MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>20. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

25.04.2018

ÇALIŞMA ANLAYIŞI

EMO Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu, birliğin bugüne kadar ürettiği emek ve değerin bilincinde olup bunları sahiplenen temel bir anlayışa sahiptir. Buna karşın her türlü statükocu zihniyet ve yapılanmanın karşısında duran, özelde üyelerinin genelde ise halkın dil,din,cinsiyet ve etnisiteye  göre hiçbir fark koymaksızın her türlü hakkını ve haklı mücadelesini savunan bir çalışma ve yönetim ahlakına sahiptir.Başta ülkemizde ve bölgemizde olmak üzere savaşa karşı barışı savunur, bu amaçla yapılacak etkinliklere katılım sağlayacaktır. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için yapılacak mücadelelere katkı sunacaktır.

Ayrıca şube çalışma ve etkinliklerini üye taleplerine, etkinliğin ihtiyacına göre ve bir anlayış olarak çok dilli bir çalışma dönemi yürütecektir.

Toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmak ve dünya üzerindeki nüfusun yarısını oluşturan kadınların yönetime katılma haklarını teslim etmek , karar mekanizmalarında daha şeffaf bir düzeye erişmek adına fiili eşbaşkanlık sistemi uygulanacak ve bunun birliğin tüm bileşenlerinde, tüzük ve yönetmeliklerinde yer alması için çaba sarf edecektir.

TMMOB ve EMO‘ nun mesleki demokratik kitle örgütü olması özelliği gözetilecek, demokrat ve yurtsever karakterinin korunmasında ve ülkemiz sorunlarının çözüm önerilerinde emekten ve halktan yana tavır gösterilecektir. Meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışımız geliştirilecektir.

Diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte halkın çıkarları doğrultusunda mücadele birliği oluşturulacaktır.Çoğunluğu oluşturan ücretli ve işsiz mühendisler başta olmak üzere tüm üyelerimizin,  dayanışma ve haklar mücadelesi çerçevesinde ekonomik ve demokratik hakları korunması ve geliştirilmesine çalışılacaktır.

Halkın, yaşamın vazgeçilmezlerinden olan ve uygarlığın göstergelerinden olan temiz ve verimli enerjiye ulaşması için mücadele edecektir.

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında ekolojiye zarar verilmemesi için çalışmalar yapacaktır.

Amacımız, hep birlikte, daha iyi bir EMO, Türkiye` nin daha özgür ve demokratik bir ülke haline gelebilmesine katkı koymaktır. Üyenin oda çalışmalarına/etkinliklerine katkı ve katılımının sağlanmasına yönelik olarak önceki dönem yönetim kurullarında görev üstlenmiş üyeler ile komisyon üyeleri ve diğer tüm üyelerin çalışmalara katılımı için yöntemler geliştirmek, ilişkileri sürekli kılmak, oda çalışmalarında, etkinliklere ve alınan kararlarda üyeleri karar süreçlerine dahil/ortak etmektir. Kamu yararı gözetilerek ülke, meslek ve meslektaş faydasına olan çalışmaları üyelerimiz ile geliştirilecek bu ilişkinin kurumsallaşan EMO çatısı altında sonraki dönemlere aktarılmasını sağlamaktır.

Oda çalışmalarına katkı koyan üyelerimiz ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılacaktır. Bu toplantılarda oluşan görüşlerin yönetim kurulu‘na açılım sunmasının yanı sıra katılımcıların da şube çalışmaları hakkında bilgili ve ilgili olması sağlanacaktır. Dönem içerisinde bu üyelerimize yazılı ve elektronik ortamda düzenli olarak bilgi iletilerek, ilişkilerde süreklilik gerçekleştirilecektir.

Yılda en az iki kez şube danışma kurulu‘nun toplanması sağlanacak, bu toplantılarda idari, mali ve teknik çalışmaların yanı sıra komisyon çalışmaları hakkında da bilgi verilecektir. EMO ana yönetmeliğine göre de yönetim kurulu‘ nun yardımcı organı olan danışma kuruluna işlevini yerine getirecek çalışma tarzı kazandırılıp, yönetim kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır.

