MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ŞUBE TARİHÇESİ


ŞUBE TARİHÇESİ

1954 yılında 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yasası ile kurulan Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır‘da faaliyetlerine 1973 yılında temsilcilik açarak başlamıştır. 1973 yılında açılan EMO Diyarbakır Temsilciliği‘ne Muzaffer Sarılar atanmıştır. 1973 -1983 yılları arasında odamız temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1984 yılında Diyarbakır Temsilciliği Bölge Temsilciliği konumuna getirilir. Böylelikle çevre illerde de EMO‘nun faaliyetlerini sürdürmeye başlar. 1996 yılında ise yeni yapılanma ile bölge temsilciliği EMO Diyarbakır Şubesi‘ne dönüştürülür. Şubemiz Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Muş, Şırnak, Siirt gibi büyük bir coğrafyada hizmet vermektedir. Şubemize bağlı oniki ilde temsilciliklerimiz mevcut olup, temsilciliğimiz olmayan Siirt ve Bingöl illlerinde de temsilcilik veya proje denetim bürolarının açılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Şubemizin temsilcilik, bölge temsilciliği ve şube olarak çalışmalarda bulunduğu dönemlerde yönetimde görev yapan meslektaşlarımızı aşağıda yer alan tablolarda görebilirsiniz. Çok zor şartlarda, önemli görevler alarak şubemizin bugünkü kurumsal yapısına gelmesinde katkıları bulunan tüm yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
Süreçle beraber şubemiz kurumsallaşma alanında büyük adımlar atarken hizmet yerimiz de bu gelişmelerden etkilenmiştir.Sonunda üyelerimize daha iyi hizmet sunabileceğimiz,daha donanımlı bir hizmet yerine kavuşmuş olduk.
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi kurulduğu günden bu yana meslek örgütlülüğüne verdiği önemle, meslektaşlarının mesleki çalışmalarına destek verme gayesinde olurken, halkın çıkarları için özellikle meslek alanı ile ilgili konularda, doğrudan ve halk yararından yana olmak üzere faaliyetlerde bulunmuştur. Çalışma dönemlerinde mesleki denetim çalışmalarının yanında, mesleki örgütlenme, üyelerinin haklarını koruma, meslek ile ilgili yasa yönetmeliklerde katkıda bulunma, üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması için faaliyetlerde bulunma gibi sayısız çalışmalar yapıla gelmiştir. Bu çalışmalar arasında, meslek içi eğitimler, seminerler, teknik geziler ve çeşitli toplantılar örnek gösterilebilir.
8-10 Ekim 2003 tarihinde II.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Diyarbakır‘da gerçekleştirilerek, Şubemizin ulusal çapta yaptığı ilk etkinlik olmuştur. Oldukça verimli geçen sempozyumla Şubemiz meslek alanımıza katkıda bulunmuştur.
2-3 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2005 ile bölgenin ve ülkenin enerji sorunları ele alınmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
8-10 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen Elektrik-Elektronik- Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Günleri etkinliği ile bu mühendislik dallarındaki yenilikler, mevcut sorunlar ve gelişen teknolojilerin konuyla ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri, uygulayıcılar, kullanıcılar ve araştırıcılar arasında tartışılması, bilgilerin paylaşılması, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bölgemizden yola çıkarak ilgili meslek alanlarımızdaki çalışmalarla ülkesel ve evrensel bazda çıkarsamalar yapılmıştır.
19-21 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2009) etkinliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının arttırılması ve enerji politikalarındaki yeri ile ilgili somut ve uygulanabilir örneklere ulaşılmış, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin etkisinin önemli ölçüde değerlendirilebilir olduğu coğrafyamızda; "Güneş Enerjisi" ana temalı olarak düzenlenen bu sempozyumla güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle-biyogaz, hidrojen enerjisi, jeotermal enerji, enerji ormancılığı ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilimsel araştırmalar, uygulama örnekleri ve tüm güncel bilgiler katılımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak, 2-3 Aralık 2005 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumuyla, Ülkemiz ve Bölge illeri için enerji alanı ile ilgili önemli değerlendirmeler yapılmış, enerji sorunları taraflarca tartışılarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Bu tartışmaları şubemiz sınırları içerisinde bulunan illere yaymak amacıyla yerel enerji forumları düzenleme kararı alınmış, bu yerel forumlardan ilki 17 Aralık 2010 tarihinde "Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl İlleri Enerji Forumu" adıyla Elazığ‘da, ikincisi 26 Mart 2011 tarihinde "Batman, Siirt, Şırnak İlleri Enerji Forumu" adıyla Batman‘da, üçüncüsü 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde "Mardin ve Şanlıurfa illeri Enerji Forumu" adıyla Mardin ve Şanlıurfa illerinde, dördüncüsü ise 02 Temmuz 2011 tarihinde "Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Hakkari İlleri Enerji Forumu" adıyla Van ilinde düzenlenmiştir.
Yerel Forumların ardından, 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen Mezopotamya Enerji Forumu ile Mezopotamya bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyeli ve sorunları ele alınarak değerlendirilmiş, sorunlara çözüm önerileri üretilmiş, ülke enerji politikaları tartışılmış, Mezopotamya‘da su ve enerji Savaşları ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yerel enerji forumlarından çıkan sonuçlar Mezopotamya Enerji Forumunda ele alınarak tartışılmış ve alternatif çözümler üretilmiştir.

