MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

IBAN DUYURUSU

   · 

AİDAT ÖDEME

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2019.2

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>24. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

14.03.2018

 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nin 20-21 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurul süreçlerinde tartışılan ve kabul gören yaklaşımdan hareketle meslek ve mücadele örgütü olmanın diyalektik bütünlüğünün hayata geçirilmesi için önceki dönemlerin birikimleri ışığında özelde Şubemiz, genelde ise Odamız ve TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü içerisinde dönem çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda EMO Ankara Şubesi 24. Olağan Genel Kurulu’na sunulan ve üyelerimiz tarafından kabul edilen Genel Kurul Komisyon raporları ve önergeler 24. Dönemimizin temel omurgasını oluşturacaktır.
 

 

TMMOB EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Çalışma Programı

(2018-2020)

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi`nin 20-21 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurul süreçlerinde tartışılan ve kabul gören yaklaşımdan hareketle meslek ve mücadele örgütü olmanın diyalektik bütünlüğünün hayata geçirilmesi için önceki dönemlerin birikimleri ışığında özelde Şubemiz, genelde ise Odamız ve TMMOB`nin örgütsel bütünlüğü içerisinde dönem çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda EMO Ankara Şubesi 24. Olağan Genel Kurulu`na sunulan ve üyelerimiz tarafından kabul edilen Genel Kurul Komisyon raporları ve önergeler 24. Dönemimizin temel omurgasını oluşturacaktır.

Giriş

AKP, baskıcı rejiminin önünde engel olarak gördüğü tüm demokratik kurumları, TMMOB`yi, sendikaları ve kitle örgütlerini yasal düzenlemelerle tehdit etmeye ve kendince zapturapt altına almaya devam etmektedir. Gerek ülke içinde yaşanan baskı ortamı, gerekse TMMOB ve bağlı Odalarına yapılan açık saldırılar, ülkede demokrasi güçlerinin nefes alma alanlarını gittikçe daraltmaktadır. Geçmiş dönemlerin aksine AKP saldırılarına karşı tüm demokrasi güçlerinin bulundukları mevzilerde daha fazla dayanışma içinde olmaları önemlidir. İşte tam da böylesi bir dönemeçte, yaşam alanlarımızın tümüne pervasızca saldırıldığı, faşizmin en yoğun kuşatmasının yaşandığı bu dönemde tüm demokrasi güçlerinin bir arada durmak ve asgari müşterekleri öne çıkarıp, iç çelişkilerle boğulmayıp, güç birliği yapmak gibi tarihsel bir sorumluluğu vardır. EMO Ankara Şubesi‘nin bir meslek örgütü oluşunun gereklerini gözeterek demokratik bir yapı olarak işleyişinin geliştirilip güçlendirilmesini ve korunmasını sağlamak üzere değerlendirmeler yapmak ve Şube organlarının sağlıklı işleyişini yönlendirici çalışmalar yapmak en önemli hedefimizdir.

Ülkemizde yaşadığımız sorunlar bizim gibi meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir. Emperyalizme, ırkçılığa ve gericiliğe karşı demokrasi güçleriyle birlikte mücadele eden Odamızın demokrat ve yurtsever kimliğini devam ettirmek, Cumhuriyet`in kazanımlarına sahip çıkmak ve bu değerlerle barışık, özgür, demokratik, laik bir hukuk devleti yaratılması çabasına katkı koyan bir yönetim anlayışını birlikte sürdürmek için EMO Ankara Şubesi‘nin 24. Dönemindeki çalışmalarını aşağıdaki temel yaklaşımlar ışığında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

·        EMO Ankara Şubesi 24. Dönem politikalarının temel hareket noktası ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarımızın taleplerinin ve sorunlarının çözümü olacaktır.

·        Odamızın Demokrat Şubeleri ile çalışmalarımızın ortaklaştırılması için etkinlikler kurgulanacaktır.

·        Çalışanların ellerinde kalan son ve vazgeçilmez hakları olan kıdem tazminatına yönelik saldırıları püskürtmek için sendikalarla ortak mücadele edeceğiz.

·        TMMOB bünyesinde çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları da dahil olmak üzere, tüm ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının sendikal örgütlülüğünü savunmaya devam edeceğiz.

