MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 384

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

İŞSİZ GENÇ MÜHENDİSLER ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR


BASIN AÇIKLAMASI

 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, yeni mezun mühendislerin yaşadığı işsizlik sorununa dikkat çekerek, kamu kuruluşları, kamu hizmeti yapan özelleştirilmiş kurumlar ile mühendis çalışan sayısı yüksek şirketlere yeni mezun mühendis istihdamı zorunluluğu getirilmesi için çağrı yaptı. Yalnızca son 5 yılda mezun olan mühendisler için açılacak kadrolar için SGK primleri ve ücretlere yönelik devlet desteği sağlanması istenilen açıklamada, “Geçici, güvencesiz çalışma koşulları, ülkemizin mühendislik birikimini törpülemektedir” uyarısına da yer verildi.
 


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI 

İstihdam Zorunluluğu için Yasal Düzenleme Çağrısı… 

İŞSİZ GENÇ MÜHENDİSLER ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi olarak; üyemiz elektrik, elektronik, haberleşme, elektrik-elektronik, biyomedikal ve kontrol mühendislerinin yaşadığı işsizlik soruna dikkat çekerek, mezuniyet öncesinde staj olanaklarından başlanarak istihdamın artırılması çağrısı yapıyoruz. Başta kamu kuruluşları olmak üzere, kamu hizmeti yapan özelleştirilmiş kurumlar ve mühendis çalışan sayısı yüksek şirketlere yönelik yeni mezun mühendis istihdamı zorunlu hale getirilmelidir. Yalnızca son 5 yılda mezun olan mühendislere yönelik açılacak bu kadrolara için SGK primleri ve ücretlere yönelik devlet desteği sağlanmalıdır.  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ MÜHENDİS MEZUN SAYILARI

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Beş Yıllık Artış %

Elektrik ve Enerji

1245

1424

1709

2090

1996

60

Elektronik ve Otomasyon

15435

17467

18911

19848

21050

36

Toplam

16680

18891

20620

21938

23046

38

Yükseköğretim Kurulu`nun (YÖK) mezun sayıları istatistiklerindeki tasniflemede EMO üyelerinin çalışma alanları kapsamında giren "Elektrik ve Enerji" ile "Elektronik ve Otomasyon" eğitim-öğretim alanlarındaki toplam mühendis mezun sayısı bu yıl 23 bini aşmıştır. Beş yıl öncesine göre; yıllık mezun sayısında yüzde 38`i bulan bir artış yaşanmıştır. YÖK`ün istatistiklerine göre bu alanlara giren lisans bölümlerde 31 bin 864`ü yeni kayıt olmak üzere toplamda 158 bin 225 öğrenci halen eğitimini sürdürmektedir. EMO`nun mesleğini icra eden aktif üye sayısı Eylül 2021 itibariyle 83 bin 224`dür. Bu sayının yaklaşık iki katı kadar meslektaş adayının eğitimlerini sürdürdüğü düşünülürse, mezun sayısındaki artışın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.   

Ekonomik kriz ve üniversitelerde plansız artırılan kontenjanlar nedeniyle zaten yüksek olan işsizlik oranları, salgın döneminde genç mühendisler arasında tavan yapmıştır. Odamızın 2020 yılında 5 bine yakın üyenin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre; EMO üyeleri arasında genel işsizlik oranının yüzde 31,2 düzeyinde olduğu, son 5 yıldaki mezunlara bakıldığında ise oranın yüzde 36,3`e çıktığı belirlenmişti. Yani 2020 yılında 10 genç mühendisten yaklaşık 4`ü iş arıyordu. Her 10 işsiz genç mühendisten beşi 1 yıldan az, dördü 1 yıldan fazla, biri ise 2 yıldan fazla zamandır işsizdi. 

Salgın döneminde iş bekleyen yeni mezunların yanına 2020 ve 2021 yıllarında mezun olanlar da eklendi. Son iki yılda mezun olmuş genç meslektaşlarımızın büyük kısmı iş bulamadı. Salgın koşullarında eğitimlerini tamamlamak zorunda kalan genç meslektaşlarımız, teorik ve uygulamalı dersleri çevrimiçi almış, uygulamaya dayalı bilgileri edinmelerini sağlayan staj dönemlerini ise çoğunlukla kağıt üzerinde veya çevrimiçi seminerlere katılarak tamamlamak zorunda kalmıştır. Bu durum mezuniyet sonrası meslek içi eğitim çalışmalarının önemini artırmış, eğitim çalışmalarının mesleğe hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Her ne kadar eğitimlerle yeni mezun meslektaşlarımızın bilgi ve deneyim eksikliğini belirli oranda giderilmeye çalışılsa da asıl deneyim çalışma ortamında kazanılmaktadır. 

Ülke kalkınmasında anahtar rol oynayan mühendislerin yürüttüğü hizmetler, esasen bir kamu hizmetidir. Geçmişte genç mühendisler, kamu kuruluşlarının kendi içerisinde yürüttüğü meslek içi eğitim ve deneyim aktarımına dayalı bir kurum kültürü sayesinde meslek hayatlarına daha sağlıklı bir ortamda başlamakta ve uygulamaya dayalı mühendislik bilgileri edinerek, ülkenin kalkınmasına dair daha büyük sorumluluklar üstlenmekteydiler. Ancak özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarının yaygınlaşması, hizmetlerin bölünerek taşeron şirketlere aktarılması ile bu zincir kırılmıştır. Bu nedenle staj olanaklarının genişletilmesi ve genç mühendisler için kamu kaynaklarıyla desteklenen bir istihdam zorunluğunun getirilmesine yönelik olarak bütüncül bir çalışma yapılmalıdır. 

Teknoloji geliştiren bir ülke için; bilgi ve beceri seviyeleri yüksek, donanımlı meslektaşlarımızın yetiştirilmesi amacıyla ülkemizde mühendislere yönelik istihdam olanakları artırılmalıdır. Ülkemizin kıt kaynaklarıyla zorlu bir eğitim sürecinden geçerek en yüksek puanlı bölümlerden mezun olan gençlerimizi "beyin göçü" yoluyla kaybetmeden önce önlem alarak, ülke kalkınmasına katkı sağlamalarına olanak yaratılmalıdır. Staj ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik önerilerimiz şöyledir: 

-Mezuniyet öncesi staj olanakları artırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti yapan özelleştirilmiş kurumlar ve mühendis sayısı belli bir sayıya ulaşmış şirketlerin bünyelerinde her yıl zorunlu olarak belirli bir sayıda stajyer bulundurulması sağlanmalıdır. Bu stajyerlerin SGK primleri ve maaşları devlet tarafından yatırılmalıdır.  

-İş alım süreçlerinde işletmelerin genellikle deneyimli personel tercih etmesi nedeniyle yeni mezun mühendisler, iş bulmakta zorlanmaktadır. Yeni mezun meslektaşlarımızın en az 1 yıl süreyle deneyim kazanmalarının sağlanması amacıyla kamu kuruluşları, kamu hizmeti yapan özelleştirilmiş kurumlar ile mühendis çalışan sayısı yüksek şirketlere yeni mezun mühendis istihdamı zorunlu hale getirilmelidir. Yalnızca son 5 yılda mezun olan mühendislere yönelik olarak getirilecek bu zorunluluk kapsamında, devlet tarafından TMMOB`un her yıl mühendis, mimar ve şehir plancısı için belirlediği asgari ücretlerin altında olmayacak şekilde ücret ve SGK prim desteği sağlanmalıdır. 

Kamudaki istihdam sorunu sadece "genç mühendisler" ile sınırlı değildir. Son yıllarda kamu kuruluşlarına yapılan atamalarda kontenjan sayıları ihtiyacın çok altında tutularak, mühendislik hizmetlerinin taşeron şirketler aracılığıyla yürütülmesi tercih edilmektedir. "Geçici", "güvencesiz" çalışma koşulları, ülkemizin mühendislik birikimini törpülemektedir. Bu nedenle kamudaki mühendis açığı, acilen güvenceli, kadrolu personel ataması yapılarak kapatılmalıdır. Kamu hizmeti veren özelleştirilmiş şirketler istihdam bakımından denetlenmelidir, bu şirketlere hizmetin gereklerini karşılayacak kadar mühendis çalıştırılması zorunlu tutulmalıdır. Genç mühendisler için ek kontenjanlara da atama yapılmasıyla, mesleki bilgi ve deneyim aktarma köprüsü yeniden kurulmalıdır. Bu kapsamda, stajyer ve yeni mezun mühendisler için istihdam zorunlu getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması için TBMM`ye çağrıda bulunuyoruz. TBMM`de grubu bulunan siyasi partilerin, konuya ilişkin hazırlayacakları kanun tekliflerine, EMO İzmir Şubesi ve örgütlü yapımızın teknik destek sağlayabileceğini vurgulayarak, konunun bir an önce TBMM komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu`na taşınması çağrısı yapıyoruz.  

 

Elektrik Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

26 Ekim 2021 

 


 
DENİZÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ SEMİNERİ - VİDEO HABER

26.05.2022
 


Çok Okunanlar


ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: DENİZÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ

EMEK VE BİLİM İLE KURULACAK YENİ BİR TÜRKİYE İÇİN

DENETİM ÖZELLEŞTİRİLMESİNDEKİ ISRAR SÜRÜYOR

SANAYİ ABONE GRUPLARINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

YAŞASIN 1 MAYIS: EMEK VE BİLİMLE KURULACAK BİR TÜRKİYE İÇİN... / ÇAĞRI VİDEOSU

SMM ÜYE TOPLANTISI

SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELERİ İÇİN SON GÜN 5 HAZİRAN

AVRUPA`DA TEK TİP HIZLI ŞARJA GEÇİLİYOR

GEZİ`YE, EMEĞİMİZE VE MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ZİYARETİ

Okunma Sayısı: 147


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.