MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 376

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

BİNALARINDAN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI YAPILDI 
Şubemiz tarafından, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in yeni haliyle bir çok binayı yangına karşı korumasız bırakacağına ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyuna aktarmak için 8 Şubat 2007 tarihinde basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Sayman üyesi Özcan UĞURLU ve Yazman üye Mehmet GÜZEL'in sunduğu açıklama metnini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
 

BASIN 2007-3                                                                                                          8 Şubat 2007

  BASIN AÇIKLAMASI

  

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAZIRLANAN

"BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"

YENİ HALİYLE BİR ÇOK BİNAYI YANGINA KARŞI KORUMASIZ BIRAKACAKTIR

 

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu‘nun Ek 9‘uncu maddesine göre İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı‘nca müştereken hazırlanarak, Bakanlar Kurulu tarafından 12.06.2002 tarihinde onaylanmış ve 26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik yayınlandığı haliyle 4 yıl süre ile uygulandıktan sonra, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelikte değişiklikler taslağı hazırlanmış ve konu ile ilgili Odalardan ve Derneklerden "yönetmeliğin uygulanması aşamasında yaşanan aksaklıkların belirlenmesi, teknolojik gelişmeler, yangınla ilgili güvenlik anlayışındaki değişiklikler ve AB uyum çerçevesinde değişiklik yapılması" amacıyla görüş istenmiştir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Yönetmeliği kendi meslek alanı açısından incelemiş, ilgili komisyonlarında yönetmelik uygulamaları tartışılmış ve Odamız görüşü Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimlerine yazılı ve sözlü olarak sunulmuştur. 

Yönetmelik taslağında yer alan Tablo 3 (Madde 75) ile yüksekliği 21,5 m‘den alçak veya toplam yapı alanı 5000 m2‘den küçük her türlü eğitim tesisinde otomatik yangın algılama sistemlerinin yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılacaktır. Benzer şekilde sağlık tesisleri ya da insanların yoğun olarak bulunduğu yeme içme, eğlence v.b. yerler ile endüstriyel tesisler, ticari amaçlı binalarda getirilen sınırlarla otomatik yangın algılama sistemlerinin yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılarak yangın güvenliği önlemlerinden yoksun duruma getirilecektir.

Konu ile ilgili örnek verilecek olursa;

Okullar: Yurdumuzun büyük bölümünün 1. ve 2. derece deprem kuşağında olması sebebiyle Bayındırlık Bakanlığı‘nın tip projelerinde 3 katlı okullar tasarlanırken ilgili tabloda "7 (yedi) kattan veya 21,50 metreden büyük eğitim tesislerinde kullanılması gereklidir" anlamına gelen tanımlamalar kullanılmıştır. Yedi kattan az olan eğitim tesislerinde yangın riskinin olmadığı anlamına gelen bu gibi tanımlamaların, uluslararası müşavirlik hizmetleri ile tasarlanan ve Avrupa standartlarında inşa edilen eğitim tesisleri için uygun değildir. Örneğin; anaokullarında çocuklar gözetimsiz bir odada öğlen uykusuna yatırıldığında, herhangi bir sebepten yangın çıkarsa oluşan dumandan çocukların zehirlenmemesi için 7 kattan büyük bir anaokuluna gönderilmesi mi gereklidir? Kaç tane anaokulu 7 kattan veya 21.50 metreden büyüktür?

Sağlık tesisleri: Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen en büyük hastanelerin 4 katlı olduğu ortada iken, "yataklı sağlık tesisleri 2 (iki) kat, ayakta tedavi ve diğer sağlık tesislerinin 7 (yedi) kattan veya 21,50 metreden büyük olması gereklidir" anlamına gelen tanımlamalar kullanılmıştır. Ülkemizde kaç tane 7 kattan büyük sağlık ocağı veya poliklinik vardır? Tek katlı olup ta yüzlerce yaşlı veya bakıma muhtaç hastanın yatarak veya ayakta  tedavi gördüğü sağlık tesisi sayısının ne kadar fazla olduğu ortadadır.

Müze ve sergi alanları: Türkiye‘nin göz bebeği gibi baktığı Topkapı Sarayı‘nın tamamına yakınının tek katlı olduğu düşünüldüğünde "2 (iki) kattan veya 6,50 metreden büyük müze ve sergi alanlarında kullanılması gereklidir" cümlesi nasıl bir anlam ifade etmektedir? İçerisinde paha biçilemeyen sanat eserlerinin olduğu sergi sarayları veya tarihe ışık tutacak eserlerin olduğu bir mekanı yangına karşı güvence altında tutabilmek için 2 (iki) kattan büyük bir yapı altında tutmamız mı gereklidir?

Örneklerin çoğaltılabileceği bu olumsuz tablo ile Bayındırlık Bakanlığı can ve mal güvenliği açısından ne boyutta bir sorumluluğun altına girmiş olduğunun farkında mıdır?

Otomatik algılama sistemlerine ilişkin TS CEN/TS 54-14 (Yangın algılama sistemlerinin planlanması, dizayn, montaj ve bakım standartları) Aralık 2004 tarihinde yayınlanmış ve şu an yürürlüktedir. Bu yönetmeliğin yürürlükteki standartları esas alması ve söz konusu standartlara uygun düzenlenmesi gerekmektedir.

Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri bu tabloyla özellikle kamu binalarında yangın algılama ve uyarma sistemlerini yapılmaz hale getirmektedirler. Gerekçe olarak da bugüne kadar yapılmış olan sistemlerin büyük oranda çalışmaz durumda olduğu ve kaynak israfı yapıldığı ifade edilmektedir. Bu söylem "Tüm okullar kapatılırsa eğitim sisteminin çok iyi idare edileceği!" söyleminin bir başka ifadesidir. Bakanlığın görevi can ve mal güvenliğini yok sayarak hayati önem taşıyan bu sistemleri yapılmaz hale getirmek değil, tasarımından uygulamaya, işletiminden denetlemeye sistemin sağlıklı oluşmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır.

Yangın algılama ve uyarma sistemlerinin amacına hizmet edebilmesi ve sürekli işler halde olabilmesi için aşağıda yer alan aşamalara gereksinim duyulmaktadır.

•Tesislerin uzman elektrik veya elektronik mühendisleri tarafından projelendirmesi,

• Standartlara uygun malzeme seçimi,

•Tesisatların uzman elektrik veya elektronik mühendisleri tarafından doğru yapılması,

• İlgili Kurum ve Kuruluşlarca denetim yapılması,

•Kullanıcının eğitilmesi ve uzman elektrik veya elektronik mühendisi işletme sorumlusu denetiminde kullanıcının sistemi işletmesi

•Sistemlerin uzman elektrik veya elektronik mühendisleri tarafından test ve bakımlarının yapılması

Bu aşamaların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için Elektrik Mühendisleri Odası uzun süredir, bu konuda uzman elektronik mühendislerinden oluşan komisyonları ile çalışmalar yürütmektedir. Komisyon, uluslararası standartların gözden geçirilmesi sonucunda "Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri Projelendirme, Uygulama ve İşletme Esasları" kitapçığını ve bu konuda yapılması gereken denetimlerin yasal boyutunun oluşması için yönetmelik taslağını hazırlanmıştır. TS CEN/TS 54-14 (Yangın algılama sistemlerinin planlanması, dizayn, montaj ve bakım standartları) Türkçe çevirisi yapılmış. Ayrıca EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM), programına bağlı eğitimler düzenleyerek konu ile ilgili EMO üyesi uzman mühendislerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

EMO her zaman olduğu gibi bu konuda da, kamunun can ve mal güvenliğini ve mesleğin çıkarlarını koruma görevini üstlenmektedir. Yapılan yanlışların kamuoyuna duyurulması ve doğru yöntemlerin açıklanması ve uygulatılmaya çalışılması EMO‘nun görevidir. Yönetmeliğin taslak haliyle yayınlanması durumunda EMO kamunun can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü yasal girişimde bulunmaya hazırdır.

Binalarda tesis edilen yangın algılama ve uyarma sistemlerinin çalışmaz durumda olması durumunu kaynak israfı olarak nitelendirmek ve can ve mal güvenliği açısından çok önemli olan bu sistemleri yapılmaz hale getirerek (can ve mal güvenliğini hiçe sayarak) israf önlenemez. Bu sistemlerin amacına uygun çalışması, ancak Elektrik Mühendisleri Odası denetiminde uzman elektrik veya elektronik mühendisleri tarafından doğru projelendirilen, doğru malzeme seçilerek doğru tesis edilen ve sonrasında işletilen sistemlerle mümkündür.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Ek-1 : Yönetmelik Taslağında yer alan 75. Madde Tablo 3

b) Otomatik algılama cihazları: Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı  Tablo 3‘deki değerleri aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilecektir.

Tablo 3. Otomatik algılama sistemi gereken binalar

 

Yapı Yüksekliği

(m)

Bir bina toplam kapalı alanı (m2)

Konutlar

>51,50

-

Konaklama Amaçlı Binalar

>6,50

>1000

Kurumsal Binalar

Eğitim Tesisleri

>21,50

>5000

Yataklı Sağlık Tesisleri

>6,50

>1000

Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri

>21,50

>2000

Büro Binaları

>30,50

>5000

Ticaret Amaçlı Binalar (sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça vb yangın riski olmayan yerler hariç)

 

> 12,50

 

>2000

Endüstriyel Yapılar (metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç)

>21,50

>5000

Toplanma Amaçlı Binalar

Yeme içme

>12,50

>2000

Eğlence

>12,50

>2000

Müze ve sergi alanları

>6,50

>5000

Terminaller

> 6,50

>5000

Depolar

>6,50

 >5000

Yüksek Tehlikeli Yerler

>6,50

>1000

     

 

 

Dosyalar

(2155 KB)EMO, MMO VE ESM UYARDI: ENERJİ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEK

02.07.2021
 


Çok Okunanlar


ŞUBEMİZ İLE GDZ ELEKTRİK ORTAK TOPLANTISI

376. SAYI : YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU

MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ`NDE İŞLETME SORUMLULUĞU TOPLANTISI

BARIŞA BİR ŞANS VERİN!
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!...


İZMİR`İN KURTULUŞUNUN 99. YILI KUTLU OLSUN

EMO, TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ YARGIYA TAŞIDI

AYDIN’DA SMM ÜYE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

Okunma Sayısı: 2213


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.