MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 387

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

TMMOB, ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 
SGK Genel Kurulu’nda konuşan TMMOB temsilcisi, iki kurum arasında imzalanan asgari ücret protokolün iptal edilmesinin, mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretlere mahkum ettiğine vurgu yaptı. Genel Kurul`un ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, SGK Genel Müdürü`nü ziyaret ederek, asgari ücret protokolü talebini yeniledi. TMMOB tarafından ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edilmişti.
 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 2021 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirildi. TMMOB`u temsilen SGK Genel Kurulu`nda konuşan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme, 2021 yılı resmi verilerine göre toplam 8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün, 1 milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısı olduğunu hatırlatarak başladı. Lisans mezunu 1 milyon 13 bin işsizin yüzde 13`üne denk gelen 230 bininin mühendis, mimar ve şehir plancısı olduğu vurgu yapan Besleme, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında ise her dört üyemizden birinin işsiz olduğunu görüyoruz. Birliğimizin bugün toplam 700.000 kişiye yaklaşan mühendis, mimar, şehir plancı üyesinin çok büyük bir bölümü, SGK çatısı altında bulunmakta ve hizmet üretmektedir. Bu nedenle uygulanan politikalardan direkt olarak etkilenmektedir.

Çalışan meslektaşlarımızın ortalama yüzde 10`u kamuda istihdam edilirken, özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın oranı ise yüzde 88,6`dır. 

Çalışır durumda olan yüz binlerce meslektaşımız ücret güvencesinden yoksundur ve meslektaşlarımız yoksullukla boğuşmaktadır, bu durum ise iş barışı ortadan kalkmaktadır.

SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim protokolü yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Besleme Konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bildiğiniz gibi; Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ‘SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü`, SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Protokole göre Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu`na iletmekte ve kamuoyuna duyurmaktaydı.

SGK ise mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldığı ücretin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı.

Protokolün imzalanmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu mühendis, mimar ve şehir plancılarının TMMOB tarafından duyurulan ücretin altında işe başlatılması ile SGK`ya eksik prim ödenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Yürürlüğe konulduğu günden itibaren bu protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam edildiği çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır.

Protokolün esasını oluşturan yükümlülükleri tarif eden hükümler, ne yazık ki SGK tarafından önce protokolden çıkarılmak istenmiş, Birliğimizin sistemin sağlıklı işlemesi için mevcut protokolün aynen korunması gerektiği yönündeki ısrarı üzerine, bu kez de protokol hukuka aykırı bir biçimde tek taraflı olarak SGK tarafından feshedilmiştir.

Bu fesih temel ücretlerde olduğu gibi üyelerimizin özlük haklarında da gerilemelere neden olmuştur.

Asgari ücretin takibi, meslektaşlarımızın mesleklerini yapıp yapmadığının da takip edilebilmesine imkan verirken, bu imkan da ortadan kalkmıştır.

Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların tecrübesizliği daha kolay suistimal edilmekte ve çalışma hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır.

Üyelerimizin işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret hakkını güvence altına almak amacıyla imzalanan protokolün iktidarın emekçilere dönük politikalarının sonucu olarak feshedilmesi meslektaşlarımızın düşük ücretle ve kayıtsız çalıştırılmasına ve aynı zamanda kamunun zarara uğratılmasına neden olmuştur."

Konuşmasını protokolün tek taraflı olarak 5 yıl sonra feshedilmesinin suç oluşturduğuna vurgu yaparak sürdüren Besleme, sözlerini şöyle tamamladı:  

"SGK`nın görevi patronların, sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların, emekçinin hakkını, ülkemizin çıkarlarını savunmaktır.

Aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam edilmesi engellenmelidir.

Meslektaşlarımızın ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenen brüt ücretinin altında gösterilmesi engellenmelidir.

İşverenlerin SGK`ya eksik prim ödemesinin önüne geçilmeli ve kamunun zarara uğratılmasına son verilmelidir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında son olarak; kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri olan, TMMOB ile yapılan önceki protokolün yeniden imzalanması gerekmektedir.

Bu tür protokollerle bizler için üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilecek, SGK`nın da pirim kaybına uğraması engellenecektir.

Genel kurulun bu hassasiyetimizi gidereceği mühendis ve mimarların bu beklentilerini karşılayacağı ve kayıt dışı istihdam ile kamunun prim kaybının giderileceğine yönelik karar alacağı ümidi ile Genel Kurula başarılar diliyorum." 


Genel Kurulu`nda ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme 3 Ocak 2022 tarihinde SGK`yı ziyaret ederek Başkan vekili Cevdet Ceylan ile görüştü. Görüşmede; mühendis, mimar ve şehir plancılarının kayıt dışı istihdamının ve SGK‘ya eksik prim bildiriminin engellenmesi konusunda girişimde bulunulması ve SGK ile TMMOB arasında asgari ücret protokolünün yeniden imzalanarak yürürlüğe girmesi talebi iletildi. 


 

Asgari Ücret 2022 Yılı İçin Brüt 7.850 TL 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 20 Aralık 2021 tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2022 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 7.850 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar verildi. 

 


 

 

 PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATLARI VE PERİYODİK KONTROLÜ SEMİNERİ VİDEO HABER

10.08.2022
 


Çok Okunanlar


ALPASLAN GÜZELİŞ’İ ANIYORUZ...

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATLARI VE PERİYODİK KONTROLÜ

ADALET NÖBETİNDE 100. GÜN: #GEZİYEÖZGÜRLÜK

TURNUSOL TV`DE ENERJİ KRİZİ TARTIŞILIYOR

Okunma Sayısı: 733


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.