MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 409

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BAKAN BAYRAKTAR`IN TERMİK SANTRAL VAADİNE TMMOB`DAN TEPKİ: İHTİYAÇ YOK! (EGEPOSTASİ.COM)


YAZILI BASINDA ODAMIZ

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar`ın Kınık`a termik santral yapılacağını duyurması üzerine TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, `Kınık`ta termik santral ihtiyacı yok` diyerek tepki gösterdi.
 

EGEPOSTASI- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kınık, Bergama tarafında termik santral yapacaklarını duyurmuştu. Bakan Bayraktar‘ın seçim vaadine TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tepki gösterdi. 

Oda tarafından yapılan açıklamada, "Elektrik talebinde yaşanma ihtimali olmayan bir astronomik artışın gerekçe gösterilerek, Andık Devlet Ormanı başta olmak üzere yaşam alanlarının günü birlik siyasi kararlarla tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.  Mevcut kurulu güç ve yapılması öngörülen santral projeleri dikkate alındığında; Türkiye`nin enerji açığı olmadığı, hatta bugün için arz fazlası olduğu bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından da ifade edilen, bilinen bir gerçektir. Bu tip projeler için kamu kaynağı aktarımları hemen durdurulmalıdır. Kısıtlı kamu kaynağımız atıl kalacak enerji projelerine değil, yararlı sonuçlar üretecek yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmelidir. 11 Haziran 2019 tarihinde önlisansı sonlanan ve belki de hiç gerçekleşmeyecek olan bu özel şirket yatırımının seçim vaadi haline getirilmesi enerji yönetimindeki çarpıklığı bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tam hali şu şekilde;

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, partisinin yerel seçim kampanyası kapsamında ziyaret ettiği İzmir`in Kınık ilçesinde kurulacak termik santral ile bin kişiye istihdam sağlanacağını iddia etti. Kınıklılara istihdam "müjdesi" olarak sunulun 700 MW`lık termik santral için Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ. 2015 yılında EPDK`ya başvurarak "ÖN/5691-6/03317" numarası ile önlisans almıştı. Kayıtlarda bu santral için birincil kaynak olarak "yerli kömür" kullanılacağı belirtilmektedir. Kınık TES olarak kayıtlara geçen bu santral için alınan önlisans, 11 Temmuz 2019 tarihinde sonlandırılmıştır.

Polyak Eynez`in Kınık`ta yer altı linyit işletmesi bulunmaktadır. Şirket bölgede 700 MW`lik kömüre dayalı termik santral kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`na başvurmuş ve 2017 yılında santral kurmak için bakanlıktan "ÇED Olumlu" kararı almıştı. Santrale ek olarak Andık Devlet Ormanı`nın bulunduğu bölgede kül depolama tesisi için de izin verilmişti. İzmir 6. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi`nin açtığı dava sonunda Ocak 2021`de termik santral ve düzenli depolama alanı kurulmasına olanak sağlayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını iptal etti. Mahkeme, doğal yapı üzerindeki olası çevresel etkileri, tarımsal niteliği ve bütünlüğünün olumsuz etkileneceği, yeterli önlemlerin alınmamış olması ve üst ölçekli plan kararlarına uygun olmaması gerekçeleriyle planları iptal etmiştir.

Tüm dünyada elektrik üretimini hızlı bir biçimde yerli ve yenilenebilir kaynaklara kaydırmak için yaptırımlar yapılmaktadır. Günümüzde "gelişmiş" tabir edilen ülkeler, yeni termik santral yatırımlarını ancak ve ancak sistem dengesi, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği gibi kıstasları sağlamak üzere istisnai bir biçimde gerçekleştirmektedir. Bunun dışında dünya genelinde yeni enerji yatırımları yenilenebilir kaynakların merkeze alınmasıyla planlanmaktadır. Ülkemizde de termik santrallar verilen alım garantilerinin bitmesinin hemen ardından standart piyasa koşullarında diğer kaynaklarla rekabet edememekte ve atıl duruma düşmektedir. Çalışır durumda kalmaları için "kapasite mekanizması" adı verilen bir sistem ile fonlanmak zorunda kalınan termik santrallar, giderek daha fazla yük haline gelmektedir. Geçmişte abartılı talep tahminlerinin etkisiyle alım garantileriyle kurdurulan doğalgaz, ithal veya yerli kömür santrallarının yenilerinin kurulmasına ihtiyaç yoktur. Kuruldukları yıllarda alım garantileriyle kamuya yük olan bu santralları bu dönem de "kapasite mekanizması" ile yük olmaya devam ettikleri unutulmamalıdır. 

Ülkemizde ekonomik krizin de etkisiyle elektrik talebi son üç yıldır yerinde saymaktadır 2023 sonu itibariyle bir önceki yıla göre küçükte olsa talepte bir gerileme de yaşanmıştır. Mevcut kurulu gücümüz hali hazırda bir kapasite fazlalığına işaret etmekteyken, toplumsal, çevresel ve ekonomik maliyeti yüksek bir kaynağa yatırım yapmak akla ve bilime aykırıdır. Kurulu kapasitemiz anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölgesi`nde de bölgesel nitelikte bir kısıt yoktur. Gerek yıllık toplam tüketim, gerek anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi sisteminin işlerliği açısından Kınık`ta bu büyüklükteki bir üretim tesisine ihtiyaç yoktur.  

İzmir kenti, Avrupa Birliği İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çerçevesinde 2030 yılına kadar iklim-nötr kent olma hedefiyle seçilen 112 pilot şehirden birisidir. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu`nun (İKK) da bileşeni olduğu Küresel İklim Topluluğu (KİT) İzmir yapılanması da şehirdeki önemli paydaşlarıyla bu hedefe kenetlenmiştir. Bu ortak amacın en önemli ayaklarından birisi, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarında kapasite arttırılarak elektrik sektörünün karbon-nötr hale getirilmesidir. Önerilen termik santral projesi, şehrin bu misyonu açısından da kabul edilemezdir. Elektrik talebinde yaşanma ihtimali olmayan bir astronomik artışın gerekçe gösterilerek, Andık Devlet Ormanı başta olmak üzere yaşam alanlarının günü birlik siyasi kararlarla tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. 

Mevcut kurulu güç ve yapılması öngörülen santral projeleri dikkate alındığında; Türkiye`nin enerji açığı olmadığı, hatta bugün için arz fazlası olduğu bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından da ifade edilen, bilinen bir gerçektir. Bu tip projeler için kamu kaynağı aktarımları hemen durdurulmalıdır. Kısıtlı kamu kaynağımız atıl kalacak enerji projelerine değil, yararlı sonuçlar üretecek yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmelidir.

11 Haziran 2019 tarihinde önlisansı sonlanan ve belki de hiç gerçekleşmeyecek olan bu özel şirket yatırımının seçim vaadi haline getirilmesi enerji yönetimindeki çarpıklığı bir kez daha ortaya koymaktadır. Hiçbir yatırım bu şekilde bir seçim vaadine dönüştürülmemelidir. Ucuz, kaliteli ve güvenilir enerjiye erişim tüm yurttaşlar için temel haktır. Bu hakkın güvenceye alınabilmesi için enerji alanı, ticari ve siyasi çıkarlardan uzak, ekonomiyi kamu yararına destekleyecek şekilde tarife belirleyebilecek özerk bir yapının yönetimine geçirilmelidir. Enerjinin üretimi, iletimi ve tüketimi siyasi ve ticari çıkarlardan uzak, kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirilmeli; kaynaklar verimli şekilde kullanılarak, halkımıza ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerjinin sağlanması garanti altına alınmalıdır."(egepostasi.com, 22.03.2024)

 

 

Bağlantılar

www.egepostasi.com/haber/Bakan-Bayraktar-in-termik-santral-vaadine-TMMOB-dan-tepki-Ihtiyac-yok/328719
 


KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN ACİLEN VAZGEÇİLMELİ (ANKA)

15.05.2024
 


Çok Okunanlar


SÖYLEŞİ: 31 MART YEREL SEÇİMLERİ SONRASI YENİ TOPLUMSAL DİNAMİKLER

YENİ GÖÇ YASASI VE ALMANYA`DA MÜHENDİSLİK SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ - VİDEO HABER

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: VDE`DE ÇALIŞMA / VDE`DEKİ İŞ OLANAKLARI

SCHNEIDER ELEKTRİK FABRİKASINA TEKNİK GEZİ DUYURUSU

TEKNİK GEZİ : WIN EURASIA FUARI

SEMİNER: YENİ NESİL SF6 GAZSIZ (SF6 FREE) OG HÜCRELERİ VE GÜNCEL TEDAŞ ŞARTNAMELERİ - AYDIN

NİHAT ÖZGÜL`Ü ANIYORUZ

ÜYELERİMİZ VE AİLELERİ KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

OTOMASYONUN GELECEĞİ TARTIŞILDI

URLA BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Okunma Sayısı: 23


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.