MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>23. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

23.02.2024

 

23. DÖNEM

(2024-2025)

ÇALIŞMA PROGRAMI

 

1-ÇALIŞMA ANLAYIŞ VE İLKELERİMİZ:

 

*EMO Diyarbakır Şubesi 23. Dönem Yönetim Kurulu, birliğin bugüne kadar ürettiği emek ve değerin bilincinde olup bunları sahiplenen temel bir anlayışa sahiptir. Buna karşın her türlü statükocu zihniyet ve yapılanmanın karşısında duran, özelde üyelerinin genelde ise halkın dil, din, cinsiyet ve etnisiteye  göre hiçbir fark koymaksızın her türlü hakkını ve haklı mücadelesini savunan bir çalışma ve yönetim ahlakına sahiptir.

*Başta ülkemizde ve bölgemizde olmak üzere savaşa karşı barışı savunur, bu amaçla yapılacak etkinliklere katılım sağlayacaktır. 

*Kürt halkının, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik haklarını kullanamaması, inkar ve imha siyaseti sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesinden bizi oldukça uzaklaştırmış ve sorunu silahların gölgesine terk etmiştir. Bu nedenle, Şubemiz, sorunun eşit yurttaşlık anlayışı, halkların eşitliği ilkesi doğrultusunda barışçıl ve demokratik çözümünü savunur ve bu doğrultuda yapılacak mücadelelere Genel Kurulda kabul edilen önergeler de dikkate alınarak katkı sunar.

*Herkesin anadilinin kendi aidiyeti ve kutsallığı olduğu, dillerin yaşatılması ve ülkemizde dillere uygulanan yasak ve ötekileştirmeye karşı, şube çalışma ve etkinliklerini üye taleplerine, etkinliğin ihtiyacına göre çok dilli ve anadilin her alanda kullanıldığı bir çalışma dönemi yürütülecektir. Şubede Kürtçe Dili ve Teknik Terimler Komisyonunun oluşturulması ve çalışmaların yapılması planlanacak, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu düzleminde de benzeri komisyon ve çalışmaların yapılması önerilecektir.

*Doğa gibi kadının da meta olarak görülmesi; kadının toplumun tüm alanlarından soyutlanmasına, katledilmesine ve yok sayılmasına neden olmaktadır. Bu eril zihniyete karşı kadının özgürlük şiarıyla Toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmak ve toplumun tüm alanlarında eş yaşamı hayata geçirme mücadelesinin başarıya ulaşması için mücadele edecek, fiili eşbaşkanlık sistemi uygulanacak ve bunun birliğin tüm bileşenlerinde, tüzük ve yönetmeliklerinde yer alması için çaba sarf edecektir.

*Halk iradesine dönük yapılan/yapılacak her türlü müdahaleye karşı durulacak, yerel yönetimlere yapılan kayyum atamalarına karşı yapılacak demokratik etkinliklere destek sunacaktır.

*TMMOB ve EMO‘ nun mesleki demokratik kitle örgütü olması özelliği gözetilecek, demokrat ve yurtsever karakterinin korunmasında ve ülkemiz sorunlarının çözüm önerilerinde emekten ve halktan yana tavır gösterilecektir. Meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışımız geliştirilecektir.

*Diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte halkın çıkarları doğrultusunda mücadele birliği oluşturulacaktır.

*Çoğunluğu oluşturan ücretli ve işsiz mühendisler başta olmak üzere tüm üyelerimizin,  dayanışma ve haklar mücadelesi çerçevesinde ekonomik ve demokratik hakları korunması ve geliştirilmesine çalışılacaktır.

*Halkın, yaşamın vazgeçilmezlerinden olan ve uygarlığın göstergelerinden olan temiz ve verimli enerjiye ulaşması için mücadele edecektir.

*İnsana, sağlığa, ekolojiye, tarihi ve kültürel yerlere zarar verecek her türlü enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketim modellerine karşı mücadele edilecek, bu alanda mücadele eden başta ekolojik temelli kurumlar olmak üzere kurum ve kuruluşlarla mücadele ortaklaştırılmaya çalışılacaktır.

