MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 82

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BASIN AÇIKLAMASI: GÖZÜMÜZ AYDIN, KARANLIK GÜNLER YAKIN


BASIN AÇIKLAMASI


 
AKP Hükümeti'nin yaptığı elektrik zamlarına karşı 30 Haziran 2008 günü BEDAŞ Taksim binası önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Şubemiz Başkanı Erhan Karaçay'ın okuduğu basın açıklamasına, Şubemiz yönetici ve üyeleri, DİSK, TMMOB İstanbul İKK Sekreterliği, Ener-Sen, KESK-ESM, Tes-İş 1. Nolu Şube, TÜKODER, TÜDEF yönetici ve temsilcileri katıldı. Basın açıklamasının tam metnini haberin devamında bulabilirsiniz.


 

30 Haziran 2008 tarihli Basın Açıklaması Metnidir

GÖZÜMÜZ AYDIN,  KARANLIK GÜNLER YAKIN

AKP iktidarı bizleri tasarrufa alıştırmak için elektriğe zam yaptığını açıkladı.

Ülkemiz kaynaklarını her alanda olduğu gibi enerji alanında da küresel sermeyenin çıkarlarına feda eden hükümet, tehlikeli gidişini sürdürmektedir.

Doğumundan ölümüne kadar insanın yaşamı için gerekli olan elektrik enerjisi aynı zamanda her sektör içinde ana girdi maddesidir. Beş yıldır zam yapmadığını söyleyerek halktan oy toplayan siyasi iktidar,  şimdi de zam üstüne zam yapmaktadır. 3 Kasım 2004 tarihin de yayımlanan  "Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği"  (DUY) ile elektrik alanında sanal piyasa oluşturulmuştur. 1 Temmuz 2006‘da 13 ilde elektriğin kesilmesi sırasında özel sektör santralleri enerji vermemiş, enerji arzı tehlikeye sokulmuştur. 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren "Dengeleme ve uzlaştırma Yönetmeliği" hayata geçirilerek sanal piyasada karaborsa fiyatlarla özel şirketlerden fahiş fiyatlarla enerji satın alınmış, bu yolla özel şirketlere kaynak aktarılmış ve kamu şirketleri zarara sokulmuştur.  Bu uygulama ile 2007 yılında ortalama fiyat 19 Ykr‘yi aşmıştır.

Yüksek Planlama Kurulu (YPK),  14 Şubat 2008 tarihinde "Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasını" devreye sokarak,  elektrik zammını otomatiğe bağlamıştır.  Bu uygulama ile elektriğe yılda 3 kez zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.

AKP hükümeti, 28 Nisan 2008 tarihli niyet mektubu ile IMF‘ye "Enerji Planı"nı sunmuş ve onaylatmıştır. Buna göre dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, borçlarının çözümlenmesi, otomatik fiyat uygulaması ve son kullanıcı elektrik tarifelerinin ayarlanmasını hayata geçirilmektedir.

Halkın, kamunun malı olan tüm varlıklarımız özelleştirme adı altında yağmalanırken elde kalan dağıtım şirketleri de özelleştirme kapsamına alınmıştır. Şu anda önünde bulunduğumuz 20 dağıtım şirketinden BEDAŞ‘da özelleştirme yağması tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Doğası gereği, üretimi, iletimi, dağıtımı merkezi planlama ile yönetilmesi gereken enerji sektörünü, piyasalaştırarak sermayenin acımasız kar hırsına terk edilmektedir.

Elektrik Piyasası Yasasının 2001 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasın da,  kamunun yatırım yapması engellenmiştir. Yılda 2500 megavat yatırım yapılması gereken sektörde, son beş yılda özel sektör tarafından ortalama 700 megavat yatırım yapılmıştır. Bunlar da en karlı dışa bağımlı yakıt kullanan santrallerdir. Ülkemizin enerji arzı tehlikeye düşürülmüştür. 19 Haziran 2008 tarihinde enerji sektörü alarm vermiştir. Elektrik tüketimi 587 milyon 224 bin kWh gerçekleşmiş,  elektrik üretimi ise 588 milyon 553 bin kWh olmuştur. Aradaki fark ülkemizin yarım saatlik elektrik tüketim bedeli kadar kalmıştır.

