MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 81

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EPDK’DAN SKANDAL SAVUNMA


BASIN AÇIKLAMASI


 
Elektrik Mühendisleri Odası`nın açtığı davaya EPDK`dan `skandal` nitelikte bir savunma geldi. Elektrik tarifelerine yeni yükler bindiren düzenlemelerini `şeffaflık` olarak savunan EPDK, şirketlerin sosyal harcamalarını kullanıcıların karşılamasını `zorunluluk` olarak sundu. Dağıtım şirketlerine yeni gelir kapıları yaratan EPDK, yargıyı vesayet altına almaya çalışırken, EMO`nun da niyetini sorgulamaya kalktı. Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ`in yürütmesinin durdurulması talebinin reddine EMO`nun itirazı ve EPDK`nın savunmasına ilişkin basın açıklamasına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

Elektrik Kullanıcıları Şirketlerin Kefaretini Ödemek Zorundaymış…

 

EPDK`DAN SKANDAL SAVUNMA

 

Bu yılın başında elektrik tarifelerindeki kalemleri gizleyerek şeffaflığı ortadan kaldıran EPDK, dağıtım şirketlerine yeni gelir kaynakları yarattığı düzenlemeyi "şeffaflık" iddiasıyla savunmaya kalktı. EPDK; şirketlerin "sosyal harcama, reklam ve danışmanlık ile dava giderlerini" elektrik kullanıcılarından tahsil etmesini "zorunluluk" olarak sundu. Mülkiyet hakkı ihlaline ise TEDAŞ`ın kamu kurumu olduğunu bile göz ardı ederek, işletme hakkı devir sözleşmesi tarafı olmayan EMO`nun bu işe karışamayacağı iddiasıyla yanıt verdi.

EMO; Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ`in elektrik kullanıcılarına yeni yükler getiren, dağıtım şirketlerine ise elektrik hizmetiyle ilgisiz kalemler üzerinden yeni gelir kapısı yaratan düzenlemelerine karşı Danıştay`a başvurmuştu. EPDK`nın savunması; yargıyı yok sayma ve vesayet altına alma hastalığının iktidardan kurumlara sirayet ettiğini belgeledi. EPDK, EMO`nun itirazlarına ilişkin 20 sayfalık yanıtının 10 sayfasında mevzuatı sıraladı; 4 sayfasında elektrik kullanıcılarından tahsil edilmesini sağladığı dava giderlerine ilişkin dava tanımlarını yaptı; 2 sayfasında da usul itirazlarını gündeme getirdi. Kalan 4 sayfada ise hukuki bir savunma içermeyen "ideolojik argümanlar" ortaya koydu.

Faturalardaki Yeni Yüklere ‘Şeffaflık` Maskesi: EPDK; dağıtım şirketlerinin "reklam, ağırlama, sosyal sorumluluk, danışmanlık, konferans, mahkeme masraflarının" kullanıcılardan tahsil edilmesini "şeffaflık" olarak açıklamaya kalktı. EPDK; "Dava konusu Tebliğin 25. Maddesinin amacı; gelir farkı düzeltme bileşeni aracılığıyla tüketiciye yansıyacak olan başlıca gelir kalemlerini açıkça zikrederek elektrik piyasasında şeffaflık ilkesini sağlamaktır. Çünkü söz konusu maddede bahsi geçen kalemlerin en önemlileri tüketiciye yansıyanlardır" diyerek, EMO`nun tüketicilerden tahsil edilecek kalemlere ilişkin yaptığı belirlemeleri kabul etti.

EPDK`nın şirketlerin kendi hesaplarına yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinin bedelini tüketicilerin ödemesi gerektiğine ilişkin savunmasına ise EMO; şu yanıtı verdi:

"Bir tür vergi salma anlamına gelen bu ifadeler, yapılan düzenlemenin açıkça hukuka aykırılığını ortaya koymaktadır. ‘Şirketlerin kamuoyu nazarında makbuliyetlerini artıracağı faaliyetleri` yine kamudan tahsil ettiği paralarla yapması nasıl bir hukuki çerçeveye oturabilir ve yeni tip bir yönetim biçimi olarak sunulması yargı önünde nasıl kabul görebilir?"

Gelir Kapısı Yaratmanın Adı Şirketleri Sınırlama Oldu: EPDK, şirketler için "bakım ve onarım hizmeti, danışmanlık, reklam geliri" başlıkları altında gelir kapıları yarattığını da kabul ederek, bundan önce böyle bir düzenleme olmadığını, düzenlemeyle sayılmayan başlıklarda şirketlerin gelir elde etmesinin engelleneceğini söyledi. EPDK; sayılmayan gelir kapılarını da istediği zaman mevzuata yazarak, tüketicilerden tahsil ettirebileceğini anlatıp ne kadar muktedir olduğunu yargıya öğretmeye kalktı. Dava edilen tebliğdeki kurulun istediği zaman yeni bir hizmet için şirketler adına yeni bir bedel öngörebileceğine ilişkin hükmü anımsatan EPDK "…işbu hüküm ile şirketler tarafından kullanıcılarına yeni bir hizmet sunulduğunda bu hizmetlerin bedelinin alınması Kurul onayının alınması şartına bağlanmıştır" dedi.

