MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

SMM ÜYELERİN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI


DUYURU


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ ile Serbest Mühendis Müşavirlik (SMM) hizmetlerini yürüten EMO üyelerinin hak ve yetkilerinin kısıtlanması girişimine karşı imza kampanyası başlattı. Kampanya ilişkin çağrı ve imza metinlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu‘nun Serbest Müşavir Mühendislik (SMM) hizmetlerini yürüten üyelere yönelik olarak yayımlandığı çağrı metni aşağıdır:


 

"SMM hizmetlerinden biri olan test ve ölçüm hizmetlerinde meslek alanımıza müdahale eden bir yönetmelik çalışmasıyla karşı karşıyayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taslak metinleri hazırlanan ve görüş alınmak için odalarımıza gönderilen "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" incelendiğinde, muayene kuruluşlarında SMM belgesi gerekliliğinin olmadığı, meslektaşlarımızın SMM olarak mesleki faaliyet yürütmeleri koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği görülmektedir.   

SMM ve BT Belgeleri ile Mesleki Denetim, Faaliyetlerimizin Güvencesidir.  

Odalarımız tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle getirilen SMM ve BT belgesi düzenlenmesi, bu belgelerin her yıl yenilenmesi ile mesleki denetim uygulaması, bir yandan kamu yararı ilkesi gereği muayene süreçlerinin denetimini içerirken, diğer yandan mühendislik hizmetlerinin serbest meslek olarak yürütülmesinin tek güvencesini oluşturmaktadır. Mühendislik meslek alanlarında yaşanması öngörülen bu dönüşümün durdurulabilmesi, ortak karar alma süreçlerimizde ortaya koyduğumuz mevzuatımızın savunulmasından geçmektedir. Halen yürürlükte bulunan tüm yönetmeliklerimizi, hukuksal haklılığımız ve mesleki dayanışmamızla ayakta tutmaya devam etmemiz gerekmektedir. 

Yeni yönetmelik düzenlemeleri ile test-ölçüm hizmetlerinin sadece akredite muayene kuruluşlarının yapması öngörülmekte ve bu kuruluşlara halen SMM üyelerimizin yaptıkları serbest mühendislik faaliyetlerini SMM olmadan da yapabilme yetkisi tanınmaktadır. ODA`mızın denetiminde gerçekleşen mevcut SMM hizmetleri, akredite kuruluş yapılanmasıyla bypass edilmeye çalışılmaktadır.  

Böylece, yeni dönemde SMM üyelerimiz büyük bütçeli SMM gerekmeyen ODA denetimi dışındaki akredite şirketlerle rekabet edemeyecek, onların ücretli çalışanı konumuna düşeceklerdir. 

En önemli husus ise; "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ" ile periyodik kontrol yapacak kişilerin ünvanlarına ve aldıkları eğitim düzeylerine bakılmaksızın aynı "eğitimden" geçmelerini ve aynı sınavda başarılı olmalarını öngörülmektedir. Yetkili Kişi Temel Eğitim Programı da yüzeysel bir şekilde ve tüm meslek grupları için aynı olacak şekilde tebliğin ekinde yer almaktadır. Kontrollere ilişkin ölçüm sonuçlarının uygunluk ve değerlendirme raporları lisans seviyesinde ve ilgili alanlardaki mühendislik eğitimi alan yetkililer tarafından düzenlenmelidir. (Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III`te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, (Ek ibare: RG-23/7/2016-29779)(2) teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri…) 

Teknik öğretmen, tekniker ve yüksek tekniker meslek grupları, mühendislerle aynı eğitime katılarak yetki alabilir hale gelmişlerdir. 

Üyelerimizin yetki belgelerinin geçersiz kılınması, mevcut SMM üyelerimizin kendi ülkesindeki muayene sürecinin dışına itilmesi, TMMOB ve Odalarına yönelik saldırılar ile yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin önünü açan açıklama ve düzenlemeler, rant yaratımının küresel hedefleri olduğunu göstermektedir. Yabancı muayene kuruluşları ülkemizde kalıcı olarak faaliyet gösterecek, mühendislik faaliyetlerinin bu sermaye şirketleri üzerinden yapılması kural haline gelecek, kendi adına ya da küçük sermayelerle kurulan şirketlerle gerçekleştirilen faaliyetler sona erecektir. 

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren bu can alıcı sorunlarla mücadele edecek tek örgütlülük olan Odamız ve bağlı bulunduğumuz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin örgütlülüğü dağıtılmak, güçsüzleştirilmek istenmektedir. Odalarımızın mesleki denetim başta olmak üzere üyelerle olan tüm bağlarının kopartılmak istenmesi, mimar ve mühendislerin örgütlülüğünü bozmak, dirençsiz kılmak amacını taşımaktadır. Mühendislik-mimarlık meslek alanının sermayeye rant alanı haline getirilmesine yönelik büyük oyunun bozulması için, başlatılan bu kampanyaya karşı ortak örgütlülüğümüz olan TMMOB`nin savunulması yaşamsal önem taşımaktadır. 

Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm olumsuz gelişmelere karşı örgütlülüğümüz eliyle yapacağımız çalışmalara aktif katılım sağlanması, mesleğimiz adına ancak meslektaşlarımızın söz ve karar sahibi olması noktasında büyük önem taşımaktadır. Mühendislik tarihimiz, bu dönemi mesleğimizin elimizden alınmasına yönelik atılan adımlarla anılacaktır. 

Böylesi bir dönemde örgütlü olarak mesleğimizi ve meslek örgütlerimizi savunmak, hem kendimize, hem meslektaşlarımıza, hem ülkemize hem de gelecek kuşaklara karşı vazgeçilmez bir görevdir. Bu sorumluluğu sizlerin de yürekten hissettiğinizi bilerek, tarihsel geçmişinden güç alan mesleğimiz ve meslek örgütümüzün hak ettiği en yüksek değerlere ulaşması adına her türlü katkıda bulunacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 


Not: Bu konuda başlatılan imza kampanyamızda toplanan imzalar düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na iletilmektedir. Aşağıda dosyalar bölümünde yer alan imza kampanyası metnini  indirip, doldurduktan sonra Şubemize gönderebilirsiniz. 

 

Dosyalar

İmza Kampanyası Metni (39 KB)


Çok Okunanlar


EMO BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARETİ VE SMM ÜYE BULUŞMASI

EMO BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DENETLENDİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

BİNGÖL İLİ ÜYE BULUŞMASI VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

D.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU, KENTTEKİ KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ.

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU, KENTTEKİ KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ.

Okunma Sayısı: 35


Tüm Duyurular

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.