Yılda en az iki kez şube koordinasyon kurulu‘nun toplanması sağlanacak, toplantıda şube ve temsilciliklerimizin idari, mali ve teknik çalışmaları ile örgütlenme çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Gerçekleştirilecek koordinasyon kurulu toplantılarıyla şube ile bağlı temsilcilikler arasındaki yürütülen çalışmaların daha da uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

Üyelerimizin meslek örgütümüz olan odamız çalışmalarına katılımını arttırmak, meslek alanlarındaki çalışmalarını geliştirmek için dönemimiz içersinde görev yürütecek sürekli komisyonlar öncelikle kurulacak, daha sonra ise somut görevleri bulunan süreli komisyonların kurulması gerçekleştirilecektir. Tüm komisyonların görevleri ve çalışmaları süreç içersinde değerlendirilecek, komisyonların yönetim kurulu ile ortak toplantıları gerçekleştirilerek hedeflerine ulaşmalarına destek verilecektir.

Şube tarafından oluşturulacak görüşlerde öncelikle ilgili komisyondan, kuruldan, varsa il, ilçe, işyeri temsilcisinden veya ilgili üyelerimizden görüş alınacaktır. Şube görüşü bu bilgilere sahip olarak oluşturulacak, işin öznesinde bulunan üyemiz çalışmalarımıza ortak edilecektir.

ŞUBE ÇALIŞMALARI

TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde Şube ve temsilciliklerimizde yer alan TMMOB il koordinasyon kurulu çalışmalarına aktif katılım sağlanacak, mühendislik mesleğinin gelişimi ve kamu çıkarlarının korunması yönünde ortak çalışma anlayışı yürütülecektir. Kentte bulunan demokratik kitle örgütleriyle beraber ülkemizin ve bölgemizin sorunlarına çözüm arayan çalışmalara katkı sağlanacaktır.  

Bölgemizde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile karşılıklı işbirliği anlayışı geliştirilecek, Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde ortak görev üstlenilmesi, bölümlerde yapılacak etkinliklere destek olunması, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Nükleer Karşıtı Platform sözcülüğünün daha önceki dönemlerde olduğu gibi Şubemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, bu konuda diğer kuruluşların da yapacakları çalışmalara destek olunacaktır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki çalışmalar etkinliklerle üyelerimize ve kamuoyuna aktarılacaktır.

Enerji sektöründe özelleştirilen ve özelleştirilmesi planlanan kurumlarla ilgili Şubemiz sınırları içerisindeki bağlı ortaklıklarının kamu elinde özerk bir yapıya kavuşabilmesi konusunda işçi ve memur sendikaları ile birlikte mücadele edilecektir.

Cezalandırma mantığı olarak yapılan ve yapılacak elektrik kesintilerine karşı gerekli demokratik ve hukuksal mücadele yürütülecektir.

Toplumda enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi amacı ile sanayi ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile etkinlikler düzenlenecek, geliştirilecek projelerin yaşama geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Şube çalışanlarının görev tanımları gözden geçirilecek, çalışma verimliliğinin artırılacağı ilişkiler geliştirilecek, ayrıca çalışanlarımıza yönelik iç eğitimler gerçekleştirilecektir.

Şubemizde mesleki ve teknik hizmetlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekirse teknik kadro sayısı arttırılacak, SMM hizmetlerinin izlenmesi, geliştirilmesi, Şubemiz test ve ölçüm vb teknik hizmetlerin artırılması için çalışmalar yapılacak, yazışma ve iş takibi sistemi geliştirilecektir.

Üye ziyaretleri arttırılacak, üyelerimizin uzmanlık konularında güncel uzman havuzu oluşturulacak ve üyelerimizin bu uzmanlıklarına göre Şube‘de eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

Güvenlik, yangın algılama ve uyarma alanlarında verilen hizmetlerin bir mühendislik hizmeti olduğu ve yapılacak çalışmaların Odamızca denetlenmesi gerektiği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük vb. sorunlarına karşı mücadele etme ve bu alanda mücadele eden sivil toplum örgütleriyle eylemsellikleri ortaklaştırma ve yapılacak eylem ve mücadelelere aktif katılım sağlanacaktır.

Serbest çalışan üyelerimizin oda ile ilişkilerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. odaya başvuruların ve üretilen hizmetlerin ön incelenmesinin internet alt yapısında gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalıcılaştırılması amacı ile hem yetkili kurumlar hem de üyeler nezdinde çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

Yeni mezunlara ve iş bulamayan meslektaşlarımıza iş ve mesleğimizle alakalı seminer vb. çalışmalar yapılacaktır.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Örgütlenme, şube yönetim kurulunun ana çalışma konularından biridir. Bu nedenle her bir yönetim kurulu üyesi örgütlenmenin bir parçası olacaktır.

