MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 409

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ŞUBE TARİHÇESİ


KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME YILLARI

(1968-1969-1970)

1. GİRİŞ

1954 yılında 700 dolayında elektrik mühendisinin katılımıyla kurulan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nın 1980`lı yılların ortalarında üye sayısındaki artışa koşut olarak 1965 yılında İstanbul da açılan şubenin ardından, 1968 yılında toplanan EMO 14. Genel Kurulunda benimsenen bir önergeyle İzmir`de de bir şube açılması kararlaştırıldı.

Hacim Kamoy başkanlığındaki EMO, Yönetim Kurulu, EMO 1968 yılı çalışma programına aldığı şube kuruluşunu gerçekleştirmek amacıyla, Necmettin Gülboy, Feridun Kumruoğlu ve Vural Durak`tan oluşan üç kişilik müteşebbis heyeti görevlendirdi. O dönemde İzmir`deki elektrik mühendisleri arasında büyük ilgi uyandıran şube kuruluşunu gerçekleştirme hedefi, 8 HAZİRAN 1968 Cumartesi günü Yüksek Mühendisler Birliği İzmir Şubesi Salonunda toplanan genel kurulun bitiminde yapılan seçimlerle sonuçlandırıldı.

 

2- EMO İZMİR ŞUBESİNİN 1. DÖNEMİ (8 Haziran 1968-18 Ocak 1969)

EMO İzmir Şubesi 1. Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu 13 Haziran günü toplanmış, görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Başkan : Ergun ELGİN 

Sekreter :Vural DURAK

Muhasip :Yaşar SOYDİNÇ

Üye : Yüksel LEVENDOĞLU

Üye : Cengiz ÜNDEYOĞLU

Üye : Necmettin GÜLBOY 

Şubenin yeni kuruluş durumunda olması nedeniyle yönetim Kurulu ilk iş olarak gerektiğinde Lokal olarak da kullanılacak bir yer temin etmek amacıyla girişimlerde bulunarak Ekim ayında 1000 TL (!) kira ile Alsancak 1375 sokakta 18/5 nolu daire tutulmuştur. Yer kiralanmasından sonra serbest çalışan üyeler ve sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yardımı ile Şubenin donatımı gerçekleştirilmiş ve Aralık sonunda Lokal olarak kullanılan bölümü de üyelerin hizmetine açılmıştır.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, o dönemde İzmir`de bir karmaşa içinde bulunan elektrik proje hizmetlerinin yürürlükteki teknik yönetmeliklere uygun olarak yapımını sağlamak amacıyla projelerin "ŞUBE VİZESİ"inden geçirilmesi hususunda İzmir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmuş, kurumlarca ilke olarak olumlu karşılanan vize olayı, dönem içinde uygulamaya geçirilememiştir.

(*) Altı ay süren 1. dönem de Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ündeyoğlu 1 Aralık 1968 tarihinde kişisel işlerinin çokluğu nedeniyle Yönetim Kurulu`ndan istifa ederek ayrılması üzerine yönetmelik gereği yedek üye Necmettin Gülboy Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalara dönem sonuna kadar katılmıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİNİN 2. DÖNEMİ (18 Ocak 1969-17 Ocak 1970)

18 Ocak 1969 günü İzmir Şube 2. Genel Kurulu tarafından seçilen 5 kişilik Yönetim Kurulu, 22 Şubat 1969 tarihinde yapılan EMO 15. Genel Kurulunda benimsenen Yönetim Kurulu üye sayısının arttırılması kararı doğrultusunda, (**) yedek üyeler Yüksel Levendoğlu ve Suat Şerif Eken`in katılımıyla günümüzde de süren yedi kişilik Yönetim Kurulu uygulaması başlamıştır.

Başkan : Ergun ELGİN

Bşk.Yrd : Yüksel LEVENDOĞLU (**)

Sekreter : Hikmet BİRCAN

Muhasip :Erdem GÜLMEZOĞLU

Üye : Necmettin GÜLBOY 

Üye : Süha TARMAN

Üye : Suat Şerit EKEN (**)

Bu dönemde başlangıcı 1968 yılına dayanan, elektrik mühendisleri tarafından yapılan elektrik projelerinin şube vize`sinden geçerek ESHOT Genel Müdürlüğü onayına sunulması ilkesi 27 AĞUSTOS 1969 tarihinden itibaren başlayarak uygulamaya geçilmiştir. Belediyelere verilen mimari ve statik projelerle birlikte elektrik tesisat ve asansör projelerinin de beraber istenmesini sağlamak amacıyla bölgemiz sınırları içindeki valiliklere ve belediyelere yazılar yazılarak, kimileriyle görüşmeler yapılmış ve yönetmelikler anımsatılarak elektrik mühendisliği ile ilgili olarak her türlü sorunun çözümünde Şubenin yardımcı olacağı vurgulanmıştır.

Ülkemizde yapımı gerçekleştirilen elektrik ve elektronik ürünlere, Odamızca verilen EMO KALİTE BELGESİ uygulamasını bölgemizde yaygınlaştırmak için EMO İzmir Şubesi kamu kurumlarına ve Sanayicilere çağrıda bulunmuş ve gelen istemler doğrultusunda kalite belgesi verme uygulaması başlamıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 3-DÖNEMİ (17 Ocak 1970-16 Ocak 1971)

17 Ocak 1970 günü yapılan İzmir Şube 3. Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu yaptığı ilk toplantısında, Şubenin kuruluşu öncesinde ve sonrasında büyük katkıları bulunan Necmettin Gülboy`u Yönetim Kurulu Başkanlığına getirerek çalışmalarına başlamıştır.

Başkan : Necmettin GULBOY

Başkan Yrd : Yüksel LEVENDOĞLU

Sekreter : Fahrettin SELÇİK

Muhasip : Süha TANER

Üye : Süha TARMAN

Üye : Necmettin ÖZDEM

Üye : Erdoğan ŞAHİN

O dönemde EMO İzmir Şubesine kayıtlı elektrik mühendislerinin illere göre dağılımının İzmir (136), Aydın (4), Muğla (3), Manisa (5), Balıkesir (9), kişi olduğu saptanmıştır. Bölgemizde serbest çalışan elektrik mühendisi sayısı 35 kişi olup, bunların 19`u SMM olarak faaliyette bulunmaktaydı. Şubemize bağlı illerde temsilcilikler kurulması için çalışmalar yapılmış, ilk olarak Aydın ilinde Ali Sonbaşak, temsilci olarak atanmıştır.

EMO`nun 14 Şubat 1970 tarihinde yapılan 16. Genel Kurulunda, o günlerde kamuda çalışan mühendislerin önderliğinde İstanbul`da kurulan Teknik Personel Sendikası (TEKSEN)`in gelişmesi için tüm EMO birimlerinin her türlü çalışmayı yapması konusunda alınan karar, İzmir`de büyük ilgi ile karşılanmış, TEKSEN İzmir Şubesinin kuruluşu için yapılan girişimlerde EMO İzmir Şubesi üyeleri, aktif olarak çalışmalara katkı koymuş ve EMO Şube Yönetimi, sendikanın güçlenmesi için şubede TEKSEN`e bedelsiz bir oda tahsis ederek gerekli destekleri sağlamıştır.

1958 yılından beri 4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışan mühendislerin 20 Mayıs 1970 tarihinde devlet personel yasası kapsamına alınarak çalıştırılmalarının kararlaştırılması üzerine, teknik eleman topluluğunda beliren huzursuzluk, tüm ülkede toplantılar ve etkin çalışmalar yapılmasını gündeme getirince, İzmir`de ilk "FORUM" üyelerimiz arasında EMO İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Konunun geniş bir kitle tarafından tartışılması amacı ile diğer meslek odaları ve TEKSEN ile İzmir de Konak Sinemasında ortak bir forum düzenlenerek teknik elemanların üretimdeki yerinin belirlenerek "devlet memuru" statüsünün teknik elemanlara uygun olmadığı açıklanmış, alınan iş bırakma kararına, kamuda çalışanların çok büyük bölümü katılarak, uygulamaya geçilmiştir.

O dönemde EMO İzmir Şubesi, Ege bölgesinde TEK`ten sonra en büyük elektrik tesislerine sahip olan ESHOT Genel Müdürlüğü ile ilişkilere büyük önem vermiş. kurumda çalışan elektrik mühendislerinin haklarının savunulmasında ve İzmir kentinin elektrik sorunlarının çözümüne yönelik raporlar düzenleyerek bunları kamuoyuna açıklamış, gerekli uyarılarda bulunmuştur.

EMO İzmir Şubesi 1970 yılı Ağustos ayında Alsancak Plevne Bulvarı No 3/1`e taşınmıştır.

3. Dönem Yönetim Kurulunda kimi üyelerin çeşitli sorunlar nedeniyle görevlerinden istifaları sonucu yeniden görev dağılımı yapılmıştır. Erdoğan Şahinin uzun süre (3 ay) göreve gitmesi nedeni ile yerine Veli Zeytinoğlu, TEK-SEN sendikası için alınan kararı uygun bulmadığı için Yüksel Levendoğlu istifa etmiş, yerine Cengiz Giritligil, ESHOTa karşı basında açılan mücadeleye katılmadığı nedeniyle Süha Taner`in istifası ile Yaşar Soydinç göreve çağrılmış ve diğer üyelerle birlikte Yönetim Kurulu çalışmaları dönem sonuna kadar sürdürülmüştür.

Başkan : Necmettin GÜLBOY

Başkan Yrd. : Süha TARMAN

Sekreter : Fahrettin SELÇİK

Muhasip : Necmettin ÖZDEM

Üye : Veli ZEYTİNOGLU

Üye : Cengiz GİRİTLİGİL

Üye : Yaşar SOYDİNÇ

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 4.DÖNEMİ (16 Ocak1971- 8 Ocak 1972)

18 Ocak 1971 tarihinde Şube 4. Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu 18 Ocak günü yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Başkan : Ergun ELGiN

Başkan Yrd. : Yüksel LEVENDOĞLU

Sekreter : Altan BAŞARAN

Muhasip : Erdem GÜLMEZOÖLU

Üye : Onur TAŞKENT

Üye : İsmail TOROS

Üye : Fahrettin SELÇİK

27-28 Şubat 1971 tarihinde düzenlenen EMO 17. Genel Kurulunda, 16. dönemde seçilen "İlerici" nitelikteki Yönetim Kurulu`nun uygulamalarından rahatsız olan çevrelerin çabaları sonucunda Oda merkezine yargı kararıyla tedbir konulması üzerine, İzmir Şube`nin EMO merkezi ile olan bağlar; altı ay kadar kesilmiştir.

Öte yandan 12 Mart 1971 tarihinde ülkemizde siyasi iktidarı elinde bulunduranlar bir muhtıra ile düşürülmüş ve 26 Nisan 1971 tarihinde İzmir`in de içinde bulunduğu 11 ilde sıkıyönetim ilan edilmiştir.

1971 yılında EMO İzmir Şubesi`ne bağlı 6 ilde kayıtlı bulunan elektrik mühendisi sayısı 194`e ulaşmış bulunmakta ve üyelerimizden 40 tanesi SMM olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.

1971 yılı Mart ayı başında "Oda Vize" uygulamasının İzmir Belediyesi tarafından kaldırılması üzerine TMMOB`ne bağlı odaların İzmir Şubeleri ile işbirliği yapan EMO buna karşı çıkarak SMM olarak çalışmalarını sürdüren üyelerinden eski uygulamaya devam etmelerini istemiştir. Aynı günlerde Ankara`daki EMO Merkezine 17. Genel Kurul`un sonucu üzerine tedbir konulması nedeniyle bankalardaki parası bloke edildiğinden, merkezin İzmir Şube`ye yardımı kesilmiş ve ancak üye aidatlarının ödenebildiği takdirde Şube çalışmalarının sürdürülebileceği hakkında üyelere yönelik yapılan çağrılara gerek SMM ve gerekse kamu sektöründe çatışan üyelerimiz gurur verici bir duyarlılıkla EMO İzmir Şubesi`ni desteklemişlerdir.

Elektrik mühendisliği ile ilgili hizmetlerin, yönetmeliklerin gereği olan bütün sahalarda geçerli olabilmesi için EMO İzmir Şubesi ciddi çalışmalarda bulunmuştur. Yürürlükteki yönetmeliklerin uygulanmaması nedeniyle can ve mal kayıplarının arttığını gören Şube Yönetim Kurulu, bölge sınırları içindeki bütün savcılıklara, belediyelere ve enerji satan kuruluşlara yazılar göndererek meydana gelecek olaylarda kişilerin değil, öncelikle yönetmelikleri uygulamayan kurumların sorumlu olacağını açıklamıştır.

ESHOT Genel Müdürlüğü`ne başvuran EMO İzmir Şubesi, kurumun O.G. abonesi olan kuruluşlardan yönetmeliğe uygun olarak sorumlu ve yetkili mühendis aramasını istemiş, ESHOT yetkilileri ise bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın bir yazısının gerekli olduğunu söylemeleri üzerine EMO İzmir Şubesi, Bakanlığa başvurarak sorunun çözümü için girişimlerde bulunmuş, Bakanlıkta kurulan komisyonlara katılarak konunun en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu arada müşavir olarak çalışacak ya da çalışmakta olan üyelerimizle çalıştıkları iş yerleri arasındaki ilişkileri düzenleyen Tip Sözleşme hazırlanarak üyelerimizin ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur.

Şubemiz 4. Genel Kurul Toplantısı`nda alınan karar gereğince Şubeye bir daire satın alınması amacıyla Naim KARAOSMAN başkanlığında Ünal ATALAY, Necmettin GÜLBOY, Ergun ELGİN ve Oğuz KANER`den oluşan bir kat satınalma komisyonu kurulmuştur.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 5. DÖNEMİ (8 Ocak 1972-20 Ocak 1973)

5. Genel Kurul tarafından 8 Ocak 1972 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu 10 Ocak 1972 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmış ve çalışmalarına başlamıştır.

Başkan : Ergun ELGİN


Başkan Yrd. : Yüksel LEVENDOGLU


Sekreter : Altan BAŞARAN


Muhasip : Onur TAŞKENT


Üye : İsmail TOROS


Üye : Şermi DOLMEN


Üye : Erdoğan ŞAHİN

 

1972 yılı 19-20 Şubat günlerinde Ankara`da yapılan EMO 18. Genel Kurulu`na katılan Şube Yönetim Kurulu ve İzmir Delegelerinin büyük çabalarıyla, İzmir Şubesi`ne bir daire satın alınması hususunda Genel Kuruldan karar çıkartılarak yıllardır uğraşılan bu sorunun çözümlenmesi mümkün olmuştur. Genel Kurulda 1972 Bütçesine dahil edilmiş olan İzmir Şubesi Kat Fonu`nu değerlendirmek ve Şube`ye bir daire kazandırmak amacıyla girişimlerini yaygınlaştıran Yönetim Kurulu üyelerin kolayca ulaşabileceği merkezi bir yerde daire satın almayı kararlaştırdı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Alsancak semtinde, Talatpaşa Bulvarı ile Plevne Bulvarı kavşağındaki 17/1 No`lu daire 25 Nisan 1972 günü yapılan bir sözleşmeyle Orhan Erdil Firmasından 320.000.TL bedelle satın alındı.

Elektrik mühendisliği hizmetlerinin bölgemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla temsilcilikler kurulması konusunda girişimlerde bulunan EMO İzmir Şubesi, 7 Mart 1972 tarihinde Şakir ÜLKÜ yönetiminde Muğla Temsilciliği`ni, 25 Temmuz 1972 tarihinde Hasan KURGUN yönetiminde Denizli Temsilciliğini çalışmalarına başlatmıştır. Ayrıca yine aynı tarihte Suat ZİLELİ yönetiminde Aydın Temsilciliği tekrar aktif hale getirilmiştir.

Elektrik mühendisliği hizmetlerinin yurt çapında büyük önem kazandığı bu dönemde, meslek sorunlarını çözümleyebilmenin ancak merkez ve şubelerin tam bir dayanışma içinde olmasıyla mümkün olabileceğini kuruluşundan beri devamlı dile getiren EMO İzmir Şubesi`nin önerileri EMO Merkezince de uygun görülünce, günümüzde de süren, 3 ayda bir yapılan Koordinasyon Toplantılarının ilki 18-19 Mart 1972 tarihinde İzmir`de yapılmıştır.

EMO İzmir Şubesi, kamuda çalışan teknik elemanların 1970 yılında Devlet Personel Yasası kapsamına alınmasının, teknik personeli yalnız geçim sıkıntısı ile karşı karşıya getirmekle kalmayacağını, onları yurt dışına göçe zorlayacağını, özel kesime iteceği ya da pasif duruma düşüreceğini, bunun devlet yatırımlarında sorunlar oluşturacağını sürekli dile getirmesine karşın aradan geçen iki yıl süresince iyileştirme yapılmak bir yana, kamu teknik eleman sendikası (TEKSEN) anayasa değişikliği nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. 1972 yılı kamuda çalışan elektrik mühendislerinin en çok görevlerinden ayrıldığı yıl olmuştur.

EMO İzmir Şubesi sorunun çözümünün, kamu teknik elemanlarının çalışma koşullarını düzenleyen Teknik Personel Yasası çıkartılmasını ve bu konuda ilgili meslek odaları ve teknik eleman örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini, her türlü yatırım araştırma, projelendirme ve uygulamanın kendi insan gücümüzle ve teknik elemanlarla yapılmasını, yabancı teknik personel çalıştırılmasının karşısında olduğunu açıklamıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 6. DÖNEMİ (1973-1974) (20 Ocak 1973- 19 Ocak 1974)

6.Genel Kurul tarafından 20 Ocak tarihinde seçilen Yönetim Kurulu, 22 Ocak günü ilk toplantısını yapmış ve görev bölümü aşağıdaki biçimde oluşmuştur.

Başkan : Ergun ELGİN

Başkan Yrd. : Haldun BÜYÜKDORA

Yazman : Yüksel LEVENDOĞLU

Sayman : Onur TAŞKENT

Üye : Altan BAŞARAN

Üye : Olcay AKAY

Üye : Doruk KARAOĞLU 

Yönetim Kurulunun 1973 yılı çalışmaları Genel Kurul`un yapıldığı 6. gün, İzmir Belediyesi`nin aldığı bir kararı (10 daire ya da 12.8m. yüksekliğe kadar yapılardan elektrik projesi istenmeyeceği) geri aldırmaya yönelik girişimlerle başladı. Belediye Başkanlığı`nın konu ile ilgili verdiği kararın gerekçesini açıklamak bir yana sorunu anlamamazlıktan gelen, yasadışı uygulamalarını sessizce geçiştirmek yönündeki tavırları üzerine, EMO İzmir Şubesi konuyu sürekli gündemde tutarak belediyeye yönelik yazılı uyarılarını, girişimlerini sürdürmüş, belediye imar müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yapılmasına karşın dönem sonuna kadar sonuç alınamamıştır.

Elektrik enerjisi kesinti ve kısıntılarının çok yoğun olarak yaşandığı ve elektrik enerjisi konusunun bütün sorunların üzerinde bir önem kazandığı 1973 yılında, EMO İzmir Şubesi sorunu açıklığa kavuşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yıl boyunca uyarılarını ve çözüm önerilerini sürekli dile getirmiştir. 

Kamuda çalışan teknik elemanların sorunlarına, Anayasa`dan kaynaklanan sendikal faaliyet hakkına dayanarak çözüm getirme çabasındaki Teknik Personel Sendikası (TEKSEN`in 1971 sonrası Anayasa değişiklikleri ile kapatılması üzerine çalışmaların ‘dernek statüsünde sürdürülmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Teknik elemanların yurt çapında dayanışmasını sağlamak ve sorunlarını bütünsellik anlayışı içinde ele almak amacıyla 1971`de kurulan Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TÜTED)`in İzmir`de de bölgesel düzeyde örgütlenme ve yaygınlaşma çalışmaları, TMMOB`a bağlı odaların yerel birimleriyle birlikte EMO İzmir Şubesi tarafından 1973 yılından başlayarak etkin olarak desteklenmiştir.

1970`li yılların başlangıcında yönetim ve politika anlayışında köklü bir değişikliğe giren mühendis ve mimar odalarının çalışmalarından rahatsız olan çevreler, odaların siyasetle uğraştığı ve üye olma zorunluluğunun çağdaş demokrasi anlayışına uymadığını ileri sürerek TMMOB Yasası`nda değişiklik yapılmasını gündeme getirdiler. İki yıldır TBMM gündeminde bulunan tasarı, 16 Ocak 1973 günü sabaha karşı tartışılmadan birkaç dakika içinde kabul edilince, teknik eleman topluluğunda ülke çapında büyük bir tepki doğurdu. Kamu kesiminde çalışan mühendislerin oda üyeliğini yasaklayan ve serbest çalışanların da üyelik zorunluluğunu kaldıran ve odaları "özel klüp" durumuna getirmek amacını güden yasa teklifinin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi öncesinde, İzmir`de TMMOB birimlerinin düzenlediği odalararası toplantılara katılan EMO İzmir Şubesi, teklifin yasalaşmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalara yerel bazda konu ile ilgili etkin girişim ve uyarılarda bulunarak büyük çaba göstermiştir.

17-18 Mart 1973 günlerinde İzmir`de yapılan EMO Koordinasyon Toplantısı`nda EMO İzmir Şubesinin, İzmir Enternasyonal Fuarında bir sergi oluşturma olanaklarının araştırılması kararının ardından, sergiyi hayata geçirebilmek için büyük çaba harcayan Şubemiz, bağımsız sergi alanı temininde olumlu sonuç alınamaması üzerine, MMO sergi alanı içinde, Şubemiz tarihinde ilk kez 19 firmanın katılımıyla Elektrik ve Elektronik Sanayi Sergisi gerçekleştirilmiş ve Fuarı ziyaret edenler tarafından ilgi ile izlenmiştir.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 7. DÖNEMİ (19 Ocak 1974-17 Ocak 1975)

EMO İzmir Şubesi`nin 7. Genel Kurulu 19 Ocak 1974 tarihinde yapılmış, seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Başkan : Ergun ELGİN

Başkan Yrd. : Doruk KARAOĞLU

Yazman : Yüksel LEVENDOĞLU 

Sayman : Erbil SİREL

Üye : Altan BAŞARAN 

Üye : Şermi DOLMEN

Üye : Süleyman GÜLERYÜZ 

1973 yılı Ekim ayında yapılan genel seçimler sonucunda, 1974 yılında kurulan hükümet (CHP-MSF), 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında yurdumuzda meydana gelen siyasal ve sosyal gelişmelerin yarattığı sorunların azaltılması ve iç barışın sağlanmasına yönelik olarak GENEL AF konusunu gündeme getirdi. Ülkemizde o dönemde yıl boyu büyük tartışmalara neden olan af konusunda kimi çevrelerin siyasal suç ayrımı yaparak af kapsamının daraltılmasını amaçlayan çalışmaları karşısında İzmir`deki TMMOB birimleri ve diğer meslek kuruluşları ile birlikte toplantılar yapan EMO İzmir Şubesi, bazı düşüncelerle bir takım suçların altın dışında bırakılması ve diğerlerinden daha az yararlandırılmasının Anayasanın eşitlik ilkesini zedelediğini belirterek, hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm suçları kapsayan genel affın yanında olduğunu açıklamıştır.

1974 yılı 13-14 Nisan günlerinde, aralarında EMO`nun da bulunduğu 29 teknik eleman kuruluşu tarafından düzenlenen Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayının teknik eleman topluluğunda yarattığı hareketlenme yıl boyu tüm ülkeyi sarmış; İzmir`de de TMMOB (IKK) tarafından 30 Kasım 1974 günü düzenlenen Teknik Elemanlar Için Sendikalaşma Paneli çalışmalarına EMO İzmir Şubesi etkin bir biçimde atılmıştır.

1970 yılında 1312 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Elektrik Kurumu`nun geçen üç yıl sonunda ortaya çıkan yasal ve yeniden yapılanma (Reorganizasyon) sorunları konusunda çalışmalar yapan EMO İzmir Şubesi, Belediye elektrik işletmelerinin ve ayrıcalıklı elektrik ortaklıklarının elindeki üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin kurum dışı bırakılmasının yarattığı sorunlara dikkat çekilerek, çözümün TEK yasasında değişiklik yapılarak tüm tesislerin TEK`e devredilmesinin sağlanmasının gerekliliğini öne sürmüştür.

imar yasasının gerçek anlamda İzmir Belediye sınırları içinde uygulanması için Belediye Başkanlığı ile çalışmalarını sürdüren EMO İzmir Şubesi, 1973 yılında yapılan TMMOB 18. Genel Kurulunda kabul edilen ORTAK MESLEKİ DENETiM YÖNETMELİĞİ`nin 11 Haziran 1974 tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanmasından sonra başlayan OMDU uygulamasını İzmir Bölgesinde hayata geçirebilmek için Mimar , İnşaat ve Makina Mühendis Odalarının İzmir Şubeleri ile birlikte hazırlık çalışmalarına1 başlamıştır.

1972 yılında EMO İzmir Şubesine bağlı olarak kurulan Denizli EMO Temsilciliği`nin iki yıldır süren İmar Yasasının uygulanması yönündeki çalışmaları sonuç vermiş, elektrik projelerinin elektrik mühendislerince yapılmaları sağlanmıştır. Öte yandan Denizli EMO Temsilciliği yenilenerek 1974 Ekiminde Abdullah ŞAVKLI Temsilciliğe atanmıştır.

Kitleselleşme ve Siyasallaşma Yılları (1975 - 1976)

Ülkemizde 1960`lı yılların ortalarında başlayan mühendis ve mimar sayısındaki nicel artış ve mesleki formasyon derinliğinin yitirilme olgusu kitleselleşmeyi, 1970`li yılların başlarında gelişen toplumsal hareketlilik ve ekonomik durgunluk ise siyasallaşmayı hızlandırmış; her ikisi de TMMOB ve bağlı odaları etkilemiştir.

Sonuçta Mühendis ve Mimar Odaları`nın en üretken sürecinin yaşandığı ve 12 Eylül 1980 Darbesine kadar süren bu dönemde Odaların ülke gerçeklerine ilişkin saptama ve önerileri toplumda olumlu yankılar yaratarak TMMOB`nin önemli bir ilgi odağı haline gelmesine etken olmuştur.

Bu dönemde EMO İzmir Şubesi. meslek sorunları yanında yurt sorunları ile de ilgilenmiş, özellikle enerji politikaları ve diğer kamu yatırımlarını izleyerek gereğinde uyarılarda bulunarak Oda merkezi, diğer odaların İzmir Şubeleri ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte etkin çalışmalarda bulunmuştur.

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 8. DÖNEMİ (17 Ocak 1975- 24 Ocak 1976)

EMO İzmir Şubesinin 8. Genel Kurulu 17 Ocak 1975 tarihinde yapılmış, seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Başkan : Ergun ELGİN

Başkan Yrd. :Yüksel LEVENDOĞLU 

Yazman : Alp TUNCER

Sayman : Süleyman GÜLERYÜZ 

Üye : İrfan ARABACI

Üye : Muammer GÖKSEL

Üye : Ömer GÜNER

O dönemde dört aydır güvenoyu alamadan ülkeyi yöneten Sadi IRMAK başkanlığındaki partiler üstü hükümet, yerini 1975 yılı Nisan başında dört partiden (AP-MSP-MHP-CGP) oluşan Süleyman DEMİREL başkanlığındaki Milliyetçi Cephe Koalisyonuna bıraktı. İç ve dış ilişkilerinde büyük sorunlarla karşı karşıya bulunan ülkemizde, yeni iktidarla birlikte siyasi baskıların yoğunlaştığı, antidemokratik uygulamaların olağan hale geldiği, yaşanan enflasyon sonucu tüm çalışanların geçim darlığına itildiği bir döneme girildi.

EMO İzmir Şubesi, antidemokratik baskıların arttığı o günlerde baskılar karşısında, İzmir`deki TMMOB Birimleri ve diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte oluşturduğu dayanışma ve güç birliği ile çeşitli bildiri, açıklama, panel vb, çalışmaların yanı sıra etkin olarak kitle gösterilerini de desteklemiştir.

EMO İzmir Şubesi, Bölgemizde 1970`li yıllardan beri süregelen elektrik enerjisi darboğazını kısa dönemde gidermek amacıyla 9 Eylül 1975 tarihinde 2 ünitesi işletmeye açılan 4x30 MW gücündeki Aliağa Gaz Türbinleri Santrali`nin soruna çözüm getirmeyeceğini açıklayarak maliyeti çok yüksek olan gaz türbinlerinin kısa ömürlü olduğunu, Türkiye`nin bugünkü koşullarında sürekli çalıştırılmaları nedeniyle ömürlerinin daha da azalacağını, bu santrallerin Avrupa ülkelerinde imdat üniteleri ve Puant Santralleri olarak kullanılmaktan öte bir görevlerinin bulunmadığını belirterek MC iktidarının "Olmayan enerji en pahalı enerjidir` ilkesinin enerji konusunda hiç bir ciddi araştırmaya dayanmayan çarpık bir say olduğunu öne sürmüştür.

Kuruluşundan bu yana kent sorunlarına ilişkin çalışmalara katkı koyan EMO İzmir Şubesi, Makina, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri ile birlikte 12-13 Haziran 1975 tarihlerinde düzenlenen İzmir Birinci Ulaşım Kongresine katıldı. Çeşitli kuruluşların bildiriler sundukları kongrede ulaşıma ilişkin özel ve genel sorunlar tartışılarak öneriler geliştirildi.

Dönem içinde Aydın Temsilciliğimizde değişiklik yapılarak, 1975 yılı başında Mustafa YAPRAK Temsilcilik görevine atanmıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESi`NİN 9. DÖNEMİ (24 Ocak 1976-16 Ocak 1977)

EMO İzmir Şubesi`nin 9. Genel Kurulu 24 Ocak 1976 tarihinde yapılmış, ülke ve meslek sorunlarının görüşüldüğü toplantıda söz alan üyeler, ekonomik ve siyasal bunalıma dikkat çekerek MC İktidarı döneminde teknik elemanların çeşitli yöntemlerle sindirilmek istenmesi ve devlet kadrolarına "belli bir siyasal görüşün` yandaşlarının yerleştirilmesinin, amaçlanan baskı rejimine kitle tabanı oluşturma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Genel Kurul bitiminde yayınlanan bildiride şunlar söylenmektedir.

Tüm çalışanları, ilerici aydınları süren, kıyan, yıldırmaya çalışanlar hukuk devleti kavramının dışına çıkarak kanunsuzluğu meşru hale getirmişlerdir. Günümüzde çalışanların ekonomik mücadelesi siyasi mücadeleden ayrılamaz. Soruna aynı açıdan bakmamız ve her zaman gündemde olan sendikal haklarımız için mücadelemizi sürdürmemiz gerekmektedir.

9.Genel Kurul`da seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.
Çalışma döneminin ilk EMO Koordinasyon toplantısı 21-22 Nisan 1976 günlerinde İzmir`de düzenlenmiştir. Toplantıda Oda çalışmalarının demokratik merkeziyetçi örgütlenme biçimi içinde ortak çalışma ilkelerinin oluşturulması görüşülmüş ve bu anlamda şubeler ve merkez düzeyinde ortak eylem programı, çalışmaların en verimli bir şekilde sürdürülmesini ve birimlere göre dengeli dağılımını amaçlamakta idi.

EMO İzmir Şubesi çalışmalarını Oda üyelerinin somut sorunları ve bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi konularında yoğunlaştırmış ve kendi bölgesinde bulunan diğer TMMOB Birimleri ve demokratik kitle örgütleri ile ilkeli, programlı bir çalışma içine girmiştir. Teknik elemanların özlük sorunlarına gerekli önemi veren Şubemiz, Personel Yasasının getirdikleri yan ödemeler, MEYAK kesintileri ve kesintilerin sermaye gruplarına finansman olarak kaydırılması gibi konuların karşısında diğer ilgili meslek kuruluşları ile birlikte yeralmış ve etkin çalışmalarda bulunmuştur.

İMO, MMO, MO ve EMO İzmir Şubelerinin TMMOB Yasası ve bunlara bağlı yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer yasa, yönetmelikler ve Genel Kurul kararları uyarınca yapı üretimindeki çağdaş teknik kurallara, yurt gerçeklerine, meslekler ve üyeler arası dayanışmaya uygun olarak hazırladığı tam ihlisas ayrımlı mesleki denetim (OMDU) protokolü tamamlanmış ve 15 Eylül 1976 günü imzalanmıştır. Protokolde öngörülen ortak mesleki denetim veTUS uygulamasının 20 Aralık 1976 gününden geçerli olarak yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Dönem başında yapılan ortak eylem programı içinde yeralan "Bilgisayar ve Ülkemizde Kullanımı" paneli 10 Aralık 1976 günü Büyük Efes Oteli Toplantı Salonu`nda gerçekleştirilmiştir. Giderek mühendislik hizmetlerinde önem ve kullanım alanı artan bilgisayarlar ve bilgisayar teknik bilimi üzerinde üyelerimize bilgi aktarmak, bunun yanı sıra bilgisayar üretimindeki tekellerin ve onların çıkarlarının sergilenmesi de amaçlanmıştır.

Ülkemizde bilgisayar ve kullanımındaki verimsizliğin ve bağımlılığın da anlatıldığı panel İzmir`de Odamız ve diğer TMMOB birimleri üyelerince de ilgi ile izlenmiştir.

EMO İzmir Şubesi, 1976 yılında kendi bölgesindeki temsilciliklerle ilişkisini daha da geliştirmiş merkez-şube-temsilcilik zinciri içinde bağ işlevini iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Bu bağlamda temsilciliklerimizin yöresel sorunlarının çözümlenmesi amacıyla temsilciliklerimizin bulunduğu illere gidilmiştir.

Elektrik Mühendisliği hizmetlerinin yaygınlaştığı Manisa ilinde yeni bir temsilcilik kurularak Bahadır KARAMAN temsilci atanmıştır. Öte yandan bazı temsilciliklerimizde yeni arkadaşlarımıza görev verilmiştir. Aydın Temsilciliği`ne Mete ÖZKUM, Muğla Temsilciliği`ne Türker ÖZCAN, Isparta Temsilciliği`ne Hüsnü YAVUZ atanmıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 10.DÖNEMİ (16 Ocak 1977-28 Ocak 1978)

EMO İzmir Şubesi`nin 10. Genel Kurulu, ülkemizin yoğun biçimde siyasal ve ekonomik bunalım ortamına itildiği bir dönemde, 16 Ocak 1977 günü toplanmış, ülke ve meslek sorunlarının görüşüldüğü genel kurulda seçilen yönetim kurulu yaptığı ilk toplantısında aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Başkan : Ergun ELGİN

Başkan Yrd. : Yüksel LEVENDOĞLU

Yazman : Muammer ARGÜN

Sayman : Ömer GÜNER

Üye : Ajlan KURAL

Üye : Yalçın SARAÇOĞLU

Üye : Hüseyin ÇETİN

Ülkemizde o dönemde siyasi iktidarı elinde bulunduran MC Hükümeti`nin uygulamaları ile birlikte yaşanan bunalım ve çözümsüzlük 1977 yılı odalarında erken genel seçimleri gündeme getirdi. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda en çok oy alan CHP`nin kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamayınca, yeniden Süleyman Demirel başkanlığında 2. MC koalisyon hükümeti kuruldu.

Ülkemizde yaşanan bunalım 1977 yılından başlayarak derinleşmiş ve yakın tarihimizde benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır.

Demokrat kişi ve kuruluşlar üzerine fiili saldırıların alabildiğine arttığı, siyasal cinayetlerin yaygınlaştığı, buna karşı oluşan toplumsal muhalefetin direncinin kırılması ve kitlelerin yılgınlık çemberiyle kuşatılarak umutsuzluğa sürüklenmesini amaçlayan planların uygulandığı bir dönem başladı. Ülkemizde yaşananlar bütün toplum kesimleri gibi EMO İzmir Şubesini de etkiledi. Mesleki çalışmaları yanında demokrasi mücadelesi içinde de bulunan Şubemiz, kendi bölgesi sınırları içinde üstüne düşen görevi örgütlü bir biçimde yerine getirmeye çalışmış, bu konuda gelişen değişik olaylar karşısında diğer oda ve kitle örgütleri ile ortaklaşa eylemler ve basın açıklamaları düzenlemiştir.

EMO İzmir Şubesi 1970`li yılların ikinci yarısında giderek büyük önem kazanan elektronik sektörünün sorunlarının tartışılması için Ankara`dan gelen konuşmacıların katılımıyla 14 Nisan 1977 tarihinde Elektronik Sanayii Paneli düzenlemiştir. Konuşmacılar tarafından sektörün montajcı yapısının sürdüğü, nicel ve nitel yönden gelişmediği vurgulanan panelde; sanayileşme, haberleşme ve kamu hizmetlerinde çok önemli bir yeri olan elektronik araç, gereç ve aygıtlarda uluslararası tekellerin sömürüsünün sürdüğü belirtilerek, elektronik sektörünün ülke yararına işlev görmesi için, bu sanayinin bütün gelişme ve aşamalarında kendi olanaklarımızla ve yurt içinde teknik insan gücü ve eğitim birikiminin sağlanmasının gerekliliği açıklanmıştır.

Enerji bunalımının gittikçe artan ölçülerde bütün sektörleri ve bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştığı bu dönemde EMO İzmir Şubesi 1977 Kasımında Elektrik Kısıntıları ve Enerji Sorunu Paneli düzenlemiştir, Ülkemizde enerji yetersizliği nedenleri olarak; enerji planlamasının bulunmayışı, birincil enerji kaynaklarının envanterinin çıkarılmamış olması, üretim ünitelerindeki gecikmeler, üretim kaynakları yatırımlarının yanlış yönlendirilmesi, dışa bağımlı bir politika izlenmesi ve bu sektöre yeterince finansman ayrılmaması gösterildi. Ülkemizde enerji yetersizliği nedeniyle odaya birtakım olumsuz sonuçlar çıktığının belirtildiği panelde; geçerli olmayan tasarruf önlemlerinin getirildiği açıklandı.

EMO İzmir Şubesi, Oda çalışmalarını üyelerine iletebilmek amacıyla ilk kez 1977 yılında belirli aralıklarla üç kez haber bülteni yayınlamıştır. Haber bültenlerinde ağırlıklı olarak üyelerin hukuki, ekonomik ve demokratik hakları doğrultusunda yönetim kurulunca yapılan girişimler; Şube komisyonları ve temsilciler düzeyinde yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur.

EMO 22. Genel Kurulu`nda alınan kararlar gereğince EMO tüzüğünde değişiklikler yapılarak EMO örgüt yapısının güçlendirilmesi ve il, ilçe ve işyerlerinde temsilcilikler kurulmasını amaçlayan çalışmalar çerçevesinde Kütahya, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Antalya illeri de EMO İzmir Şubesi sınırları içine alınmıştır. Bu illerimizde temsilciliklerimizi Kütahya`da Rüştü KAYTANCI, Afyon`da Kamil KÖKEN, Burdur`da İrfan BİLGİN, Isparta`da Ahmet EMİR, Antalya`da Durmuş ARI, Balıkesir`de Şahin ŞEN yürütmüştür.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 11. DÖNEMİ (28 Ocak 1978-20 Ocak 1979)

EMO İzmir Şubesi`nin 11. Genel Kurulu, ülkemizi üç yıldır yöneten MC Hükümetinin iktidardan uzaklaştığı, AP`den istifa ederek bağımsız olan 11 milletvekili ve iki parti (CGP-DP) ile birlikte CHP`nin 5 Ocak 1978 tarihinde Bülent ECEVİT başkanlığında kurduğu koalisyon hükümetinin "umut rüzgarları estirdiği günlerde yapıldı. 28 Ocak 1978 tarihindeki Genel Kurul bitiminde yayınlanan bildiride şunlar söylenmektedir.

Teknik elemanların bir parçası olarak elektrik mühendislerinin mücadelesi gün geçtikçe yeni boyutlar kazanıyor. Odamız, MC`nin yıkılışıyla Faşizm tehditinin ortadan kalkmadığının bilincinde olarak yeni dönemde de üzerine düşen görevi yapmak durumundadır. Zira emperyalizme bağımlılık yaratan gerek ekonomik gerekse politik ve askeri alanlardaki ilişkilerin eskisi gibi süreceği, yapılacak bazı düzenlemelerin ise büyük farklar göstermeyeceği yeni iktidarın programından anlaşılmaktadır...

11. Genel Kurul`da seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Başkan : Ergun ELGİN

Başkan Yrd. : Yüksel LEVENDOGLU

Yazman : İrfan ARABACI

Sayman : Ajlan KURAL

Üye : Yalçın SARAÇOGLU

Üye : Muammer GÖKSEL

Üye : Erdinç ÖZÜNER

EMO İzmir Şubesi, 1976 yılı sonunda başlayan OMDU uygulaması ile ilgili olarak İzmir`deki diğer odaların şube yetkilileri ile yıl içinde onbir kez toplantı yaparak uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik kararların alınmasına katkı koymuş ve SMM üyelerinin de konuya sahip çıkmaları üzerine uygulama geliştirilmiştir.

Öte yandan 1978 yılında İzmir`deki SMM sayısı altmışbiri bulmuş, çalışma alanlarına göre onbeşi ticaretle, dokuzu taahhüt ve proje ile dördü asansör, on-sekizi taahhüt, onbeşi ise yalnızca proje işleri ile uğraşmaktadır. Şubemiz İzmir`de asansör arızaları ve bunun sonucu yaralanma ve ölüm olaylarının çoğalması üzerine asansörlerin işletme ve bakım fenni mesuliyetlerinin düzenlenmesi konusunda İzmir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü`ne başvurmuş ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını içeren bir rapor sunarak konu ile ilgili girişimlerini sürdürmüştür.

Odamız genel kurullarında kabul edilen çalışma ilkeleri ışığında "üyelerin mesleki sorunlarına yardımcı olmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri üyelere aktarmak" amacıyla ilki 24-28 Nisan 1978 tarihleri arasında Meslek İçi Eğitim Seminerleri düzenlemiştir.

0G Trafo merkezleri ve topraklama sistemleri konularında somut mesleki sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin görüşülmesi sağlanmış ve üyelerimiz tarafından ilgiyle izlenmiştir.

EMO İzmir Şubesi, çalışmalarını yurt düzeyinde yaygınlaştırma ilkesine uyarak Şube sınırlarımız içinde bulunan Aydın, Denizli ve Antalya illerinde 8-9-10 Haziran 1978 tarihlerinde "Enerji Sorunu ve Elektrik Enerjisi Kesinti ve Kısıntıları" konusunda paneller düzenlemiştir. Panellerde ülkemizin içinde bulunduğu enerji bunalımı ile bunalımın doğurduğu elektrik enerjisi kesinti ve kısıntılarının sonuçları ve önümüzdeki yıllarda erişeceği boyutlar dile getirilmiştir.

EMO İzmir Şubesi sınırları içinde yeralan temsilciliklerde örgütlenme çalışmalarını sürdüren Şubemiz, temsilcilik kurulması isteminde bulunan Uşak ilindeki üyelerimizle yapılan toplantı sonucu M. Emin BAŞAKÇIOĞLU temsilci olarak atanmıştır. Yıl içinde kimi temsilciliklerimiz yenilenerek Afyon Temsilciliğine Çetin OKAN, Aydın temsilciliğine Mehmet YAYLALI atanmıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİNİN 12. DÖNEMİ (20 OCAK 1919-5 OCAK 1980)

EMO İzmir Şubesi`nin 12. Genel Kurulu 20 Ocak 1979 tarihinde, toplumsal huzursuzluğun arttığı ve "Kahramanmaraş Olayları" sonucu 13 ilimizde sıkıyönetim ilan edildiği bir ortamda toplanmıştır. Meslek alanına ve ekonomik, demokratik mücadeleye ilişkin istemlerimizin yinelendiği genel kurul da seçilen yönetim kurulu; 22 Ocak günü yaptığı ilk toplantıda EMO İzmir Şubesi`nin kurulduğu 1966 yılından o günlere değin şube çalışmalarına özverili kişiliği ve demokrat tavırları ile büyük katkıları olan Yüksel Levendoğlu`nu Yönetim Kurulu Başkanlığına getirerek aşağıdaki biçimde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Başkan :Yüksel LEVENDOĞLU

BaşkanYard. : Doruk KARAOGLU

Yazman :Yalçın SARAÇOGLU

Sayman :Ömer GÜNER

Uye : Muammer ARGÜN

Uye : Muammer GÖKSEL

Uye : Faruk YILMAZ

 

EMO 25. Genel Kurulu ardından, çalışma döneminin ilk koordinasyon toplantısı 23-25 Mart 1979 tarihleri arasında İzmir`de yapılmıştır. Toplantı bitiminde yayınlanan bildiride bölgemizdeki elektrik kesintileri ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir.

Ülkenin her alanında yaşanan bunalım kendisini enerji alanında da yıllardır göstermektedir. Yıllardır bilinçli bir şekilde sürdürülen dışa bağımlı, çarpık enerji politikası sonucu içine düşülen bunalım günlük tedbirlerle önlenemez. Son günlerde enerji sistemindeki kesintilerin kaldırılması sistemin içersinde bulunduğu bunalımın çözümlendiği anlamına gelmemelidir.

Şöyle ki, yalnızca uygulanan ve elektrik enerjisi sistemindeki yükü çok az olan kesintiler kaldırılmış olup uygulanan kısıntılar olduğu gibi devam etmektedir.

Seyitömer ve ‘Tunçbilek Santrallarındaki arızaların giderilmesi sonucunda kaldırılan bu kesintiler yıllardan beri halkımızın hangi gerekçelerle karanlıkta bırakıldığının açık bir göstergesidir...

EMO İzmir Şubesi, üyelerini mesleki alandaki yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirmek ve uzmanlık alanlarımızda kamuoyuna açıklamalar yaparak bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak amacıyla 1979 yılında geçen yıllara oranla daha çok sayıda panel konferans ve seminer düzenlenmiştir.

Ülkemizin 1970`li yıllarda içinde bulunduğu enerji bunalımına kimi çevrelerce çözüm olarak öne sürülen Nükleer Enerji Santralları (NES) konusunda çalışmalarını sürdüren TMMOB ve EMO, konunun tüm boyutlarıyla tartışılması amacıyla ülkemizin değişik yörelerinde onbeş kentimizde düzenlediği Nükleer Enerji Panelleri`nden üçü İzmir (29 Nisan), Denizli (9 Kasım), Antalya (24 Kasım) da EMO İzmir Şubesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Panellerde ulusal enerji planlaması bulunmayan ülkemizde NESin kurulmasının gündeme getiriliş biçiminin yanlışlığı ve ülke çıkarlarına aykırılığı vurgulanmıştır.

Mühendis ve mimarların 1970`li yılların başlangıcında itildikleri kötü ekonomik koşullarda çalışma ortamı ve siyasal baskılar teknik eleman topluluğunda gittikçe artan huzursuzluğa neden oldu. Özellikle büyük umutlarla iktidara gelen Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümetin izlediği "çelişkili" politika ve uygulamaları karşısında TMMOB 1979 yılında hükümete karşı "uyarı" eylemlerine girişmeyi kararlaştırdı. 16 Haziran 1979 tarihinde açıklanan teknik elemanların gerek güncel istemlerinin karşılanması, gerekse grevli toplu sözleşmeli sendikal hakların alınması mücadelesini kapsayan "eylem programı" çerçevesinde iletilen kararları yaşama geçirebilmek için Şubemiz, üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu işyeri ve temsilciliklerde toplantılar düzenlemiştir. EMO İzmir Şubesi ülke çapında 19 Eylül 1979 tarihinde yüzbini aşkın teknik elemanın katıldığı "bir günlük iş bırakma" eyleminin İzmir ve bölgemizde gerçekleştirme çalışmalarının her kesitinde etkin görevler üstlenmiştir.

Öte yandan 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan ara seçimler sonucunda hükümetin istifa etmesi üzerine parlamentodaki eski MC Partilerinin desteğiyle Süleyman Demirel başkanlığında AP azınlık hükümeti kuruldu. 20-21 Ekim 1979 tarihinde Ankara`da toplanan EMO koordinasyon toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride şunlar söylenmektedir; "önümüzdekl dönemin emeği ile geçinenlere, bu kesimde yer alan biz teknik elemanlara daha çok yoksulluk ve baskı getireceği açıktır. Çalışanların demokratik kitle örgütlerine baskıların yoğunlaştırılması gündemdedir. ARA REJİM" adı altında açıktan faşizm çağrıları yapılmakta, bunun kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır."

EMO İzmir Şubesi, odanın temel görevlerini engelleyebilecek boyutlara ulaşmış bulunan ekonomik zorlukları çözmek için oda-üye bağının ilk adımı olan üye adreslerinin doğru tesbiti ve o dönemde ana gelir kaynağımız olan üye ödentilerinin düzenli şekilde toplama çalışmalarının önemini gözönünde bulundurarak 1979 yılında Adres Tespit ve Üye Aidatı Toplama Komisyonu oluşturmuştur. İzmir`de 1978 yılında başlayan her üyeye bir kart açılması ve ödentilerin düzenli olarak işlenmesi, eski borçların tahsili işlemleri yıl içinde şubemiz sınırları içindeki temsilciliklerde de belli bir planlama ve örgüt bütünlüğü içinde yürütülerek oda içinde örnek gösterilen başarıya ulaşılmıştır.

EMO İzmir Şubesi 20 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında 48. İzmir Enternasyonal Fuarında Oda adına bağımsız olarak ilk kez düzenlediği Elektrik - Elektronik Sergisi`ne 24 firma katılmış, gerek üyeler gerekse fuarı gezenlerce ilgi ile izlenen Sergide Şubemizce EMO`yu tanıtan panolar hazırlanmış, özel bir haber bülteni çıkartılarak izleyenlere dağıtılmıştır.

Dönem içinde Şubemizin temel birimini oluşturan temsilciliklerimizin daha etkin ve güçlü duruma getirilmesi için çalışmalar sıklaştırılarak yeni arkadaşlarımıza görevler verilmiştir.

Abdurrahman Sürüç (Afyon), Orhan Ülker (Antalya), Mehmet Baki (Balıkesir), Şükrü Taylan (Burdur), Sabri Yetil (Manisa), Ertuğrul Çetin (Muğla), Ali Erdoğan (Uşak) EMO Temsilciliğine atanmışlardır.

 

(1981-1982-1983)

24 Ocak 1980 kararları ile ekonomide dışa bağımlı ‘istikrar programı` uygulamalarına giren ülkemiz, 12 Eylül askeri darbesi ile birlikte, başta Anayasa olmak üzere buna uygun siyasal yapılanmaların oluşturulduğu, sivil toplum örgütlerinin kapatıldığı yada çalışmalarının yasal ya-da yasal olmayan yollarla kısıtlandığı bir süreç yaşadı.

Zor yıllar olarak anılan 1980`li yılların ilk yarısında yaşanan olağan üstü durumun yarattığı baskı ortamı, kimi çevrelerde TMMOB`un varlığına yönelik "niyet"lerinin yaşama geçirilmesini amaçlayan girişimlere neden oldu. Yapılan yasal düzenlemelerle TMMOB "işlevsiz", "sıradan" "zararsız" bir örgüt durumuna getirilmek istendi

Askeri darbe sonrası çalışmaları bir süre durdurulan TMMOB birimleri arasında bulunan EMO İzmir Şubesi`nin yeniden çalışmalarına izin verilmesinin ardından, dönemin zor koşullar: içinde Şubenin açık tutulması ve üyelerle asgari ölçülerle de olsa bağları sürdürmeyi amaçlayan genelde "içe dönük" kısıtlı bir çalışma yürütülmüştür.

Bu dönemde Şube yönetim kurullarında görev alanlarla, Oda örgütlenmesine destek veren üyelerimizin özverili ve kararlı çabalarıyla EMO İzmir Şubesi yeniden sektörün ve toplumun hizmetine girmiştir.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 13.DÖNEMİ (5 OCAK 1980-9 OCAK 1982)

EMO İzmir Şubesi`nin 13. Genel Kurulu Silahlı Kuvvetlerin, siyasal partileri ve anayasal kuruluşları göreve çağıran "UYARI MEKTUBU` nun açıklandığı ve giderek artan siyasal kargaşanın yeni boyutlar kazandığı bir ortamda yapılmıştır. 5 Ocak 1980 günü seçilen Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki biçimde gerçekleştirmiştir.

 

Başkan : Yüksel LEVENDOGLU

Başkan Yard. :Doruk KARAOGLU

Yazman : Ömer GUNER

Sayman : Mustafa KÜÇÜK

Üye : Yalçın SARAÇOĞLU

Üye : Muammer GÖKSEL

Üye : Ünal AKINCI

 

Ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkış için IMFnin önerileri doğrultusunda hazırlanarak 24 Ocak günü açıklanan ekonomik, mali, kurumsal ve toplumsal alanlarda yeni yapılanmalar getiren "ekonomik istikrar programı` tüm ülkede yeni tartışmaları gündeme getirdi. İlerici siyasal partiler ve demokratik kitle örgütleri bu programlarının benzerlerinin askeri diktatörlükle yönetilen ülkelerde uygulamaya sokulduğuna dikkat çekerek tüm çalışanları programın yaşama geçirilmesinin önlenmesi konusunda mücadeleye çağırdılar.

Siyasallaşmanın en ileri ölçülere ulaştığı o günlerde demokrasi mücadelesi içinde bulunan EMO İzmir Şubesi, mesleki çalışmalarını da sürdürmüş, 1978 yılında İzmir`de başlayan elektrik mühendisliği ile ilgili meslek içi eğitim seminerleri, ilki 20-23 Mayıs 1980 tarihleri arasında Denizlide olmak üzere bölgemiz sınırları içinde yaygınlaştırılmıştır.

Üyelerimizin mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmasına çalışılan kitaplığımız, dönem içinde çeşitli kitap alımları ve üyelerimizin bağışlarıyla zenginleştirilmiş, Şubemize gelmekte olan süreli yayınlar düzenlenmiş ve kitaplığımızda bulunan tüm kitap ve dergilerin kaydı yapılarak üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.

1979 yılında üyelerimiz Güngor Gürsel, Deniz Kültür, Faruk Yılmaz ve İrfan Arabacı tarafından oluşan bir alt komisyonca yazım ve düzenleme çalışmaları yapılan ve EMO İzmir Şubesi`nin mesleğimizle ile ilgili ilk kitap yayını olan ORTA GERILIM TRANSFORMATOR MERKEZLERI TASARIMI`nın basımı 1980 yılında gerçekleştirilmiş 9 Mayıs 1980 tarihinde düzenlenen bir tanıtım etkinliği ile sektörün hizmetine sunulmuştur.

Ülkemizde o günlerde yaşanmakta olan enerji bunalımı 1980 yılında en ileri ölçülere ulaşmıştır. Yıllardır kamuya ait sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kesintileri büyük kentleri de içine alarak günde 3-4 saat programlı ve bir o kadar da programsız elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı. Odamız dönem içinde yaptığı basın açıklamalarında enerji modeli ve planlaması olmayan ülkemizin el yardımı ile ve değişen yönetimlerin, zorlayan ekonomik koşullara bağlı olarak aldıkları günlük veya çok kısa dönemli önlemlerle enerji sorununu çözülemeyeceğini, elektrik enerji sektöründeki var olan bunalımın bir sistem sorunu olduğunu ve ancak halk yararına yapısal bir değişimle çözülebileceğini belirtmiştir.

1970`li yılların ikinci yarısından itibaren ülkede yaşanan geniş boyutlu ekonomik ve siyasal bunalım ve çözümsüzlük, EMO İzmir Şubesini de etkileme sürecine girdi. Tüm çalışanların geçim sıkıntısına düştüğü ve üzerlerindeki baskının yoğunlaştığı, yüzlerce kişinin öldürüldüğü, binlercesinin yaralandığı, kitle katliamlarına yönelindiği, her gün sayısız yerin bombalandığı bir ortama giren ülkemiz de demokratik meslek ve kitle örgütlerinde özellikle üye tabanındaki farklı eğilim ve anlayışların örgüte yansıma ve yönetimde söz sahibi alma istekleri yoğunlaşmaya başlamıştı. Düşünce ye yöntem ayrılıkları giderek meslek kuruluşlarımızda, kadroların, yönetimi kendi siyasal anlayışları doğrultusunda şekillendirebilmek için saflaşmalara ve enerjilerini harcamalarına neden oldu. EMO İzmir Şubesi`nde de yaşanan içe dönük tartışmalar Şubemizin dışa dönük çalışmalarında gereken ortamın oluşturulmasında kimi olumsuzluklara neden olmuştur.

Ülkemizde 70`li yıllar boyunca kimi çevrelerce "karşıt görüşlülerin çatışması" olarak nitelenen olaylarla, 80`li yıllara girilirken kamu oyunu etkilemeyi hedefe alan bilim adamı, gazeteci, sendikacı v.d. tanınmış kişileri öldürerek "huzursuz bir Türkiye" yaratmanın amaçlandığı ortaya çıktı.

İç ve dış güç odaklarının çabalarıyla ülkenin itildiği ortamın "kamu oyunda bıkkınlık yaratarak demokrasinin işe yaramazlığını kanıtlamak" olduğu 1980 yılında artık belirginleşmişti. 12 Eylül 1980 günü "terörü önleme, huzur ve sükun getirme, birlik-beraberlik" savları ile gerçekleştirilen "askeri darbe" ile ülke yeni bir sürece girdi. Darbe ardından tüm demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşları gibi, EMO İzmir Şubesi`nin de çalışmaları durdurulmuş ve Şubemiz kapatılmıştır.

13. dönem çalışmaları 12 Eylül öncesi ve sonrası olmak üzere, her ikisi de olağanüstü olan iki farklı ortamda gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül askeri darbesinden bir süre sonra Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı`nca İzmir`deki TMMOB birimleri (MMO dışında) ile birlikte faaliyeti durdurulan EMO İzmir Şubesi`nin yeniden çalışmalarına başlaması için şube yöneticileri ve kimi üyelerimizce Sıkıyönetim komutanlığı nezdinde bir kaç kez olmak üzere yazılı ve sözlü başvurularda bulunuldu. Öte yandan Ankara`da TMMOB ve EMO merkezlerinin MGK Genel Sekreterliği ve Genel Kurmay ihtisas dairesi ile görüşmeleri sonucu birlikte harcanan yoğun çaba, 1981 Martında bazı kısıtlamalarla da olsa Şubemizin yeniden açılmasını sağlamıştır.

Kapalı olduğu allı aylık süreçte Şube Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiremeyen EMO İzmir Şubesi tarihinde ilk kez Oda Genel Kuruluna (7 Mart 1981 EMO 27. Gen1 el Kurul) katılamadı. Daha sonra da Sıkıyönetim Komutanlığı`nca şube genel kurulunun düzenlenmesine izin verilmemesi üzerine 13. dönemde seçilen yönetim kurulunun görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

12 Eylül askeri rejimi, darbe sonrasında tüm demokratik kurum ve oluşumlara yönelik sistemli ve zora dayalı uygulamaları yanında toplumda yarattığı psikolojik baskı yöntemleri ile sosyal hareketliliği ve örgütlülüğü ciddi bir biçimde sarsmayı başarmıştır. EMO İzmir Şubesinde 1975-1980 yılları arasında kaçınılmaz olarak yaşanan siyasal ağırlıklı etkinlik, 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği kısıtlamalarla bir anda devre dışı kalmıştır.

Şubemizin kuruluşundan başlayarak özel bir önem verdiği proje vize uygulaması imar ve İskan Bakanlığının Belediyelere gönderdiği bir genelge ile durdurulmuş, büyük uğraşılar sonucu elde edilen haklar, görev ve yetkiler birer birer geri alınmaya başlanınca gelirimiz azalmış, Şube çalışmaları, zorunlu olarak işine son verilen personelin tazminat:, vergi sigorta ödentileri, telefon, kırtasiye gibi sabit harcamaları karşılama çabasına dönüşmüştür. Gittikçe yığılan borçlar ve dağılan kadroların yarattığı yükün altında ezilmemek ve Şubeyi açık tutmak için direnen Şube Yönetim Kurulu İzmir`deki elektrik mühendisleri ile oda arasındaki kaynaşmayı ve örgütlülüğü yeniden sağlamak için 12 Mayıs 1981 günü yemekli bir oda gecesi düzenlenmiştir.

EMO İzmir Şubesi Odanın mali sorunlarına çözüm yolları bulma arayışını sürdürmesinin yanısıra, yıllardır düzenlediği meslek içi eğitim çalışmalarına bu dönemde de devam ederek 15-18 Kasım 1981 tarihleri arasında Sınai Eğitim Geliştirme Merkezi (SEGEM) ile "Alçak ve Yüksek Gerilim Tesislerinde Koruma" seminerleri düzenlenmiştir.

13. Dönem İzmir Şube Yönetim Kurulu dönem içinde Başkan Yüksel Levendoğlu ve Üye Ünal Akıncı`nın ölümleri nedeniyle beş kişi olarak görevini bitirmiştir. Dönem içinde Şubemize bağlı Balıkesir Temsilciliği yeni kurulan Bursa Bölge Temsilciliği`ne bağlanmış, Antalya Temsilciliği`ne Mehmet Göçmen, yeni kurulan Nazilli Temsilciliği`ne Mustafa Soytürk atanmıştır.

 

EMO İZMİR ŞUBESİ`NİN 14. DÖNEMİ (9 OCAK 1982-24 ARALIK 1983)

12 Eylül askeri darbesi`nin ardından düzenlenen ilk genel kurul olma özelliğini taşıyan EMO İzmir Şubesi 14. Genel Kurulu, 9 Ocak1982 günü Şube Lokalinde gerçekleştirilmiştir. Askeri baskı rejiminin uygulamalarıyla birlikte tüm meslek örgütlerinde yaşanan belirsizlik ve belirsizlikten kaynaklanan, üyelerin meslek örgütlerinden uzakta bir bekleyiş içinde olmaları, EMO İzmir Şubesi 14. Genel Kurulu`nun geçmiş genel kurullarla kıyaslanmayacak ölçülerde az katılımla toplanmasına neden olmuştur. İlk kez yönetim organlarına aday üye bulunmasına zorlanıldığı genel kurul sonucu, seçilen yönetim kuru!u yaptığı ilk toplantısında, Haldun BÜYÜKDORA yönetim kurulu başkanlığına getirilerek aşağıdaki biçimde görev dağılımı gerçekleştirilmiştir.

Başkan : Haldun BÜYÜKDORA

BaşkanYard. : Hikmet DAVASLIOĞLU

Yazman : Mustafa KÜÇÜK

Sayman Üye : Özcan ÖZCAN

Üye : Gürcan AYLANÇ

Üye : Mesut ULUTAŞ

Üye : Ö. Haluk YILMAZ

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.