MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ÖZELLEŞTİRME ZAMDIR, YOKSULLUKTUR, YOLSUZLUKTUR. TEAİŞ’IN ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ DURDURUN.


BASIN AÇIKLAMASI


 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınması ve 2022 yılı sonuna kadar özelleştirmeye hazır hale getirilmesine ilişkin kararı nedeniyle Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından Enerji,Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Diyarbakır Şubesi ile 05 Temmuz 2021 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi`nde ortaklaşa bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının metni ve haberi yazının devamını tıklayınız.
 

 

BASINA VE KAMUOYUNA;

 

ÖZELLEŞTİRME ZAMDIR, YOKSULLUKTUR, YOLSUZLUKTUR.

 

TEAİŞ`IN ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ DURDURUN.

 

03 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi`nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındığını ve 2022 yılı sonuna kadar özelleştirmeye hazır hale getirilmesi kararının alındığını öğrendik.

Elektrik üretim ve dağıtımındaki özelleştirmelerin ardından sıranın böylece iletim kısmına getirilmek istendiği, kamusal bir hizmet olan ve kamu eli ile yürütülmesi gereken elektrik hizmet alanının tümünün, kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Elektrik alanında daha önce yapılan özelleştirmelerin halka ve ülkeye daha kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik olarak döneceği söylenmişti. Ancak, elektrik enerjisi üretim alanının özelleştirilmesi; tıpkı araç geçiş garantili köprü-otoyol, hasta garantili şehir hastaneleri, yolcu garantili havaalanı örneklerinde olduğu gibi, ülkenin ihtiyacı olmamasına rağmen, sağlığımızı tehdit eden, doğamızı ve tarihimizi tahrip eden ve alım garantisi verilen termik santrallerin, hidroelektrik santrallerin (barajlar) ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Özelleştirilen dağıtım alanı ile birlikte, şirketlerin tüm giderlerini faturalara yansıtılmasını öngören tamamen şirketlere daha fazla kazandırma amacı taşıyan tebliğ, yönetmelik, yasalar çıkarılmaya başlandı.

Ayrıca, hijyen ve suyun öneminin ortaya çıktığı bu pandemi döneminde bile, özellikle bölgemizde borcundan dolayı, kentlere su sağlayan tesislerin ve köy-içme suyu şebekelerinin elektriği kesilerek;  yüzbinlerce insan susuz bırakılmıştır.

Yine, 2020 yılında toplam %62 ve Nisan 2021 de geçerli olmak üzere Mart 2021 de yapılan %17,5 lik indirim ile dağıtım şirketlerine toplam %79,5 lik indirim yapılmasına rağmen, elektrik fiyatlarına indirim yerine yakın zamanda yapılan %15 lik zam ile birlikte son 2,5 yılda %70 i aşan bir zam yapılmıştır.

Görüldüğü gibi Türkiye‘de, üretimden dağıtıma kadar elektrik enerjisi, özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarıyla, kamu hizmeti niteliğini yitirmesine ve ticari bir metaya dönüştürülmesine yol açılmıştır. Uygulanan politikalar sonucunda dışa bağımlılık artmış, kamusal denetim kaybolmuş, parçalı yapı sebebiyle ortaya çıkan plansızlık kaynak israfına sebep olmuştur. 

Teiaş kamunun denetiminde olması gereken, görev ve sorumlulukları itibariyle: iletim faaliyeti, üretilen elektriğin dağıtım şebekesine aktarımının sağlanması, şebeke güvenliğinin sağlanması, yük tevzinin yapılması, hatların projelendirilmesi, tesisi, bakımı, kontrolü, işletmesi ve yük dağıtımı gibi önemli görevlerinden dolayı ÖZELLEŞTİRİLEMEZ. Türkiye´nin en iyi teknik kalifiyeli binlerce personeline sahip olan bu kurumun piyasallaştırılması ve büyük sermayelerin insafına bırakılması teknik personellerinin deneyimlerinin boşa düşürülmesi söz konusu olacaktır.

Faaliyet raporlarına göre gelişim gösteren TEİAŞ 500 şirket arasında 26. sırada yer almasına rağmen hangi planlar doğrultusunda halka arz adı altında özelleştirmeye gidiliyor. TEİAŞ, 2019 yılında 2,1 milyar TL kâr , 2020 yılında 14,9 milyar TL‘lik ciroyla ve yaklaşık 5 milyar TL lik kar elde etmesine rağmen enerji sektöründe kilit noktası rolünde olan bu kurum hangi gerekçeyle özelleştirilmektedir.

Türkiye enterkonnekte sistemi oldukça büyüktür. Bütün sistemi kamu denetimi dışına çıkarmak demek, ülkenin anahtarını sermayeye teslim etmek demektir.

TEİAŞ`ın özelleştirilmesi demek, ülke ve halk için çok önemli olan elektrik enerjisi alanının tamamen kamu denetimin dışına çıkması, pahalı olan elektriğin daha fazla zamlanması, ödenemeyen faturalar, halkın cebinden ve ülkenin kasasından daha fazla çıkan bedel ve bu alanın kar amaçlı şirketlerin insafına bırakılması demektir.

Daha önce yapılan Türktelekom, Tekel, Tedaş, Şeker fabrikalarında emek veren kamu emekçileri 4-c gibi güvencesiz statüye geçirilerek, emekliliğe zorlanarak ve başka kurumlara geçmeye zorlanarak pasifize edilmiş, mobbinge uğratılmış, bir çok sosyal haktan mahrum bırakılmıştır.Teiaş`ın özelleştirilmesiyle burada emek veren kamu emekçileri benzer olumsuz durumlarla karşı karşıya bırakılacaktır.

Günümüzde elektriğe ulaşmak, artık bir insan hakkıdır, bu sebeple enerjinin temini, tüm aşamalarıyla kamusal hizmet niteliğinde olmalıdır. Elektrik enerjisi, kar/zarar tartışmalarının dışında, kamusal eksenli, verimlilik anlayışı ile bilimsel çerçevede siyasal etkilerden yasalarla korunmuş, şeffaf, katılımcı özerk bir yapıya kavuşturulmalı ve yurttaşların kullanımına sunulmalıdır.

TEAİŞ`ın özelleştirilmesinin bir an önce geri çekilmesi, özelleştirme anlayışı yerine, başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım yani alandaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır.

Bizler, bu alanda faaliyet yürüten Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube ve Enerji-Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube olarak, TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı ülkedeki tüm demokratik kurum kuruluş, emekçilerimiz ve halkımızla birlikte direnmeye,

özelleştirme süreci geri çekilinceye kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzu  bir kez daha belirtmek isteriz.

 

TEİAŞ`ın özelleştirilmesine HAYIR..

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

DİYARBAKIR ŞUBESİ 21.DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 


 


Çok Okunanlar


ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ZİYARET..

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET..

AMEDSPOR’A PLAY-OFF ÖNCESİ BAŞARI MESAJLARI..

1 MAYIS MİTİNGİNDE ALANDAYDIK..

Okunma Sayısı: 38


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.