MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 82

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB İSTANBUL İKK BASIN AÇIKLAMASI: IBM TÜRK’DEKİ BİLİŞİM ÇALIŞANLARININ VE TÜM BİLİŞİM EMEKÇİLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ


BASIN AÇIKLAMASI


 
28.07.2008 Pazartesi günü saat 12:00'de Şubemiz Alaettin Anahtarcı Konferans Salonu'nda TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması yapıldı. TMMOB İKK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından kamuoyuna sunulan basın açıklamasının tamamını ekte bulabilirsiniz. Basın toplantısı Şubemiz Başkanı Erhan Karaçay tarafından açıldı.
 

Tez Koop İş Sendikası örgütlenme uzmanı Sinan Kahraman ve Tez Koop İş Sendikası İstanbul 2. Nolu Şube Başkanı Rabia Özkaraca‘nın da birer konuşma yaptığı basın toplantısında Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri yanında, diğer oda şubelerinden ve Şubemiz Bilişim Komisyonu‘ndan çeşitli üye ve temsilciler katıldı. Basın açıklamasına katılanlara ve kamuoyuna IBM yöneticilerinin toplu sözleşme yetkisine itirazıyla 30 Temmuz Çarşamba günü, saat 10:30‘da, Sirkeci Adliyesi 7. İş mahkemesinde görülecek olan duruşmaya katılma çağrısı yapıldı.

IBM TÜRK‘DEKİ BİLİŞİM ÇALIŞANLARININ VE TÜM BİLİŞİM EMEKÇİLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

Bilişim sektörü yeni sayılabilecek bir alan olmasına karşın yaşadığımız dönemde önemini en fazla artıran ve üretim süreci içerisine en fazla nüfuz eden disiplin olma özelliğini de taşımaktadır. Bilişim, sektör olarak dünya ölçeğinde çok büyük bir yere sahipken, ülkemiz ölçeğinde de henüz yeni denilebilecek bir zaman diliminde hızla yayılmaktadır.

Bilişim sektörünün, günümüzde enerji sektörü ile birlikte en stratejik ve ekonomiye en fazla getiri sağlayan sektör olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Ancak artan bu önemine karşın bilişim sektörü; altyapı üzerinden sunulan hizmetleri ön plana çıkartan stratejilerin yokluğu, bilinçli teknoloji kullanımının olmayışı, yeni teknolojiler üretilmemesi, teknolojik gelişmelerin toplumsal faydaya dönüştürülmemesi, meslek alan tariflerindeki eksiklikler, çalışma koşullarında var olan olumsuzluklar  ile bir sorunlar yumağına dönüşmüştür.

Bu sorunlar yumağının ise en önemli dinamiği, bu alana ilişkin standartların belirlenmemesi, alana ilişkin politikaların ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, mevcut belirlemelerin ise bu alanın asli unsurlarının iradesi dışında yapılıyor olması olarak nitelendirilebilir. Bu durumun en büyük nedeni ise, başta bu alanda çalışanların özellikle teknik kadrolar olan mühendislerin örgütsüzlüğüdür.

Bu olgular, bilişim emekçilerinin, bilişim devrimi yalanıyla birlikte sömürülmelerini artırmış, sorunlarını çoğalmıştır.

Özellikle;

• Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, emeğinin karşılığını alamama

• Zaten yeterince olmayan haklarının her geçen gün tırpanlanması,

• Kapitalist tekelci şirketlerin ucuz işgücü amacıyla ve sömürmek üzere Türkiye‘de şubeler açıp istihdam bahanesiyle Hindistan benzeri bilişim sömürgesi yaratma girişimleri,

• Bilişim politikaları oluşturulurken; öncelikli üzerinde durulması gerekenin kamu ve halk yararını, emeği ve mesleği, emek ve mesleğin sahibini gözetmek olması gerekirken sermaye sözcülüğü yapan STK ve siyasal iktidarlar tarafından sermayeyi ve piyasayı korumaya yönelik politikaların üretilmesi,

• Bilişim sektörü sorunlarına yönelik olarak sadece sömürüyü arttıracak çözümler üretilmesi ve emekçilerin sorunlarının görmezden gelinmesi,

• Fazla mesai gibi nedenlerle olması gerekenden fazla çalıştırılan emekçilerin sosyal, kültürel ve özel hayatlarının kalmayışı vs.

sorunlarıyla karşı karşıya bulunan bilişim emekçilerinin örgütlenmesi bu sorunların çözülmesi açısından oldukça önemlidir.

