MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 376

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

NÜKLEER SANTRALLARA KARŞI BİLİM İNSANLARI AÇIKLAMA YAPTI 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de eşzamanlı olarak nükleer santrallara ilişkin basın açıklaması yapıldı. 170 bilim insanının imzaladığı "Nükleer Santral Karşıtı Bilim İnsanları Bildirisi" 10 Mart 2007 tarihinde kamuoyuna aktarıldı.


 

  NÜKLEER SANTRAL KARŞITI BİLİM İNSANLARI BİLDİRİSİ

Nükleer santrallar yolu ile elektrik elde edilmesi, bütün diğer enerji elde etme teknolojileri ve yatırımları gibi; teknolojisi ve yer seçiminden tutun da normal çalışma koşullarında ve kazası halindeki sağlık ve çevre etkileri, beklenen fiat artışlarına rağmen süreklilik arzeden tamamen dışa bağımlı yakıt desteği gereksinimi; savaş halinde koruma zorluğu; radyasyonlu atıklarının yok edilmesi, ekonomik ömür sonu santral sökümü ve bütün bunların maliyet hesaplarına değin, bilimin bütün dallarını ve toplumun bütün çıkar gruplarını ilgilendiren teknik bir konudur. Bu nedenle, meslek eğitimi, danışmanlık kurumları ve bilirkişileri oluşturan bizler, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde görüşülmekte olan "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı" nedeniyle, sağlıklı ve güvenli bir toplum ve onun geleceği için, nükleer enerji ve nükleer santrallar hakkındaki bilgi ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmayı görev biliyoruz:

1. Çok sınırlı ve düşük yoğunluktaki tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanımları dışında, çevreye yayılan zararlı radyasyonun en önemli kaynağı olan nükleer santral kazaları ve radyoaktif atıkları; karşılaştığımız çevre sağlığı risklerinin ağırlık derecesini gösteren "Risk Uzayı" dediğimiz bilimsel tabloda en ağır risk grubu olan hem "gözlemlenemez", hem de  "denetlenemez" riskler arasındadır.

2. Nükleer santral kazaları ve atıkları kaynaklı radyasyon, gözlemlenemez olduğu için etkisi geç anlaşılan ve insanlık ve bilim tarihi bakımından yeni; bu nedenle bilimin ve risk altındaki toplum çoğunluğunun yeterince bilmediği riskler grubunda; denetlenemediği için de korkutucu, dünya çapında felaket yapıcı; sonuçları öldürücü, gelecek kuşaklar için çok tehlikeli; kolayca azaltılamayan ve miktarı giderek artan; gönüllü hizmetin olmadığı ve yürürlükteki yasalara uygun olmayan riskler grubundadır.

3.Nükleer santral ve zararlı radyasyon konusunda Türkiye‘nin hukuk metinlerinde nükleer suç ve cezası tanımlanmamıştır. Riskin kabulüne ve cezaya temel olacak standartlar, insanda ve canlılarda alınmasına izin verilen doz ve kirletici sınır değerleri ve uyulması gereken kurallar eksiklerle doludur. Örneğin yürürlükteki Çevre Yasası‘nda zararlı ışınlar ve radyasyon ile ilgili düzenleyici bir madde yoktur. Türkiye‘nin bugün itibarıyla izin verilen yıllık radyasyon dozu A.B.D.‘nin 4, Almanya‘nın 3,3, İngiltere‘nin 2 katıdır. Türkiye Çernobil Kazası‘nı bu dozların beş katına izin veren bir mevzuatla yönetmiştir.

4. Kamu yaşamında iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yolu olan demokrasi ve siyaset, toplumun bütün katmanlarının yönetime katılması ile yapılır. Çevreyi ve sağlığı etkileyen nükleer santral gibi önemli yatırım kararlarında danışma ve karar verme süreçlerine katılıma dair birey hakları, ülkemizde eksik ve engellerle doludur. Önemli kararların oluşumunda ve uygulanmasında bilgili tartışmayı oluşturan; kamuoyunun ve çeşitli sektör ve toplum katmanlarının uygun, doğru ve zamanındaki bilgilendirmesini sağlayıcı, halk katılımını güçlendiren toplantılar ve işleyiş yolları Türkiye‘de göstermeliktir ve veya kurumlaşmamıştır.

5. Enerji ve nükleer enerji yalnızca sanayi sektörünün değil; tarım, orman, turizm, sağlık gibi tüm sektörlerin içinde bir yerdedir. Yalnızca nükleer enerji ve sanayi sektörünün katkısı ve katılımıyla alınan kararlar ülke ve enerji sorunlarını çözemez.

6. Küresel ısınmanın çözümü nükleer santrallar değil; başta ABD, Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizde de kömür, petrol ve doğalgaz tüketiminin ciddi olarak azaltılması ve bunun için de önce kamu ve özel sanayi kuruluşlarından başlayarak tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarımızda zorunlu değişikliklerdir. Küresel ısınmanın çözümü diye nükleer santral yatırımı yağmurdan kaçarken bataklığa saplanmaktır.

7. İstatistik önemli bir bilim ve tekniktir. Ülkemiz, en çok görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıklarının; hastalık nedenlerinin, nüfusunun yaklaşık %30‘unun yaşadığı köy ve beldelerde gerçekleşen ölümlerinin ve toplam kanserlerinin vb. gerçek sayısını hâlâ bilememektedir. Nükleer teknolojiye göre çok daha basit olan istatistik tekniği olmayan bir ülke, nükleer santrallarından gelecek çevre ve sağlık risklerini izleyemez, değerlendiremez, yönetemez, iletemez, algılayamaz, denetleyemez, ve toplumunu radyasyonunun zararlı etkilerine karşı koruyamaz.

8.Meclis‘teki söz konusu yasa önerisi ile kendisine nükleer santralların ruhsatlandırma ve teknoloji seçimi ile ilgili önemli görevler verilmek istenen; ülkemizin nükleer enerjinin yönetimi ve denetlenmesi ilgili temel kurumu durumunda olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu‘nun kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu,13 Temmuz 1982 tarihli baskıcı bir dönemin yasasıdır. Kurum, çok sektörlü ve çok bilimli kurullara sahip değildir; bilimsel ve idari özerkliği yoktur; nükleer enerjiden yana tek yanlı,  bir yaklaşım sergiler ve siyasal etkilere açıktır. Böyle bir kurumun nükleer enerji yatırımları konusunda ruhsatlandırmaya yetkili tek üst kurum olması, yönetsel ve bilimsel anlamda multidisiplinerliğe aykırı ve ülkemiz açısından sakıncalıdır.

9.Ülkemizde çevreyi tehdit etme olasılığı bulunan büyük sanayi yatırım ve kuruluşlarına Umumi Hıfzısıhha Yasası gereği Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı ve Çevre Yasası gereğince Çevre Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Raporu uygulamaları genel toplumu ve ekosistem içindekileri koruyucu değil; göstermeliktir. ÇED, dinamik bir süreç olup bir rapordan öte bilimsel olarak bir fayda-maliyet bütçesidir. ÇED raporu, herhangi bir faaliyetin çevre kaynaklarına olası risklerini ve tahriplerini tahmin ederek bunları en aza indiren bir önlemler projesi ile ilgili ekosisteme zararsız bir faaliyet olduğunu kanıtlamış olmalı ve ilgili ekosistemin yaşayan canlılarının iznini almalıdır. Yani halkı hiçe saymamalıdır. Oysa ÇED, ticari bir iş olarak özel firmalara yaptırılmaktadır. Bu nedenle işletme ÇED‘e değil; ÇED işletmeye uydurulmakta; bazı (madencilik, petrol arama gibi) sektörler kapsam dışında tutularak ÇED anlamsızlaştırılmaktadır. Ülkemizin uygulanmayan mahkeme kararları ile dolu bozuk çevre koruma sicili bizlerin ve tüm yurttaşların nükleer santrallar konusunda son derece ihtiyatlı olmasını gerektirmektedir.

