MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 374

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI
DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ ANAYASA’YI İHLAL EDER 
TBMM gündemine getirilmesi beklenen “meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi” yönündeki tekliflere ilişkin TMMOB tarafından tüm milletvekillerine mektup gönderildi. TMMOB’un kamu idaresinin bir parçası olduğuna ve görevlerinin yerine getirebilmesi için Anayasa hükümleriyle özerk olarak yapılandırıldığına vurgu yapılarak, “hiyerarşik vesayet” öngören değişiklik tekliflerinin Anayasa’yı aykırı olacağının altı çizildi.
 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 28 Mayıs 2020 tarihinde milletvekillerine gönderilen mektupta, TMMOB`un mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü olduğuna vurgu yapılarak, şu bilgilere yer verildi: 

"TMMOB, ‘Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak` amacıyla 1954 yılında kurulmuştur. 1961 Anayasası`nda "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu" olarak tanımlanan Birliğimizin anayasal statüsü, 1982 Anayasası`nda da korunmuştur. Yürürlükteki Anayasamızın 135. maddesine göre TMMOB, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel (kamusal) menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir."

TMMOB`un kuruluş yasası ve Anayasa`da tanımlanan görevleri doğrultusunda kurulduğu günden bu yana ülkenin, meslektaşların ve yurttaşların ortak çıkarlarını korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğüne vurgu yapılan mektupta, şöyle denildi:

"Birlik bünyesindeki 24 Odaya kayıtlı 107 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 bine yakın üyesi ile ülkemizin en büyük meslek örgütlerinden birisi olan TMMOB`nin yönetim organları yargı gözetiminde seçimle göreve gelmektedir. TMMOB ve bağlı odaları merkezi bütçeden hiçbir biçimde pay almamakta, bütçesi TMMOB kanununda da sayılan sınırlı gelirlerden oluşmaktadır."


TMMOB‘un Bilgisi ve Onayı Yok
Salgınla mücadeleye odaklanılan bu dönemde TMMOB Kanunu`nda bazı değişiklikler yapılmasını yönelik taslağın TBMM`nin gündemine getirileceğinin öğrenildiğine dikkat çekilen mektupta, "Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik yapılması konusunda herhangi bir öneri ve talebi bulunmamaktadır. 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da TMMOB Kanunu`nda değişiklik girişimleri gündeme getirilmişti. O dönemlerde de TMMOB`nin bilgisi dışında, dışarıdan dayatılan bu değişiklik gündemleri nedeniyle programımızdaki çalışmalarımızın sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sekteye uğratılmıştır" ifadelerine yer verildi.


"Hiyerarşik Vesayet" Kabul Edilemez
TMMOB`nun bilgisi dışındaki girişimi onaylamadığına vurgu yapılan mektupta, şöyle denildi:

"Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla Birliğimiz, kamu idaresinin bir parçasıdır. Yine Birliğimiz, bağlı mesleklerin, ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının oluşturulmasında, kendilerini ifade edebilmelerinin de demokratik aygıtlarından biridir.

Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki denetim yetkimizin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiştirilmesi ve Bakanlıkların hiyerarşik vesayeti altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir."


"Bakanlık Onayı" Anayasa`ya Aykırı
Anayasa gereği meslek örgütlerinin siyasi baskıdan uzak özerk kurumlar olarak örgütlendiğine dikkat çekilen mektupta, milletvekilleri şöyle bilgilendirildi: 

"Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun menfaati göz önünde bulundurularak faaliyet yapılması ile olanaklıdır. Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek kuruluşlarının çıkaracakları yönetmeliklerin ilgili Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe konulması, uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb. kanuni düzenlemeleri meslek kuruluşlarının Anayasal özerkliklerine vurgu yaparak iptal etmiştir."


Bilim Bütünüyle Devre Dışı Kalır
Yasa değişikliğinin hedeflerinden birinin TMMOB`u mesleki denetim sürecinin dışına çıkarmak olduğunu ifade edildiği mektupta, meslek denetimin zayıflaması durumunda çevre sağlığın olumsuz etkileneceği, doğal kaynaklar, yeraltı zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirasın kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edileceği ifade edilerek, şu uyarılara yer verildi:

"Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz açısından hayati öneme sahip yapı denetimi, sanayi, imar, gıda, çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım, madencilik, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin mesleki denetimi ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılacaktır."
TMMOB`un yapısı, görev ve sorumluluklarıyla ülkemizin geleceğini de temsil ettiğine vurgu yapılan mektup, "Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 135. madde başta olmak üzere Anayasa`ya aykırılık taşıyan kanun değişikliği teklifleri, hem demokrasimize hem de meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır. Siz değerli Milletvekillerimizin TMMOB Kanunu`nda yapılmak istenen değişikliğe karşı kamu ve toplum yararından, bilim ve teknikten yana olan sesimize ses olacağınıza inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz" ifadeleriyle tamamlandı.EMO, MMO VE ESM UYARDI: ENERJİ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEK

02.07.2021
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZ İLE GDZ ELEKTRİK ORTAK TOPLANTISI

İZMİRGAZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

EMO, MMO VE ESM UYARDI: ENERJİ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEK

EMO İZMİR ŞUBESİ UYARDI: ÖNLEM ALINMAZSA YENİ ELEKTRİK ZAMMI YOLDA

SİVAS KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜ: AYDINLIK BİR ÜLKE İSTİYORUZ!

DEMOKRASİ İÇİN NEFES MİTİNGİ

Okunma Sayısı: 49


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.