*Yapılan darbe girişimini Allah`ın lütfu olarak görenler; içinde meslektaşlarımızın da olduğu binlerce kişiyi çıkartılan KHK`ler ile ihraç etmiştir. Bu KHK ler ile darbe ile bağlantısı olmayan demokrat, yurtsever muhalif binlerce kişi mağdur olmuştur. KHK mağduru üyelerimizin sorun, sıkıntı, iş bulma vb. sorunlarına çözüm olma, dayanışma faaliyetleri artırılacaktır. 

*Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için mücadele edecektir

*Meslekle ilgili standartları, yönetmelikleri inceleyip, değiştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapacaktır.

*Üyelerimize, firmalar veya konusunda uzman meslektaşlarımız aracılığı ile eğitim ve kurslar düzenleyecek, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemeye çaba gösterecektir.

*Üyelerimize sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler düzenleyecektir.

*Ülkemizde her türlü tekçi, ayrıştırıcı, ötekileştirici ve ırkçı anlayışlara karşı; çoğulcu, birleştirici, farklılıkların zenginliğine inanan, her türlü ırkçı anlayıştan uzak, özgürlük temelinde, bir arada ve demokratik bir ülkede yaşamı ve yaşamayı esas alan ve bunu topluma ve bağlı birliğine aktaran bir anlayış benimsenecektir. Amacımız, hep birlikte, daha iyi bir EMO, Türkiye` nin daha özgür ve demokratik bir ülke haline gelebilmesine katkı koymaktır. 

 

2-ŞUBE ÇALIŞMALARI

 

*TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde Şube ve temsilciliklerimizde yer alan TMMOB il koordinasyon kurulu çalışmalarına aktif katılım sağlanacak, mühendislik mesleğinin gelişimi ve kamu çıkarlarının korunması yönünde ortak çalışma anlayışı yürütülecektir. Kentte bulunan demokratik kitle örgütleriyle beraber ülkemizin ve bölgemizin sorunlarına çözüm arayan çalışmalara katkı sağlanacaktır.  

*TMMOB il koordinasyon kurulu ve diğer meslek örgütleri ile ilişkilere önem verilecek, çalışmalarına aktif katılarak, önceki dönem çalışmalarının sürekliliği sağlanacaktır. Kentimize ve insanımıza dönük yeni projelerin üretilmesinde, ayrıca söz konusu olacak sorunların çözümüne katkı sağlanması noktasında, ilgili kurum/kuruluş, baro, oda, sivil toplum örgütleriyle koordineli ve etkin çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

*TMMOB, KESK, DİSK, TTB öncülüğünde yapılacak eylem,  etkinlik ve oluşturulan oluşumlara katılım ve destek verilecektir. Bu amaçla kentimizde kurulan Amed Emek ve Demokrasi Platformuna güç verilecektir.

*Oda faaliyetlerini daha aktif ve katılımcı tarzda sağlamaya yönelik olarak önceki dönem yönetim kurullarında ve şube çalışma komisyonlarında görev üstlenmiş üyeler ile diğer tüm üyelerin çalışmalara katılımı için yöntemler geliştirmek, ilişkileri sürekli kılmak, oda çalışmalarında ve alınan kararlarda üyeleri karar süreçlerine dahil etmek temel çalışma prensibi yapılacaktır. Kamu yararı gözetilerek ülke, meslek ve meslektaş faydasına olan çalışmalar üyelerimiz ile geliştirilecek bu ilişkinin kurumsallaşan EMO çatısı altında sonraki dönemlere aktarılmasını sağlamaktır.

*Oda çalışmalarına katkı koyan üyelerimiz ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılacaktır. Bu toplantılarda oluşan görüşlerin yönetim kuruluna ön açıcı perspektif sunmasının yanı sıra katılımcıların da şube çalışmaları hakkında bilgili ve ilgili olması sağlanacaktır. Dönem içerisinde bu üyelerimize yazılı ve elektronik ortamda düzenli olarak bilgi iletilerek, ilişkilerde süreklilik gerçekleştirilecektir.

*Yılda en az iki kez şube Danışma Kurulu‘nun toplanması sağlanacak, bu toplantılarda idari, mali ve teknik çalışmaların yanı sıra komisyon çalışmaları hakkında da bilgi verilecektir. EMO ana yönetmeliğine göre de Yönetim Kurulu‘nun yardımcı organı olan danışma kuruluna işlevini yerine getirecek çalışma tarzı kazandırılıp, yönetim kurulu çalışmalarına amaçlanan destek sağlanacaktır.

*Yılda en az iki kez Şube Koordinasyon Kurulu‘nun toplanması sağlanacak, toplantıda şube ve temsilciliklerimizin idari, mali ve teknik çalışmaları ile örgütlenme çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Gerçekleştirilecek koordinasyon kurulu toplantılarıyla şube ile bağlı temsilcilikler arasındaki yürütülen çalışmaların daha da uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

*Üyelerimizin meslek örgütümüz olan odamız çalışmalarına katılımını arttırmak, meslek alanlarındaki çalışmalarını geliştirmek için dönemimiz içerisinde görev yürütecek sürekli komisyonlar öncelikle kurulacak, daha sonra ise somut görevleri bulunan süreli komisyonların kurulması gerçekleştirilecektir. Tüm komisyonların görevleri ve çalışmaları süreç içerisinde değerlendirilecek, komisyonların yönetim kurulu ile ortak toplantıları gerçekleştirilerek hedeflerine ulaşmalarına destek verilecektir.

*Şube tarafından oluşturulacak görüşlerde öncelikle ilgili komisyondan, kuruldan, varsa il, ilçe, işyeri temsilcisinden veya ilgili üyelerimizden görüş alınacaktır. Şube görüşü bu bilgilere sahip olarak oluşturulacak, işin öznesinde bulunan üyemiz çalışmalarımıza ortak edilecektir.

*Bölgemizde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile karşılıklı işbirliği anlayışı geliştirilecek, nitelikli mezun yetiştirilmesi ve mesleğin ihtiyaçlarının üniversitelere aktarılması Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde ortak görev üstlenilmesi, bölümlerde yapılacak etkinliklere destek olunması, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

*Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki çalışmalar etkinliklerle üyelerimize ve kamuoyuna aktarılacaktır.

*Enerji sektöründe özelleştirilen kurumlarla ilgili oda olarak Şube sınırlarımız içerisindeki tüm illerde yapılan çalışmalar yakından takip edilerek halkın ve o kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın yararına olmayan tüm uygulamalar ile cezalandırma mantığı olarak yapılan ve yapılacak elektrik kesintilerine karşı gerekli demokratik ve hukuksal mücadeleler yürütülecektir.

*Toplumda enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi amacı ile sanayi ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile etkinlikler düzenlenecek, geliştirilecek projelerin yaşama geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

*Şube çalışanlarının görev tanımları gözden geçirilecek, çalışma verimliliğinin artırılacağı ilişkiler geliştirilecek, ayrıca çalışanlarımıza yönelik iç eğitimler gerçekleştirilecektir.

*Şubemizde mesleki ve teknik hizmetlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekirse teknik kadro sayısı arttırılacak, SMM hizmetlerinin izlenmesi, geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak, yazışma ve iş takibi sistemi geliştirilecektir.

*Üye ziyaretleri arttırılacak, üyelerimizin uzmanlık konularında güncel uzman havuzu oluşturulacak ve üyelerimizin bu uzmanlıklarına göre Şube‘de eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

*Güvenlik, yangın algılama ve uyarma alanlarında verilen hizmetlerin bir mühendislik hizmeti olduğu ve yapılacak çalışmaların Odamızca denetlenmesi gerektiği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

*Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük vb. sorunlarına karşı mücadele etme ve bu alanda mücadele eden sivil toplum örgütleriyle eylemsellikleri ortaklaştırma ve yapılacak eylem ve mücadelelere aktif katılım sağlanacaktır.

*Serbest çalışan üyelerimizin oda ile ilişkilerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. odaya başvuruların ve üretilen hizmetlerin ön incelenmesinin internet alt yapısında gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

*Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme, Bakım ve Danışmanlık hizmetleri ile Elektrik Tesislerinde Topraklama Test ve Ölçüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalıcılaştırılması amacı ile hem yetkili kurumlar hem de üyeler nezdinde çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili tüm kurumlar ile bu hizmetlerin hayata geçirilmesi, daha sistemli ve denetlenebilir olması için hizmet standardı protokollerinin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

* Yeni mezunlara ve iş bulamayan meslektaşlarımıza iş ve mesleğimizle alakalı seminer vb. çalışmalar yapılacaktır.

 

2.1-Şube Yönetim Kurulu Çalışmaları

 

*Yönetim Kurulumuz yedek üyeleriyle birlikte düzenli olarak her hafta toplanacak, anlık gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar yapılacaktır. Toplantılara Oda Müdürünün ve gerekli hallerde diğer Şube profesyonellerinin de katılımı sağlanacak.

*Yönetim Kurulunun yapacağı çalışmalarda kolektif çalışma biçimi esas alınacaktır. Kararlaşmalar, Yönetim Kurulu Üyelerinin genelinin görüşü ve katılımı şeklinde olacaktır. Fikir birliği olmayan, uzlaşılamayan konu veya gündemler ile ilgili ikna süreçleri işletilip, ortak bir karar ve oy birliği anlayışı ile karar alınacaktır. 

*Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şube bünyesinde kurulacak komisyonların en az birinden sorumlu olacak ve komisyonların hazırlayacağı raporlar bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu gündemine taşınacaktır.

*Yönetim Kurulu toplantıları, sırayla bir üye tarafından yönetilecektir.

*Şubeye bağlı temsilcilikler düzenli ziyaret edilip, temsilcilik heyeti ve üyeler ile toplantılar alınacaktır.

*Temsilcilik ziyaretleri, temsilcilik denetlemeleri ile birlikte yapılmaya özen gösterilecektir.

*Yönetim Kurulunun; ziyaret edilen üye sayısı, üyelerle yapılan toplantı sayısı, eğitim sayısı, eğitimlere ve etkinliklere katılım sayısı, temsilcilik ziyaretleri, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı, aidat toplama oranı gibi aylık ve yıllık hedefleri olacak, bu hedefler ve sonuçları danışma kurulu üyelerine aktarılacak, katkı ve katılımı sağlanacaktır.

*Üyelerin aidat ödeme alışkanlıklarını artırmak için çalışmalar yapılarak, bu dönem içinde üye aidat ödeme oranın artırılması hedeflenecektir.

 

2.2-Şube Denetleme Kurulu Çalışmaları

 

*Şube Denetçileri, Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile eş güdümlü çalışacaktır.

*Temsilcilik denetlemeleri, denetleme kurulu tarafından hazırlanacak ve yönetim kurulu       tarafından da onaylanacak bir programlama şeklinde yapılacaktır.

*Temsilcilik denetlemeleri, öncelikli olarak önceki dönem denetlenemeyen temsilcilikler öncelikli olmak üzere yapılacaktır.  

*Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman veya Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulunun gündemine taşınacaktır.

*Şube Denetçileri Temsilcilikleri yılda en az bir kez denetleyeceklerdir. Yılda en az bir kez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

 

 

 

 

3-KADIN ÇALIŞMALARI

 

*Toplumun tüm alanlarında olduğu gibi başta EMO ve TMMOB de olmak üzere özgür eş yaşam ilkesinin ve gereklerinin yapılması içinde çalışılacak. Kentimizde ve örgütlü olduğumuz Şubeye bağlı yerlerde bu çerçevede yapılacak kadın etkinliklerine katılım ve katkı sunulacaktır.

*EMO ve TMMOB bünyesinde yapılacak kadın kurultaylarına kadın üyeler tarafından katkı sunulacaktır.

*IKK bünyesindeki Kadın IKK ya ve toplantılarına katılım sağlanacaktır.

*Kadın üyelerimizin işyerlerinde uğradığı mobing ve cinsel istismarlara karşı kararlılıkla mücadele edilecektir.

*8 Mart vb. günlerde kadın üyelerimize dönük etkinlikler planlanacak, IKK ve kentin diğer dinamikleri tarafından yapılacak 8 mart etkinliklerine kadın üyeler nezdinde katılım sağlanacaktır.

*Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek,

*TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların başta Odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere bunun yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütlemek,

*Kadın meslektaşlarımıza, haksız rekabetle mücadele edilmesi konusunda mesleki, hukuki, sosyal, psikolojik destek sağlayabilecek somut bir birim oluşturmak.

 

4-ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

 

*Örgütlenme, şube yönetim kurulunun ana çalışma konularından biridir. Bu nedenle her bir yönetim kurulu üyesi örgütlenmenin bir parçası olacaktır.

*Yıllık çalışma planı gerçekleştirilerek önemli gün ve haftalara ilişkin çalışmalar önceden yapılacak, çalışmalara üye katılımı sağlanacaktır.

*İş alanlarına yönelik sektörel üye toplantıları yılda en az bir kez yapılacaktır.

*Akademisyen üyelerimizin oda çalışmalarına katılımının arttırılması için bölüm temsilcilik yapıları geliştirilecek, şubemizdeki komisyon çalışmaları özendirilecek, üniversitelerimizdeki bilimsel ve teknik çalışmaların oda üretkenliğine olan katkısı arttırılacaktır.

*Kamu çalışanlarının özlük sorunlarının çözümünün odamız dışında birçok etkene bağlı olması, hukuki ve idari sorunlarının bulunması nedenleri ile TMMOB bünyesinde yapılacak çözümlere ve etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır. Bu konuda ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

*Ayrıca son yıllarda antidemokratik ve hukuksuz bir şekilde KHK lar ile görevlerinden alınmış meslektaşlarımız ile dayanışma içerisinde olunacak ve bu uygulamalarla mağdur olmuş Şubemiz üyelerinin sorunlarına çözüm aranacak, destek olunacaktır.

*SMM üyelerinin sorunları; Oda ile ilişkiler, diğer kurumlarla ilişkiler ve kendi aralarındaki ilişkiler başlıklarında toplandığında DEDAŞ ve Belediyeler gibi diğer kurumlarla ilişkilerde sorunların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle bu kurumların uygulamaları izlenecek ve çözümlerinin sağlanmasına çalışılacaktır. Oda ile ilişkilerinin ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. Haksız rekabet, hukuk ve benzeri alanlarda karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapılacak, üretilen önerilerin ülke bazında yaşama geçirilmesi yönündeki merkezi çalışmalara destek olunacaktır. SMM üyelerimizin sorunlarının ve ürettiği hizmetlerin izlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için elektronik ortam etkin şekilde kullanılacaktır.

*Üyelerimizin farklı iş alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgilenmek, ortaklaştırabilmek ve sorunlarına çözüm bulmakta diğer üyelerin katkısını sağlayabilmek, üyelerimizin oda çalışmalarına katkı ve katılımını arttırabilmek amacı ile web sayfamızda değişik iş alanlarında forum bölümleri açılacaktır.

*Oda üyesi olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Üye olmayan mühendis çalıştıran işyerleri tespit edilerek, uyarılacak ve bu konudaki sorumlulukları hatırlatılarak, mühendislik hizmeti verenlerin odaya üye yapılması sağlanacaktır

*İş arayan üyeler ile mühendis arayan firmalara yönelik çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

*Örgütümüzün değişik birimlerinde gerçekleştirilen etkinliklere öncelikle ilgili komisyon üyeleri olmak üzere katkı sağlayabilecek diğer üyelerin katılımı gerçekleştirilecek, katılım sonrası sonuçlarının Şube Bülteninde ve komisyonlarda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

*Üyelerimizin elektronik iletişim ortamını daha fazla kullanmaları özendirilecek, elektronik ortamı kullanan tüm üyelerimizin ad.soyad@emo.org.truzantılı e-posta kullanıcısı olmaları için çaba gösterilecektir.

*Odamızın üyelerine ve kamuoyuna daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yaptığı ve yapacağı çalışmaları aktarması için sosyal medya hesaplarını en aktif şekilde halkın, odanın ve meslektaşlarımızın yararına kullanacaktır. Odanın Youtube kanalı daha işlevli hale getirilerek; yapılan eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları vs. çalışma video ve içerikleri kanalda üyelerle paylaşılacaktır.

*En az 5 üyenin bulunduğu işyerlerinde ve iş bölgelerinde Oda-Üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile işyeri temsilciliklerinin oluşturulması ve mevcut işyeri temsilciliklerinin aktif hale getirilmesi

*DEDAŞ gibi kurumlarla mevcut yönetmelikler çerçevesinde mühendislik etiğinin gözetilmesine ilişkin çalışmalar düzenlemek

*Üye ve işyeri ziyaretleri

*Üye toplantıları (1-2 Ay‘da bir kez)

*Kokteyl (odada)

*Düğün ve taziyelere katılım

*Örgütlenme çalışma grubunun aktif tutulması

*Önemli günlerde kutlama ve etkinliklerin düzenlenmesi.

*Üyelerle anket düzenleme.

*EMO Kadın Örgütlenme çalışmaları ve kadın üye toplantıları (dönem içinde 2 etkinlik yapılması)

 

 

5-TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI

 

*Şubemize bağlı Temsilciliğimizin bulunmadığı Bingöl, Muş ve Siirt illerinde Mesleki Denetim Büroları oluşturulacak, üye ve mesleki potansiyelin az olduğu il temsilcilikleri de mesleki denetim bürolarına dönüştürülecektir.

*Temsilciliklerde bilgi birikiminin ve deneyimin geliştirilmesi için panel, söyleşi, kurs, seminer vb etkinlikler düzenlenecektir.

*Mesleki denetim dışındaki Oda çalışmalarına temsilcilerin aktif katılımının artırılmasına ve temsilciliklere mesleki denetim bürosu dışında işlev kazandırılmasına çalışılacaktır. Koordinasyon toplantılarında alınan görüşler değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararları Temsilciliklere iletilecektir.

*Yeni işyeri temsilcilikleri oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. Ziyaretlerin dışında iş yeri temsilcileri ile yılda en az iki kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek, sorunlarına ortak çözüm aranacaktır.

*Şube bünyesinde yapılacak Şube Koordinasyon toplantısında, Oda politikaları ve uygulamaları ön planda tutulacak, toplantılar salt SMM faaliyetlerin değerlendirilmesi işlevi olmaktan çıkartılacaktır. Bu toplantılara gerektiğinde konferans amacı ile konuşmacılar davet edilecektir.

*Tüm temsilciliklerimizde farklı uygulamaların giderilmesi ve aynı teknik kalitede hizmet üretilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

*Şube Denetçilerimizin hazırlayacağı program doğrultusunda Temsilciliklerin denetimi yapılacaktır.

*Temsilcilik heyetlerinin çalışmaları izlenecek, gerekirse daha iyi çalışmaları içinn güçlendirilecektir.

*Temsilciliklere kiralama/satınalma veya diğer odalarla ortak kullanım şeklinde yer temini sağlanacaktır.

*İhtiyaç duyulan temsilciliklere başta teknik olmak üzere oda bütçesi de dikkate alınarak personel alımı yapılacaktır.

*Temsilciliklerde çalışma grupları ve komisyonlar daha da aktif hale getirilecektir.

*Temsilciliklere demirbaş alımı ihtiyaç ve bütçe durumuna göre yapılacaktır.

*Temsilciliklerin teknik gezi düzenlenmesinin sağlanacaktır.

*Temsilciliklerden dönemlik çalışma raporu istenecektir.

 

6-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

*Başta yönetim kurulu, il ve işyeri temsilcileri, komisyon ve diğer üyelerimizin birikimli ve üretken olmaları amacı ile odamız gelenek ve politikalarının geliştirilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve başta TMMOB yasası ve yönetmelikleri ile diğer EMO yönetmelikleri olmak üzere örgütsel iç eğitimler gerçekleştirilecektir.

*Şube kütüphanesinin zenginleşmesi için başta EMO Genç üyeleri, işyeri temsilcileri, akademisyenler ve diğer üyelerden görüş alınarak bütçe oluşturulacaktır. Kütüphane kitap listesinin internetten izlenmesi sağlanacaktır.

*MİSEM eğimlerine verilecek eğitmenlerin şube bünyesinde yetiştirilmesine ve eğitimlere katmaya özen gösterilecektir.

*MİSEM tarafından düzenlen eğitimlerin arttırılmasına ve içeriklerinin güncel ve zenginleştirilmeye çalışılacaktır.

*Açık kaynak kodlu yazılımların kurumsal kullanımlarının yaygınlaştırılması özendirilecektir.

*Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak amacıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

 

7. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER

 

*MİSEM seminerleri düzenlemek

*Teknik İşletme Sorumluluk faaliyetlerin işlevselliğinin sağlanması için gerekli çalışmalarının yapılması.

*İş Güvenliği ve Uzmanlığı bilgilendirme semineri düzenlenmesi

*Yangın Algılama ve Güvenlik Semineri düzenlenmesi (Komisyon marifetiyle)

*Güneş Enerji Sistemleri Semineri düzenlenmesi

*Firma tanıtım seminerleri yapmak.

*Meslek alanımızla ilgili bilgilendirme seminerleri yapmak.

*Teknik gezi düzenlenmesi

*Meslek alanımıza ilişkin kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılım.

 

8. EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

 

*Odamızın geleceğini oluşturacak olan üniversitelerin elektrik, elektronik, haberleşme ve biyomedikal bölümlerinde eğitimleri devam eden öğrencilerin oda ile bütünleşmelerini sağlamak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için EMO Genç örgütlenmesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine dönük çalışmalar yapılacak, bilgi birikiminin geliştirilmesi için öğrencilere eğitimler düzenlenecektir. EMO Genç üyelerinin gerektiğinde bir araya gelebilecekleri bir mekan oda bünyesinde oluşturulmaya çalışılacaktır. 

*EMO Genç üyelerinin mezuniyet sonrası oda üyesi olmaları ve çalışmalara üye olarak katılmaları konusunda çözümler geliştirilerek ilişkinin kalıcı kılınması sağlanacaktır.

*Öğrencilere staj yeri bulunması konusundaki çalışmalar sürdürülecektir.

*Eğitim-Öğretimin başlamasının akabinde Üniversite konferans salonunda EMO Genç bilgilendirme ve tanıtım paneli

*Yeni başlayan öğrencilere yönelik Odada "Tanışma kokteyli."

*Yalnızca 3. ve 4. Sınıf EMO Genç üyelerine yönelik odada yapılacak meslek alanında değişik çalışma alanlarında aktif çalışan deneyimli meslektaşlarımızın vereceği "Meslek hakkında bilgilendirme" söyleşileri.

*En az 2,3 teknik gezi düzenleme

*EMO, EMO Genç-Üniversite İlişkilerinin geliştirilmesi ve EMO Genç‘e yönelik mesleki ve kültürel bir takım ortak çalışmaların yapılması

*Üniversitede ve Odada yılda en az 1 veya 2 teknik seminer.

*Odada toplumsal sorunların tartışılabileceği en az 1 söyleşi.

*Soysal etkinlik organizasyonu (Futbol, Satranç veya piknik v.b.)

*Merkezi EMO Genç Çalışmalarına katılım

*Bağlı temsilciliklerdeki EMO Genç üyeleri ile şube EMO Genç üyeleri ve yönetim    kurulundan en az 1 üyenin refakatinde yılda 2 kez ziyaret ve birlikte toplantı

 

 

9. SOSYAL ETKİNLİKLER

 

*Mesleğe yeni başlayanlara meslektaşlarımıza "Mesleğe Hoşgeldin" kokteyli.

*Şube geleneksel gecesi düzenlenmesi.

*Gezi düzenlenmesi.

*Spor faaliyetleri (futbol, satranç, masa tenisi)

*EMO ormanı kurma ve fidan dikimi 

*Üyelerle Kahvaltılı toplantı.

*Sinema ve tiyatro oyun ve gösterimlerine katılım.

*Odada üyelere  yönelik Kürtçe Dil Kursu düzenlenmesi.

*Sosyolojik-Felsefik-Tarihsel ve Güncel konularda eğitimlerin düzenlenmesi.

 

 

 

 

10. BİLİMSEL VE ULUSAL ETKİNLİKLER

 

*Enerji, Kırsal Kalkınma ve Enerji Politikalarına ilişkin Uluslararası ortak etkinlikler düzenlemek

*Elektrik ve Otomasyon Fuar ve etkinlikler düzenlemek

*Panel, Söyleşi vs.

 

11. MESLEKİ DENETİM FALİYETLERİ

 

*SMM Hizmetleri Denetim Çalışmalarının yaygınlaştırılması.

*Topraklama ve Katodik Koruma Test, Ölçüm Hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bu hizmeti yürüten serbest müşavir mühendis üyelerinin denetlenmesi.

 

12. BASIM-YAYIN-İLETİŞİM

 

*EMO Diyarbakır Şubesi twitter ve instagram hesaplarının aktif kullanılması, Şube etkinlik ve duyurularının bu platformdan da yapılması.

*Örgütsel çalışmalara ilişkin yayınlar

*Anket çalışmaları ve sonuçlarının yayınlanması 

*Mesleki Bilgilendirme Katalogu basım ve yayını.

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.