MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 81

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB İSTANBUL İKK BASIN AÇIKLAMASI İSTANBUL METROPOLİTEN PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM MERKEZİ NE YAPAR?


BASIN AÇIKLAMASI


 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, 2700 Yıllık İstanbul Kentinde hukuk dışı, toplumsal uzlaşmaya dayanmayan, bilime ve akla aykırı olan, kentleşme ve planlama ilkeleri ile bağdaşmayan karar ve uygulamalar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu tarafından yapıldığı belirtilen 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Planı çalışmaları ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak amacıyla 6 Haziran 2006 Salı günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol binasında Basın toplantısı gerçekleştirildi.
 

Basın toplantısında İstanbul da yapılmayan çalışılan uygulamaların hukuksuzluğunu ve tarih mirası bir kenti bitireceğini ifade ettik. Basın AçıklamasınıMimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhcu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Timur Akçalı, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Derya Koçoğlu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Meftun Gürdallar gerçekleştirdi. Basın açıklamasına katılan üyelerimizden de konu ile ilgili açıklamalar ve sorular yöneltildi. Basın açıklaması metnini yayınlıyoruz:

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE BAĞLI MESLEK ODALARINDAN UYARI

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 1954 yılında kurulmuş, kamuya hizmet sunan, kamu kurumu niteliğinde anayasal bir kuruluştur.

Bu birliğe bağlı meslek odaları olarak, kendi meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda, yasama ve yürütme erkini elinde bulunduranların, ülke yararını göz ardı eden yanlış tasarrufları konusunda, kamuoyunu aydınlatmayı temel bir görev saymaktayız.

Bu nedenle, meslek odalarımız, kuruluş amaçları doğrultusunda ve yasal çerçevede, mesleki bilgi ve deneyimlerini, bilimin öncülüğünde, ülkemiz ve halkımız yararına kullana gelmişlerdir.

Bugüne kadar bu amaçla, İstanbul başta olmak üzere, ülke genelinde kentleşme ve planlama sorunları hakkında, yüzlerce kongre, kurultay, sempozyum ve açık oturumlar düzenlemişler, raporlar sunmuşlardır. Bu görüş ve düşünceler doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları uyarılmış ve tüm bilgiler kendilerine sunulmuştur. Buna karşın;

 

50 yılı aşkın süredir ülkemizi yönetenler;

 

·         Çağdaş kentleşme ve kalkınma politikaları yerine,  siyasal ve kişisel çıkarlar uğruna, kentsel rant yağmasına dayanan politikaları benimsemişler, hatalı yatırımlar ve siyasi kararlar sonucu defalarca çıkarılan imar afları ile şehirlerde oranları yüzde seksene varan sağlıksız ve güvenliksiz, doğal afetlerin etkilerine açık, riskli ve yasadışı yapı stoku oluşumuna göz yummuşlardır.

·         Ülke ve bölge ölçeğinde, fiziki planlama kriter ve ilkelerini saptayarak, bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliğe çözüm üretmek amacına yönelik, bütüncül bir planlama ve kentleşme sağlamanın asıl görevleri olduğunu bilinçli olarak göz ardı etmişlerdir.

·         Ülkenin ve kentlerimizin ulaşımını, demiryolu ve deniz taşımacılığını yok etme pahasına, en pahalı taşıma sistemi olan, karayolu taşımacılığı ile sınırlı tutmuşlar ve kentleri içinden çıkılmaz trafik kargaşasına mahkum etmişlerdir.

·         Yasalara ve bilime aykırı olarak aldıkları yanlış kararlarla, doğal kaynakların, su ve havanın kirlenmesine, gelecek nesiller tarafından kullanılamaz hale getirilmesine ve ekolojik  yapının bozulmasına göz yummuşlardır.

 

İstanbul’un yeniden planlandığı günümüzde, yapılan çalışmalar ile ilgili olumsuz gelişmeler konusunda açıklama yapmayı, kamu yararı açısından görev addediyoruz.

 

İstanbul metropoliten alan stratejik planlama çalışmalarını üstlenmiş olan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) görev ve yetkisini, Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, 1 Ekim 2004 tarihinde yapılan, bir yıl süreli bir protokole göre sürdürmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı, asli görevi olan, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı yapım yetkisini, ülke çapında bütünleşik planlama adına, planlama hiyerarşisini ihlal ederek, bir protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tartışmalı bir yöntemle yapmayı üstlendiği, İstanbul Metropoliten Alan  Üst Ölçekli Plan yapma kamusal görevini,  Belediye İktisadi Teşebbüsü (BİT) olan BİMTAŞ koordinasyonunda yürütmektedir. Bünyesinde 300 den fazla bilim ve meslek insanı bulunduran ve görev süresi 01.10.2005 tarihinde biten Bimtaş, planın ancak envanter çalışmalarını sonlandırmakta iken, 31.01.2006 tarihinde yapılan ikinci bir protokolle kuruma altı aylık ek bir süre daha verilmiştir.