2008 yılı içinde IBM Türk bünyesinde çalışan bilişim emekçilerinin giriştiği sendikal örgütlenme bu sorunların gün ışığına çıkmasını sağlaması ve bir kısmına ilk elden çözüm araması açılarından büyük önem taşımaktadır.

IBM Türk‘de ne oldu?

5 senedir maaşlarına zam alamayan 400‘e yakın IBM Türk bilişim çalışanı, bu sorunu gidermek için IBM Türk yönetimiyle görüşerek hak arayışına girişti.

Görüşmeler sırasında çalışanlardan yana tavır alan, bölüm müdürü pozisyonunda senelerce çalışmış olan Endüstri Mühendisi Can Özler işten çıkarıldı. Yaşanan bu tatsız olayın ardından bilişim çalışanları, bir süredir tartıştıkları sendikalaşma süreçlerini hızlandırarak Tez-Koop İş sendikasına başvurdu. 

Tez Koop İş sendikasına üye IBM Türk çalışanları toplu sözleşme haklarını savunmak üzere sendikalarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na yetki başvurusunda bulundular. (IBM Türk çalışanlarının %50‘sinin mühendis olduğu biliniyor.) Çalışma Bakanlığı 209 IBM Türk çalışanının (26 Mart 2008 tarihindeki üye sayısı) noter kanalı ile yapmış olduğu üyelik başvuru bilgilerini doğruladı, onayladı ve 11 Haziran 2008 tarihinde IBM Türk‘ü bilgilendirdi.  (Şu anda sendikalı çalışan sayısı 300‘e yaklaşmış olup bu sayı kapsam dışı personel dışında ¾‘lük bir oranı aşmıştır.)

Ancak IBM Türk yönetimi Toplu Sözleşme ve Grev haklarını geciktirmek için 17 Haziran 2008 tarihinde " Yeterli üye çoğunluğuna erişilmemesi ve sendikanın yer aldığı işkolunun uygun olmaması gibi "Gerçek dışı ve zorlama" gerekçelerle itirazda bulundu. Tez Koop İş sendikası Bakanlık‘tan yetkiyi almış olmasına karşın IBM Türk yönetiminin itirazı üzerine şu an mahkeme süreci başlatılmış olup ilk duruşma 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü gerçekleşecektir.

Konuyla ilgili olarak, IBM Türk bilişim çalışanlarına destek vermek ve bu süreci beraber örgütlemek için EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri çalışanlarla bir araya geldi. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapılırken bundan sonraki süreçte yapılacaklar ortaklaştırıldı. Özellikle ücretli mühendislerin ve işçilerin ortak sendika mücadelesini başlatmaları ve Bilişim Emekçilerinin Sendikal Örgütlülüğünün sağlanması açısından bu sürece müdahale etme kararı alındı.

Türkiye‘deki emek hareketlerinin, iktidarın tüm yok etme çabalarına karşın yeniden hareketlendiği günümüzde, sermayenin ve kapitalist tekelci şirketlerin etkisinin ciddi anlamda hissedildiği bir alan olan bilişim sektöründe; böyle bir örgütlenmenin tüm sektöre yayılması emekçilerin bilinçlenmesinde önemli bir başarı sağlayacaktır. Bilindiği üzere emekçilerin haklarını edinmelerinin tek yolu örgütlenmeleri ve örgütlü bir şekilde bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerini sürdürmelerinden geçmektedir. Bu örgütlü mücadelede TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, Bilişim emekçilerine yol gösterecek nitelikteki IBM Türk emekçilerinin sendikal hareketlerini destekliyor ve emek mücadelesinde yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, IBM yöneticilerinin toplu sözleşme yetkisine itirazıyla 30 Temmuz Çarşamba günü, saat 10:30‘da, Sirkeci Adliyesi 7. İş mahkemesinde başlayacak dava sürecinin yakın takipçisi olacak, bilişim emekçilerinin güvenli bir gelecek için başlattıkları sendika mücadelesinde yan yana yürüyecektir. Bütün emek dostlarını da bu örgütlenme çalışmasına ve hak arama mücadelesine destek vermeye çağırmaktadır. 28 TEmmuz 2008.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULUTORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEK

17.11.2020
 


Çok Okunanlar


EMO GENÇ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ`NDE

ETMD GELENEKSEL YAZA MERHABA BULUŞMASI

ÇMO İSTANBUL ŞUBESİ`NİN DÜZENLEDİĞİ ÇMO`NUN 32. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDIK

HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN

Okunma Sayısı: 2705


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.