EMO ise yürütmeyi durdurmanın reddine yaptığı itirazda, "İlk defa düzenlenen gelir kalemlerini ‘şeffaflık` olarak açıklayarak ‘sınırlama getirildiği` iddiasında bulunmak, işlemin dayanağı olarak görülemez. Neden tüketiciye yansıtılan gelir kalemlerinin dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli olan maliyet unsuru olduğunun açıklanması gerekir" dedi. Dağıtım şirketlerine, EMO üyesi mühendislerin gerçekleştirdiği bakım ve onarım hizmetlerini yapma yetkisi verilmesine; "Dağıtım faaliyetiyle ilgisi olmayan ve şirketlerin doğal tekel niteliği de göz önünde bulundurulduğunda rekabet unsurunun dahi bulunmayacağı bir piyasa yapısının oluşması açık hukuksuzluk içermektedir ve düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması gerekir" diyerek itiraz etti.

VIP Hizmetlere Plaka Bedeli Kılıfı: EMO; EPDK`nın 1970`li yıllarda TEK döneminde alınan "plaka bedeli, dosya bedeli" gibi kalemleri örnek göstermesinin de düzenlemenin makul gerekçesinin olmadığını ortaya koyduğunu bildirdi. EMO; "Kaldı ki TEK`in bundan 30-40 yıl önce plaka ya da dosya bedelini hizmet verdiği kişiden tahsil etmesi dahi bir maliyetin karşılanmasını içermekte iken; dağıtım şirketlerinin VIP jeeplerinin, lüks yemek harcamalarının dahi bütün tüketicilerden tahsil edildiği günümüz EPDK uygulamalarıyla kıyaslanması da şaşırtıcı bir durumdur" dedi.

Giderler Kullanıcıya, Gelirler Şirkete, EMO`ya da "Sana ne":Şirketlerin elektrik hizmetiyle ilgisiz giderlerini bile kullanıcıya yükleyip, gelirlerinin tümünün ise tarifeye yansıtılmasına engel olan EPDK, EMO`yu "pek çok gideri, gelir düzenlemesi kapsamından çıkarmaya çalışırken tüm gelirleri kapsam içerisine alma gayretinde olmakla" suçladı. EPDK`nin hukuka aykırılık iddialarına yanıt vermek yerine "EMO`nun niyetini" sorgulamaya kalktığı savunmasına EMO şu yanıtı verdi:

"Dava dilekçemizde yer alan, dava konusu gelir getirici düzenlemelerin dağıtım şirketlerinin hisse sahiplerinin borçlarını ödeyebilmeleri amacını taşıdığına yönelik belirleme müvekkil Oda`nın iddiası olmayıp, bizzat EPDK Başkanı`nın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalara dayanmaktadır. Tebliğ ile daha önce olmayan ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli maliyet olarak görülemeyecek kalemlerin tüketiciye yansıtılması öncelikle amaç bakımından hukuka aykırılık taşımaktadır."

EPDK, TEDAŞ`ın mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin itirazına ise, esastan yanıt vermezken; TEDAŞ`ın kamu kurumu olduğunun ayırdında bile olmayan bir anlayışla işletme hakkı devir sözleşmesinin yalnızca tarafları ilgilendirdiğini ileri sürdü. EMO itirazında, "Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak TEDAŞ`ın itirazının olmaması da kamu kaynaklarının korunmayacağı anlamına gelmez. Ayrıca TEDAŞ bürokratlarının itirazları müvekkil EMO`ya ulaşmış olduğuna göre, EPDK tarafından bilinmemesi de idari işleyiş açısından sorunlu bir durum olduğunu ortaya koymaktadır" görüşünü bildirdi.

Dava Giderleri ile Kayıp ve Kaçak Tahsilatı

EPDK; kayıp ve kaçak bedelinin haksız yere tahsil edildiğine ilişkin açtıkları davayı kazanan kullanıcılara şirketlerin yapmak zorunda kaldıkları geri ödemelerin, dava giderleri adı altında tüm tüketicilerden tahsilinin önünü açtığını uzun bir dava listesi sıralayarak kabul etti. "Takip edemedikleri" kayıp ve kaçak geri ödemelerini dikkate almadıklarını; bu ödemelerin "ciddi seviyelerde oluşmadığını" iddia eden EPDK; eğer tarifeye yansıtmak isterlerse de "kuvvetle muhtemel", "kontrol edilemeyen giderler" kalemi içerisinde tüketicilerden tahsiline karar verilebileceğini anlattı.

EMO bu duruma ise dilekçesinde şu görüşleri dile getirerek yanıt verdi:

"…bu hukuki uyuşmazlıkların aleyhlerine sonuçlanması halinde bu duruma bütün tüketicilerin katlanması gerektiği nasıl açıklanabilir? Dağıtım şirketinin aleyhine sonuçlanan davada hükmedilen tazminatın, davayı gören yargıç da dahil hepimizden tahsil edilmesi nasıl bir adalet anlayışıdır? Bu durum, savunma dilekçesinde ‘verimliliğin özendirilmesinin teşvik edildiği maliyet kalemleri` olarak açıklanmıştır. ‘Bu giderlerin faaliyetle ilgisini deklare edip, tutarlarının artmasını engellemek yönünde şirketlere sinyal vermek ve onları bu giderleri azaltmaya sevk etmektir` denilerek, dava sayısının azaltılması mı öngörülmektedir ya da daha çok dava kazanmaya ‘özendirmeye teşvik mi edilmek` istenmektedir bilmiyoruz. Ama düzenlemenin hukuka uygunluğu ile ilgili bir açıklama olmadığını ve düzenlemenin iptali gerektiği konusunda daha net bir durumun ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor."

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

 13 Aralık 2016

 

 TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZ EMO GENÇ ÜYELERİ EMO GENEL KURULU`NDA

EMO GENÇ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ`NDE

Okunma Sayısı: 245


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.