MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

 


 
 

EMO HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLܒNE GAZETECİ-YAZAR ÇİĞDEM TOKER DEĞER GÖRÜLDÜ 15.08.2020

    

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı sonucu aramızdan alınan EMO Üyesi Hasan Balıkçı’nın adını ve mücadelesini yaşatmak için verilen Onur Ödülü’ne; Ülke ekonomisi, usulsüz ihaleler, kamu kaynakları ve çevrenin talanı, yolsuzluklar, temel hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda yazdığı yazılar nedeniyle Gazeteci- Yazar Çiğdem Toker değer görüldü. Toker’e Onur Plaketi, 22 Ağustos 2020 tarihinde EMO 47. Olağan Genel Kurulu açılışında verilecek. Konuya ilişkin açıklamaya yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLܒNE DOÇ. DR. MELDA YAMAN ÖZTÜRK VE DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖZTÜRK DEĞER GÖRÜLDÜ 14.03.2018

    

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı ile katledilen Üyemiz Hasan Balıkçı`nın anısına 2010 yılından beri 2 yılda bir verilen Hasan Balıkçı Onur Ödülü`nün 45. Dönem sahipleri belli oldu. EMO Üyesi Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür Öztürk; düşünce özgürlüğü ve bilimsel özgürlük noktasında verdikleri mücadele nedeniyle Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne değer görüldü.

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ SİLİVRİ`DE AÇIKLANDI 10.01.2016

    

Elektrik Mühendisleri Odası yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla Silivri Cezaevi önünde yaptıkları kitlesel basın açıklamasıyla Hasan Balıkçı Onur Ödülü`ne Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül`ün değer görüldüğünü açıkladı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in açıklamasının ardından EMO`nun daveti üzerine katılım sağlayan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuştu. EMO Hukuk Müşaviri Hayati Küçük de içeride görüştüğü Can Dündar ve Erdem Gül`ün mesajını okudu.

2014 HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ`IN 22.04.2013

    

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı sonucu aramızdan alınan EMO Üyesi Hasan Balıkçı anısına düzenlenen Onur Ödülü`ne Gazeteci İsmail Saymaz değer görüldü. Ali İsmail Korkmaz`la ilgili yazdığı haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken uğradığı baskı ve tehditlere karşı meslek ilkelerinden ödün vermeyen Gazeteci İsmail Saymaz`a ödülü EMO Olağan Genel Kurulu`nda sunulacak. Konuya ilişkin açıklamaya yazımızın devamından erişebilirsiniz.

HASAN BALIKÇI HAKKINDA 29.06.2012

    

ÖDÜL HAKKINDA 29.06.2012

    

2012 HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU’NA 29.06.2012

    

Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki yılda bir verilmesi planlanan Onur Ödülü‘nün ilk sahibi belli oldu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, `Kocaeli‘nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu` çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

 

Hasan Balıkçı Hakkında

 

Hasan Balıkçı, görev yaptığı Şanlıurfa‘da 18 Ekim 2002 tarihinde görevi başında alçakça bir saldırı sonucu öldürüldü. Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi‘nde 1998-2002 yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi ve Şube Sekreterliği, 1998 - 2000 yılları arasın¬da Adana TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği, 1993 - 1996 yılları arasında Enerji Yapı Yol Sen Adana Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Hasan BALIKÇI evli ve iki çocuk babasıydı.

Bağlantılar: 
http://kitap.emo.org.tr/genel/kitap_goster.php?kodu=18
 

Ödül Hakkında

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) üyelerinin mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yapmış oldukları çalışmalar ile topluma, meslektaşlarına ve mesleğe karşı örnek oluşturacak tutum ve davranışlar sergi¬leyerek, mesleğin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmayı ve bu çabalarla toplum yararının gözetilmesinin özendirilmesi amacıyla ödül verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Ödül Verme Zamanı

Madde 2- EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü, 2 (iki) yılda bir EMO Genel Kurulu açılışında, Onur Plaketi olarak verilir.

 

Aday Önerme

Madde 3- EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü için, Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki Eylül ayı sonuna kadar; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulları tarafından, EMO Yönetim Kurulu‘na aday önerilir.

 

Ödül Verilecek Kişide Aranacak Kriterler

Madde 4- Ödül için aşağıdaki ölçütler aranır.

a) Yaşamın her alanında insani ve etik değerlere uygun davranmayı kişiliğinin vazgeçilmez ilkesi sayan,

b) Sahip olduğu bilgi, birikim ve her türlü mesleki-toplumsal pratiği, kamu çıkarları lehine kullanmayı etik ve ahlaki bir görev kabul eden,

c) Mesleğe ve topluma karşı görevlerini yerine getirerek,  mesleki saygınlığı korumak için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi ilke kabul eden,

d) Mesleki ve demokratik hakların korunması için en önemli dayanışma aracının örgütlenme olduğunun bilincinde olarak örgütsel gelişmeye katkı koyan

kişiler arasından seçilir.

 

Seçici Kurul

Madde 5- EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü verilecek kişi, önerilen aday veya adaylar arasından, Seçici Kurul tarafından belirlenir. Seçici Kurul, Oda Onur Kurulu‘nun tamamı ile Oda Yönetim Kurulu Başkan ve Yazmanının katılımıyla 7 (yedi) üyeden oluşur.

 

Madde 6- Aday ya da adayların önerilmesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi tarafından, Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki Ekim Ayı sonuna kadar Seçici Kurul toplantıya çağrılır. Oda Yönetim Kurulu Başkan ve Yazman Üyesi, aynı zamanda Seçici Kurulun Başkan ve Yazman Üyeliğini yürütür. Seçici Kurul, üyelerinin tamamı ile toplanır, kararlarını oy birliği ile alması esastır, bu sağlanamıyorsa salt çoğunlukla karar alır. 

 

Madde 7- Seçici Kurul, önerilen aday veya adaylara ait bilgileri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  ile Elektrik Mühendisleri Odası Etik, Ahlak ve Mesleki Davranış İlkelerine göre değerlendirir ve kararını gerekçeleri ile birlikte en geç Oda Genel Kurulu‘nun yapılacağı yılın öncesindeki aralık ayı sonuna kadar, Oda Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak bildirir. Seçici kurulun kararına itiraz edilemez. Seçici kurul kararı, gerekçeleri ile birlikte Oda ve şube yayınları ile İnternet sayfala¬rında duyurulur.

 

Madde 8- Seçici Kurul çalışmalarında gizlilik esastır. Seçici kurul üyeleri, seçici kurul kararları Oda Yönetim Kurulunca resmen açıklanıncaya kadar, konuyla doğrudan ilgisi olmayan hiçbir kurum ve kişiye çalışmalar ve kararlar hakkında bilgi veremez, açıklama yapamaz.

 

Diğer Hükümler

Madde 9- EMO Hasan BALIKÇI Onur Ödülü‘ne layık görülen kişinin ulaşım ve konaklama giderleri, Oda bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

Madde 10-  Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 31.07.2010 tarih ve 42/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 11- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.ULUSAL KANAL- HABERLER

04.07.2024
 


Çok Okunanlar


DAĞITIM BEDELİ FATURAYI ÇÖKERTTİ

DİYARBAKIR-MARDİN YANGINI: GÖZ GÖRE GÖRE FACİA MI?

NÜKLEER RİSKİ SONLANDIRALIM

NOW TV- ANA HABER

ULUSAL KANAL- HABERLER

HALK TV- HER AÇIDAN

NOW TV- ANA HABER

15 CANIN SORUMLUSU AKP POLİTİKALARI: ELEKTRİK PARSELLENDİ (BİRGÜN)

EMO TESPİT ETTİ: FAHİŞ ELEKTRİK ZAMMININ NEDENİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ (DİKEN.COM.TR)

ELEKTRİKTE CEP YAKAN DAĞITIM BEDELİ: FATURALARDA BÜYÜK PAY PATRONLARIN (HABER.SOL.ORG.TR)

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.