Yönetim Kurulunun; ziyaret edilen üye sayısı, üyelerle yapılan toplantı sayısı, eğitim sayısı, eğitimlere ve etkinliklere katılım sayısı, temsilcilik ziyaretleri, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı, aidat toplama oranı gibi aylık ve yıllık hedefleri olacak, bu hedefler ve sonuçları danışma kurulu üyelerine aktarılacak, katkı ve katılımı sağlanacaktır.

Yıllık çalışma planı gerçekleştirilerek önemli gün ve haftalara ilişkin çalışmalar önceden yapılacak, çalışmalara üye katılımı sağlanacaktır.

TMMOB il koordinasyon kurulu ve diğer meslek örgütleri ile ilişkilere önem verilecek, çalışmalarına aktif katılarak, önceki dönem çalışmalarının sürekliliği sağlanacaktır. Kentimize ve insanımıza dönük yeni projelerin üretilmesinde, ayrıca söz konusu olacak sorunların çözümüne katkı sağlanması noktasında, ilgili kurum/kuruluş, baro, oda, sivil toplum örgütleriyle koordineli ve etkin çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

İş alanlarına yönelik sektörel üye toplantıları yılda en az bir kez yapılacaktır.

Akademisyen üyelerimizin oda çalışmalarına katılımının arttırılması için bölüm temsilcilik yapıları geliştirilecek, şubemizdeki komisyon çalışmaları özendirilecek, üniversitelerimizdeki bilimsel ve teknik çalışmaların oda üretkenliğine olan katkısı arttırılacaktır.

Kamu çalışanlarının özlük sorunlarının çözümünün odamız dışında birçok etkene bağlı olması, hukuki ve idari sorunlarının bulunması nedenleri ile TMMOB bünyesinde yapılacak çözümlere ve etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır. Bu konuda ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır. Uygulamalarla mağdur olmuş Şubemiz üyelerinin sorunlarına çözüm aranacak, destek olunacaktır.

SMM üyelerin sorunları; Oda ile ilişkiler, diğer kurumlarla ilişkiler ve kendi aralarındaki ilişkiler başlıklarında toplandığında DEDAŞ ve Belediyeler gibi diğer kurumlarla ilişkilerde sorunların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle bu kurumların uygulamaları izlenecek ve çözümlerinin sağlanmasına çalışılacaktır. Oda ile ilişkilerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. Haksız rekabet, hukuk ve benzeri alanlarda karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapılacak, üretilen önerilerin ülke bazında yaşama geçirilmesi yönündeki merkezi çalışmalara destek olunacaktır. SMM üyelerimizin sorunlarının ve ürettiği hizmetlerin izlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için elektronik ortam etkin şekilde kullanılacaktır.

Üyelerimizin farklı iş alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgilenmek, ortaklaştırabilmek ve sorunlarına çözüm bulmakta diğer üyelerin katkısını sağlayabilmek, üyelerimizin oda çalışmalarına katkı ve katılımını arttırabilmek amacı ile web sayfamızda değişik iş alanlarında forum bölümleri açılacaktır.

Oda üyesi olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

İş arayan üyeler ile mühendis arayan firmalara yönelik çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Örgütümüzün değişik birimlerinde gerçekleştirilen etkinliklere öncelikle ilgili komisyon üyeleri olmak üzere katkı sağlayabilecek diğer üyelerin katılımı gerçekleştirilecek, katılım sonrası sonuçlarının Şube Bülteninde ve komisyonlarda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Üyelerimizin elektronik iletişim ortamını daha fazla kullanmaları özendirilecek, elektronik ortamı kullanan tüm üyelerimizin ad.soyad@emo.org.truzantılı e-posta kullanıcısı olmaları için çaba gösterilecektir.

Odamızın geleceğini oluşturacak olan üniversitelerin elektrik, elektronik, haberleşme ve biyomedikal bölümlerinde eğitimleri devam eden öğrencilerin oda ile bütünleşmelerini sağlamak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için EMO Genç örgütlenmesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine dönük çalışmalar yapılacak, bilgi birikiminin geliştirilmesi için öğrencilere eğitimler düzenlenecektir. EMO Genç üyelerinin gerektiğinde bir araya gelebilecekleri bir mekan oda bünyesinde oluşturulmaya çalışılacaktır. Oda çalışmalarına ve etkinliklerine katılımı için çaba sarf edilecektir.

