli sorun elektriklerin kesilmesidir. Özellikle gece aydınlatmaları, içme suyu ve arıtma tesislerinin devreden çıkması, hastanelerin hizmet veremez hale gelmesi vb. durumların önüne geçilmesi ve elektrik enerjisinin kesintisiz sağlanması nasıl mümkün olabilir?

Bunun için var olan elektrik dağıtım ve indirici merkezleri yeterli midir? Bu tesisleri güçlendirmek için neler yapılabilir? Enerji üretim ve iletim hatlarının kullanılamaz hale gelmesi durumunda acilen devreye sokulmak üzere hangi alternatif enerji kaynakları hazır hale getirilebilir? Bu konularda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları nasıl organize olabilirler?

 

Görmezden Gelinen Sorunlar

Üniversiteler, bilim çevreleri, meslek odaları ve konuya duyarlı medya organlarının gerek Marmara depreminden gerekse diğer afelerden sonra yıllardır ısrarla gündeme getirdiği sorunların çözümü doğrultusunda adım atmayan siyasi iktidarların, kaçak yapılaşmadan, sağlıksız kentleşmeden, mühendislik hizmeti almadan yapı üretilmesinden, afete hazırlık bilincinin güdük kalmasından birinci derecede sorumlu olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

 

Sorunların başında;

·      Ülkemizde yapı stoğunun güvenli ve sağlıklı olmaktan uzak olması, pek çok ruhsatsız ve mühendislik hizmeti alınmayan kaçak yapı üretilmesi,

·      20 milyon civarında bulunan yapı stoğunun büyük oranda yenilenmesi ve güçlendirilmesinin yapılmaması,

·      Betondan demire kadar birçok yapı malzemesinin nitelikli olmaması,

·      Nitelikli tasarım-uygulama ve denetim ilişkisinin yerine getirilmemesi,

·      Yapı envanterinin çıkarılmamış olması,

·      Ülke nüfusunun büyük kısmını barındıran 11 büyük kentin ve büyük sanayi tesislerimizin yüzde 75‘inin deprem tehlikesi altında bulunması,

·      Dere yataklarının imara açılması, imar çalışmalarında afet tehlikesinin ciddi olarak  gözetilmemesi,

·      Afet bilincinin oluşturulmasının, toplumsal eğitim sürecinin içinde olması gerekirken, bu konuda her hangi kayda değer bir adımın atılmaması,

·      Afetlere ve acil müdahale planına ilişkin ilgili yerel yönetim organlarının, üniversitelerin, meslek odalarının  ve sivil toplum organizasyonlarının sürece etkin olarak katılmaması,

·      Afet anına ve sonrasına ilişkin bütünlüklü bir planın, afetlere ilişkin uygulanabilir bir mevzuatın bulunmaması ya da yetersiz olması sayılabilir.

Her ne kadar 1999 Marmara depremi sonrasında gerek mevzuatta gerekse acil müdahale planlarının oluşturulmasında önemli adımlar atılmaya çalışılsa da , 12 yıl sonra meydana gelen Van depreminde aynı yıkım sonuçlarıyla yüz yüze gelmek, yukarıda dökümü verilen diğer afetlerde tekrarlayan birçok can ve mal kaybıyla karşılaşmak  ise benzer olumsuzlukların devam ettiğinin birinci dereceden kanıtı sayılmalıdır.

 

Bu görüş ve amaçlarla; TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.), Vodafone, Turkcell, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, AKUT (Arama Kurtarma Derneği), TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)‘nden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek "Afette Haberleşme ve Elektrik Paneli"nde mevcut sorunlar ve bunların yanıtları ve yapılması gerekenler, uzman görüşleriyle tartışılacaktır. 28 Eylül 2016

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

 

AFETLERDE HABERLEŞME VE ELEKTRİK PANELİ

Tarih: 1 Ekim 2016

Saat: 09:00 - 18:00

Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi

Adres: Halaskârgazi Cad. No:168, 34360 Şişli/İstanbul

 

 

Dosyalar

Basın Açıklaması (254 KB)

Basın Açıklaması Ek (2805 KB)

Afiş (386 KB)

Program Broşürü (1723 KB)TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZ EMO GENÇ ÜYELERİ EMO GENEL KURULU`NDA

EMO GENÇ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ`NDE

Okunma Sayısı: 275


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.