MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 384

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO İZMİR ŞUBESİ 33. OLAĞAN GENEL KURULU DÜZENLENDİ


HABER


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi 34. Olağan Genel Kurulu, 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk gün İzmir Mimarlık Merkezi’nde başlayan Genel Kurul çalışmaları ikinci gün EMO İzmir Şubesi’nde yapılan seçimlerle tamamlandı. Yeni dönem çalışmalarının planlandığı Genel Kurul`da 34. Çalışma Dönemi’nden görev yapacak Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Şubeyi EMO 48. Olağan Genel Kurulu’nda temsil edecek 126 delegeler de belirlendi.
 

EMO İzmir Şubesi 34. Olağan Genel Kurulu çalışmalarına, 15 Ocak 2022 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi`nde başladı. Divan Başkanlığı`na Emin Özger, Başkan Yardımcılığına Hasan Şahin, Yazmanlığa ise Haydar Şimşek ve Berfin Taş seçildi.  Divanın oluşturulması ve saygı duruşunun ardından EMO İzmir Şubesi 33. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun konuşmasına geçildi. Dönem çalışmalarının salgın ve ekonomik kriz koşullarında yürütüldüğüne dikkat çekerek konuşmasına başlayan Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:  

"Komisyonlarımızda görev alan üyelerimizin katkılarıyla, mesleğin korunması, şube çalışmalarının daha iyi fiziki koşullarda yürütülmesi, bilim ve tekniğin ülke gündeminde üst sıralara yükselmesi için çalışmalarımız dönem boyunca sürdü. Mesleğimizin toplumun yararına sunulması olanaklarının daraltılmaya, eleştirel aklın, pozitif bilimin ve mühendisliğin genel ilkelerinin sistemli olarak tahrip edilmeye çalışılmasına tüm gücümüzle karşı koymaya çalıştık.

Salgın öncesi başlayan ekonomik krizin, işsizliğe ve yoksulluğa dönüştüğünü ifade eden Uğurlu, "Yatırımların azalmasıyla, mühendislik hizmetleri krizden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Meslektaşlarımız arasında yüksek seyreden işsizlik oranı daha da arttı. Çok sayıda meslektaşımız işini kaybetti, daha fazla sayıda meslektaşımız ise ücretsiz izne çıkarıldı. Kendi adına çalışanların yanı sıra ücretli çalışan meslektaşlarımız da gelir kaybına uğradı" dedi. 

 Kalkınmada kullanılması gereken kaynağın, Hazine garantili projelerde eritildiğini ifade eden Uğurlu, ekonomik tabloyu şu ifadelerle özetledi:   

"Enerji sektörünün dış borcu bugün çoğu şirketi iflas çizgisine yakın bir noktada tutmaktadır. Sürdürülemez noktaya gelen bu ekonomik modeli ve içleri boşalmış şirketleri yaşatmak için verdikleri kamu hizmetine sürekli zam yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada yurttaştan daha fazla kaynağı alıp, şirketlere dolayısıyla borçlu oldukları uluslararası finans kuruluşlarına aktarılmaya çalışıyorlar. Bu modelde döviz bazlı dış borç ve maliyetler, ülke içindeki mal ve hizmetlere kur farkının yansıtılmasını zorunlu hale getirmektedir. Şirketlerin gelirlerinin döviz bazlı olarak sabit tutulmaya mümkünse artırılmaya çalışıldığı bu dönemde, Türk Lirası ile sürekli azalan bir gelir elde eden yurttaşlar ise zamların altında daha fazla ezilmektedir. Dönemsel sıcak para girişini sağlamak için ülke geleceğine ipotek koyan bu ekonomik anlayışın sonuna gelmiştir. Fahiş oranlardaki enerji zamlarının enflasyon ve genel ekonomi üzerinde uzun vadeli yıkıcı sonuçlarına önümüzdeki yıllarda hep birlikte şahit olacağız."

Tüm dünyada enerji maliyetlerinin düştüğü salgının ilk yılında ülkemizde zam yapılmaya devam edildiğini ifade eden Uğurlu, OECD ülkelerinin için enerjiye en çok zam yapan ülke olduğumuza dikkat çekerek, şöyle devam etti: 

"İktidar 2021 yılının son gününe kadar konutlarda elektriğe daha az zam yaparak, enerji maliyetlerindeki artışı dolaylı yansıtmanın yollarını aradı. Salgının ilk yılında yaptığımız açıklamalarda yurttaşların gelir kaybına uğradıklarına vurgu yaparak, vergi indirimi başta olmak üzere faturayı düşürecek önerilerde bulunmuştuk. Bu öneriler ancak 2021`in sonunda iktidarın gündemine girdi. Faturalara çok küçük etkisi olacak şekilde ‘TRT Payı` ve ‘Enerji Fonu` kesintileri kaldırılarak, konutlar için kademeli tarifeye geçildi. Salgın döneminde enerji maliyetleri küresel yüzyılın en düşük seviyelerine gerilediğinde yaptığımız indirim çağrısı görmezden gelinerek, ‘dağıtım bedeli` artışı ile fatura aynı seviyede tutulmuştu. Enerji maliyetlerinin artmasıyla bir süre konutlarda doğrudan zam yapmayan iktidar, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeyle 230 Kwh`lık tüketimi bulunan 4 kişilik bir aile faturasına, yıllık yüzde 115 oranında fahiş bir zam yapmış oldu. Enerjinin ucuz, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunulması temel vatandaşlık hakkıdır. Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son vererek, kamunun yeniden inisiyatif aldığı bir yapıya dönüş sağlanmalıdır. Bir an önce kısıtlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir enerji yönetim modeline geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz"

"Saldırı Mühendisin Bizzat Kendisine"

İktidarın dönem içinde meslek örgütlerini etkisizleştirmeye dönük girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Uğurlu, konuşması şöyle sürdürdü:  

"Ülkemizde 12 Eylül darbesinden bu yana ağırlaştırılarak sürdürülen neo-liberal ekonomi politikaları gereği, sendikalar ve meslek odaları adım adım güçsüzleştirilmeye çalışılmaktadır. Serbestleştirme ve özelleştirmeye dayalı ekonomi politikaları, çalışan kesimlerin ekonomiden aldığı payını küçültülerek, sermaye aktarılmasını öngörmektedir. Şüphesiz TMMOB ve meslek örgütlerine yönelik baskının temelinde, mühendislik hizmetlerini bütünüyle sermaye şirketlerinin denetimine geçirmek isteyen anlayış yatmaktadır. Mesleki denetim uygulamalarımıza yönelik saldırı ve eleştirilerin altından; mühendislik hizmetlerini Oda`nın yönetmelikleri kapsamında kendi adına yürüten üyelerimizi, düşük ücretlerle ‘çalışan` durumuna düşürme hedefi bulunmaktadır. Sermaye şirketlerinin başta proje olmak üzere mühendislik hizmetlerini ele geçirebilmesinin ön şartı; odaların mesleki denetim kurallarının ortadan kaldırılmasıdır. Bugün mesleki kurallar, uygulamada yetersizlikler olsa da haksız rekabet oluşmaması adına meslektaşların yer aldığı komisyonlarda belirlenmektedir. Bu kurulların yasa değişikliğiyle ortadan kaldırıldığı bir dönemde, yalnızca sermaye ve piyasanın ‘rekabet` kuralları işleyecektir. En az ücretlerin fiilen olmaması üyelerimizi kaçınılmaz olarak yoksullaştıracak ve mühendislik hizmetlerinin kalitesi de yurttaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak düzeyde gerileyecektir. Bugün mevzuat gereği mühendis çalıştırmak durumunda olan işletmelerde de istihdamının düşeceği öngörmek yanlış olmayacaktır. İdeolojik gündemlerle üstünün örtülmeye çalışıldığı gerçek şudur ki; saldırının asıl hedefi meslek örgütlerinin yönetimleri değil, bizzat mühendisin kendisidir. Odalarımızın kimi uygulamalarını eleştiren üyelerimiz de dahil olmak tüm üyelerimizle birlikte karşı durmaktan başka seçeneğimiz olmadığını vurgulamak isteriz. Mesleğin geleceği örgütlerimize ne kadar sahip çıktığımızla doğrudan bağlantılıdır."

Uğurlu EMO`da sürdürülen katılımcı çalışma anlayışını ise şöyle özetledi: 

"Şubelerimizde seçimler, her üyenin aday olabildiği, en çok oy alan adayların yönetimlerde görev üstlendiği bir yöntemle yapılmaktadır. Odamız ve Şubeleri üyenin öz yönetimiyle idare edildiği gibi, mesleki kurallarda yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere tüm çalışmalar uzun erimli, geniş katılımlı tartışmalar ve karar alma süreçleri sonunda hayata geçmektedir. En basit faaliyetimiz bile Şube komisyonlarından başlayarak, yüzlerce meslektaşın görüş ve önerileriyle şekillenmekte, yine onların katkıları ve emeğiyle hayata geçmektedir." 

Bu dönem genç ve kadın mühendislerin çalışmalara daha fazla katkı sağlamaya başladığını ifade Uğurlu, şöyle devam etti:

"2021`in ilk aylarında çevrimiçi düzenlediğimiz çok sayıda seminere ve etkinliğe Genç Mühendisler Komisyonumuzun çalışmaları da eklendi. Sevinerek vurgulamak gerekir ki; üyelerimiz, çevrimiçi araçları da kullanarak salgın koşullarında Şube çalışmalarına katılımını bu dönem arttırmıştır. Genç mühendislerin yanında kadın mühendisler de bu dönem Şube çalışmalarına geçmişe oranla daha fazla katkı koydu. Kadın üyelerimize yönelik çok sayıda çevrimiçi seminer ve etkinlik düzenlediler. Kadın mücadelesinin dünya çapında sembol tarihi olan 8 Mart`ta; başta kadın mühendisler olmak üzere, toplumum tüm kesimlerinden kadınların sesinin duyulması için üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın Mühendisler Komisyonumuz, TMMOB İzmir İKK bünyesinde oluşturulan Kadın Çalışma Grubu`na da aktif katılım sağladı. Salgın koşulları, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönem de bile kadınların sesini yükselten meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Dünya genelinde kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok etmek için mücadele ederken, ülkemizde mevcut hakların korunması için çaba sarf edilmek zorunda kalınmaktadır.  Gericiliğe karşı sürdürülen kadın direnişi, bu dönemde şiddete karşı yaşamı savunmaya odaklanmaya devam etmektedir. Bu anlamda ülkemizde kadınlar, son barikatta mücadele etmektedir. Ölümle yaşam arasındaki bu ince çizgiyi aştığımız, "yaşamak istiyoruz" çığlıklarının ortadan kalktığı bir gelecek için mücadele eden tüm kadınları selamlarken, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganının altını çizmek isteriz.

Özellikle son beş yıl içinde mezun olmuş meslektaşlarımızın, meslek ve meslektaş sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri mutluluk vericidir. Odamız 67 yıldır biriktirdiği deneyimi, her dönem genç kuşaklara aktararak mücadele geleneğini sürdürüyor. Toplumsal muhalefetin en önemli örgütlerinden birini yaratan deneyimli meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarken, görevi bizlerden devralmak üzere hazırlık yapan meslektaşlarımıza da başarılar dileriz. İş yaşamı ve günlük hayatın yoğun temposunda, gönüllülük esasıyla yürütülen Şube çalışmalarına enerji ayırmaya gayret eden tüm meslektaşlarımıza kutlarız."

Oda kurulları ve komisyonlarda sorumluluk üstlenen üyeler ve Şube çalışanlarımıza çok teşekkür eden Uğurlu, konuşmasını "Teknolojinin tüm toplumun yararına kullanıldığı, yoksulluğun ortadan kalktığı, bilim ışığında gelişen bir ülke yaratma mücadelesini büyütmek için tüm üyelerimizi Şubemizin 34. dönem çalışmalarına destek olmaya davet ediyoruz. Genel Kurul sonunda görev üstelenecek meslektaşlarımıza da şimdiden başarılar dileriz" ifadeleriyle tamamladı.

Uğurlu`nun konuşmasının ardından "konuk konuşmacılar" gündeminde, toplantıya EMO gözlemcisi olarak katılan EMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çavdar`ın konuştu. İzmir Şubesi`nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu ifade eden Çavdar, yeni dönem içi de başarılar diledi.

Çavdar`ın ardından söz alan Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman ise konuşmasına TMMOB İKK bünyesinde ortak gerçekleştirilen çalışmalara değinerek başlayarak, dayanışma mesajı ve yeni dönemde çalışmalarında başarılar dileyerek tamamladı. 

Konukların dayanışma ve birlikte mücadele mesajlarını içeren Konuşmalarının Ardından Genel Kurul`da "Enerji", "Eğitim", "Meslek Alanları ve Meslek Dalları" "Türkiye`nin Enerji Krizi ve Enerji Yoksulluğu" komisyonları seçilerek, rapor oluşturma çalışmalarına başladılar. 

Komisyonların seçiminin ardından EMO İzmir Şubesi 33. Dönem Çalışma Raporu, 33. Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı Hacer Öztura tarafından özetlenerek sunulurken, raporun mali bölümlerine ilişkin ise 33. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı Feryal Gezer tarafından bilgilendirme yapıldı. Ardından gerçekleştirilen çalışma raporu üzerine görüşmeler bölümünde ise Özgür Tamer, Özcan Uğurlu, Ahmet Becerik, Mahir Ulutaş ve Cem Albayrak söz alarak, eleştiri ve görüşlerini dile getirdiler. Değerlendirmelerin ardından 33. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından çalışma raporuna ilişkin yöneltilen eleştirileri yanıtlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamayla, 33. Dönem Yönetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.

Genel Kurul çalışmalarına komisyon raporların görüşülmesiyle devam edildi. "Eğitim Komisyonu Raporu" Hacer Öztura, "Enerji Komisyonu Raporu" Avni Gündüz, "Meslek Alanları ve Meslek Dalları Komisyon Raporu" Hasan Şahin, "Türkiye`nin Enerji Krizi ve Enerji Yoksulluğu Komisyonu Raporu" ise Mahir Ulutaş tarafından okundu.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Genel Kurulu Delege asıl ve yedek adayların belirlenmesin ardından Genel Kurul çalışmaları "Dilek ve Temenniler" gündem maddesiyle devam etti. 

"Dilek ve Temenniler" başlıklı son gündem maddesinde ise Tuncay Ayvaz, Gültekin Şentürk, Murat Tombul, Eren İpek, Çağdaş Özyürek, Özgür Tamer, söz alarak yeni dönem çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

 YAŞASIN 1 MAYIS: EMEK VE BİLİMLE KURULACAK BİR TÜRKİYE İÇİN... / ÇAĞRI VİDEOSU

29.04.2022
 


Çok Okunanlar


PRİZDEN OG KESİCİSİNE AŞIRI AKIM VE KAÇAK AKIM KORUMA : ÖRNEK BİR FABRİKA UYGULAMASI SEMİNERİ VİDEO HABER

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: PRİZDEN OG KESİCİSİNE AŞIRI AKIM VE KAÇAK AKIM KORUMA : ÖRNEK BİR FABRİKA UYGULAMASI

YAŞASIN 1 MAYIS: EMEK VE BİLİMLE KURULACAK BİR TÜRKİYE İÇİN... / ÇAĞRI VİDEOSU

YARGI YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN SON NOKTAYI KOYDU

SMM ÜYE TOPLANTISI

ÖZELLEŞTİRMENİN SONU KARANLIK OLDU, TEK ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA

AVRUPA`DA TEK TİP HIZLI ŞARJA GEÇİLİYOR

NÜKLEER ÇÖZÜM DEĞİL RİSK

GEZİ`DEN SOMA`YA ADALET

Okunma Sayısı: 111


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.