EMO Genç üyelerinin mezuniyet sonrası oda üyesi olmaları ve çalışmalara üye olarak katılmaları konusunda çözümler geliştirilerek ilişkinin kalıcı kılınması sağlanacaktır.

Öğrencilere staj yeri bulunması konusundaki çalışmalar sürdürülecektir.

TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI

Şubemize bağlı Temsilciliğimizin bulunmadığı Bitlis, Bingöl, Muş,Ağrı ve Siirt illerinde Mesleki Denetim Büroları oluşturulacak, üye ve mesleki potansiyelin az olduğu il temsilcilikleri de mesleki denetim bürolarına dönüştürülecektir.

Temsilciliklerde bilgi birikiminin ve deneyimin geliştirilmesi için panel, söyleşi, kurs, seminer vb etkinlikler düzenlenecektir.

Mesleki denetim dışındaki Oda çalışmalarına temsilcilerin aktif katılımının artırılmasına ve temsilciliklere mesleki denetim bürosu dışında işlev kazandırılmasına çalışılacaktır. Koordinasyon toplantılarında alınan görüşler değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararları Temsilciliklere iletilecektir.

Ziyaretlerin dışında iş yeri temsilcileri ile yılda en az iki kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek, sorunlarına ortak çözüm aranacaktır.

Şube bünyesinde yapılacak Şube Koordinasyon toplantısında, Oda politikaları ve uygulamaları ön planda tutulacak, toplantılar salt SMM faaliyetlerin değerlendirilmesi işlevi olmaktan çıkartılacaktır. Bu toplantılara gerektiğinde konferans amacı ile konuşmacılar davet edilecektir.

Tüm temsilciliklerimizde farklı uygulamaların giderilmesi ve aynı teknik kalitede hizmet üretilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Şube Denetçilerimizin hazırlayacağı program doğrultusunda Temsilciliklerin denetimi yapılacaktır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Başta yönetim kurulu, il ve işyeri temsilcileri, komisyon ve diğer üyelerimizin birikimli ve üretken olmaları amacı ile odamız gelenek ve politikalarının geliştirilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve başta TMMOB yasası ve yönetmelikleri ile diğer EMO yönetmelikleri olmak üzere örgütsel iç eğitimler gerçekleştirilecektir.

Şube kütüphanesinin zenginleşmesi için başta EMO Genç üyeleri, işyeri temsilcileri, akademisyenler ve diğer üyelerden görüş alınarak bütçe oluşturulacaktır. Kütüphane kitap listesinin internetten izlenmesi sağlanacaktır.

MİSEM tarafından düzenlen eğitimlerin arttırılmasına çalışılacak, yeni eğiticilerin yetiştirilmesi için çaba gösterilecektir.

Açık kaynak kodlu yazılımların kurumsal kullanımlarının yaygınlaştırılması özendirilecektir.

Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

1. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

• En az 5 üyenin bulunduğu işyerlerinde ve iş bölgelerinde Oda-Üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile işyeri temsilciliklerinin oluşturulması ve mevcut işyeri temsilciliklerinin aktif hale getirilmesi

• DEDAŞ gibi kurumlarla mevcut yönetmelikler çerçevesinde mühendislik etiğinin gözetilmesine ilişkin çalışmalar düzenlemek

• Üye ve işyeri ziyaretleri

• Üye toplantıları (1-2 Ay‘da bir kez)

• Kokteyl (odada)

• Düğün ve taziyelere katılım

• Örgütlenme çalışma grubunun aktif tutulması

• Önemli günlerde kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesi.

• Üyelerle anket düzenleme.

• EMO Kadın Örgütlenme çalışmaları ve kadın üye toplantıları (dönem içinde 2 etkinlik yapılması)

• SMM ve üyelerin çalışma koşullarının düzenlenmesine ve sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik örgütsel çalışmalar yapmak

2. TEMSİLCİLİKLER

• Temsilcilik kurma faaliyetleri

• Temsilcilik heyetlerinin güçlendirilmesi.