Elektrik konusunda Kurtuluş Savaşı verdiklerini söyleyen yetkililer emperyalizmin, küresel kapitalizmin planları doğrultusunda hareket ederek enerji sektörünü yönetememe noktasına gelmişlerdir. Esas kriz enerjide yönetim krizidir. Bundan sonra tüketimi karşılayamayacağı ortaya çıkan enerji açığını kapatabilmek için "karanlık gezdirecekler"  yani trafo ve iletim hatları bakımı adı altında saatlerce elektrik kesintisi yapacaklardır.

Ayrıca elektrik ihtiyacı için "zorunlu" diye nükleer santraller daha yoğun olarak gündeme getirilecektir.  2004 yılında Türkiye-Fransa ve Türkiye-ABD nükleer enerjinin barışçıl kullanımı ikili anlaşmaları ABD tarafından geçtiğimiz ay onaylanmıştır. Ülkemize getirilecek nükleer malzemelerin nasıl depolanacağı ve nasıl taşınacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. ABD tarafından "Küresel Nükleer Enerji Ortaklığı"  isimli proje hayata geçirilmek istenmekte, nükleer güce sahip ülkeler santralleri bizim gibi ülkelerde kurup, plutonyumu kendileri almak, işin hamaliyesi, maliyeti ve çevre riskini bize yüklemek istemektedirler.  

1 Temmuzda yüzde 30 uygulanacağı söylenen zam meskenler ve ticarethaneler için yüzde 21 sanayi için yüzde 22 olarak belirlenmiştir. 1 Ocakta yüzde 15 olarak açıklanan zam tüketiciye yüzde 19,5 olarak yansımıştır. Temmuz zammının faturalara en az yüzde 30 yansıyacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca otomatik olarak ekimde yapılacak zammın daha yüksek olacağı şimdiden gözükmektedir. Özelleştirildikleri takdirde dağıtım şirketlerinin kar hedeflerinin de maliyetlere yansıması ile zam oranları yükselecektir. Ayrıca;  doğal gazla üretim yapan yani dışa bağımlı santrallerin,  petrol fiyatlarındaki artıştan etkilendiği söylenerek zamlara gerekçe bulunmaktadır. Halbuki, yaşam için gerekli olan elektrik enerjisi,  "temiz enerji" olmalı ve ulaşılabilinir bir fiyatla tüketiciye sunulmalıdır. 

Açlık sınırının altında olan asgari ücrete 1 Temmuz da yüzde 5 zam yapılırken, temel gereksinim olan elektriğe yine 1 Temmuz da yüzde 30‘a varan zam yapılması enerjinin ulaşılamaz bir tüketim maddesi haline getirildiğinin en açık kanıtıdır. Ayrıca üretim alanlarının tasfiye edildiği ülkemizde, OECD ülkeleri ortalamasına göre üçte iki daha yüksek fiyattan enerji kullanan sanayiye yapılan zam,  sanayiciyi üretim yapamaz hale getirecektir.  Bu kısır döngü tüketiciler için diğer mal ve hizmetlerde de ulaşılamazlık anlamına gelecektir. Elektrik ve diğer enerji maddelerine yapılan zam her türlü mal ve hizmete yansıyacak ve tüketicinin yaşam alanı giderek daralacaktır.

Bizleri tasarrufa alıştırmak için zam yaptığını söyleyenler,  enerjide yönetim becerisi gösteremeyerek kriz yaratanlar, özelleştirme politikaları ile sermayeye kaynak aktararak halka zulüm edenler, halkın onlardan tasarruf edeceğini de bilmelidirler

Biz aşağıda isimleri yazılı olan kurumlar,  birlikteliğimizi daha da genişleterek; enerjiden suya kadar her alanı özelleştirme adı altında yağmalanmasına karşı meşru mücadele haklarımızı kullanacağız.

 Özelleştirme Karşıtı Platformu güçlendireceğiz. Elektriğe yapılan temmuz zammının iptali için yargı yoluna gideceğiz.

  • EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) İstanbul Şubesi,
  • ESM (Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) İstanbul Şubesi,
  • TES-İŞ 1 Nolu Şube,
  • TÜDEF (Tüketici Dernekleri Federasyonu),
  • TükoDer  (Tüketiciyi Koruma Derneği) Genel MerkeziTORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


EMO GENÇ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ`NDE

ETMD GELENEKSEL YAZA MERHABA BULUŞMASI

ÇMO İSTANBUL ŞUBESİ`NİN DÜZENLEDİĞİ ÇMO`NUN 32. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDIK

HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN

Okunma Sayısı: 2327


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.