MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BASINA VE KAMUOYUNA…


BASIN AÇIKLAMASI

 
Ajans Urfa’nın 17.08.2021 tarihli Instagram ve 18.08.2021 twıtter haber sayfalarında “Urfa’daki büyük soruna sessiz kalan oda ile ilgili flaş iddia. Meğer DEDAŞ ile iş yapıyorlarmış.” manşeti ile yayımlanan haberi ile Elektrik Mühendisleri Odası’nı, yetkili organları ile bu organlarda yer alan yöneticilerini gerçekle ilgisi olmayan, yanlış bilgilerle itham eden, asılsız iddialarla kurumsal yapısına saldırı niteliği taşıyan gerçekdışı bir haber yapılmıştır..yazının devamı için tıklayınız.
 

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Ajans Urfa`nın 17.08.2021 tarihli Instagram ve 18.08.2021 twıtter haber sayfalarında "Urfa`daki büyük soruna sessiz kalan oda ile ilgili flaş iddia. Meğer DEDAŞ ile iş yapıyorlarmış." manşeti ile yayımlanan haberi ile Elektrik Mühendisleri Odası`nı, yetkili organları ile bu organlarda yer alan yöneticilerini gerçekle ilgisi olmayan, yanlış bilgilerle itham eden, asılsız iddialarla kurumsal yapısına saldırı niteliği taşıyan gerçekdışı bir haber yapılmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık1954 yılında 672 üye ve 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Elektrik Mühendisleri Odası`nın;

a) Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer meslek Odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak,

b) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

c) Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

d) Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

e) Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,

 

f) Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,

g) Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram ve uygulamaların gelişmesine çalışmak,

h) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşları oluşturmak ve işletmek, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,

i) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak,

j) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak, lokal ve benzeri mekanlar oluşturmak,

k) Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

l) Oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak,

m) Üniversiteler ve sanayi ile işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak.

Şeklinde ana yönetmeliğinde de yer alan amaçları bulunmaktadır.

Kurumsal yapısı ve amaçları doğrultusunda, Kamu denetimi ve yararını önceleyen yapı ve anlayışla Elektrik Mühendisleri Odası çalışmalarını yürütmektedir.

Bu çerçeveden hareketle; Ülkemizde ve bölgemizde Enerji alanında yaşanan tüm sorunlara duyarlı yaklaşımlar sergilenerek birçok çalışmalar yürütülmüş ve basın ve kamuoyu ile de bu çalışmalar defalarca paylaşılmıştır.

Enerji alanında, özellikle elektriğin yurttaşlara sürekli, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulmasına ilişkin ve de ülkemizde ve bölgemizde sıklıkla yaşanan sorunlara yerelde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından hassasiyet gösterilmekte, konunun tarafları ile (yurttaşlar ve dağıtım şirketleri ile ) görüşmeler yapılmakta, kesintilere ilişkin araştırmalar yapılarak elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde konuya ilişkin raporlar hazırlanmakta ve yapılan çalışmalar basın ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerinin neden ve sonuçları ile Odamızın bu noktada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri birçok basın ve yayın kuruluşları ile yapılan haber ve röportajlarla da dile getirilmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Elektrik Mühendisleri Odası`nın web sayfası ile Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi`nin web sayfaları ve sosyal medya araçlarında halen yer almaya devam etmektedir. Bunun yanında, son dönemlerde Şanlıurfa ilinde DEDAŞ tan kaynaklı meydana gelen elektrik kesintileri ve bunun sonucunda mağdur olan çiftçilerimizin haklı talepleri konusunda EMO Diyarbakır Şubesi ve bağlı EMO Şanlıurfa İl Temsilciliğimizin konuyla ilgilenerek, Şubemiz üzerinden kimi ulusal basın ve medya kuruluşlarına gerekli açıklamaların da yapıldığını buradan belirtmekte yarar görüyoruz.

Ayrıca Şanlıurfa Ajans`ının Elektrik Mühendisleri Odası`nı, bağlı şube ve temsilcilikleri ile buralarda görev alan yöneticilerinin ‘`DEDAŞ ile iş yaptığı ve bundan dolayı DEDAŞ ı karşılarına almıyorlar`` gibi gerçekle ilgisi olmayan ve yanlış bilgilerle yayımlanan haberi, odamız kurumsal yapısına saldırı niteliği taşıyan; gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayan gerçekdışı bir haberdir. Belirtme ihtiyacı duyduğumuz bu konu, yasa ve yönetmeliklerle odamız üyelerine tanınmış yetkiler ışığında SMM (Serbest Mühendislik Müşavirlik) hizmeti veren odamız üyesi mühendislerin, DEDAŞ ile vatandaşlarımız arasında yürüttükleri mühendislik hizmetleridir. Odamızın yetkili SMM üyelerince yürütülen ve Kamu görevi niteliğinde olan bu hizmetler toplumda yanlış anlamalara sebep olacak şekilde lanse edilmemelidir.

Basın ve Kamuoyuna duyurulur. 19.08.2021

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ


Çok Okunanlar


2022 YILI SMM-BT BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE SMM ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELİNDİ..

SMM BÜRO/İŞYERİ ZİYARETLERİ YAPILIYOR...

DENGESİZ VE SINIRSIZ BÜYÜME ARZUSU FELAKETE YOL AÇIYOR..

ELAZIĞ`DA SMM ÜYE BULUŞMASI.

ŞUBE EMEKÇİSİ ZEKİ KILIÇ`A TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ..

MALATYA’DA SMM ÜYELERLE BİRARAYA GELİNDİ..

DİYARBAKIR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU`NDAN GÖZALTILARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

DİYARBAKIR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU`NDAN GÖZALTILARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

EMO YÖNETİM KURULU ZİYARETİ..

Okunma Sayısı: 41


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.