MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ŞUBE TARİHÇESİ


 

ŞUBE TARİHÇESİ

1954 yılında 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yasası ile kurulan Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır‘da faaliyetlerine 1973 yılında temsilcilik açarak başlamıştır. 1973 yılında açılan EMO Diyarbakır Temsilciliği‘ne Muzaffer Sarılar atanmıştır. 1973 -1983 yılları arasında odamız temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1984 yılında Diyarbakır Temsilciliği Bölge Temsilciliği konumuna getirilir. Böylelikle çevre illerde de EMO‘nun faaliyetlerini sürdürmeye başlar. 1996 yılında ise yeni yapılanma ile bölge temsilciliği EMO Diyarbakır Şubesi‘ne dönüştürülür. Şubemiz Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Hakkâri, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Muş, Şırnak, Siirt gibi büyük bir coğrafyada hizmet vermektedir. Şubemize bağlı oniki ilde temsilciliklerimiz mevcut olup, temsilciliğimiz olmayan Siirt ve Bingöl illerinde de temsilcilik veya proje denetim bürolarının açılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Şubemizin temsilcilik, bölge temsilciliği ve şube olarak çalışmalarda bulunduğu dönemlerde yönetimde görev yapan meslektaşlarımızı aşağıda yer alan tablolarda görebilirsiniz. Çok zor şartlarda, önemli görevler alarak şubemizin bugünkü kurumsal yapısına gelmesinde katkıları bulunan tüm yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

Süreçle beraber şubemiz kurumsallaşma alanında büyük adımlar atarken hizmet yerimiz de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Sonunda üyelerimize daha iyi hizmet sunabileceğimiz, daha donanımlı bir hizmet yerine kavuşmuş olduk.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi kurulduğu günden bu yana meslek örgütlülüğüne verdiği önemle, meslektaşlarının mesleki çalışmalarına destek verme gayesinde olurken, halkın çıkarları için özellikle meslek alanı ile ilgili konularda, doğrudan ve halk yararından yana olmak üzere faaliyetlerde bulunmuştur. Çalışma dönemlerinde mesleki denetim çalışmalarının yanında, mesleki örgütlenme, üyelerinin haklarını koruma, meslek ile ilgili yasa yönetmeliklerde katkıda bulunma, üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması için faaliyetlerde bulunma gibi sayısız çalışmalar yapıla gelmiştir. Bu çalışmalar arasında, meslek içi eğitimler, seminerler, teknik geziler ve çeşitli toplantılar örnek gösterilebilir.

8-10 Ekim 2003 tarihinde II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Diyarbakır‘da gerçekleştirilerek, Şubemizin ulusal çapta yaptığı ilk etkinlik olmuştur. Oldukça verimli geçen sempozyumla Şubemiz meslek alanımıza katkıda bulunmuştur.

2-3 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2005 ile bölgenin ve ülkenin enerji sorunları ele alınmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

8-10 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen Elektrik-Elektronik- Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Günleri etkinliği ile bu mühendislik dallarındaki yenilikler, mevcut sorunlar ve gelişen teknolojilerin konuyla ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri, uygulayıcılar, kullanıcılar ve araştırıcılar arasında tartışılması, bilgilerin paylaşılması, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bölgemizden yola çıkarak ilgili meslek alanlarımızdaki çalışmalarla ülkesel ve evrensel bazda çıkarsamalar yapılmıştır.

19-21 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2009) etkinliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının arttırılması ve enerji politikalarındaki yeri ile ilgili somut ve uygulanabilir örneklere ulaşılmış, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin etkisinin önemli ölçüde değerlendirilebilir olduğu coğrafyamızda; "Güneş Enerjisi" ana temalı olarak düzenlenen bu sempozyumla güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi, biokütle-biyogaz, hidrojen enerjisi, jeotermal enerji, enerji ormancılığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilimsel araştırmalar, uygulama örnekleri ve tüm güncel bilgiler katılımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak, 2-3 Aralık 2005 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumuyla, Ülkemiz ve Bölge illeri için enerji alanı ile ilgili önemli değerlendirmeler yapılmış, enerji sorunları taraflarca tartışılarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Bu tartışmaları şubemiz sınırları içerisinde bulunan illere yaymak amacıyla yerel enerji forumları düzenleme kararı alınmış, bu yerel forumlardan ilki 17 Aralık 2010 tarihinde "Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl İlleri Enerji Forumu" adıyla Elazığ‘da, ikincisi 26 Mart 2011 tarihinde "Batman, Siirt, Şırnak İlleri Enerji Forumu" adıyla Batman‘da, üçüncüsü 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde "Mardin ve Şanlıurfa illeri Enerji Forumu" adıyla Mardin ve Şanlıurfa illerinde, dördüncüsü ise 02 Temmuz 2011 tarihinde "Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Hakkâri İlleri Enerji Forumu" adıyla Van ilinde düzenlenmiştir.

Yerel Forumların ardından, 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen Mezopotamya Enerji Forumu ile Mezopotamya bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyeli ve sorunları ele alınarak değerlendirilmiş, sorunlara çözüm önerileri üretilmiş, ülke enerji politikaları tartışılmış, Mezopotamya‘da su ve enerji Savaşları ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yerel enerji forumlarından çıkan sonuçlar Mezopotamya Enerji Forumunda ele alınarak tartışılmış ve alternatif çözümler üretilmiştir.

 

YÖNETİM KURULLARI TARİHÇESİ

Temsilcilik Yönetim Kurulları

1973

Temsilci

Muzaffer SARILAR

1974-1977

Temsilci

Burhan ELÇİOĞLU

1977-1980

Temsilci

Mehmet ÖCAL

1980

Başkan

Mehmet ÖCAL

 

Yazman Üye

M. Ali ULAK

 

Sayman Üye

Y.Kemal IŞIK

 

Üye

Celal GÖRAL

 

Üye

Özer ERDEMLİ

1982

Başkan

İbrahim ERDEM

 

Yazman Üye

M. Ali ULAK

 

Sayman Üye

Celal GÖRAL

 

Üye

Özer ERDEMLİ

 

Üye

Alaattin GÖKHAN

 

 

Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulları

1984

Başkan

Mehmet ÖCAL

 

Yazman Üye

Erdoğan TESTİCİ

 

Sayman Üye

Y.Kemal IŞIK

 

Üye

Alaaddin SARISALTIK

 

Üye

Celal GÖRAL

1986

Başkan

Mehmet GÜLER

 

Yazman Üye

Erdoğan TESTİCİ

 

Sayman Üye

Y.Kemal IŞIK

 

Üye

Alaaddin SARISALTIK

 

Üye

Ata ATASOY

1987

Başkan

Y.Kemal IŞIK

 

Yazman Üye

Hasan CİVAŞ

 

Sayman Üye

Erdoğan TESTİCİ

 

Üye

Ata ATASOY

 

Üye

Fevzi AKAR

1988

Başkan

Y.Kemal IŞIK

 

Yazman Üye

Hasan CİVAŞ

 

Sayman Üye

Fevzi AKAR

 

Üye

Erdoğan TESTİCİ

 

Üye

Ata ATASOY

1989

Başkan

Y.Kemal IŞIK

 

Yazman Üye

M. Ali ULAK

 

Sayman Üye

Fevzi AKAR

 

Üye

Özer ERDEMLİ

 

Üye

İbrahim ERDEM

1990

Başkan

Celal GÖRAL

 

Yazman Üye

Y.Kemal IŞIK

 

Sayman Üye

Fevzi AKAR

 

Üye

M. Ali ULAK

 

Üye

Özer ERDEMLİ

1991

Başkan

Y.Kemal IŞIK

 

Yazman Üye

M. Ali ULAK

 

Sayman Üye

Fevzi AKAR

 

Üye

Özer ERDEMLİ

 

Üye

İbrahim ERDEM

1992

Başkan

Taner KESKİN

 

Yazman Üye

Mehmet EKİNCİ

 

Sayman Üye

Tarık ÖDEN

 

Üye

Ragıp ALTUNKALEM

 

Üye

Y.Kemal IŞIK

1993

Başkan

Taner KESKİN

 

Yazman Üye

M. Necat IŞIK

 

Sayman Üye

Tarık ÖDEN

 

Üye

Ragıp ALTUNKALEM

 

Üye

Y.Kemal IŞIK

1994

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Yazman Üye

M. Necat IŞIK

 

Sayman Üye

Mahmut TAŞKIN

 

Üye

Mucip Önder AKAN

 

Üye

Erdal APAÇIK

1995

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Yazman Üye

M. Necat IŞIK

 

Sayman Üye

Mahmut TAŞKIN

 

Üye

Mucip Önder AKAN

 

Üye

Onursal TURGUT

 

Şube Yönetim Kurulları

1996

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Bşk. Yrd.

M. Necat IŞIK

 

Yazman

Erdal APAÇIK

 

Sayman

Güleser ÇETİNKAYA

 

Üye

Ömer TURSUN

 

Üye

Özer ERDEMLİ

 

Üye

M. Veysi ÇEVRİM

1997

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Bşk. Yrd.

M. Necat IŞIK

 

Yazman

Ömer TURSUN

 

Sayman

Güleser Ç.ÇAĞDAŞ

 

Üye

Ali TURAN

 

Üye

Özer ERDEMLİ

 

Üye

M. Veysi ÇEVRİM

1998

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Bşk. Yrd.

M. Hakan DADAŞ

 

Yazman

M. Necat IŞIK

 

Sayman

Metin AKTAŞ

 

Üye

M. Nedim TÜZÜN

 

Üye

Mahmut İNATOĞLU

 

Üye

Özer ERDEMLİ

1999

Başkan

M. Naci TEMELTAŞ

 

Bşk. Yrd.

Özer ERDEMLİ

 

Yazman

M. Necat IŞIK

 

Sayman

Metin AKTAŞ

 

Üye

M. Nedim TÜZÜN

 

Üye

Mahmut İNATOĞLU

 

Üye

Ali TURAN

2000

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.