·        Ülke kaynaklarına, bağımsız bir bilim ve teknoloji politikasına dayalı, planlı sanayileşme ve istihdamı savunacağız.

 

 

Şube Yönetim Kurulu Çalışmaları

·        Yönetim Kurulunun yapacağı çalışmalarda kolektif çalışma biçimi esastır. Alınacak kararlarda mümkün olan en geniş kesimin karar alma süreçlerine katılımı için çalışılacaktır. Üzerinde uzlaşılamayan başlıklar hakkında tartışma süreçleri örülecek ve oy birliği esasından hareketle karşılıklı ikna süreçleri işletilecektir.

·        Yönetim Kurulu düzenli olarak her hafta toplanacak, anlık gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar yapılacaktır.

·        Yönetim Kurulu toplantılarına asıl üyelerin yanında yedek üyelerin ve Şube profesyonellerinin de katılımı sağlanacak, gerektiği durumlarda Şube avukatı ve mali müşavir davet edilecek, bu sayede kolektif iş üretme pratiği hayata geçirilecektir.

·        Danışma Kurulunun her ayın ilk haftası olağan, gerekirse özel gündemli olağanüstü toplanması, kurul toplantılarının Şube organlarının çalışmaları ile yönlendirilmesi, kurul yapısının Şube çalışmalarını ve örgütlülüğünü geliştirici yönde tartışmaların yapılabileceği bir yapıya sahip olması sağlanacaktır.

·        Dört ayda bir Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları ile Şube Koordinasyon toplantıları yapılacaktır.

·        Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şubenin düzenleyeceği dönemsel etkinliklerin en az birinden sorumlu olacaktır.

·        Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şube bünyesinde kurulacak komisyonların en az birinden sorumlu olacak ve komisyonların hazırlayacağı raporlar bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu gündemine taşınacaktır.

 

Şube Denetçileri

·        Şube Denetçileri, Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile eş güdümlü çalışacaktır.

·        Temsilcilik denetlemeleri, mevcut işleyiş içerisindeki ihtiyaçlar ve denetçilerin çalışma koşullarına dair düzenlemeler öncelikli olarak Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri tarafından belirlenecektir.

·        Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman veya Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulunun gündemine taşınacaktır.

·        Şube Denetçileri, İl/İlçe Temsilciliklerini ve Mesleki Denetim Bürolarını yılda en az bir kez denetleyeceklerdir. Yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

 

TMMOB`ye Bağlı Odalar, Emek ve Meslek Örgütleri, Kent Konseyleri ve Forumlarla İlişkiler

·        TMMOB`ye bağlı Odaların birimleri ile Ankara Şube coğrafyasındaki İKK‘lar düzleminde ilişkiler kurmaya devam edeceğiz.

·        Geçtiğimiz dönemlerde nükleer karşıtı mücadelede etkin bir role sahip olan NKP Ankara çalışmalarının tekrar canlandırılması ve aktif bir şekilde yürütülmesi için çaba harcayacağız.

·        Başta Ankara`da olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alacağız.

·        Meslek alanlarımızdan doğru kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren tüm etkinliklerde ve platformlarda yer alacağız. Başta çevre mücadelesi yürüten yerel hareketler olmak üzere, mesleki bilgi ve birikimlerimizi aktaracağımız platformlara dahil olacağız.

 

Üniversiteler ile ilişkiler

·        Şubemiz coğrafyasındaki üniversiteler ile Şubemizin ilişkilerini geliştireceğiz. EMO-Genç örgütlülüğümüzün aktif bir şekilde Oda çalışmalarında yer alması için çalışmalar yürüteceğiz.

·        Şubemiz sınırları içerisindeki üniversitelerin bölüm başkanları ile düzenli toplantılar yapacak ve EMO-Genç üyelerimizin hem mesleki hem de sosyal yaşamlarında yaşadıkları sıkıntıları aktaracağız. Başta mühendislik eğitimindeki müfredat farklılıklarının giderilmesi olmak üzere eğitim alanında tespit edilen sorunlar ve çözümlerine yönelik raporlar hazırlayacak, bunları kamuoyu, üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla paylaşacağız.

·        Nitelikli mezun yetiştirilmesi ve mesleğin ihtiyaçlarının üniversitelere aktarılması için başta Şube coğrafyasında bulunan üniversiteler olmak üzere diğer illerde bulunan üniversiteler ile çalışmalar yapacağız.

·        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programlarının farklılıkları ve akademik eğitimin tüm aşamalarında yaşanan sorunlara yönelik (lisans ve lisansüstü eğitimleri) Bölüm Başkanları Konseyi‘ne, Üniversiteler Arası Kurul`a ve ilgili birimlere iletmek üzere raporlar hazırlayacağız.

·        Üniversiteler, Teknoloji Üretim Merkezleri, sektörlerinde öncü işyerleri ile yapacağımız işbirlikleri ile meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, beklentiler doğrultusunda etkinlikler (seminer, kongre, sempozyum, çalıştay vb) düzenleyerek mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağız.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Dağıtım Şirketleri ve Sektör Dernekleri ile ilişkiler

·        Kamu yararı için yapılan protokoller çerçevesinde kamu kurum/kuruluşları (TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları vb.), belediyeler ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçecek, var olan ilişkileri geliştirmeye çalışacağız.

 

Teknik Büro Hizmetleri

·        Üye ve SMM üyelerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki denetimlerine yönelik çalışmalarda bulunacaktır.

·        Dağıtım bölgelerinde yaşanılan problemler tespit edilecek, çözümleri için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Bu çalışma temsilciliklerimiz coğrafyasındaki dağıtım şirketlerini de kapsayacaktır.

·        İlgili yönetmelikler ve tip sözleşmelere yönelik çalışmalar yapılacaktır. Uygulamaların basit, sade, anlaşılabilir ve hiç bir öznel değerlendirmeye neden olmayacak şekilde düzenlenmesi   için çalışmalar yürütecektir.

·        Temsilciliklerdeki personel, Temsilci ve Temsilci Yardımcılarına mesleki denetim ve güncel gelişmeler (mevzuat değişiklikleri, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar vb.) ile ilgili olarak düzenli aralıklarla eğitim vermeye devam edecektir.

·        Her ay en az 5 SMM bürosunun ziyaret edilmesi Teknik Büro tarafından  planlanacaktır. Benzer faaliyet Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları`nda da hayata geçirilecektir.

·        Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerimizin daha nitelikli yapılması için bilirkişi havuzumuz genişletilecek, Bilirkişilik hizmetlerinde kullanılan ekipmanlar, güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenecek ve İSG kanunu kapsamında kullandığımız formlar diğer Şubelerle ortaklaştırılacaktır.

·        TMMOB ve EMO‘da kamudan yana olan tavır daha da geliştirilecek, üye aidatlarına ve amatör emeğe dayalı, demokratik, dayanışmacı ilişkileri öne çıkartan iş yapma kültürünün geliştirilmesi, mesleki denetim konusunda piyasacı anlayışların terk edilmesi için çalışmalar yapacaktır.

·        Sadece SMM olarak çalışan üyelerin değil, tüm üyelerin mesleki sicillerinin tutulmasının sağlanması, şikayet/istek ve/veya kamu yararı açısından gerektiğinde üyelerin yaptıkları işin teknik, mali ve idari olarak denetlenmesine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalar yürütecektir.

·        Eğitim merkezine, düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili destek olacaktır.

 

Eğitim Merkezi

·        Genç meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini geliştirmek ve tecrübelerini artırmak için özellikle bir tecrübe ve mühendislik birikimi paylaşımı olan Mühendislik Geliştirme Eğitimlerini (MÜGE`yi) yaygınlaştıracağız.

·        MÜGE programı kapsamındaki eğitimlerin ücretsiz olması, eğitimcinin ücret talep etmesi durumunda bu bedelin katılımcılara paylaştırılması temel yaklaşımı benimsenecektir.

·        Güncel teknolojiler ve gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendiren konferanslar düzenleyeceğiz.

·        Odamıza üye tüm disiplinlerin mesleki gelişimine ve güncel teknolojileri takip etmesine yarar sağlayacak olan eğitim, söyleşi, seminer, firma sunumları Eğitim Komisyonu ile birlikte planlanacaktır.

·        Üyelerimizin AR-GE alanındaki faaliyetlerine destek olmak amacıyla KOSGEB ve TÜBİTAK`ın ilgili destek programlarının tanıtımı, eğitim programına dahil edilecektir.

·        MDK‘ların kendi alanlarına yönelik eğitimleri örgütlemesi için Eğitim Merkezi MDK‘lar ile eş güdümlü çalışacaktır.

·        MİSEM ve MÜGE eğitimci havuzunun arttırılması için çalışmalar yürütülecektir.

·        Şube merkezinde düzenlenen eğitimlerin temsilciliklerde, üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu Oda dışındaki mekânlarda, üniversite, teknokent, organize sanayi bölgeleri vb. yerlerde yapılmasına çalışılacaktır.

·        Eğitimler sonrası düzenli anketler ile eğitime olan ilgi, eğitimin konusu, eğitmen, eğitim ortamı gibi altyapıların sürekli olarak gözlenmesi sağlanacaktır.

·        Eğitim notlarının paylaşımı ve MÜGE eğitimlerinin sunum/video olarak web sayfasından paylaşımına yönelik çalışma devam ettirilerek bilgi paylaşımının arttırılması, Merkezi olarak yapılan uzaktan eğitim portalının MÜGE ve belge yenileme eğitimlerinde, özellikle temsilciliklerimizde kullanılması yönünde çalışma yapılacaktır.

·        Eğitim Merkezinde bulunan materyallerin (kablo, katalog vb) yetersiz düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle eğitimlerde kullanılacak materyallerin arttırılması sağlanacaktır.

·        Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin pratik uygulamalarla desteklenmesi doğrultusunda laboratuvar, uygulama merkezleri gibi üyelerin görsel açıdan besleneceği teknik geziler düzenlenecektir.

·        Özellikle MİSEM eğitim notlarının içeriklerinin düzenlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi için çalışma yapılacaktır.

·        İşsiz üyelerimizin MİSEM eğitimlerinden ücretsiz faydalanmaları veya işe girdikten sonra bu ücretleri ödemeleri için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına çaba sarf edeceğiz.

 

Üye İlişkileri ve Örgütlenme, EMO-Genç Çalışmaları

·        EMO Ankara Şubesi politikalarının temel hareket noktası ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarımızın taleplerinin ve sorunlarının çözümü olacaktır.

·        Kamudaki Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Elektronik-Haberleşme Mühendislerinin istihdamının genişletilmesi için kampanyalar düzenleyeceğiz.

·        EMO-Gençlerin kendilerine has kararların alınmasında bağımsız ve özerk bir EMO-Genç olma hedefini yükselteceği örgütlenme modeli üzerinde çalışmalar devam edecektir. EMO-Genç meclislerinin yeniden çalışır hale gelmesini sağlayacağız.

·        İnsanca yaşayacak mühendis asgari ücretinin çalışma alanlarında uygulanması için TMMOB yasasından ve Ana Yönetmelikten doğan haklarımızın takipçisi ve uygulayıcısı olacağız.

·        Meslek hastalıkları ve çalışma yaşamındaki yasal haklar konularında düzenli bilgilendirme etkinleri düzenleyeceğiz. Üyelerimizin meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara dair hukuki destek sağlayacağız.

·        Sektörel buluşma etkinlikleri ile üyelerimizin birbirleri ve Oda ile daha fazla kaynaşmasını sağlayacağız.

·        Üye olan meslektaşlarımız, temsilciler, iş yeri temsilcileri, üye ilişkileri ve örgütlenme komisyonu üyeleri ile Örgütlenme Sekreterliği tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek ve sorunlarının konuşulması, eleştiri ve taleplerinin tespiti ile ilgili çalışmaların planlaması yapılacaktır.

·        İş yeri ziyaretlerinden derlenen bilgiler Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu aracılığıyla eğitim ve sosyal etkinlik çalışmalarında değerlendirecek, bu bilgiler yıllık rapor halinde yayınlanacaktır.

·        EMO Ankara Şubesi‘nde sadece EMO-Gençlere ait bir mekân temin edilmesi ve bu mekan içerisinde öğrencilerin toplantı ve teknik çalışmalar yapacağı materyallerin temin edilmesi ve ders çalışmalarına imkan verecek teknik ve fiziki altyapıyı sağlayacağız.