• Temsilciliklere yer temini

•Temsilciliklere personel alımı

• Temsilciliklerde Panel, Söyleşi, seminerler

• Temsilcilik ziyaretleri ve üye toplantıları

• Temsilciliklerde çalışma grupları ve komisyonların aktive edilmesi

• Temsilciliklere demirbaş alımı

• Temsilciliklerin teknik gezi düzenlenmesinin sağlanması

• Temsilciliklerin denetlenmesi.

• Temsilciliklerden dönemlik çalışma raporu istenmesi

3. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER

• MİSEM seminerleri düzenlemek

• Teknik İşletme Sorumluluk faaliyetlerin işlevselliğinin sağlanması için gerekli çalışmalarının yapılması.

• İş Güvenliği ve Uzmanlığı bilgilendirme semineri düzenlenmesi

• Yangın Algılama ve Güvenlik Semineri düzenlenmesi (Komisyon marifetiyle)

• Güneş Enerji Sistemleri Semineri düzenlenmesi

• Firma tanıtım seminerleri yapmak.

• Meslek alanımızla ilgili bilgilendirme seminerleri yapmak.

• Teknik gezi düzenlenmesi

• Meslek alanımıza ilişkin kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılım.

4. EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

• Eğitim-Öğretimin başlamasının akabinde Üniversite konferans salonunda EMO Genç bilgilendirme ve tanıtım paneli

• Yeni başlayan öğrencilere yönelik Odada "Tanışma kokteyli."

• Yalnızca 3. ve 4. Sınıf EMO Genç üyelerine yönelik odada yapılacak meslek alanında değişik çalışma alanlarında aktif çalışan deneyimli meslektaşlarımızın vereceği "Meslek hakkında bilgilendirme" söyleşileri.

• Staj Yerleri ayarlama

• En az 2,3 teknik gezi düzenleme

• EMO, EMO Genç-Üniversite İlişkilerinin geliştirilmesi ve EMO Genç‘e yönelik mesleki ve kültürel bir takım ortak çalışmaların yapılması

• Üniversitede ve Odada yılda en az 1 veya 2 teknik seminer.

• Odada toplumsal sorunların tartışılabileceği en az 1 söyleşi.

• Soysal etkinlik organizasyonu (Futbol, Satranç veya piknik v.b.)

• Merkezi EMO Genç Çalışmalarına katılım

• Bağlı temsilciliklerdeki EMO Genç üyeleri ile şube EMO Genç üyeleri ve yönetim kurulundan en az 1 üyenin refakatinde yılda 2 kez ziyaret ve birlikte toplantı

5. SOSYAL ETKİNLİKLER

• Mesleğe yeni başlayanlara meslektaşlarımıza "Mesleğe Hoşgeldin" kokteyli.

• Şube geleneksel gecesi düzenlenmesi.

• Gezi düzenlenmesi.

• Spor faaliyetleri (futbol, satranç, masa tenisi)

• EMO ormanı kurma ve fidan dikimi 

• Anneler günü etkinliği (odada konunun anlam ve önemine ilişkin anma ve görsel etkinlik düzenlenmesi)

• Üyelerle Kahvaltılı toplantı.

• Sinema ve tiyatro oyun ve gösterimlerine katılım.

• Odada üyelere  yönelik Kürtçe Dil Kursu düzenlenmesi.

• Sosyolojik-Felsefik-Tarihsel ve Güncel konularda eğitimlerin düzenlenmesi.

6. BİLİMSEL VE ULUSAL ETKİNLİKLER

• Enerji, Kırsal Kalkınma ve Enerji Politikalarına ilişkin Uluslararası ortak etkinlikler düzenlemek

• Elektrik ve Otomasyon Fuar ve etkinlikler düzenlemek

• Panel, Söyleşi vs.

7. MESLEKİ DENETİM FALİYETLERİ

• SMM Hizmetleri Denetim Çalışmalarının yaygınlaştırılması.

• Topraklama ve Katodik Koruma Test, Ölçüm Hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

8. BASIM-YAYIN-İLETİŞİM

• EMO Diyarbakır Şubesi Facebook sayfası ve grubunun kurulması, Şube etkinlik ve duyurularının bu platformdan da yapılması.

• Örgütsel çalışmalara ilişkin yayınlar

• Anket çalışmaları ve sonuçlarının yayınlanması

 

• Mesleki Bilgilendirme Katalogu basım ve yayını.

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri