MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 67

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>41. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

22.06.2018

 

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBESİ

 

 

 

 

41. DÖNEM

(2018-2020)

ÇALIŞMA PROGRAMI


SUNUŞ

1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME

3. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

3.1. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları

3.2. Meslek Dalı Komisyonları

3.3. Komisyonlar

3.4. İşyeri Temsilcilik Çalışmaları

3.5. İl- İlçe Temsilcilik Çalışmaları

4. ODA ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

5. MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

6. EĞİTİM ve ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

6.1. Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.2. Öğrenci Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar

6.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.4. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Paneller vb. Etkinlikler

7. TMMOB`YE BAĞLI ODALAR, DİĞER MESLEK ODALARI, BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

7.1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

7.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler

7.3. Üniversitelerle İlişkiler

7.4. Sektörel Derneklerle İlişkiler

7.5. Emek Örgütleri ile İlişkiler (DİSK-KESK-TTB vb. )

8. BASIN - YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

9. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

10. SONUÇ

 

SUNUŞ

40. Dönem siyasi iktidarın TMMOB ve bağlı odalarına saldırılarının daha da yoğunlaştığı bir dönem olarak geçti. Olağanüstü Hal`in olağanlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde, TMMOB`nin isminin değiştirilmesinden tutun, tüm yapısının -iktidarın hoşuna gidecek şekilde- yeniden örgütlenmesine kadar bir dizi düzenleme yapılmak istendi.  Ülkemizde bozulan hukuk (adalet) sistemi ve demokratik koşullar içinde halkın ve mühendislerin taleplerinin askıya alındığı, hatta önceden kazanılmış hakların ortadan kaldırıldığı, iç ve dış politikadaki yanlışlıklardan kaynaklı savaş ortamında; tartışmaları hala süren yapılan referandum ile tek adam yönetimi meşrulaştırılmaya çalışıldı. Barış, demokrasi ve daha güzel bir dünya isteyenler, ülkemizde ekonomik, sosyal ve kültürel kötüye gidişin sebebi gibi gösterilip yaşamları alt üst edildi.

Ülkenin bu zor şartlarının üstüne, EMO‘nun 45. Genel Kurulunda kabul edilen TURKAK`dan akredite olarak A Tipi Muayene Kuruluşu Belgesi alınması ve Personel Belgelendirme Kuruluşu olma kararları eklendi. Bu dönem bir yanda 40. Şube Genel Kurulunda kararlaştırılan hedeflere erişilmeye çalışılırken bir yandan da EMO`nun ticarileşmesine yol açacak ve üyesi ile rekabet eder bir kuruma dönüşmesini getirecek, üyelerimizin diplomaların değerini sıfırlayacak bu kararlara karşı mücadele etmek için olağanüstü bir genel kurulun toplanması çabaları ile geçti.

 41. Dönem Çalışma Programı işte bu mücadelelerden çıkartılan dersler ışığında, erişilebilir ve ölçülebilir hedeflerle oluşturulmuştur.

 

1.       ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 EMO ana yönetmeliğinde  " Odanın Amaçları"  şu şekilde tanımlanmıştır.

Madde 7- Odanın amaçları şunlardır.

a) Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer meslek Odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak,

b) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

c) Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

d)   Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

e) Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,

f) Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,

g) Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram ve uygulamaların gelişmesine çalışmak,

h) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşları oluşturmak ve işletmek, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,

i) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak,

j) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak, lokal ve benzeri mekanlar oluşturmak,

k) Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

l) Oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak,

m) Üniversiteler ve sanayi ile işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak.

 

***

 

EMO İstanbul Şubesi olarak yukarıdaki amaçlara uygun hareket etmek temel ilkemiz olacaktır. Çalışma programımızda belirtilen eylemler bu amaçlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Çalışmalar yürütülürken demokratik yapının güçlendirilmesine gayret edilecek, tüm kurumlarımız şeffaf bir şekilde çalıştırılacak ve üyelerimizin faaliyetlerimizi sürekli denetleme olanakları yaratılacaktır.

Yapılan tüm çalışmaların sonuçları izlenerek, denetim süreçlerine özel önem verilecek ve bulunduğumuz aşamada hedefe ne kadar yaklaştığımız ölçülerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Yönetim sürecinde üyelerin denetimi kadar iç denetimin de önemine dikkat edilerek, denetim raporlarında belirtilen eksik konuların giderilmesi için azami çaba gösterilecektir.

 

2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME

2.1. Odamızın en değerli kaynağını ve gücünü üyelerimiz oluşturur. Şubemize kayıtlı 17 bini aşkın üyemizle örgütsel iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi, üyelerimizin Şube çalışmalarına katkı, katılım ve aidiyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, üye öneri ve istemlerine yanıt verilmesi öncelikli hedefimiz olacaktır.

2.2. Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan İşyeri Temsilciliği`ni özendirici ve etkinliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Üye sayısı 100`ü geçen işyerlerinde özel çalışmalar yapılıp işyeri temsilcilikleri oluşturulmaya çalışılacak ve bu işyerlerinden sorumlu en az bir yönetim kurulu üyesi belirlenecektir. Bu işyerlerinde çalışan üyelerle düzenli toplantılar yapılarak görüş ve önerileri alınacak ve sorunların çözümü için işyeri yöneticileri ile sürekli temas kurulacaktır. Toplantılar dışında değişik iletişim olanakları da kullanılarak bu işyerlerinde çalışan üyelerimizle temasımız kesintisiz hale getirilecektir.

2.3. TMMOB ve SGK arasında imzalanan Ücretli Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Protokolü SGK tarafından tek yönlü olarak bozulmuştur. Bu protokolün yeniden geçerlilik kazanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Çalışan üyelerimizin SGK ödentilerinin düzenli ve gerçek oranlarda ödenmesi izlenecek ve yasadışı uygulamalar yapan işyerleri uyarılacaktır. Fazla mesai ve sosyal hakların ödenmesi için duyarlı olunacak, bu konuda Şubemize yapılan başvurular hukuk birimimiz tarafından dikkatle takip edilecektir. Mühendislik asgari ücretinin hayata geçip geçmediği izlenerek uygun davranmayan işyerleri uyarılacak ve gerekli hukuki işlemlerde üyelerimize yardımcı olunacaktır.

2.4. Özel sektörde ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesinde, sorunlarının çözümlenmesinde; kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde duyarlılığın artırılmasına, yöntem ve araçların geliştirilmesine önem verilecektir. Şubemiz işyeri ziyaretleri, kongre ve sempozyumlar gibi teknik ve sosyal faaliyetlerle üyelerimizle doğrudan ilişkilerini güçlendirecektir.

2.5. Odamızın mesleki, sosyal, toplumsal ve kültürel çalışmalarının üyelerimize ve öğrenci üyelerimize etkili tanıtımının yapılmasına özen gösterilecektir.

2.6. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlardaki evrensel gelişmeler ile bunların ülkemize ve yaşamımıza yansımalarını analiz edebilmek için söyleşi, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenecektir.

2.7. Odamıza yeni üye kazandırma konusunda özendirici ve tanıtıcı çalışmalar sürdürülecektir. Üye olmayan mühendis çalıştıran işyerleri tespit edilerek, uyarılacak ve bu konudaki sorumlulukları hatırlatılarak, mühendislik hizmeti verenlerin odaya üye yapılması sağlanacaktır.

2.8. Öğrencilere staj yeri bulunması için gerekli çalışmalar yürütülecek, iş arayan üyelerimizin ise uygun yerlere yönlendirilmesi yapılacaktır.   

2.9. Yeni mezun üyelerimize iş yerlerinde kadro açılması için gerekli yasaların çıkartılması konusunda çalışma yapılacak ve girişimlerde bulunulacaktır.

2.10. Üyeye sunulan hizmetlerin, bilgi işlem teknolojisinden de yararlanarak hızlı, doğru ve memnuniyet verici olması amaçlanacaktır. Bu kapsamda çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıcı ve üyelerimizle iletişim etkinliğini artırıcı eğitimleri almaları sağlanacaktır.

2.11. Üyelerin aidat ödeme alışkanlıklarını artırmak için çalışmalar yapılarak, bu dönem içinde üye aidat ödeme oranın artırılması hedeflenecektir.

 

3. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

 Yönetim Kurulumuz 7 asıl ve 7 yedek üyesiyle haftada en az bir kere toplanır. Kararlarını EMO Ana Yönetmeliği`ne göre alır. Yönetim Kurulumuz, çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda, tüm üyelerin mesleki, ekonomik, özlük haklarının her düzeyde savunulmasının yanı sıra, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler üreterek uygulanmasının takipçiliğini amaç edinecektir.

Yönetim Kurulumuz, asli çalışma alanlarının yanı sıra bütün birim ve oluşumları koordine edip işlerlik kazandırırken aynı zamanda çalışmaları raporlama yöntemiyle arşivleyecektir. Şube arşivinin digital ortama taşınması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

3.1. Zorunlu Toplantılar

3.1.1. Yönetim Kurulumuz yedek üyeleriyle birlikte her hafta toplanacaktır.

3.1.2. Yönetim Kurulu ve komisyon sekretaryaları yılda iki kez toplantı düzenleyerek çalışmaları değerlendirir.

3.1.3. Yılda bir kez genel üye toplantısı yapılacaktır.

3.1.4. Her yüz yeni üye kaydında bu üyelerle yeni üye toplantıları düzenlenerek oda çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

3.2 Meslek Dalı Komisyonları

3.2.1. Daha önceden oluşturulmuş olan Elektronik Meslek Dalı komisyonu ana yönetmelikte belirlendiği şekliyle toplanacak ve yine bu yönetmeliğe göre çalışmalarına devam edecektir. Bu kapsamda;

3.2.1.1. Elektronik Meslek Dalı Komisyonunun, çalışma usul ve esaslarının tartışılacağı bir toplantı düzenlenerek MDK yönetimi belirlenecektir. Bu toplantıya tüm elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisleri davet edilecektir.

3.2.1.2. Odanın düzenlediği eğitimler arasında Elektronik Mühendislerine yönelik konuların artırılmasının sağlamak,

3.2.1.3. MÜGE`lerin planlanması sürecine komisyon tarafından belirlenecek eğitimlere ağırlık verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütmek,

3.2.1.4. Elektronik Mühendislerinin çalışma alanlarında sıklıkla kullandıkları yazılım eğitimlerini düzenlemek,

3.2.1.5. Elektronik devre uygulamaları ve standartları ile ilgili seminerler düzenlemek,

3.2.1.6. Bina elektroniği konusunda çalışan üyelerimiz için yönetmeliklerle ilgili eğitimler düzenlemek,

3.2.1.7. Ülkemizdeki Elektronik Mühendisliği eğitiminin içerik ve kalitesinin tartışılabileceği bir forum düzenlemek ve sonuçlarını yayımlamak,

3.2.1.8. Sektörün önde gelen sınai kuruluşları ve sektör dernekleri ile görüşülerek, Elektronik Mühendislerinden beklentilerine yönelik bir çalışma raporu hazırlamak,

3.2.1.9.   Elektronik Mühendisliği ile ilgili panel, forum, konferans ve fuarlara katılım sağlamak,

3.2.1.10. Kamu ve özel sektörde çalışan Elektronik Mühendislerine iş yerlerinde ziyaretler gerçekleştirmek.

3.2.1.11. Elektronik Mühendislerinin unvanlarından kaynaklı olarak SMM Belgesi almaları konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşacak çözüm yolları geliştirmek.

3.2.2. Daha önce komisyon olarak kurulmuş olan Biyomedikal Mühendisliği komisyonu, Biyomedikal Meslek Dalı Komisyonu olarak örgütlenecektir.

 3.3. Komisyonlar

Bu dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak için 18 komisyon kurulması planlanmaktadır. Çalışmaların seyrine göre bu komisyonlar artırılabilir.

3.3.1. KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

3.3.1.1. Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın artırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek,

3.3.1.2. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların, başta Odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütlemek,

3.3.1.3. Kadın meslektaşlarımıza, haksız rekabetle mücadele edebilmesi konusunda mesleki, hukuki, sosyal, psikolojik destek sağlayabilecek somut bir birim oluşturmak,

3.3.1.4.  Kadın üyelerimizi etkinliklere katılmaya teşvik etmek amacıyla, eğitim, toplantı, seçim vb. etkinliklerde cinsiyet ayırmaksızın bütün üyelerimizi kapsayan çocuk bakım hizmeti verilmesini sağlamak,

3.3.1.5.  Kadın öğrencilerin örgütlenmesi konusunda aktif rol almak,

3.3.1.6. Şubemizin, Odamızın ve Birliğimizin tüm organlarında eşit temsiliyet ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

3.3.1.7. Yayınlarda cinsiyet ayrımcı ifadelerin kullanılmaması konusunda mesafe kat edilmiştir, bunun devamını sağlamak.

3.3.2. ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR KOMİSYONU

3.3.2.1. Asansör ve elektromekanik taşıyıcılar alanında çalışan üyelerimiz arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak,

3.3.2.2. Gerek kullanıcıların gerekse asansör sektörü çalışanlarının güvenliğinin artırılması (sağlanması) konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak,

3.3.2.3. Teknolojik gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

3.3.2.4. Mevcut ve çalışmaları devam eden mevzuat konusunda çalışmalar yapmak, bu konularda Şube görüşünün oluşturulmasında Yönetim Kurulu‘na destek vermek,

3.3.2.5. EMO‘nun asansör alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam edilmesi konusunda gerekli çalışmalar ve Odamızın bu konuda standartları belirleyen, yönetmelikleri hazırlayan ve uygulanmasını denetleyen bir konumda olması için çalışmalar yapmak,

3.3.2.6. Kamusal denetim ve proje geliştirme çerçevesinde belediyeler ve kamu birimleri ile iletişim kurularak ilgili görevlilere eğitim programı düzenlenmesini sağlamak,

3.3.2.7. ‘Asansör muayene elemanı‘ ve ‘servis teknik sorumlusu‘ gibi ilgili standart ve yönetmeliklerde tanımlanan mühendislerin Odamız yönetmeliklerinde ve uygulamalarında detaylı karşılıklarının oluşturulması; ilgili standart ve yönetmeliklere oluşturulacak tanımların aktarılması konusunda çalışma yapılmasını sağlamak,

3.3.2.8. Asansör SMM Hizmetlerinin, Elektrik SMM hizmetleri içerisinde değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılmasını sağlamak.

