MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 409

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

LİSANSSIZ ÜRETİM ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN


BASIN AÇIKLAMASI


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun bugün (27 Mart 2024) gerçekleştirdiği basın açıklamasında, mevzuat değişikliklerine dikkat çekilerek, bağlantı kapasitelerinin düşük tutulmasına tepki gösterildi. Bağlantı kapasitesinin sınırlandırılmasının enerji tekellerine hizmet ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ”Lisanssız üretim için oluşan talebi baskılayacak olan bu tercih, kamuoyunda enerji kapitülasyonları olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmalar kapsamındaki yabancı tekellere alanın hazırlandığı göstermektedir` denildi.
 

  ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI 

EPDK Mevzuatı Yama Tutmuyor… 

LİSANSSIZ ÜRETİM ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği`nde yeni bir değişiklik taslağı hazırlanarak kamuoyu görüşüne açıldı. EPDK, 18 Mart`ta duyurduğu taslağa, yalnızca 11 günlük bir görüş alma süresi tanıdı.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, ilk olarak 2 Ekim 2013`de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2019 ve 2020`de birer, 2021`de iki, 2022 ve 2023`de üçer kez üzere, toplamda 24 değişiklik yapıldı. Bu son değişiklikle birlikte Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 25`inci kez değiştirilecek. Mevzuatın değişen şartlara göre yenilenmesi normal olarak kabul edilse bile bu kadar sık yenileme ihtiyacı, EPDK`nın zafiyetlerine işaret etmektedir. EPDK`nın bazen birbiriyle çelişen değişikliklerini takip etmek her geçen gün güçleşmektedir. Alanda etkin bir denetim olamaması nedeniyle özellikle teknik kriterler içeren değişiklikler, daha uyumluluk bile sağlanmadan çoğu zaman yeniden değişmektedir. Sorunların, kurumlar veya şirketler arasında "krize" dönüşmesi halinde ancak EPDK tarafından gündeme alındığı, "piyasa şartları ve mali gelişmeler" gözetilerek, "yama" yöntemiyle çözülmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesislerinden karşılayabilmelerine ve üretilen enerjinin etkin kullanımına yönelik düzenlemeler içeren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği`nde bu kadar sık değişiklik yapılması sorunludur. Bu yönetmelik kapsamında faaliyetlerini sürdüren üretim tesisleri, profesyonel enerji şirketleri tarafından değil, esasen tüketici niteliğindeki yatırımcılar tarafından yönetilmektedir. Elektrik faturalarını lisanssız tesisler kurarak dengelemek isteyen tüketicileri ilgilendiren bu kuralların sık değiştirilmesi öngörülemeyen mağduriyetler yaratabilir. 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, olumsuz düzenlemeler içermese bile bu değişiklikler, enerji alanındaki denetim ve yönetim zafiyetini yansıtmaktadır. Geçmişte mahsuplaşma gibi mali konularda dahil olmak üzere bir gecede yapılan kural değişikliklerinin olumsuz sonuçları oldu. Üretim fazlasını bedelsiz sisteme vermek zorunda kalan tesislerin bir kısmı söküldü, bir kısmı ise kapasite düşürdü. Kaynak israfı yaratan her değişiklik, ikinci el, hurda güneş paneli piyasası yarattı. Güneş enerjisi açısından özellikle bina cepheleri ve çatılarda halen yüksek bir lisanssız üretim potansiyeli mevcuttur.  Bu tip değişiklikler, başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen ilgiyi düşürme ve yatırım planlamasında gereksiz belirsizliklere neden olma riski taşımaktadır. Yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim kapasitesinin artması enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için kritik öneme sahiptir. Enerjide dışa bağımlılık çıkmazından kurtulmanın anahtarı yerli cihaz ve ekipman geliştirme koşuluyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vermektir. Uygun alanların kullanılması amacıyla küçük yatırımcıların, enerji üretebilmesine olanak sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Lisanssız, dağıtık üretimi teşvik edecek şekilde üretilecek enerjinin hangi şartlarda, ne kadar süre satın alınacağı veya nasıl mahsuplaşılacağı günübirlik değişmeyecek kurallara bağlanmalıdır. 

Lisanssız Kapasitesi Artırılsın 

"Gelişmiş" tabir edilen ülkelerde, iletim ve dağıtım maliyetlerini düşürmesi nedeniyle tüketim noktalarında kurulan lisanssız üretim tesisleri için özel teşvikler uygulanırken, ülkemizde bağlantı kapasitesinin bile sınırlandırılması yalnızca enerji tekellerine hizmet etmektedir.  TEİAŞ`ın 9 Şubat 2024 tarihinde açıkladığı dağıtım seviyesinden transformatör merkezi bazlı tahsis edilen lisanssız üretim kapasite tablosu incelendiğinde her bölge için düşük kapasitelerin belirlendiği görülecektir.* Lisanssız üretim için oluşan talebi baskılayacak olan bu tercih, kamuoyunda enerji kapitülasyonları olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmalar kapsamındaki yabancı tekellere alanın hazırlandığı göstermektedir. 

Enerji, kâr odaklı sıradan bir ticari faaliyet alanı olmaktan çıkartılarak, yeniden kamu hizmeti olarak yapılandırılmalıdır. Kamunun yatırım yapmasının önündeki engeller kaldırılarak, üretim, iletim ve dağıtımıyla dikey entegre bir kamu tekeli tekrar kurulmalıdır. EPDK`nın farklı sermaye gruplarının ve lobilerin birbiriyle çelişen çıkarlarını dengelemek için mevzuatı şekillendirirken, taraflı ve şeffaf olmayan bir yaklaşımı benimsemesine artık izin verilmemelidir.  Enerjinin yönetimi, ticari ve siyasi müdahalelerden uzak özerk bir yapıya devredilmelidir. Ucuz ve kaliteli enerjiye erişimi güvenceye almak için yurttaşların dağıtık üretim tesisi kurmaları kamu tarafından teşvik edilmelidir. Kamunun enerji yatırımları yapmasının önündeki engeller de kaldırılarak, elektrik alanında dikey entegre kamu tekeli acilen yapılandırılmalıdır.  

Elektrik Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

27 Mart 2024


* Kaynak: https://www.teias.gov.tr/duyurular/kapasite-duyurusu  


  

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN ACİLEN VAZGEÇİLMELİ (ANKA)

15.05.2024
 


Çok Okunanlar


SÖYLEŞİ: 31 MART YEREL SEÇİMLERİ SONRASI YENİ TOPLUMSAL DİNAMİKLER

YENİ GÖÇ YASASI VE ALMANYA`DA MÜHENDİSLİK SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ - VİDEO HABER

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: VDE`DE ÇALIŞMA / VDE`DEKİ İŞ OLANAKLARI

SCHNEIDER ELEKTRİK FABRİKASINA TEKNİK GEZİ DUYURUSU

TEKNİK GEZİ : WIN EURASIA FUARI

SEMİNER: YENİ NESİL SF6 GAZSIZ (SF6 FREE) OG HÜCRELERİ VE GÜNCEL TEDAŞ ŞARTNAMELERİ - AYDIN

NİHAT ÖZGÜL`Ü ANIYORUZ

ÜYELERİMİZ VE AİLELERİ KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

OTOMASYONUN GELECEĞİ TARTIŞILDI

URLA BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Okunma Sayısı: 202


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.