MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 19

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO ANTALYA ŞUBESİ’NDE GÜNEŞ’TEN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI (27.10.2014)


BASIN AÇIKLAMASI


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

EMO ANTALYA ŞUBESİ‘NDE GÜNEŞ‘TEN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Değerli Basın Mensupları,

"Sonsuz enerji kaynağı olan Güneş, gelecek nesillerin sağlığı, barışı ve ekonomisi için adeta bir can simidi görevini üstlenecektir."

Şube Hizmet binamızın çatısına kurduğumuz 5,88 kW‘lık güneş enerjisi santralinden elektrik üretimine başladık.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak yoğun çalışmalarımız ve HŞ Güneş Enerjisi Sistemleri firmasının desteği ile tamamlanan güneş enerjisi santralinin kabulü 23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi ve TEDAŞ Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü yetkililerinin incelemeleri ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde çalışmalar tamamlanarak Şubemiz çatı katında kurulan Güneş Enerjisi Santrali, ürettiği elektriği ulusal enerji ağına vermeye başladı.

Şubemizin çatısında 5,88 kW gücünde fotovoltaik sistem kurulumunu gerçekleştirdik. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinden yararlanarak kendi çatımızda ürettiğimiz elektrik enerjisini çift yönlü sayaç sayesinde şebekeye vermekteyiz. Yılda yaklaşık 11136 kWh enerji üretmeyi hedeflemekteyiz.

Yenilenebilir enerji tesisleri, toplumsal hayata, doğal dengeye, tarım arazilerine, ormanlık alanlara ve kültürel varlıklara zarar verilmeden yapılmalıdır. Enerji tüketiminde enerjinin etkin ve verimli kullanımına gereken önem verilmeli, enerji tasarrufu konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

Devlet teşviklerinin yaygın hale gelmesi ve yasal süreçlerin kolaylaştırılması gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlayacak ve dışa bağımlılığı azaltacak her yatırıma ve teşvike ülkemizin ihtiyacı vardır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye genelinde 27 bölge, 38 ilde güneş enerjisinden elektrik üretimini tescil etti. Beklenen başvuru 600 megavat düzeyindeyken, firmaların başvurusu kat ve kat üstündedir. Yapılan çalışmalarda, teknik kapasitesi 405 milyar kilovat saat, ekonomik potansiyeli 380 milyar kilovat saat olarak tahmin edilen, güneşe dayalı elektrik üretim kapasitesi bütünüyle değerlendirilmeyi beklemektedir. Başvurulara cevap verilebilmesi ve dışa bağımlılığı azaltma adına kapasitelerin EPDK tarafından arttırılması gerekmektedir.

Güneş, bol, sınırsız, yenilenebilir ve en önemlisi de herhangi bir bedel ödenmeden kolayca erişilebilen bir enerji kaynağıdır. Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Parabolik CSP teknolojisi göz önü ne alınarak hesaplanmış Türkiye‘nin güneş enerjisi potansiyeli 380.000 kWh/yıl dır. Bu potansiyel toplam 56 000 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali elektrik enerjisi üretimine eşdeğerdir. Türkiye‘nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Türkiye‘nin en fazla güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresine sahip bölgesinin Güney Doğu Anadolu bölgesi olduğu, bunu Akdeniz Bölgesinin izlediği anlaşılmaktadır.    Günümüz itibari ile ülkemizde 18 milyon m² güneş enerjili su ısıtma sistemi kullanılmakta ve yılda yaklaşık 1 milyon m3 üretim gerçekleşmektedir.

Bilindiği gibi, 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik‘‘ ve diğer alt düzenleyici işlemlerinden ‘‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ‘‘, lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistem kullanım anlaşması yayımlanmış olup, fiilen uygulama başlamıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü‘nün 01.06.2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerin onay ve tesislerin kabul işlemleri için, 20.04.2012 tarih ve 448 sayılı bakanlık makam oluru ile TEDAŞ Genel Müdürlük birimleri görevlendirilmiştir.

EPDK tarafından 02.10.2013 tarihinde  ‘‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik‘‘ adı altında yayınlanan yönetmeliğe göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 1 megavatlık üretim tesisi ile mikrokojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Yönetmelik  atıklardan elektrik üretimi, kojenerasyon ve fotovoltaik sistem kurulumlarının kolaylaşmasını sağlamıştır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘nün 14.02.2014 tarih ve 3144 sayılı oluru ile "Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında kurulu gücü 11 kW‘a (11 kW dahil) ve altındaki Güneş Enerjisine Dayalı (GES) santrallerin proje onay ve kabul işlemleri için TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri yapmaktadır. 11 kW üstündeki Güneş Enerjisine Dayalı (GES) santrallerin proje onay ve kabul işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘nün 15/08/2014 tarih ve 15006 sayılı Olur‘u ile 30kW‘a kadar olan GES santrallerinin proje onay ve kabul işlemleri TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerince de yapılmaktadır. Devlet teşviklerinin yaygın hale gelmesi ve yasal süreçlerin kolaylaştırılması beklenilmektedir.

2023 yılında güneş enerjisinde en az 3000 MW‘lık kurulu güç hedeflenmektedir.  Hedeflerimiz, stratejilerimiz ve politikalarımız, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği temellerine dayanmalıdır. Bu politikalarımız, jeopolitik konumumuzun avantajları kullanılarak ve ülke gerçekleri ile küresel ölçekli dinamikler çerçevesinde yönetilmelidir. Ülkemiz enerji bakımından yüzde 70 oranında dışa bağımlıdır. Elektrik enerjisi üretiminde de doğalgaz ve kömür kullanımı ilk sıraları almaktadır. Yakın gelecekte bu durumu tamamen değiştirmenin tek yolu ülke olarak yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasıdır.

Elektrik Mühendisleri  Odası Antalya Şubesi olarak,  birlikte bu verilerden yola çıkarak Şubemizin çatısında 5,88 kW gücünde fotovoltaik sistem kurulumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Fotovoltaik sistemlerin amorti süreleri günümüzdeki panellerin verimlilikleri dikkate alındığında 6-9 yıldır.

Takip sistemi ile internet sitesinden veya telefonumuzdan günlük, aylık, yıllık verileri ve istatistikleri kontrol edebileceğiz. Fotovoltaik panellerin 10 yıl ürün garantisi, 25 yıl (%80) performans garantisi bulunmaktadır. İnverterlerin ürün garantisi ise 5 yıldır. GES uygulamalarında,  sistemin mühendislerce planlanması, planlanan yatırımın hedefe uygunluğu, değerlendirilmesi gereken ön çalışmalar, yatırım alanının durumu ve teknik değerlendirmesi son derece önem arz etmektedir. Detaylı saha kontrolleri yapılması, ön değerlendirme raporları, teknik değerlendirme, teknik fizibilite raporu, finansal fizibilite raporu, lisanssız elektrik üretimi izni için başvuru işlemlerinin yapılması ve dosyalarının hazırlanması, planlanan  alana uygun sistemin projelendirilmesi, tasarımı kurulum - montaj  uygulaması, süreçte belirli periyotlarda sistemin kontrolü bakım ve onarım işleri bir bütünlük içinde olmalıdır.

Bir fotovoltaik sistemin;  kurulum öncesi hazırlık, montaj, devreye alma ve işletim sırasındaki arıza ve bakım işlemleri süreçleri mevcuttur. Bu süreçlerin eğitimli ve yetkinlik sahibi kişiler tarafından iş güvenliği kuralları göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 3000 MW‘lık kurulu güç hedefinde biz de üzerimize düşeni gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Antalya‘da kurulu gücü 2023 yılı hedefine taşıyacak stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi amacı ile etkinlikler düzenliyoruz, düzenleyeceğiz. Güneş Sempozyumu adı altında başlattığımız sempozyum ve fuar organizasyonlarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.  Antalya Elektrik Mühedisleri Odası Antalya Şubesi olarak bugün gelinen noktada sektörün yol haritasını çizerek üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasından Ar-Ge ve innovasyonun gelişmesine; kamu teşviklerinin daha etkin kullanılmasına kadar geniş bir yelpazede plan ve proje hazırlayarak uygulama safhasına geçilmesi için tüm derneklerin, sektör mensuplarının, akademisyenlerimizin ve kamu temsilcilerimizin görev paylaşımı yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Biz de şubemizin çatısına fotovoltaik bir sistem kurarak üyelerimize ve meslektaşlarımıza yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyoruz. Fotovoltaik panellerin çatı, arazi, tarımsal sulama projelerinde uygulanması ve güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusunda çözümler sunmak, enerji verimliliği projelerinin, yasa ve yönetmeliklere göre uygulanmasını sağlayarak ülkemizde çevre bilincini arttırıp ülke ekonomisine katkı sağlamak için üyelerimizle birlikte meslek alanlarımızla ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

30 Ekim - 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit`te gerçekleşecek olan RENSEF 2.Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı`nda kuracağımız standımıza tüm halkımız ve üyelerimiz davetlidir. Fuar 10:00 - 19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır. 27.10.2014

İbrahim Kücü

Elektronik Yük.Müh.

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkan YardımcısıŞABAN TAT’IN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI KANAL V HABER’DE AKTARILDI

02.08.2019
 


Çok Okunanlar


EGE İNCİLERİ GEZİSİ DÜZENLENDİ!

ÜYELERİMİZLE KONSER ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİK

ADRASAN TEKNE TURUNDA BULUŞALIM!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ`NE KATILIM SAĞLADIK!

ODAMIZ 3407 SİCİLNO`LU ÜYESİ RIFAT OĞUZ BÜYÜKYAZICI VEFAT ETMİŞTİR

ŞUBEMİZDE ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

TEMSİLCİLİKLERİMİZİN OLAĞAN DENETLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Okunma Sayısı: 222


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri