MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 
MİSEM EĞİTİMLERİ
 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 70

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

DANIŞTAY’DAN ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNE ELEKTRİK VE ASANSÖR PROJESİ ONAYI


GÜNDEM

 
Danıştay 6. Dairesi, EMO`nun açtığı davada Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’in bazı hükümlerinin yürütmesini durdurdu. EMO mevzuatından Elektronik Mühendislerine verilen yetkilere dikkat çekilen kararda, elektrik tesisat ve asansör projelerinde Elektronik Mühendislerini kapsam dışı bırakan hükümlerin yürütmesini durduruldu. Ayrıca yönetmeliğin elektrik ve telefon projelerinin yapı ruhsatından sonra idareye sunulmasına olanak sağlayan ve baz istasyonlarına ruhsat muafiyeti getiren hükümlerin yürütmesi de durduruldu.
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na karşı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57, 62. maddesinin yer alan bazı hükümlerin iptali için açılan davada, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.  EMO`nun açtığı davada, Elektrik İç tesisleri Yönetmeliği ve EMO Asansörlere ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği`nde asansör hizmetlerinde Elektronik Mühendislerinin yer alabileceği belirtilerek, yönetmeliğin Elektronik Mühendislerine yer vermeyen 57. maddesinin 7. ve 8. fıkralarının iptal istenmişti. Dava dilekçesinde ayrıca yönetmeliğin elektrik ve telefon projelerinin yapı ruhsatından sonra idareye sunulmasına olanak sağlayan ve baz istasyonlarının ruhsat muafiyeti getiren hükümlerin 3194 sayılı İmar Kanunu`na aykırı olduğu vurgulanarak, iptali istenmişti. 

Danıştay 6. Dairesi verdiği ara kararla, Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendislerinin "Elektronik" Mühendislerinden hangi sebeplerden farklılaştığı Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı`na sordu. Gelen yanıtı ve ilgili EMO yönetmeliğini de inceleyen Danıştay 6. Dairesi`nin kararına unvanlara arasında fark şöyle yansıdı:

"Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Üniversitelerarası Kurulun 04.03.2019 tarihli yanıtında, ‘Elektrik Mühendisliğinin, elektrik enerjisi üretimi-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konulan kapsayan bir mühendislik dalıdır.

Termik santraller, hidroelektrik santraller, nükleer santraller, rüzgar santralleri, güneş santralleri gibi geniş bir alan ile ilişkili eğitim ve öğretime odaklanan "Elektrik Mühendisliği" Programı, elektrik enerjisi tüketimi kapsamında, konutlar, endüstriyel tesisler ve elektrikli araçlar gibi çok çeşitli yüksek akım, gerilim ve güç tüketimi ile ilgili konularını içermektedir.

Elektronik Mühendisliği programı ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programı mezunlarının çalışma alanları küçük akım ve alçak gerilim ile ilgili olup çalışma alam yüksek akım ve yüksek gerilim olan Elektrik Mühendisliği programı mezunlarından tamamıyla farklıdır."

"SMM Mevzuatına Uyumlu Olmalı"
EMO tarafından Serbest Müşavir Mühendislik (SMM) belgesi için aranan koşulların hatırlatıldığı kararda, Asansör SMM Belgesi`nin hiçbir önkoşul olmadan Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri de verildiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler yer verdi:

"Bu durumda, asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan Asansör SMM Belgesi için hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri alabildiği, 1000 V altındaki gerilimlerdeki projeler için gerekli elektrik 1 kV altı tesisler için SMM belgesini hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri alabildiğinden, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57. maddesinin 7. fıkrası ile 8. fıkrasının 1. cümlesinde, asansör uygulama projeleri ile elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasında ‘Elektronik` Mühendislerine yer verilmemesinde imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir."

Ruhsat Sonrası Projeye Geçit Yok
Yönetmeliğin 57. maddesinde yer alan "Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projelerin, yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren temel betonu dökülmeden önce ve en fazla otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilmesi zorunludur" hükümlerinin hatırlatıldığı kararda, İmar Kanunu`nun 22. maddesinde konuya ilişkin açık hüküm bulunduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Yasa hükmü uyarınca, yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde ilgili idareye sunulması gereken belgelerden biri elektrik ve tesisat projeleri olup bu doğrultuda, söz konusu projelerin ruhsat alınmadan önce onaylanması gerektiği açıktır. Bu durumda, anılan Yasa hükmüne aykırı olarak yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde sunulması gereken belgelerden elektrik ve tesisat projelerinin ruhsatın alındığı tarihi izleyen otuz gün içinde onaylanmasına yönelik düzenleme getirmek suretiyle Yasanın amacına aykırı olarak tesis edilen dava konusu Yönetmelik maddesinde imar mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır."

Baz İstasyonları da Ruhsata Tabi olmalı

Yönetmeliğin baz istasyonlarının ruhsat muafiyeti getiren hükümlerine de yer verilen kararda, şöyle denildi:

"Sabit elektronik haberleşme sistemi (baz istasyonu), teknik altyapı niteliğinde bir tesis olup, planlama yapılan alanda yer verilen tüm fonksiyonların sistematik birlikteliği içerisinde nerelerde bulunacağının mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak imar planı üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, baz istasyonlarının kuruluşunun imar planlarının yapımı ile amaçlanan planlama esasları çerçevesinde gerçekleştirilmesinin, fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak açısından bir gereklilik olduğu, bu nedenle insan sağlığının ve çevrenin korunması bakımından baz istasyonlarının konu ile ilgili teknik şartlar da gözetilerek olumsuz etkilerinin en az hissedileceği yerlere kurulması ve baz istasyonlarının kurulabileceği yerlerin planlanması aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasının gereklilik olduğu açıktır.

Yönetmeliğin dava konusu 62. maddesinin 1. fıkrasındaki ‘ruhsat alınmadan (yapı ruhsatı)` ibaresi, 2. fıkrasındaki ‘ruhsat alınmadan` ibaresi ile 3. fıkrasındaki ‘imar planı kararı aranmaksızın` ibarelerinde imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından anılan hükümlerin yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir."

 

 

Dosyalar

(252 KB)ÇAĞDAŞ ETİK SORUNLAR KONULU PROGRAMLAR`IN İKİNCİSİ ŞUBEMİZDE YAPILDI

22.04.2019
 


Çok Okunanlar


YAPI DENETÇİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI TOPLANTISI YAPILDI

NKP: SİNOP`U FEDA ETMEYECEĞİZ!

İHTİYACIMIZ OLMAYAN BİR ENERJİ İÇİN HALKIN MALINA DEVLET TARAFINDAN ŞİRKET ÇIKARLARI LEHİNE EL KONULMASI KABUL EDİLEMEZ!

KENT VE EKOLOJİ SÖYLEŞİSİ

Okunma Sayısı: 352


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.