 

YÖNETİM KURULLARI TARİHÇESİ

  • TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI
1973
Temsilci
Muzaffer SARILAR
1974-1977
Temsilci
Burhan ELÇİOĞLU
1977-1980
Temsilci
Mehmet ÖCAL
1980
Başkan
Mehmet ÖCAL
 
Yazman Üye
M. Ali ULAK
 
Sayman Üye
Y.Kemal IŞIK
 
Üye
Celal GÖRAL
 
Üye
Özer ERDEMLİ
1982
Başkan
İbrahim ERDEM
 
Yazman Üye
M. Ali ULAK
 
Sayman Üye
Celal GÖRAL
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
Alaattin GÖKHAN
  • BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİM KURULLARI
1984
Başkan
Mehmet ÖCAL
 
Yazman Üye
Erdoğan TESTİCİ
 
Sayman Üye
Y.Kemal IŞIK
 
Üye
Alaaddin SARISALTIK
 
Üye
Celal GÖRAL
1986
Başkan
Mehmet GÜLER
 
Yazman Üye
Erdoğan TESTİCİ
 
Sayman Üye
Y.Kemal IŞIK
 
Üye
Alaaddin SARISALTIK
 
Üye
Ata ATASOY
1987
Başkan
Y.Kemal IŞIK
 
Yazman Üye
Hasan CİVAŞ
 
Sayman Üye
Erdoğan TESTİCİ
 
Üye
Ata ATASOY
 
Üye
Fevzi AKAR
1988
Başkan
Y.Kemal IŞIK
 
Yazman Üye
Hasan CİVAŞ
 
Sayman Üye
Fevzi AKAR
 
Üye
Erdoğan TESTİCİ
 
Üye
Ata ATASOY
1989
Başkan
Y.Kemal IŞIK
 
Yazman Üye
M. Ali ULAK
 
Sayman Üye
Fevzi AKAR
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
İbrahim ERDEM
1990
Başkan
Celal GÖRAL
 
Yazman Üye
Y.Kemal IŞIK
 
Sayman Üye
Fevzi AKAR
 
Üye
M. Ali ULAK
 
Üye
Özer ERDEMLİ
1991
Başkan
Y.Kemal IŞIK
 
Yazman Üye
M. Ali ULAK
 
Sayman Üye
Fevzi AKAR
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
İbrahim ERDEM
1992
Başkan
Taner KESKİN
 
Yazman Üye
Mehmet EKİNCİ
 
Sayman Üye
Tarık ÖDEN
 
Üye
Ragıp ALTUNKALEM
 
Üye
Y.Kemal IŞIK
1993
Başkan
Taner KESKİN
 
Yazman Üye
M. Necat IŞIK
 
Sayman Üye
Tarık ÖDEN
 
Üye
Ragıp ALTUNKALEM
 
Üye
Y.Kemal IŞIK
1994
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Yazman Üye
M. Necat IŞIK
 
Sayman Üye
Mahmut TAŞKIN
 
Üye
Mucip Önder AKAN
 
Üye
Erdal APAÇIK
1995
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Yazman Üye
M. Necat IŞIK
 
Sayman Üye
Mahmut TAŞKIN
 
Üye
Mucip Önder AKAN
 
Üye
Onursal TURGUT
  • ŞUBE YÖNETİM KURULLARI
1996
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Bşk. Yrd.
M. Necat IŞIK
 
Yazman
Erdal APAÇIK
 
Sayman
Güleser ÇETİNKAYA
 
Üye
Ömer TURSUN
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
M. Veysi ÇEVRİM
1997
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Bşk. Yrd.
M. Necat IŞIK
 
Yazman
Ömer TURSUN
 
Sayman
Güleser Ç.ÇAĞDAŞ
 
Üye
Ali TURAN
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
M. Veysi ÇEVRİM
1998
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Bşk. Yrd.
M. Hakan DADAŞ
 
Yazman
M. Necat IŞIK
 
Sayman
Metin AKTAŞ
 
Üye
M. Nedim TÜZÜN
 
Üye
Mahmut İNATOĞLU
 
Üye
Özer ERDEMLİ
1999
Başkan
M. Naci TEMELTAŞ
 
Bşk. Yrd.
Özer ERDEMLİ
 
Yazman
M. Necat IŞIK
 
Sayman
Metin AKTAŞ
 
Üye
M. Nedim TÜZÜN
 
Üye
Mahmut İNATOĞLU
 
Üye
Ali TURAN
2000
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
Metin AKTAŞ
 
Yazman
Murat KAYA
 
Sayman
Mehmet ERDOĞAN
 
Üye
Sidar ONAT
 
Üye
Fırat KODAŞ
 
Üye
Mahmut İNATOĞLU
23.08.2000
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Naci TEMELTAŞ
 
Yazman
Murat KAYA
 
Sayman
Mehmet ERDOĞAN
 
Üye
Sidar ONAT
 
Üye
Fırat KODAŞ
 
Üye
Metin AKTAŞ
16.02.2002
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Naci TEMELTAŞ
 
Yazman
M. Nedim TÜZÜN
 
Sayman
Yavuz EKEN
 
Üye
Bilal GÜMÜŞ
 
Üye
Sidar ONAT
 
Üye
B.Uğur YAKA
11.12.2002
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
Bilal GÜMÜŞ
 
Yazman
M. Nedim TÜZÜN
 
Sayman
Yavuz EKEN
 
Üye
M. Naci TEMELTAŞ
 
Üye
Sidar ONAT
 
Üye
B.Uğur YAKA
25.01.2004
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Nedim TÜZÜN
 
Yazman
M. Emin SAYAR
 
Sayman
Mahmut TAŞKIN
 
Üye
Abdullah BAŞ
 
Üye
İdris EKMEN
 
Üye
Remzi SUCU
12.05.2004
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Nedim TÜZÜN
 
Yazman
Bilal GÜMÜŞ
 
Sayman
Mahmut TAŞKIN
 
Üye
Abdullah BAŞ
 
Üye
İdris EKMEN
 
Üye
Remzi SUCU
20.08.2004
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Nedim TÜZÜN
 
Yazman
Bilal GÜMÜŞ
 
Sayman
Metin AKTAŞ
 
Üye
Abdullah BAŞ
 
Üye
İdris EKMEN
 
Üye
Remzi SUCU
11.05.2005
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Nedim TÜZÜN
 
Yazman
Bilal GÜMÜŞ
 
Sayman
İdris EKMEN
 
Üye
Abdullah BAŞ
 
Üye
Metin AKTAŞ
 
Üye
Yavuz EKEN
15.02.2006
Başkan
Tarık ÖDEN
 
Bşk. Yrd.
M. Nedim TÜZÜN
 
Yazman
Bilal GÜMÜŞ
 
Sayman
Murat ÇELİK
 
Üye
İdris EKMEN
 
Üye
V.Serkan YILMAZ
 
Üye
Murat KUZU
17.06.2006
Başkan
M. Nedim TÜZÜN
 
Bşk. Yrd.
Bilal GÜMÜŞ
 
Yazman
İdris EKMEN
 
Sayman
Murat ÇELİK
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
Murat KUZU
 
Üye
V.Serkan YILMAZ
07.12.2006
Başkan
M. Nedim TÜZÜN
 
Bşk. Yrd.
Bilal GÜMÜŞ
 
Yazman
İdris EKMEN
 
Sayman
Murat ÇELİK
 
Üye
Murat KUZU
 
Üye
Özer ERDEMLİ
 
Üye
Sorgül AYTEK
13.02.2008
Başkan
M. Nedim TÜZÜN
 
Bşk. Yrd.
İdris EKMEN
 
Yazman
Murat ÇELİK
 
Sayman
Murat KUZU
 
Üye
Erhan GÜRGÖZE
 
Üye
İrfan DAĞ
 
Üye
Ahmet SORMAZ
26.08.2008
Başkan
M. Nedim TÜZÜN
 
Bşk. Yrd.
İdris EKMEN
 
Yazman
Murat ÇELİK
 
Sayman
Murat KUZU
 
Üye
Erhan GÜRGÖZE
 
Üye
Ahmet SORMAZ
 
Üye
Aktan ATLI
20.05.2009
Başkan
M. Nedim TÜZÜN
 
Bşk. Yrd.
İdris EKMEN
 
Yazman
Murat ÇELİK
 
Sayman
Murat KUZU
 
Üye
Bilal GÜMÜŞ
 
Üye
Erhan GÜRGÖZE
 
Üye
Aktan ATLI
16.01.2010
Başkan
İdris EKMEN
 
Bşk. Yrd.
Murat ÇELİK
 
Yazman
Murat KUZU
 
Sayman
Aktan ATLI
 
Üye
Sorgül AYTEK
 
Üye
Evindar AYDIN
 
Üye
Mehmet AY
09.02.2012
Başkan
İdris EKMEN
Bşk. Yrd.
Murat ÇELİK
Yazman
Erhan GÜRGÖZE
Sayman
Mehmet ORAK
Üye
Evindar AYDIN
Üye
Mürsel EKİNCİ
Üye
Elif NALÇA
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.