3.3.3. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU - BİTKOM

3.3.3.1.   Telekomünikasyon,  yayıncılık, iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyerek sektörde yaşanabilecek problemlerin önceden tespitine yönelik çalışmalar yapmak, burada yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele argümanlarını toplamak, üyelerimizi ve kamuoyunu, sektördeki güncel gelişmelere dair bilgilendirmek, bu alanda Şube bünyesindeki eğitimlerin düzenlenmesine ve bu konularda Şube Yönetim Kurulu‘nun çalışmalarına yardımcı olmak,

3.3.3.2.   IP TV, fiber optik, karasal sayısal yayıncılık, internet erişimi, 4G/LTE-Advanced (4.5G) gibi haberleşme alanlarında Odamızın kamusal görevini yerine getirmesi için çalışmalar yapmak,

3.3.3.3. Nesnelerin interneti (IoT), Endüstri 4.0 veya birbiri ile haberleşebilen cihazlarla ilgili üyelerimiz tarafından çok sayıda teknoloji ve yazılım geliştirilmektedir. Bu konuda topluma aydınlatıcı yayın hazırlamak.

3.3.4. EĞİTİM KOMİSYONU

3.3.4.1. Üyelerimizin meslek alanlarına ve güncel teknolojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim programlarını MİSEM Eğitim Merkezi ile beraber tespit etmek,

3.3.4.2.  Meslek alanlarımız kapsamındaki disiplinlere ait mühendislik eğitimi konusunda rapor hazırlamak,

3.3.4.3.  Yeni eğitim konuları tespit etmek ve mevcut programların güncellenmesi konusunda detay çalışma yapmak.

3.3.5 GENÇ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

3.3.5.1. Genç mühendislerin karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak.

3.3.5.2. Sorunların azaltılmasına ilişkin (örgütsel, hukuksal, eğitimsel, sosyal vb.) önerilerde bulunmak.

3.3.5.3. Oda üyeliğini özendirici çalışmalara katkı koyarak önerilerde bulunmak.

3.3.6.      ENERJİ KOMİSYONU

3.3.6.1. Odanın genel enerji politikaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

3.3.6.2 EMO İstanbul Şubesi ve bağlı illerin enerji durumunun ele alındığı raporlar düzenlemek ve bu raporları güncelleyerek kamuoyu ile paylaşmak,

3.3.6.3. EMO İstanbul Şubesi‘ne bağlı illerde kamusal faydayı gözeten örnek projelerin oluşturulması için yerel yönetimlere görüş ve öneriler sunmak,

3.3.6.4. Elektrikli araçlar alanındaki güncel gelişmeleri ve yasal mevzuatı takip edecek, bu konuda Şube çalışmalarını yönlendirici olacak alt çalışma grubu kurmak.

 

 

3.3.7.      İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

3.3.7.1. İşçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ulusal politikaların oluşturulmasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı ilgili meslek odaları, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve sendikaların katılımı sağlanarak bu konuda alınacak kararlar çalışma yaşamına yansıtılması için etkinlikler yapmak,

3.3.7.2. Başta KOBİ`ler olmak üzere 50`den daha az çalıştıran iş yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına alınmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları kapsamasını sağlamak için çalışmak,

3.3.7.3. İş yerlerinde kurulan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik yapılar olarak düzenlenmesi ve tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurulara dönüştürülmesi için yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmak.

3.3.7.4. İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler uluslararası sözleşme, standart ve normlar dikkate alarak yenilenmesi ve hayata geçirilmesi için üyelerimizi bilgilendirme etkinlikleri yürütmek,

3.3.7.5. İş yerlerinde işçi sayısına, iş yerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre iş güvenliği konusunda mesleki yeterliliği TMMOB`ye bağlı ilgili meslek odası tarafından belgelendirilmiş bir veya daha fazla mühendisin görev yapması yönünde kampanya yürütmek.

3.3.7.6. Üyelerimizin çalıştığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği`nin durumunu raporlamak ve kanun ve yönetmeliklere uyulmayan işyerlerini uyarma yönünde Yönetim kuruluna bilgi vermek.          

3.3.8.      ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

3.3.9.  SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Oda örgütlülüğüne katkı sunmak hedefi ile üyeler arasındaki yakınlaşmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

3.3.9.1. Söyleşi, Konferans, Paneller: Sosyal (ekonomik kriz, özelleştirmenin sonuçları, işçi sınıfı mücadele tarihi ve Türkiye, AB Politikaları, vs), hukuk (üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar, genel ve güncel konular, vs), sağlık (meslek hastalıkları, ergonomi ve işçi sağlığı, vs), kişisel gelişim (etkili iletişim, güzel konuşma ve yazma, iş yerinde verimlilik ve motivasyon, toplum önünde konuşma, toplantı yönetimi, vs), kadın (8 Mart, kadın üyelerin mesleki ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar, vs), kültürel (şiir akşamları, şair, yazar ve ozanları anma etkinlikleri, vs), mühendislik söyleşileri ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3.3.9.2. Konser, Sinema, Tiyatro Etkinlikleri: Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; Devlet Tiyatroları, Özel Tiyatro Toplulukları, Belgesel film gösterimleri, Sinema Günleri, Senfoni Orkestraları Konserleri, Opera ve Bale Gösterileri izlenecek, üyelere duyurularının yapılması sağlanacaktır.

3.3.9.2.1. Üyelerimiz gerçekleştirecekleri tiyatro etkinliğine geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönem de her türlü destek verilecektir.

3.3.9.3. Gezi, Piknik ve Yürüyüş Etkinlikleri: Rehber eşliğinde tarihi ve ören yerlerine çevre, doğa tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması amaçlanan konaklamalı, konaklamasız piknik, gezi ve yürüyüşler düzenlenecektir. Yurtiçi/yurtdışı teknik, mesleki gezi, fuar vb. organizasyonları üyelerimiz lehine oluşacak olanakları araştırıp, bilgilerine sunulacaktır.

3.3.9.4. Diğer Etkinlikler: Odamızın "Geleneksel EMO Yemeği" etkinliği sürdürülecek, özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmesine devam edilecektir.

3.3.9.5. Çalışan ve emekli üyelerimizin işyerleri düzeyinde, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeleri sağlanacak, öğrenci üyelerimizin mezuniyet törenlerine katılım sağlanacaktır.

3.3.9.6. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek, sosyal hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

3.3.10.    ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

3.3.10.1. Üye sayısı 100`ü geçen işyerlerinde özel çalışmalar yapılıp işyeri temsilcilikleri oluşturulmaya çalışmak. Bu iş yerlerinde çalışan üyelerle düzenli toplantılar yapılarak görüş ve önerileri almak ve sorunların çözümü için iş yeri yöneticileri ile temaslar kurarak bunu Yönetim Kuruluna aktarmak.

3.3.10.2. Çalışan üyelerimizin işyerleri düzeyinde, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeleri sağlanacak, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek, sosyal hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

3.3.10.3. TMMOB ve SGK arasında imzalanan ve SGK tarafından tek yönlü olarak bozulan Ücretli Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Protokolünün yeniden geçerlilik kazanabilmesi için çalışmalar yapmak.

3.3.10.4. Çalışan üyelerimizin SGK ödentilerinin düzenli ve gerçek oranlarda ödenmesi izlenecek ve yasadışı uygulamalar yapan işyerlerinin uyarılması, fazla mesai ve sosyal hakların ödenmesi için üyelerimizi duyarlı hale getirmek için bilgilendirme yapmak, bu konuda Şubemize yapılan başvuruların hukuk birimimiz tarafından dikkatle takip edilmesini sağlamak

3.3.10.5. Özel sektörde ücretli çalışan üyelerimizin ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesinde, sorunlarının çözümlenmesinde; kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde duyarlılığın artırılmasına, yöntem ve araçların geliştirilmesini sağlamak.

3.3.10.6. Odamızın mesleki, sosyal, toplumsal ve kültürel çalışmalarına ücretli çalışan üyelerimizin katılımını sağlamak için çalışma yapmak.

3.3.10.7. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlardaki evrensel gelişmeler ile bunların ülkemize ve yaşamımıza yansımalarını analiz edebilmek için söyleşi, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.

3.3.10.8. Odamıza yeni üye kazandırma konusunda özendirici ve tanıtıcı çalışmalar sürdürmek. Üye olmayan mühendis çalıştıran işyerlerinin tespit edilerek, uyarılmasını ve bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak. Mühendislik hizmeti verenlerin odaya üye yapılması için Yönetim

3.3.10.9. Yeni mezun üyelerimize iş yerlerinde kadro açılması için gerekli yasaların çıkartılması konusunda çalışma yapmak ve Yönetim Kurulu ile birlikte girişimlerde bulunmak.

3.3.10.10. Üyeye sunulan hizmetlerin, bilgi işlem teknolojisinden de yararlanarak hızlı, doğru ve memnuniyet verici olması hale gelmesi için ücretli çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıcı ve üyelerimizle iletişim etkinliğini artırıcı eğitimleri almalarını sağlamak.

3.3.10.11. Üyelerin aidat ödeme alışkanlıklarını artırmak için çalışmalar yapmak.

3.3.11.    YAPI DENETİM KOMİSYONU

3.3.11.1.  Proje ve uygulama mühendisleri ile kontrol mühendislerinin ortak tavır sergilemeleri için gerekli çalışmaları yapmak,

3.3.11.2. Birçok disiplini ilgilendiren yapı denetimi sürecinin kamusal bir anlayışla sürdürülmesi için TMMOB düzeyinde yürütülen Yapı Denetim ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak,

3.3.11.3. Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuatın mühendisler ve kamu yararına uygulanması için çalışmalar yürütmek,

 3.3.11.4.  Düşük ücret kıskacında olan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere yönelik TMMOB tarafından belirlenen en az ücretlerin uygulanmasını sağlamak,

3.3.11.5. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanuna tabi olarak çalışan Proje ve Uygulama Denetçisi, Kontrol elemanı, Şantiye Şefi üyelerimizin özlük haklarının takibi, haksız rekabetin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için EMO bünyesinde Yapı Denetim Sistemi Takip Sekreteryası kurulması için çalışma yürütmek.

3.3.12.    YAYIN KOMİSYONU

3.3.12.1. Elektronik olarak gönderilen şube etkinlik ve duyurularının üyeye kısa sürede ulaştırılması amacı ile haftalık olarak yayınlanmasını sağlamak,

3.3.12.2. Şubemizin tüm basılı yayın / dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve Şube Bülteni`nin bu yönde zenginleştirilerek üç ayda bir elektronik ortamda yayınlanmasına çalışmak,  

3.3.12.3. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik öğrencilerine taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım çalışmaları yürütmek,  

3.3.12.4. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,  

3.3.12.5. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel basın - yayın organlarında etkili şekilde yer alması hedefiyle medya kuruluşları ile düzenli iletişim kurmak,

3.3.12.6. Şube etkinlik veri tabanı oluşturularak etkinliklere ilişkin duyurular, sunumlar, ilgili diğer dokümanlar web sayfasından erişilebilecek şekilde üyelerimiz ile paylaşılmasının olanaklarını yaratmak,

3.3.12.7. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası teknolojik alanlara erişim sağlayabilecekleri iletişim ağları konusunda destek vermek,

3.3.12.8. Şubemiz tarafından gerçekleştirilen her etkinliğin haber olarak üyelere ulaştırılmasının yanında etkinlikte ortaya konulan bilginin de üyelere doküman ve görsellerle aktarılması, söyleşi ve seminerlerin detaylı bilgisinin sunulması, seri etkinliklerin kitaplaştırılması için çalışmalar yapmak,

3.3.12.9. Bilgisayar ortamında meslek alanımıza ilişkin bilim-teknoloji veri tabanı oluşturulmasını sağlamak,

3.3.12.10. Öğrenci üyelerimizin bülten çalışmalarına destek vermek,

3.3.12.11. Sosyal medyanın (Facebook, Twiter, İnstagram vb.) kullanımına daha fazla önem verilerek, yapılacak kampanya ve etkinliklerin duyurulması için çalışma yapmak. Üyelerimize ulaşmak için kısa tanıtım videoları hazırlayarak, meslek alanlarımıza ilişkin kamu spotları hazırlamak. Şubemiz adına açılan hesap ve sayfaların aktif ve etkin kullanımı için bir iş planı yaparak E-Bülten gibi düzenli olarak güncellenmesini sağlamak.

3.3.13.    YÖNETMELİKLER KOMİSYONU

3.3.13.1. Mevcut mevzuat, standart ve yönetmeliklerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

3.3.13.2 İlgili Oda yönetmeliklerinin güncellenmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

3.3.13.3. Meslek alanlarımız kapsamında oluşacak yeni mevzuat, standart ve yönetmelikleri takip etmek ve görüşler oluşturmak,

3.3.13.5. Yönetmeliklerin ve standartların tanıtımına ilişkin programlar hazırlayarak etkinlikler düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

3.3.13.6.  Diğer komisyonların mevzuat, standart ve yönetmelik kapsamındaki önerilerini değerlendirerek görüşler oluşturmak.

3.3.14.    BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU

3.3.15.    YEST KOMİSYONU

3.3.16.    AYDINLATMA TEKNİKLERİ KOMİSYONU

3.3.17.    KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU

3.3.17.1. Bu alanda çalışan oda üyelerinin sorunlarının (teknolojik, eğitimsel, hukuksal vb.) tespitine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

3.3.17.2. Meslek disiplini alanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

3.3.17.3. Meslek alanının çok disiplinli alan olması nedeniyle diğer disiplinlerle çalışma yaparak alanın gelişmesine önerilerde bulunmak,

3.3.17.4. Mesleki ve özlük hakların genişletilmesine ilişkin mevzuat, standart ve yönetmelik çalışmalarında bulunmak,

3.3.17.5. Sorunların tespitine, güncel ve gelişen teknolojilerin tanıtımına, düzenlenmesine ilişkin sosyal, teknik, eğitimsel faaliyetler konusunda etkinlikler önermek ve kamuoyu ile paylaşılması gereken konularda raporlar hazırlanmasına yardımcı olmak,

3.3.17.6. Üye örgütlülüğünü geliştirmek kapsamında çalışmalarda bulunmak.

3.3.18.    SMM KOMİSYONU

3.3.18.1 SMM üyelerimizin AYEDAŞ, BEDAŞ ve TREDAŞ ile olan ilişkilerinin daha iyi yürütülmesi için AYEDAŞ, BEDAŞ ve TREDAŞ yetkilileri ile SMM üyelerimizin katılacağı ortak toplantılar yapılması sağlanacaktır.

3.3.18.2 SMM üyelerimiz arasında haksız rekabetin önlenmesi ve çalışmaların daha iyi olması için SMM üyelerimizle yılda en az bir kez toplantı düzenlenecektir

3.3.18.3 SMM üyelerimizin belediyelerle ilgili sorunları için üyelerimizin önerileri doğrultusunda belediyelerle görüşmeler yapılacaktır.

3.3.18.4 Yürürlükteki yönetmeliklerin güncellemesinde çalışmalar yaparak katkıda bulunulacak.

3.3.18.5 SMM üyelerimizden e-mail ile istek ve önerileri istenerek komisyonda değerlendirilecek ve sonuçları üyelerimize bildirilecek.

3.3.18.6 SMM üyelerimizin önerileri doğrultusunda şube ve temsilciliklerimizde meslekiçi ücretsiz eğitimler yapılacaktır.

3.3.1.19.    BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU

3.3.19.1. Bu alanda çalışan oda üyelerinin sorunlarının (teknolojik, eğitimsel, hukuksal vb.) tespitine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

3.3.19.2. Meslek disiplini alanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

3.3.19.3. Meslek alanının çok disiplinli alan olması nedeniyle diğer disiplinlerle çalışma yaparak alanın gelişmesine önerilerde bulunmak,

3.3.19.4. Mesleki ve özlük hakların genişletilmesine ilişkin mevcut mevzuat, standart ve yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak,

3.3.19.5. Yeni mevzuat, standart ve yönetmelikler hazırlanması çalışmaları yaparak önerilerde bulunmak,

3.3.19.6. Sorunların tespitine, güncel ve gelişen teknolojilerin tanıtımına, düzenlenmesine ilişkin sosyal, teknik, eğitimsel faaliyetler konusunda etkinlikler önermek ve kamuoyu ile paylaşılması gereken konularda raporlar hazırlanmasına yardımcı olmak,

3.3.19.7. Biyomedikal Mühendisliği Dalı Komisyonuna çalışmalarını geliştirmek üzere önerilerde bulunmak,

3.3.19.8. Üye örgütlülüğünü geliştirmek kapsamında çalışmalarda bulunmak,

 Komisyon Çalışma İlkeleri;

·         Komisyonlara üyelerin devamı esas alınacak ve üç toplantı mazeretsiz olarak katılmayan üyenin komisyonla ilişkisi kesilecektir.

·         Her komisyondan en az bir yönetim kurulu üyesi sorumlu olacak ve komisyonda alınan karar ve önerileri yönetim kuruluna, komisyon toplantı raporu aracılığı ile yazılı olarak sunacaktır. Komisyon kararları yönetim kurulu onayından sonra geçerlilik kazanacaktır.

·         Komisyona katılmak isteyen üyelerin aidat borcu olamaz.

·         Yönetim Kurulu altı aylık sürelerle komisyon koordinasyon toplantıları düzenleyecektir.

 

3.4. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları

3.4.1. Danışma Kurulu EMO Ana Yönetmeliğindeki amaca uygun olarak çalışma yapar. Ana Yönetmelikteki tanıma uygun olarak Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.4.2. Her ayın son Perşembe günü toplanır. Başka etkinliklerle çakışması durumunda Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir ya da lüzumu halinde bu süre beklenmeden de toplantıya çağrılabilir.

3.4.3. Şube Danışma Kurulu çalışmaları sistematik, tanımlı, belirli bir katılım mekanizması olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi "Danışma Kurulu Yönergesi" çerçevesinde sürdürülecektir. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara yön verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına katılımlarının sağlandığı bir platform olarak değerlendirilecektir. Çalışmalarımızda, üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma Kurulu birlikte üretme anlayışıyla etkinleştirilerek çalışmalarını sürdürecektir.

 

3.5. İşyeri Temsilcilik Çalışmaları

3.5.1. Son yıllarda iş yeri temsilcilikleri konusu ne yazık ki ilerleme sağlayamadığımız bir alandır. Bu konuda örgütlenme komisyonu çalışmaları iş yeri temsilciliklerinin oluşturulması için yoğunlaştırılacaktır.  

3.5.2. Üye sayısı 100`ü geçen işyerlerinde özel çalışmalar yapılıp işyeri temsilcilikleri oluşturulmaya çalışılacak ve bu iş yerlerinden sorumlu en az bir yönetim kurulu üyesi belirlenecektir. Bu iş yerlerinde çalışan üyelerle düzenli toplantılar yapılarak görüş ve önerileri alınacak ve sorunların çözümü için iş yeri yöneticileri ile temaslar kurulacaktır.  

 

3.6. İl- İlçe Temsilcilik Çalışmaları

3.6.1. Temsilciliklerin yapıları Ana Yönetmeliğimize uygun hale getirilecektir.

3.6.2. Temsilciliklerin Şube Yönetim Kurulu gibi düzenli toplantı yapmaları, çalışma planı hazırlamaları ve bu planı uygulamaları sağlanmaya çalışılacaktır.

3.6.3. Temsilciliklerin bulunduğu bölgelerde kurumsal ilişki kurması (Belediyeler, üniversiteler, işyerleri vb.), bölgelerinde üyelerimiz ile ilişki kurması, meslek içi eğitimleri düzenlemeleri sağlanacaktır.

3.6.4. Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yönetmeliklere uygun olarak denetlemesi sağlanacak, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.

3.6.5. Şubemizin ekonomik durumu gözetilerek tüm temsilcilik personeli ile dönem içerisinde en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

3.6.6. Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.

3.6.7. İhtiyaç halinde ve temsilciliklerin görüşleri doğrultusunda Şube bünyesinde düzenlenecek olan dönemsel etkinliklerin temsilciliklerde de düzenlenmesi sağlanacaktır.

3.6.8. Ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm temsilciliklerin, diğer TMMOB ve bağlı Odalarına bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ile ortak mekanlarda hizmet vermesi; seminerler, paneller, forumlar, üye yemekleri düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecektir.

3.6.9. İl ve ilçe temsilciliklerimizle en az yılda iki sefer Şube Koordinasyon Toplantısı düzenlenecek, koordinasyon toplantılarında alınan görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için yönetim kurulumuz tarafından gerekli çalışmalar yapılacaktır.

3.6.10. Bu programda ifade edilen tüm yaklaşımların Temsilcilikler düzleminde de hayata geçirilmesi için çaba sarf edilecektir.

 

3.7.  Şube Denetçileri

3.7.1. Şube Denetçileri, Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile koordineli çalışacaktır.

3.7.2. Temsilcilik denetlemeleri, mevcut işleyiş içerisindeki ihtiyaçlar ve denetçilerin çalışma koşullarına dair düzenlemeler öncelikli olarak Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri tarafından belirlenecektir.

3.7.3. Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman veya Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulunun gündemine taşınacaktır.

3.7.4. Şube Denetçileri, yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

3.8. Şube Koordinasyon Kurulu 

Şube yönetim kurulu asıl üyeleri, şube denetçileri ile bağlı temsilciliklerden oluşur. Şube ile bağlı temsilcilikler arasında uyumlu çalışmayı sağlamak üzere oluşturulmuş kuruldur. Şube yönetim kurulunca yılda en az iki defa toplantıya çağrılır. Bu toplantıda şube çalışmaları ele alınarak, eksiklikler üzerinde durulur ve öneriler alınır.

 

4. ODA ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

4.1 EMO Koordinasyon Kuruluna katılım,

Her üç ayda bir yapılmakta olan EMO koordinasyon kurullarına yönetim kurulu üyeleri olarak düzenli katılım sağlanacak ve diğer şubelerle görüş alışverişinde bulunulacaktır. Koordinasyon kuruluna gidilmeden önce yapılacak yönetim kurulunda, koordinasyonda neler ele alınacağı önceden belirlenecek ve gerekirse şube çalışmaları yazılı olarak koordinasyona bildirilecektir.

 

 

4.2 EMO Danışma Kuruluna katılım

Yılda en az bir defa yapılan danışma kuruluna tüm danışma kurulu üyelerinin katılımı sağlanacak ve danışma kurulundan önce danışma kurulu üyeleri ile toplantı yapılarak, ele alınması gereken konular belirlenecektir.

4.3. EMO Merkez daimi komisyon ve çalışma guruplarına katılım

4.3.1. EMO merkez komisyonlarına konunun uzmanı olan arkadaşların katılımı sağlanacak ve bu üyelerimizle ortak yönetim kurulu toplantıları düzenleyerek, edinilen bilgiler üyelerimizle paylaşılacaktır.

4.3.2. EMO merkez komisyonunda görev alan üyelerimizin, şube komisyonları ile ortaklaşması sağlanacak ve şube danışma kuruluna bu komisyonların çalışmaları hakkında düzenli rapor sunulacaktır.

4.4. EMO 46. Olağan Genel Kurulunda alınan karaların hayata geçirilmesi için görevler alınması ve Oda Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi,

4.5. Mali olarak şube gelirinin yüzde 17`sini düzenli olarak ödemek,

4.6. EMO 46. Olağan Gele Kurul da kabul edilen;

4.6.1. Mesleki Denetim Çalıştayı,

4.6.2. Yapı Denetim Çalıştayı yapılması için TMMOB Genel Kuruluna öneri götürülmesi,

4.6.4. Olağanüstü Yönetmelikler Genel Kurulu için çalışma yapılması,

4.6.5. Eğitim Kurultayı için çalışma yapılması,

4.6.6. Mali Yapı Çalıştayı için çalışama,

4.6.7. SMM Çalıştayına çalışma yapılması,

4.6.8. Örgütlenme Çalıştayına katılım,

4.6.9. EMO-GENÇ Kurultayına katılım,

4.6.10. İşletme-Bakım kongresi için çalışma yapılması,

 

5. MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

5.1. Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, haksız rekabet koşullarının engellenmesi ve yapılan hizmetlerin teknik şartnamelere, standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim etkinliğinin arttırılmasına çalışılacaktır.

5.2. Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. Odamız teknik hizmetlerinin bilgi ve teknolojik yenilenmeleri kapsayarak etkinliğini, verimliliğini ve yaygınlığını sağlamak amacıyla bu hizmetlerin yürütücülüğünü üstlenen başta teknik görevliler olmak üzere destek veren komisyon üyelerinin sürekli eğitimine yönelik ortamlar yaratılacaktır.

5.3. Meslek alanlarımıza yönelik mesleki denetim etkin bir şekilde sürdürülecektir.

5.4. Mahkemelere görevlendirdiğimiz bilirkişi dosyalarının bir nüshası mutlaka odaya gelmeli ve arşivlenmelidir. Arşivlenecek bu dosyalar oluşturulacak bir komite tarafından incelenip raporlanacak ve istatistiki veriler kamuoyuna duyurulacaktır.

 

6. EĞİTİM ve ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

6.1. Üyelere ve Öğrenci Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.1.1.  Meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini geliştirmek ve tecrübelerini artırmak için özellikle bir tecrübe ve mühendislik birikimi paylaşımı olan Mühendislik Geliştirme Eğitimlerini (MÜGE`yi) yaygınlaştıracağız. MÜGE programı kapsamındaki eğitimlerin ücretsiz olması, eğitimcinin ücret talep etmesi durumunda bu bedelin katılımcılara paylaştırılması temel yaklaşımı benimsenecektir.

6.1.2. Güncel teknolojiler ve gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendiren konferanslar düzenlenecektir.

6.1.3. Odamıza üye tüm disiplinlerin mesleki gelişimine ve güncel teknolojileri takip etmesine yarar sağlayacak olan eğitim, söyleşi, seminer, firma sunumları Eğitim Komisyonu ile birlikte planlanacaktır.

 6.1.4. Üniversitelerin yaşam boyu sürekli eğitim merkezleri ile görüşmeler ve işbirlikleri yapılarak bu merkezlerin üyelerimize daha yararlı eğitimler vermeleri sağlanacaktır.

6.1.5.  MDK‘ların kendi alanlarına yönelik eğitimleri örgütlemesi için Eğitim Birimi MDK‘lar ile eş güdümlü çalışacaktır.

6.1.6. MİSEM eğitimci havuzunun artırılması için çalışmalar yürütülecektir.

6.1.7. Şube merkezinde düzenlenen eğitimlerin temsilciliklerde, üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu Oda dışındaki mekânlarda, üniversite, teknokent, organize sanayi bölgeleri vb. yerlerde yapılmasına çalışılacaktır.

6.1.8. Eğitimler sonrası düzenli anketler ile eğitime olan ilgi, eğitimin konusu, eğitmen, eğitim ortamı gibi altyapıların sürekli olarak gözlenmesi sağlanacak ve bunun sonucunda gerekli iyileştirilmeler yapılacaktır.

6.1.9.   Eğitimlerde kullanılacak materyallerin niteliklerinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

6.1.10. Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin pratik uygulamalarla desteklenmesi doğrultusunda laboratuvar, uygulama merkezleri gibi üyelerin görsel açıdan besleneceği teknik geziler sosyal işler komisyonu ile birlikte koordine edilerek düzenlenecektir.

6.1.11.  MİSEM eğitim notlarının içeriklerinin düzenlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi için çalışma yapılacaktır.

6.2. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

6.2.1. Elektromagnetik Alanlar ve Baz İstasyonu gibi konularda halkın eğitilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

6.2.2. Tüketici dernekleri ile iş birliği yaparak, elektrikli aletler, cep telefonları ve elektronik cihazlar konusunda halkın bilinçlendirilmesine çalışılacaktır.

6.2.3. Yangın ve doğal afetler konusunda halkın eğitimi için çalışmalar yürütülecektir.

6.2.4. Özellikle enerjinin verimli kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi için ilkokullar düzeyinden başlanarak çeşitli kademelerde toplantılar düzenlenecektir

6.3. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Paneller vb. Etkinlikler

6.3.1. Daha önce 2015 ve 2017 yıllarında düzenlediğimiz, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresinin ışığında EEMKON2019 düzenlenecektir. EEMKON2019 un daha da başarılı olması için geçen dönemdeki katılımcı ve izleyicilerin görüşlerine başvurulacak ve bu alandaki uzmanların düzenleme ve yürütme kurullarında yer alması sağlanacaktır.

6.3.2. EMO tarafından düzenlenecek Mesleki Denetim Çalıştayı öncesi Şubemiz tarafından da bir çalıştay düzenlenecektir.  Bu çalıştayın düzenlenmesinde SMM Komisyonu yoğun olarak görev alacak ancak mesleki denetimin sadece serbest çalışan üyelerimizle kısıtlı olmadığı da göz önüne alınarak konu hakkında serbest çalışan üyelerimizin dışında da uzmanların bu çalıştaya katılımı sağlanacaktır.

6.3.3. TMMOB tarafından yapılacak Yapı Denetim Çalıştayı ‘na hazırlık olarak şubemiz tarafından da Yapı Denetim komisyonu tarafından organize edilecek bir yerel çalıştay düzenlenecektir

6.3.4. Oda Genel Kurulumuz tarafından yapılmasına karar verilen Yönetmelikler Genel Kurulu`na görüş ve önerilerimizin götürülmesi için kapsamlı hazırlık yapılacak, bu konuda teknik ve idari yönetmelikler için ayrı ayrı çalışma gurupları oluşturulacaktır. Yapılan çalışmalar genel kurul delegelerimizi de içine alacak şekilde genişletilecek ve bu konu hakkında tüm delegelerimiz bilgilendirilerek genel kurula katılımları sağlanacaktır.

6.3.5. Şubemizin mali yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi için şube tarafından Yerel Mali Çalıştay düzenlenecektir.

6.3.6. EMO tarafından yapılacak Örgütlenme Çalıştayı`na hazırlık yapılması için Örgütlenme Komisyonunun koordinasyonunda Şube Örgütlenme Yerel Çalıştayı yapılacaktır.

6.3.7. EMO-GENÇ Kurultayı öncesi, İstanbul EMO-GENÇ Komisyonu çalışmaları hızlandırılacak ve bu kurultay için bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

6.3.8. İşletme-Bakım kongresi için çalışmalar yapmak üzere bu konuda bir çalışma grubu oluşturulacaktır.  

 

7. TMMOB`YE BAĞLI ODALAR, DİĞER MESLEK ODALARI, BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

7.1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

7.1.1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kuruluna bir yönetim kurulu üyesinin düzenli katılarak, Şubemiz önerilerini götürmesi ve burada diğer şubelerden getirilen önerileri tartıştıktan sonra sonuçları yönetim kuruluna taşıması,

7.1.2. TMMOB İstanbul İKK tarafından oluşturulan ve odamızdan temsilci istenen tüm kurullara faal olarak düzenli şekilde katılmak ve bu kurullara katılan temsilcinin yönetim kurulunu düzenli olarak bilgilendirmesi,

7.1.3. TMMOB İstanbul İKK tarafından yapılan duyuruların vakit kaybetmeksizin üyelerimize iletilmesi,

7.1.4. TMMOB İstanbul İKK tarafından düzenlenen etkinliklere üyelerimizin katılımının sağlanması.

7.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler

7.2.1. Yerel yönetimler meslek alanımızda yer alan en önemli kurumlardır. Yasal olarak üslendikleri görevler gereği halka karşı yükümlülükleri diğer kurumlardan çok daha fazladır. Gerek bu kurumlarda çalışan üyelerimizin sorunları, gerek bu kurumlardan onay alarak iş yapan SMM üyelerimizin sorunları ve meslek alanımızdaki gelişmelerin halka doğru olarak yansıtılması için ortak çalışmalar yapılması,

7.2.2. Yerel yönetimlerin denetim alanında ki yapılar, asansör denetimi vb. konularda üyelerimize yönelik kadroların aktif hale getirilmesinin sağlanması,

7.2.3 Belediyelerle yapılmış olan protokollerin işleyişinin denetlenmesi, bu protokollerin yaygınlaştırılması ve kapsamlarının geliştirilmesi.

7.2.4. Halkın belediyelerin denetim görevlerinin kapsamı konusunda bilgilendirilmesi

7.3. Üniversitelerle İlişkiler

7.3.1. Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha da geliştirilecektir.

7.3.2. Mühendis adaylarıyla üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi sağlanacaktır.

7.3.3. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması hedefinde üniversite, sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler ve kamuya yararlı kılınması için Oda etkinliğinin daha da arttırılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilecektir. Üniversitelerin toplumsal gereksinimlere ve geleceğin öngörülerine yanıt verecek bilimsel çalışmaları yapabilmeleri için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim modellerine sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek verilecektir.

7.3.4. Öğretim üyelerinin hak ettikleri ekonomik koşullara ulaşmak, yeterli bilimsel ve teknik donanımlara sahip olmak amacıyla yürüttükleri mücadelelerine destek olunacaktır.

7.3.5. Üniversitelerdeki eğitim programlarının, sanayi ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde kalitesinin artırılması amacıyla ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasına destek olunacaktır.

7.3.6. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları bulabilmesi için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir.

7.3.7. Şubemiz sınırlarında yer alan üniversitelerin ilgili bölüm başkanları ile altı ayda bir düzenli toplantılar yapılacaktır.

7.3.8. EMO`nun bilimsel çalışmalarına katkı koymak amacıyla yerelde bilimsel danışma kurulu oluşturulacaktır.

7.3.9. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi için çalışmalar yapılacaktır.

7.3.10. Üniversitelerde "Mühendisliğe Giriş" derslerinin organizasyonu için ilgili birimlerle koordineli çalışma yürütmek üzere girişimde bulunulacaktır.

7.3.11. Öğrenci üyelerimize gelecekteki meslektaşlarımız ve TMMOB`ye sahip çıkacak kuşaklar gözüyle bakılmaya devam edilecek, EMO-GENÇ Komisyonumuzun bülten, stant açma vb. çalışmaları ve akademik, demokratik üniversite mücadelesi desteklenecektir. Öğrenci üyelik sayısının artırılmasına ve komisyonumuzun etkinliğinin daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır

7.3.12. Öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını destekleyen dönemsel (yaz/güz) seminerleri düzenlenmeye devam edilecektir.

7.4. Sektörel Derneklerle İlişkiler

ETMD, ENOSAD, TÜYAD, TÜYAK, gibi sektörel derneklerle işbirliğine önem verilerek bu derneklerle görüş alışverişinde bulunulacak ve ortak etkinlikler düzenlenecektir.

 

7.5. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler

EMO, meslek alanında söz söyleme ve bilgi üretme kapasitesi en yüksek yasal yetkilerle donatılmış bir kurumdur. Yasalardan ve yıllardır edindiği kamusal itibarını bu alanda faaliyet gösteren sektörün örgütlü yapılarını bir araya getirme, sorunlarını paylaşma, çözüm için ortak çalışmalar yapılması ve üyelerimize iş alanlarında destek verilmesi anlamında önemli olanaklar yaratılabilir.

7.5.1. Çalışma alanımızda yer alan başta Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükler, İl Müdürlükleri, TEİAŞ, TEDAŞ`a bağlı EDAŞ`lar en önemli uğraş alanlarımızda yer almaktadır. Bu kapsamda;

7.5.1.1. Öncelikle buralarda çalışan mühendislerin üye olma mecburiyetinin hatırlatılarak üye olmalarının sağlanması,

7.5.1.2. SMM üyelerimizin her dönem uğraşmak zorunda kaldığı sorunlara temelli çözüler bulunması için anlaşmaların yapılması,

7.5.1.3. Var olan kamu kurum ve kuruluşları Odanın çeşitli faaliyetlerinde paydaşları olabilecekleri ve halka karşı sorumlulukları nedeniyle, alanımızda yaptıkları işlerin takibi için bir çalışma gurubu ile takip sağlanmalıdır. Çalışma yapacak gurubun özelliği, Özelleştirmelere karşı, kamucu bir yaklaşım ve Yeniden kamusal kazanımlar için Odaya görüş sunacak kişilerden oluşmasıdır.

 

8. BASIN - YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Odamız görüş ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasında önemli görevler üstlenen Basın- Yayın Birimi`nin etkinliği artırılacaktır. Gerek üye ilişkilerinde gerek Odamızın kurumsal kimliğinin ve tüm etkinliklerinin tanınırlığının artırılması yönünde halkla ilişkilerin bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanılacaktır.

8.1. Elektronik olarak gönderilen şube etkinlik ve duyurularının üyeye kısa sürede ulaştırılması amacı ile haftalık olarak yayınlanmaya devam edilecektir.

8.2. Şubemizin tüm basılı yayın / dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve Şube Bülteni`nin bu yönde zenginleştirilerek üç ayda bir elektronik ortamda yayınlanmasına çalışılacaktır.

8.3. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik öğrencilerine taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım çalışmaları yürütülecektir.

8.4. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

8.5. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel basın - yayın organlarında etkili şekilde yer alması hedefiyle medya kuruluşları ile iletişim etkinleştirilecektir.

8.6. Şube etkinlik veri tabanı oluşturularak etkinliklere ilişkin duyurular, sunumlar, ilgili diğer dokümanlar web sayfasından erişilebilecek şekilde üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

8.7. Üyelerimizin uluslararası bilgi merkezlerine ulaşması ve internet uygulamalarının yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmaların yanı sıra, uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal, uluslararası yayınların toplanacağı merkez kütüphanesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlara erişim sağlayabilecekleri iletişim ağları konusunda destek verilecektir.

8.8. Şubemiz tarafından gerçekleştirilen her etkinliğin haber olarak üyelere ulaştırılmasının yanında etkinlikte ortaya konulan bilginin de üyelere doküman ve görsellerle aktarılması, söyleşi ve seminerlerin detaylı bilgisinin sunulması, seri etkinliklerin kitaplaştırılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

8.9. Bilgisayar ortamında meslek alanımıza ilişkin bilim-teknoloji veri tabanı oluşturulmasına başlanılacaktır.

8.10. Öğrenci üyelerimizin bülten çalışmalarına destek verilecektir.

8.11. Sosyal medyanın (Facebook, Twiter, İnstagram vb.) kullanımına daha fazla önem verilecek, yapılacak kampanya ve etkinliklerin duyurulması için çalışma yapılacaktır. Üyelerimize ulaşmak için kısa tanıtım videoları hazırlanacak, meslek alanlarımıza ilişkin kamu spotları hazırlanacaktır. Şubemiz adına açılan hesap ve sayfaların aktif ve etkin kullanımı için bir iş planı çıkarılacak ve E-Bülten gibi düzenli olarak güncellenecektir.

 

9. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Oda örgütlülüğüne katkı sunmak hedefi ile üyeler arasındaki yakınlaşmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

9.1. Söyleşi, Konferans, Paneller: Sosyal (ekonomik kriz, özelleştirmenin sonuçları, işçi sınıfı mücadele tarihi ve Türkiye, AB Politikaları, vs), hukuk (üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar, genel ve güncel konular, vs), sağlık (meslek hastalıkları, ergonomi ve işçi sağlığı, vs), kişisel gelişim (etkili iletişim, güzel konuşma ve yazma, iş yerinde verimlilik ve motivasyon, toplum önünde konuşma, toplantı yönetimi, vs ), kadın (8 Mart, kadın üyelerin mesleki ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar, vs), kültürel (şiir akşamları, şair, yazar ve ozanları anma etkinlikleri, vs), mühendislik söyleşileri ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

9.2. Konser, Sinema, Tiyatro Etkinlikleri: Üyelerimizin ve yakınlarının katılımı ile toplu olarak; Devlet Tiyatroları, Özel Tiyatro Toplulukları, Belgesel film gösterimleri, Sinema Günleri, Senfoni Orkestraları Konserleri, Opera ve Bale Gösterileri izlenecek, üyelere duyurularının yapılması sağlanacaktır.

9.2.1. Üyelerimiz gerçekleştirecekleri tiyatro etkinliğine geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönem de her türlü destek verilecektir.

9.3. Gezi, Piknik ve Yürüyüş Etkinlikleri: Rehber eşliğinde tarihi ve ören yerlerine çevre, doğa tarihsel değerlerin korunması bilincinin artırılması amaçlanan konaklamalı, konaklamasız piknik, gezi ve yürüyüşler düzenlenecektir. Yurtiçi/yurtdışı teknik, mesleki gezi, fuar vb. organizasyonları üyelerimiz lehine oluşacak olanakları araştırıp, bilgilerine sunulacaktır.

9.4. Diğer Etkinlikler: Odamızın "Geleneksel EMO yemeği" etkinliği sürdürülecek, özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmesine devam edilecektir.

9.5. Çalışan ve emekli üyelerimizin işyerleri düzeyinde, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeleri sağlanacak, öğrenci üyelerimizin mezuniyet törenlerine katılım sağlanacaktır.

9.6. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek, sosyal hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

 

10. SONUÇ

10.1. Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir.

10.2. Bizler; ülkemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışında halktan ve emekten yana bilim teknoloji, sanayi politikalarının oluşturulması, ülkemizin kaynaklarının sömürüsüne karşı üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz.

10.3. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke kabul ederek meslek alanı üzerinden ülkemizdeki gelişmelere müdahil olmayı sürdüreceğiz.

10.4. Kamu yararını gözeten demokratik kitle örgütleri ile ortak akıl ve mücadele alanlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

10.5. Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

10.6.  Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan kolektif bir anlayışı sürdüreceğiz.

10.7.  Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, örgütlenme,  kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve şartnameler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

10.8. Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odaları tarafından yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.

10.9. Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.

10.10. Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

10.11. Bilimsel çalışmalarına tüm baskı ve engellemelere karşı devam eden akademisyenlerle dayanışma içinde olacak, bilimsel özgürlüğün korunması mücadelesinde çalışma yürüten; üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışma yürüteceğiz.

10.12. Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

10.13. TMMOB‘nin ve Şubemiz bölgesindeki İKK‘larının gerçekleştireceği çalışmalara aktif destek vereceğiz.

10.14. EMO İstanbul Şubesi‘nin DEMOKRAT yapısını koruma ve geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edeceğiz. Tüm üyelerimizin çalışmalara katkı koyması için mücadele edecek ve kolektif emeğin sonucu Üyelerimizin ve Mesleğimizin toplum içinde saygınlığının artmasına ve diplomalarımıza gereken önemin verilmesine çalışacağız.

 

 

(714 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri