MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HEVSEL BAHÇELERİ VE EKOLOJİK ÇEVRESİ, DİCLE NEHRİ, TARİHİ SURLAR VE SURİÇİ KENTSEL SİT ALANINDA HUKUKİ NORMLAR İŞLETİLMELİ ,BU ALANLAR DERHAL KORUMA ALTINA ALINMALIDIR!!


BASIN AÇIKLAMASI


 
Şubemizin de bileşeni olarak yer aldığı TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu,Ekoloji Derneği ve Diyarbakır Barosu tarafından 06 ekim 2022 tarihinde Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesinde saat 12:30’da ortak bir basın açıklaması yapıldı.Basın açıklamasına yazının devamını tıklayarak bakabilirsiniz.
 


Basına ve Kamuoyuna

Hevsel Bahçeleri, binlerce yıl kesintisiz bir biçimdetarımsal üretim alanı olmuş ve onlarca medeniyete ev sahipliği yaparak Suriçi Kentsel Sit alanındaki kültürel oluşumları beslemiştir. Dünyada bahçe kültürünü sürdüren nadir bir hafıza mekanıdırBin yılların bilge tarım hafızasının ilk tohumlarının atıldığı, şekillendiği vebiriken tecrübenin sonraki kuşaklara aktarıldığı kadimalan olmanın yanı sıra günümüzde de insanlığın kendi doğasına yabancılaşmasını engelleyen, kentin sosyal ve kültürel yaşamını şekillendiren ve geliştiren, özellikle de dar gelirli ailelerin gündelik hayatını ekonomik açıdan rahatlatan bir alan olarak önemlidirAyrıca endemik floraya sahip, çevresinde oluşan faunanın da aynı şekilde sürekliliğini koruduğu ekolojik bir lokasyon olarak değerlendirilmektedir.

"Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı" 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Üstün evrensel değere sahip kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO`nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme`ye Türkiye de 16.03.1983 tarihinde imza atarak taraf devlet olmuştur. Kültürel ve doğal mirasların korunması her ne kadar evrensel bir mesele olsa dahi imzalanan anlaşma gereğince taraf devletlere sorumluluk yüklemektedir. Benzer amaçla ülkede de 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bulunmaktadır. Ancak gerek uluslararası sözleşmeler gerekse de ulusal kanunlar, yönetmelikler, ilke kararları olmasına rağmen söz konusu doğal ve kültürel miras alanları onarılamaz tahribatlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerinde kayyım öncesidönemlerde verilen kum ocağı izinleri, rezerv yapı alanı ilanları ile yapılaşmaya açma girişimlerine kent bileşenlerince karşı çıkılmış, yapılaşma kararları iptal edilmiştir. Kum ocağı olarak işletilen alanlar ise yanlış kararların yarattığı tahribatı okumak açısından bir örnektir. Alanın dünya miras listesine dahil olmasının hemen sonrasında çatışmalı süreç yaşanmış, halkın iradesi ile seçilmişlerin yetkileri gasp edilerek yerel yönetimlere kayyımlar atanmıştır. Kayyım atamaları ile birlikte bütün mevzuatlar bir kenara itilmiş ve suç teşkil eden uygulamalara başlanmıştır. Tarihi Suriçinde 6 mahallede binlerce yapı yıkılarak neredeyse alanın tamamı insansızlaştırılmış, tescilli ve tescile değer onlarca yapı yok edilmiş, Bölge Koruma Kurulu onayı olmadan surlar ile Hevsel Bahçeleri arasında millet bahçesi, On Gözlü Köprü etrafında çevre düzenlemesi, DSİ tarafından nehir yatağını bozmak suretiyle taş tahkimatları yapılmıştır. Taş tahkimatları ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere bütün aykırılıklara karşı davalar açılmıştır. DSİ tarafından yapılan tahkimat daha sonra durdurulmuş, On Gözlü Köprü çevre düzenlemesinin aykırılıkları mahkeme kararıyla onaylanmış ve düzenleme kaçak duruma düşmüştür. Tarihi On Gözlü Köprü ve çevresi tamamen işgal edilmiş ve bu işgal Hevsel Bahçeleri içine yayılmıştır. Kayyımlar kentliden, kent tarihinden ve kültüründen bağımsız, kanunları hiçe sayarak Hevsel Bahçelerinde rekreasyon alanları yaratma girişimlerinde bulunmuş, dünya mirasını yok etmeye çalışmıştır. Hevsel Bahçeleri ve çevresindeki ekolojik yaşam alanının bir parçası olan, Suriçi ve Fiskaya da yaşayan ailelerin yerlerinden edilmesi sonrası alandaki üretim sürecinin sistematiği kesintiye uğramış, tarihsel işlevinden tümüyle farklılaşan bir tehlike ile karşı karşıya gelinmiştir.

 

Yerelden bağımsız, toprağı işleyen emekçileri, on yıllardan beri alanda çalışma yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarını ve kanuni zorunlulukları yok sayarak,  tekil ve merkezi kararlarla siyasi çıkarlara göre yapılan düzenlemelerin yarattığı geri dönülemez tahribatlar ortadadır. Yaşam alanlarının birbiriyle ilişkisini, birbirini besleyen yönlerini görmezden gelerek yapılan plan değişikliklerinin de oluşturduğu çözümsüzlükler gözler önündedirTarihi Sur içinde, binlerce yapıyı yıkarak 6 yılda ancak 550 civarında betonarme yapı inşa edebilen, inşa ettiği ucube yapıların önünde şimdiye kadar ‘eserimiz` diyerek poz verme cesaretinde dahi bulunamayanlarınsuçlarının üzerini örtmek ve yarattıkları karanlık tabloyu yok etmek için çeşitli etkinlikler yaptığının farkındayız. Bu ekonomik buhranda milyonlarca para harcanarak yapılacak sözde festivallerin, tarihi dokunun ve doğal peyzaj alanının korunmasına dair herhangi bir katkısı olmayacağı gibiamacın yeni bir hafıza oluşturma ve kültürel asimilasyon çabalarının bir devamı olduğunun da bilincindeyiz.

 

Bizler bu kentin bileşenleri, bu mirasın savunucularıolarak; 

Hevsel Bahçeleri ve ekolojik çevresi, Dicle Nehri, tarihi surlar ve Suriçi Kentsel Sit Alanında hukuki normların işletilerek alanların derhal koruma altına alınmasını, tarihsel, kültürel ve doğal yapısına zarar veren her türlü müdahaleden kaçınılmasını talep ediyoruz. 

Halkımızı bu kültürel ve doğal miras alanlarını korumaya dair daha duyarlı olmaya çağırıyor, ilgili kamu kurumlarına ve görevlilerine yasal sorumluluklarını bir kez daha hatırlayoruz!

 06.10.2022

 

TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu

Ekoloji Derneği

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu


Çok Okunanlar


19 EYLÜL MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE MÜCADELEYE DEVAM!

BOŞUNA MI OKUDUK, HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN HAYDİ MÜCADELEYE!

EMO ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİK HEYETİMİZ FIRAT EDAŞ YETKİLİLERİ İLE MÜHENDİSLİK HİZMET ALAN VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELİNDİ..

DİCLE ÜNİVERSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

ŞUBE KOMİSYON BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELİNDİ

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI..

`VERİMDER ANADOLU BULUŞMALARI` TOPLANTISINA KATILDIK..

BOŞUNA MI OKUDUK, HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN HAYDİ MÜCADELEYE!

`BOŞUNA MI OKUDUK` KAMPANYASI DERSİM TOPLANTISINA KATILDIK

Okunma Sayısı: 83


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2023 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.