10. Nükleer santrallar, hiçbir ülkede sigorta şirketlerince sigortalanmaz; çünkü bir nükleer kaza sonucunda oluşacak ve kuşaklar boyu sürecek, Çernobil Felaketi‘nde olduğu gibi bir kaç ülkenin ekolojik felâket bölgesi ilan edilmesine neden olabilecek insan ve çevre sağlığı kayıplarının maddi ve manevi boyutu, tahmin edilemeyecek ve karşılanamayacak ölçüde büyük olabilir.

11.Yüksek teknoloji ürünü olan, her türlü terörist saldırısına karşı korumalı makam arabası içinde bayıldığı sırada şöför ve korumalarının eğitimsizliği ve bilgi hatası nedeniyle hapis kalan başbakanımızın nasıl balyozla kurtarılmak zorunda kalındığı belleklerdedir. Bu durum, doğduğu ortamdan koparılmış bilginin nasıl yıkıcı eğilimler ve beklenmeyen sonuçlar taşıyabildiğine iyi bir örnektir. Her ülkenin enerji ve doğal kaynak, ekonomik, sosyo-kültürel, hukuksal, bilimsel, eğitilmiş insangücü ve ahlâki vb. altyapısı farklıdır. Nükleer santralların, zaten var olan yüzyıllar boyu radyasyon kaynağı olacak atıklarıyla, barışta ve savaşta, kaza ve düşmanca saldırılara maruz kalma riskleri ile ülkenin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek denli yüksek parasal kayıplara neden olabilme riskleri; eksik ve yetersiz alt yapısı nedeniyle ülkemiz için daha fazladır. Bu nedenle başka ülkeler örnek gösterilerek Türkiye‘ye nükleer santral kurulmamalıdır. Örnek gösterilecekse nükleer teknoloji ve santral sahibi ülkelerin teker teker örneğin A.B.D.‘nin 1979 yılındaki Three Miles Island nükleer santralı kazasından sonra niçin nükleer santral yatırımlarının durdurduğu hiçbir yanlış anlamaya gerek bırakmayacak biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır.

12. Riskin en büyüğü atıkların yönetimi ile ilgilidir. Ne yazık ki, bazılarının yarısının yok olması için 210 000 (iki yüz on bin) (teknetyum) ila 15,8 milyon (onbeş milyon sekizyüz bin) (iyot-129) yıl gereken radyasyonlu atıkları tehlikesiz olarak yöneten bir teknoloji henüz geliştirilememiştir. Bu nedenle bu atıklar çok yüksek maliyetlerle kimi ülkelere satılmaktadır. Yalnızca bu durum bile, nükleer lobinin neden bizim ülkemizi seçtiğini göstermeye yeterlidir. Ülkemize nükleer santral yapmak isteyenlerin, santrallardan çıkacak radyasyonlu atıkları nasıl yöneteceklerini de şimdiden açıklamaları gerekir.

13. Nükleer santrallar, gerek yatırım ve işletme aşamasında; gerekse atıkları ve ekonomik ömür sonu sökümü yüzyıl süren radyasyonla kirlenmiş santral parçaları nedeni ile kirli, yatırımı ve ürettiği enerji maliyeti pahalı olduğu kadar tümüyle dışa bağımlı ve yakıt kaynakları sınırlı teknolojilerdir. Buna karşın ülkemiz doğal, aynı zamanda teknik ve ekonomik potansiyel bakımından hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle, biyoyakıt, biyogaz gibi çok daha bol, yeterli, ucuz, yerli, temiz ve yenilenebilir enerjisi kaynaklarına, yerli enerji üretme teknolojilerine ve büyük bir enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir.

14. Ülkemiz, imzaladığı uluslararası anlaşmalarla, nükleer silah yapmayacağını kabul etmiştir. Bu nedenle Türkiye‘ye nükleer santral yapma gerekçelerinden birisi "nükleer silah üretmek" olamaz. Üstelik, nükleer santral ve nükleer bomba yapma teknolojisini oluşturacak ‘doğal bir sanayi süreci‘ ülkemizde oluşmamıştır.

Yukarıda açıkladıklarımızdan anlaşıldığı gibi, Türkiye‘ye nükleer santral yapma kararı bilimsel değil, siyasal bir seçimdir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

10 Mart 2007

1

Prof.Dr. Gediz Akdeniz

Fizik-İst.Üni.

2

Prof.Dr.Eyüp Akpınar

Elk.Elo DEÜ

3

Prof.Dr. Feride Aksu

Tıp-Halk Sağ. Ege Üni.

4

Prof.Dr. Necdet Aytaç

Tıp-Halk Sağ. Çukurova Üni.

5

Prof.Dr. Necla Aytekin

Tıp-Halk Sağ. Uludağ Üni.

6

Prof.Dr. Yaman Barlas

End.Müh.-Boğaziçi Üni.

7

Prof.Dr. Necati Dedeoğlu

Tıp-Halk Sağ., Akdeniz Üni.

8

Prof.Dr.İnci Gökmen

Kimya-ODTÜ

9

Prof.Dr. Ali Gökmen

Kimya-ODTÜ

10

Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu

Tıp-Halk sağ.-Kocaeli Üni.

11

Prof.Dr. Hande Harmancı

Tıp-Halk Sağ. Marmara Üni., WHO

12

Prof.Dr. Ali Osman Karababa

Tıp-Halk Sağ. Ege Üni.

13

Prof.Dr. Aykut Kence

Biyoloji-ODTÜ

14

Prof.Dr. Hayrettin Kilic

Fizik

15

Prof.Dr. Arif Nacaroğlu

Elk, Elo -Gaziantep Üni.

16

Prof.Dr.Gürel Nişli

Kimya Müh. Ege Üniversitesi

17

Prof.Dr. Leziz Onaran

Tıp, Em.Öğr.Üyesi

18

Prof.Dr. Yüksel Orhan

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

19

Prof.Dr. Güven Önbilgin

Elk, Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

20

Prof.Dr. Ahmet Saltık

Halk Sağ., Ank. Üni.

21

Prof.Dr.F.Acar Savacı

Elk.Elo   İYTE

22

Prof.Dr. Erol Sayın

End.Müh.Böl.-ODTÜ

23

Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır

Ziraat Müh Ege Üniversitesi

24

Prof.Dr. Tülin Söylemezoğlu

Tıp-Toksikoloji, Ank.Üni.

25

Prof. Dr. Ayşe Erdem Şenatalar

Kimya Müh. Böl., İTÜ

26

Prof.Dr. İlhan Talınlı

Çevre Müh. Böl. İTÜ

27

Prof.Dr. Yıldız Tümerdem

Yıldız Üni.

28

Prof.Dr.Savaş Uçkun

Elk, Elo -Gaziantep Üni.

29

Prof.Dr. Turhan Uslu

Biyoloji, Em.Öğr. Üyesi

30

Prof.Dr.Tolga Yarman

Nükleer Müh., İstanbul

31

Prof. Dr. Kayhan Kantarlı

EÜ Fizik

32

Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş

EÜ Peyzaj Mimarlığı

33

Prof. Dr. Üömit Erdem

EÜ Peyzaj Mimarlığı

34

Doç.Dr. Feryal Akbal

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

35

Doç.Dr. Ünal Akkemik

Orman-İstanbul Üniv.

36

Doç.Dr. Özen Aşut

Tıp-Halk Sağ., Ankara

37

Doç.Dr. Şadan Ay

Tıp-Ortopedi, Ankara

38

Doç.Dr. Gülfem bakan

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

39

Doç.Dr. Melih Baş

İşletme-K.Has Üni.

40

Doç.Dr. İlker Belek

Halk Sağ.- Akdeniz Üni.

41

Doç Dr. İlker Bıçakçı

YTÜ

42

Doç.Dr. A.Ergin Duygu

Biyoloji-Ankara Üniv.

43

Doç Dr. Feriha Ercan

Marmara Ünv. Histoloji Embriyoloji Ana Bil.

44

Doç.Dr. Muzaffer Eskiocak

Tıp-Halk Sağ. Trakya Üni.

45

Doç.Dr. Nilay Etiler

Tıp-Halk sağ. Kocaeli Üni.

46

Doç.Dr. Tuğrul Giray

Biyoloji-Puerto Rico Üniv.

47

Doç.Dr. Çetin Göksu

Mim.Müh.-ODTÜ

48

Doç.Dr. Sibel Kalaça

Tıp-Halk Sağ. Marmara Üni.

49

Doç.Dr. Aziz Konukman

İktisat-Gazi Üni.

50

Doç.Dr. Kayıhan Pala

Tıp-Halk Sağ. Uludağ Üni.

51

Doç.Dr. Günay Saka

Tıp-Halk Sağ., Dicle Üni.

52

Doç.Dr. Ali Kerem Saysel

Çevre Bil.Enst.-Boğaziçi Üni.

53

Doç.Dr. Filiz Çay Şenler

Tıp-Tıbbi Onkoloji, Ankara Üni.

54

Doç.Dr. Ferdi Tanır

Tıp-Halk Sağ. Çukurova Üni.

55

Doç.Dr.Gülay Tohumoğlu

Elk, Elo-Gaziantep Üni.

56

Doç.Dr. Mehmet Zencir

Tıp-Halk Sağ. Pamukkale Üni.

57

Yrd.Doç.Dr.Emin Baki Adaş

Sosyoloji -Gaziantep Üni.

58

Yrd.Doç.Dr.Şerife Adaş

Sosyoloji -Gaziantep Üni.

59

Yrd.Doç.Dr. Seval Alkoy

Tıp-Halk Sağ. İzzet baysal Üni.

60

Yrd.Doç.Dr. Serap Aydın

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

61

Yrd.Doc.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

Tıp-Halk Sağ. Kara Elmas Üni. Zonguldak

62

Yrd.Doç.Dr. Nadi Bakırcı

Tıp-Halk Sağ. Marmara Üni.

63

Yrd. Doç Dr. Faik Başaran

Sbf  İstanbul Üni.

64

Yrd. Doç Dr. Şule Daldal

Marmara Ünv. İ.İ.B.F

65

Yrd.Doç.Dr. Yücel Demiral

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

66

Yrd.Doç. Nuri Ersoy

Mak.Müh.-Boğaziçi Üni.

67

Yrd.Doç.Dr. Senem Yıldız Ersoy

Yabancı Diller- Boğaziçi Üni.

68

Yrd.Doç.Dr. Metin Erten

Geoekoloji-İzmir

69

Yrd.Doç.Dr. Hülya Gökalp

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

70

Yrd.Doç.Dr. Burcu Güngör

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

71

Yrd.Doç.Dr. Bulent Kılıç

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

72

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Kuleyin

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

73

Yrd.Doc. Dr. Ihsan Kutlar

Müh.Fak- Gaziantep Üni.

74

Yrd.Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül

Çevre Müh.-DEÜ

75

Yrd.Doç.Dr. İrfan Mukul

Coğrafya-Ondokuz Mayıs Üni., Sinop

76

Yrd.Doç.Dr. Muammer Özdemir

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

77

Yrd.Doç.Dr. Okan Özgönenel

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

78

Yrd.Doç.Dr. H.Böke Özkoç

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

79

Yrd.Doç. Özlem Sarıkaya

Tıp-Halk Sağ. Tıp Eğit. Marmara Üni.

80

Yrd.Doç.Dr. Abdullah Sezgin

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

81

Yrd.Doç.Dr. Hatice Sezgin

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

82

Yrd.Doç.Dr.Hacer Öztura Şekerci

Elk.Elo DEÜ

83

Yrd.Doç.Dr. İrfan Şenlik

Elk Elo.-Ondokuz Mayıs Üni.

84

Yrd.Doç.Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Tıp-Sağlık Eğt., Akdeniz Üni.

85

Yrd.Doc.Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl

Su ürünleri fak., OMÜ-Sinop

86

Yrd.Doç.Dr. Burcu Tokuç

Tıp-Halk Sağ. Trakya Üni.

87

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Topal

Eczacılık Fak.İstanbul Üni.

88

Yrd.Doc.Dr. Nurdal Watsuji

Elk Elo-Gaziantep Üni.

89

Yrd.Doç.Dr. Barbaros Yaman

Orman-Z.K.Üniv. Bartın

90

Yrd.Doç.Dr. Tamer Zeren

Tıp-Biyofizik. CelalBayar Üni.

91

Dr. Timur Akçalı

Yıldız Teknik Üniversitesi

92

Dr. Levent Altaş

Astro-Fizik, Boğaziçi Üni.

93

Dr. Erbatur Çavuşoğlu

M.S.Ü.

94

Dr. Murat Cemal Yalçıntan

M.S.Ü. Şehir Böl. Pl. Bölümü

95

Öğr.Gör. Tülay Çellek

Sanat ve Tasarım fak.-Yıldız Teknik Üni.

96

Öğr.Gör.Dr. Hakan Erengin

Tıp-Halk Sağ., Akdeniz Üni.

97

Öğr.Gör. Hande Rastgeldi

Güzel Sanatlar-Akdeniz Üni.

98

Öğr.Gör. Üstün Reinhart

Modern Diller-ODTÜ

99

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Soysal

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

100

Öğr.Gör.Dr. Mehtap Türkay

Tıp-Tıp Eğt., Akdeniz Üni.

101

Öğr.Gör. Dr. Alpaslan Türkkan

Tıp-Halk Sağ. Halk Sağ., Uludağ Üni.

102

Öğr.Gör. Celil Yavuz

Tek.Prog.-OMÜ MYO, Sinop

103

Arş.Gör. Cevher Ak

Elek.Elekt-Mersin Üni.

104

Arş.Gör. Alkan Aklaya

Elk Elo -Mersin Üni.

105

Arş.Gör. Remzi Altunpolat

İşl.Eğt-Mali Hukuk, Gazi Üni.

106

Arş.Gör. Sema Arıman

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

107

Arş.Gör. Berkay Aydın

Sosyoloji-ODTÜ

108

Arş.Gör. Fulya Aydın

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

109

Arş.Gör. Tolga Bahadır

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

110

Arş.Gör. Mustafa Kemal Coşkun

Sosyoloji-Ankara Üni.

111

Arş.Gör. Hüseyin Cüce

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

112

Arş.Gör.  S. İrem Çakırca

Sbf İstanbul Üni.

113

Arş.Gör. Doğan Çetinkaya

Sbf İstanbul Üni.

114

Arş.Gör. Özcan Çolak

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

115

Arş.Gör. Dr. Aslı Davas

Tıp-Halk Sağ. Ege Üni. izmir

116

Arş.Gör. M.Görkem Doğan

Sbf. İstanbul.Üni.

117

Arş. Gör Senem DONATAN                   

Malzeme Bilimi ve Müh, İTÜ

118

Arş.Gör. Dr. Bülent Duru

Kent ve Çevre Sorunları, SBF-Ank. Üni

119

Arş. Gör. İzzet Mert Ertan

Hukuk Fak. İstanbul Üni.

120

Arş.Gör. Dr. Hatice Şimşek Giray

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

121

Arş.Gör. İlknur Gürel

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

122

Arş.Gör. Levent Gürel

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

123

Arş.Gör. Zeliha Hacımuratlar

Hukuk-İdare Hukuku, Ank. Üni.

124

Arş.Gör. Zeliha Hacımuratlar

Hukuk-İdare Hukuku, Ank. Üni.

125

Ar. Gör. Oğuz KARVAN                          

Malzeme Bilimi ve Müh, İTÜ

126

Arş.Gör. Gökhan Kayhan

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

127

Arş.Gör. Muammer Kaymak

İktisat-Hacettepe Üni.

128

Arş.Gör.  Erhan Keleşoğlu

Sbf İstanbul Üni.

129

Arş.Gör. Esra E. Kilim

SBF-Ank. Üni

130

Arş.Gör. Çağrı Kocaman

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

131

Arş.Gör. Çetin Kurnaz

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

132

Arş.Gör. Reci Meseri

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

133

Arş.Gör. Dilan Mızrak

Hukuk-Gen.Kamu Hukuku, Ank. Üni.

134

Arş.Gör. M. Oya Orlum

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

135

Arş.Gör. Dr. Eşe Esen Özakbaş

Tıp-Halk Sağ. DEÜ izmir

136

Arş.Gör. Elçin Deniz Özdamar

Eczacılık-Ank. Üni.

137

Arş.Gör. Ali Ekber Özdemir

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

138

Arş.Gör. Engin Sarı

İletişim-Radyo,TV-Ank. Üni.

139

Arş.Gör. Abdurrahman Saygılı

Hukuk-Çevre Hukuku, Ank. Üni

140

Arş.Gör. Çiğdem Sever

SBF-Ank. Üni

141

Arş.Gör. İnci Solak

Hukuk-Maliye, Ank. Üni.

142

Arş.Gör. Cavidan Soykan

Hukuk Bil-SBF, Ank. Üni.

143

Arş.Gör. Dr. Tolga Sürgevil

Elk.Elo DEÜ

144

Arş.Gör. Özgür Tamer

Elk.Elo DEÜ

145

Arş.Gör. Zeynep Seda Taylan 

Çevre-Ondokuz Mayıs Üni.

146

Arş.Gör. Ferda Topal

Tıp, Hist.Emb.-Ankara Üni.

147

Arş.Gör. Yurdanur Türker

Kimya-Bilkent

148

Arş.Gör. Hanife Usta

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

149

Arş.Gör. Çağla Ünlütürk

Çalışma Eko.End.İlişk.,İİBF-Pamukkale Üni.

150

Arş.Gör. Betül Yılmaz

Elk Elo -Mersin Üni.

151

Arş.Gör.  İlkay Yılmaz 

Sbf İstanbul Üni.

152

Arş.Gör. Cenk Yiğiter

Hukuk-Gen.Kamu Hukuku, Ank. Üni.

153

Arş.Gör. Erman Yüce

Gazetecilik-Gazi Üni.

154

Arş.Gör.Tolga Yüksel

Elek.Elekt.-Ondokuz Mayıs Üni.

155

Okutman Serkan Çelik

Yabancı Diller- Ankara Üni.

156

Okutman Mübeccel Karabat

Y.T.Ü.

157

Uz.Dr. Murat Civaner

Tıp-Deontoloji, Uludağ Üni.

158

Uz.Dr. Raika Durusoy

Tıp- Halk Sağ.-Ege Üni.

159

Uz.Dr. Umur Gürsoy

Tıp-Halk Sağ.-Osmaniye

160

Uz.Dr. Nurettin Özdener

Tıp-Halk Sağ.-Çukurova Üni.

161

Uz.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

Tıp-Halk Sağ. Edirne

162

Uz.Dr. Ümit Şahin

Tıp- Halk Sağ.-İstanbul

163

Dr. Derman Boztok

NÜSHED

164

Dr Şevkiye Sabil

NÜSHED

165

Dr Ercan Tanrıkulu

NÜSHED

166

Dr Cemal Öner

NÜSHED

167

Didem Akan

İktisat, MA-UA İlişkiler, Bilkent

168

Arif Künar

Elk. Müh.- EMO, Ankara

169

Arş. Gör. Ahmet Avni Atayol

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü

170

Yrd. Doç. Dr. Özge Şahin

Elk. Elo. Müh. -DEÜ

 

 

Dosyalar

(42 KB)EMO, MMO VE ESM UYARDI: ENERJİ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEK

02.07.2021
 


Çok Okunanlar


İZMİR YEREL KADIN KURULTAYI DÜZENLENİYOR

ŞUBEMİZ İLE GDZ ELEKTRİK ORTAK TOPLANTISI

376. SAYI : YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU

MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ`NDE İŞLETME SORUMLULUĞU TOPLANTISI

BARIŞA BİR ŞANS VERİN!
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!...


İZMİR`İN KURTULUŞUNUN 99. YILI KUTLU OLSUN

AYDIN’DA SMM ÜYE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ŞUBE YÖNETİM KURULU, SMM KOMİSYONU ORTAK TOPLANTISI

EMO, TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ YARGIYA TAŞIDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

Okunma Sayısı: 5149


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.