MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DİYARBAKIR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AĞRI   BİNGÖL   BİTLİS   DİYARBAKIR   ELAZIĞ   HAKKARİ   MALATYA   MARDİN   MUŞ   SİİRT   TUNCELİ   ŞANLIURFA   VAN   BATMAN   ŞIRNAK 
 

 
KİTAPLAR
 
KİTAP
 
DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
 
PANEL
 
MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU
 
ANKET
 
ELAZIĞ ENERJİ FORUMU
 
BATMAN ENERJİ FORUMU
 
MARDİN,ŞANLIURFA ENERJİ FORUMU
 
VAN ENERJİ FORUMU
 

EMO Diyarbakır Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 23

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

KAMUDA ÇALIŞAN MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARI HAKKINI İSTİYOR!


BASIN AÇIKLAMASI


 
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için TMMOB D.Bakır İl Koordinasyonu Kurulunca Kamu Mühendisleri Platformu ile birlikte 4 mayıs 2023 tarihinde saat 12.30 da Diyarbakır Dağkapı Meydanında bir basın açıklaması yapıldı.” Kamuda Çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Hakkını İstiyor!” başlıklı basın açıklaması metnine yazının devamını tıklayarak okuyabilirsiniz.
 

                         Basına ve Kamuoyuna

Kamuda Çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Hakkını İstiyor!

 

Bizler,  gerek kamu gerekse özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinde emek veren; planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerine ait görev-yetki ve sorumlulukları üstlenen, sayısı 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız.

Gelişen, gelişmekte olan, ekonomik ve teknolojik anlamda güçlü olan ülkelerde mühendisliğe ve bilime ciddi önem verilmektedir. Mühendislik bilimdir, teknolojidir, gelişimdir, üretimdir kısacası mühendislik kaliteli ve konforlu yaşamdır. Mühendisler önemlidir ve hak ettikleri değer verilmelidir.

Bildiğiniz gibi 6 Şubat`ta tüm toplumu yasa boğan onbinlerce insanımızın hayatını kaybettiği acı bir deprem yaşadık. Yüzbinlerce insanımızın etkilendiği bu depremde mühendis, mimar ve şehir plancılarıhizmetinin, kamusal denetimin, bilim ve tekniğin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Sürekli artırılan kontenjanlar, yeni açılan üniversiteler ile mezun sayısı artırılarak işsiz meslektaşlarımızın sayısı yükselmiş, meslektaşlarımız düşük ücretler ile çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bunlardan biri de kamuda çalışan mimar mühendis ve şehir plancılarıdır. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımızBilişim, Enerji, Ulaşım, Sağlık, Gıda, Tarım, Orman, Turizm, Çevre,Maden, Eğitim, Ziraat, Adalet ve daha birçok farklı kurum ve kuruluşta emek vermektedir. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız; karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, TOKİ, temiz içme suyu gibi alt yapı ve üst yapı işleri, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında da aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin planlanması, fizibilitesi, teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik kamuda çalışan mühendislere iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar sorumluluklar yüklemektedir.

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon ile meslektaşlarımızın mağduriyeti artmıştır. İktidar tarafından kamuda çalışan meslektaşlarımızyapılan zamlar yetersiz kalmış ve aldıkları ücretler TÜİK in açıkladığı tartışmalı olan yoksulluk sınırının oldukça altında kalmıştır.

Ayrıca, kamudan emekli meslektaşlarımız geçim sıkıntısı yaşadıklarından birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş meslektaşlarımıza da yapılması gerekmektedir.

TMMOB olarak kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerimiz iktidar tarafından görmezlikten gelinmiştir.

Son olarak "Teknik Hizmetler Sınıfı"nda yer alan personelin ek ödeme oranlarının yükseltilmesi için verilen yasa değişikliği teklifi, iktidar partilerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu`nda reddedildi.

Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştiriliyor.

Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanıyor. Siyasi iktidarın bu sistematik dışlaması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüze bulunuyor.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200`e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145`te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.

TMMOB ve Kamu Mühendisleri Platformu olarak; ülke ve toplum yararına bütüncül kalkınma anlayışı kapsamında ve kamu çalışanı meslektaşlarımızın haklarını koruma bilinciyle, ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olanteknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının ivedilikle aşılması gerektiğini savunmaktayız.

 

Bunun için ısrarla dile getirdiğimiz talepleri bir kez daha yineliyoruz:

 

• Kamuda çalışan tüm meslektaşlarımıza "Teknik Sorumluluk Tazminatı" adı altında  yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmalı 
• Taban Aylık Katsayımız Artırılmalı 
• Kamu çalışanı meslektaşlarımızın gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmeli
• Ek Ödemelerimiz Artırılmalı 
• Başta ek ödeme olmak üzere tüm kazanımlarımız emekliliğe yansıtılmalı ve emekli meslektaşlarımız içinde ilave emeklilik ödeneği ödenmeli
• Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu çalışanı ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl emeklilik dönemindeki emeklilik ücretinde etkisi olan ek göstergenin 6400 yapılmalı
• %195 Ek Gösterge Verilmeli 
• Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücretlerigerçek enflasyon oranlarının üzerinde yükseltilmeli
• Yan Ödemelerimiz Artırılmalı 
• Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır
• Kamuda itaat değil liyakat olsun

Tüm bu düzenlemeler kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve emekli olmuş meslektaşlarımıza yapılmalıdır.

Meslektaşlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya, mücadelemize her alanda sürdürmeye devam edeceğiz!

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!

 

TMMOB AMED İl Koordinasyon Kurulu

Kamu Mühendisleri Platformu Diyarbakır İl Grubu


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 87


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.