 

İMP Bürosunda envanter (veri tabanı) çalışmalarının ardından gelmesi beklenen  İstanbul Metropoliten Alanı hakkında gerekli ilke kararları henüz belirlenmemişken;

 

·         Üst ölçekli planı henüz hayata geçmemiş olan kentin her bir bölgesinde parçacıl kentsel dönüşüm projeleri yürütülmektedir. Bu durumda üst ölçekli planın, yalnızca mevcut durumun ortaya konulduğu bir belge olmanın ötesine gidemeyeceği konusunda haklı kaygılar bulunmaktadır.

 

·         İstanbul için öncelik makyaj projelerde değil, altyapı ve ulaşım sorunları ile kentin olası afetler karşısındaki sakıncalarının ortadan kaldırılmasına yönelecek üst ölçekli planlarda iken, mülkiyet ve barınma hakları göz ardı edilerek, Kartal ve Küçükçekmece Kentsel Alanları için “yaptım oldu” mantığı ile uluslararası yarışma kuralları hiçe sayılarak,  Türk mimarları ve uzmanları dışlanarak, yabancı mimarlar arasında kentsel tasarım proje yarışmaları açılmıştır.

   

·         Haydarpaşa ve Galata Limanları, 4. Levent’teki İETT arazisi, Zincirlikuyu’daki Karayolları arazisi yabancı sermaye gruplarına pazarlanmaktadır. Bu tepeden inme noktasal kararların, İstanbul’u geleceğe taşıyacak üst ölçekli planlama anlayışı içinde yeri olmamalıdır.

 

·         Coğrafi yapısı ve gelişme alanları son derece sınırlı olan metropoliten alanımızın ormanları, kıyıları ve su havzaları mevzii planlarla yapılaşmaya açılmaktadır. 50 yılı aşkın süregelen hatalı anlayış, yeni planlama çalışmalarına rağmen sürdürülmektedir.

 

·         Henüz ortak ilkeleri belirlenmiş bir ulaşım planı olmadığı halde, İstanbul Boğazında yeni bir köprü ve “şehir trafiğini çözmek” amacıyla toplam 78 km. uzunlukta karayolu tünelleri yapmaya karar verilebilmektedir. 

 

·         Ülke çapında dengeli bir şehirleşme politikası olmadığından, aldığı göçler ve yüksek doğum oranı ile hızla artan nüfus sorunu için hiçbir önlem düşünülmeden, İMP Bürosunca yapılan planlar ve Merkezi İdarenin yatırım kararları ile yakın bir gelecekte metropoliten nüfusunun 20 ile 25 milyon kişi olması söz konusudur. Oysa, yüzde sekseni yasadışı ve güvenliksiz yapılaşmış olan yerleşim bölgelerinin sağlıklı ve yaşanılır yerleşmelere dönüştürülmesi planlamanın birincil ilkesi olmak zorundadır.

 

·         Sözkonusu yaklaşımla, nüfusu 13 milyona ulaşmış bir metropol kent olarak İstanbul’un giderek büyüyen sorunlarının bütünsellik içinde ele alınması mümkün görünmemektedir.

 

İ.M.P. tarafından yapılmakta olduğu beyan edilen ancak henüz sonlanmamış ve onaylanmamış olan planda adı geçen projelerin, plan yürürlüğe girmeden ihalelerinin nasıl yapıldığı yasal olarak sorgulanmalıdır.

Merkezi yönetimin kontrolünde yerel yönetim tarafından yapılan çalışmalar göstermektedir ki; içme suyu dışardan taşınan, solunacak havaya muhtaç ve “Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılması gündemde olan İstanbul Kentinin” kimliksiz bir metropol haline gelmiş olmasını umursamadan, İstanbul, birikimlerini büyük ölçüde kara paradan sağlayan küresel sermayeye pazarlanmaya çalışılmaktadır.

 

Tüm bu tespit ve değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşırken, ülkemizin geleceğini ilgilendiren, yanlış ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecek kararları almakta ısrarlı olan;

 

  • Siyasi otoriteleri,
  • Yerel yöneticileri,
  • Ve bilimsel kimlikleri ile bu kararlarda pay sahibi olan akademisyenleri, kamuoyu önünde uyarıyoruz.

                                                                                                                

Tüm ilgilileri ivedilikle, hukuk dışı, toplumsal uzlaşmaya dayanmayan, bilime ve akla aykırı olan, kentleşme ve planlama ilkeleri ile bağdaşmayan karar ve uygulamalarından vazgeçmeye davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TMMOB’ne bağlı meslek odaları adına ;

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul ŞubesiTORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZ EMO GENÇ ÜYELERİ EMO GENEL KURULU`NDA

EMO GENÇ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ`NDE

Okunma Sayısı: 3623


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.