·        Oda içerisindeki eğitimlerde EMO-Genç‘lere eğitimlerin ücretsiz verilmesine yönelik çalışmaları devam ettireceğiz.

·        İçeriği tamamen EMO-Genç‘ler tarafından belirlenecek bir bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaları destekleyip bu çalışmalar konusunda gerekli her türlü olanağı sağlayacağız.

·        Öğrencilerden doğru gelecek kurs taleplerinin değerlendirilmesi ve bunların eğitim merkezine iletilmesi için EMO-Genç bünyesinde çalışma gruplarını oluşturacağız.

·        İşsiz meslektaşlarımıza iş bulma konusunda Örgütlenme Sekreterliği koordinatörlüğünde çalışmalar yürütülecektir.

·        İşyeri     temsilciliklerinin oluşturulması için çalışmalara devam edilmesi, işyeri temsilciliği kurulmasına olanak bulunmayan alanlarda "İş Bölgesi" tanımlaması adı altında temsilcilikler oluşturulması, iş bölgelerinde mesleki denetimin de yapılabileceği irtibat birimleri kurulması için çaba harcanacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri‘nde (OSB), teknopark ve benzeri yerlerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi amacıyla TMMOB Bölge Temsilcilikleri‘nin kurulması için İKK‘larda girişimlerde bulunulacaktır.

·        Genel Üye toplantıların tek yıllarda yapılmasına devam edilecektir.

·        Üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması için işyeri ziyaretleri yapılacak, davet yazıları ve hukuki metinler yoluyla mezunların üye olması için davet ve teşvik edilmesi sağlanacak, %67 olan üyeleşme oranımızın gelecek iki yıl içinde kademeli olarak %75‘in üzerine çıkarılması hedeflenecektir.

·        Meslek alanlarımıza ilişkin haberler, etkinlikler, görüş ve raporlar, basın açıklamaları, eğitim duyuruları ile ilgili olarak üyelerin hızlı ve etkili bilgilenmeleri için araçların geliştirilmesi; web sayfası, e-posta, sosyal medya üzerinden yayın yapabilecek radyo-tv gibi görsel uygulamaların, üye ilişkilerini ve örgütlenmeyi geliştirmesi hedefiyle daha aktif kullanımı sağlanarak, üyelerin çeşitli konulardaki beklentilerini anlamak için belirli periyotlarla anketler yapılacaktır.

·        Sendika ve iş güvencesinden yoksun özel sektörde ücretli çalışan üyelerimiz ile mesleki görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından problemler yaşayan kamu çalışanı üyelerimize hukuki danışmanlık uygulamasının işlevselliği ve yaygınlığı üzerinde çalışmalar yürütülecektir.

·        Kadın, genç, emekli ve işsiz üyelerimize yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, teknik etkinlikler düzenlenecektir.

·        24. Dönemde yapılması planlanan çalışmaların ana amacı öğrenci üyelerimizin mezun olduktan sonra da Oda süreçlerinde aktif olarak yer almasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra birlikte iş yapabilme yetisini kazandırabilmek, öğrenci üyelerimizin kendi aralarında tanışma, kaynaşma ve dayanışmasını arttıracak etkinliklerle Oda aidiyetlerini arttırmak, mesleğimizin icra edilmesi konusunda toplumsal sorumluklarımızı tartışmak ve bunu geliştirmek temel hedeflerimiz olacaktır.

·        Öğrenci üye örgütlülüğümüz olan EMO-Genç‘in kendi özerk yapısına herhangi bir müdahalede bulunmadan örgütlülüğünün geliştirilmesi için araçlar geliştirilecektir.

·        Üniversitelerde yaygın olarak yapılmakta olan "EMO Tanıtımı" sunumları kesintisiz sürdürülecek, diğer yandan üniversitelerdeki duyuru panosunun aktif kullanımı, MÜGE Eğitimleri, teknik geziler, sosyal aktivitelerin duyurularının buralara ulaştırılması ile üyelerimizin katılımı sağlanacaktır. Üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrenciler için mesleğe hazırlık seminerleri/eğitimleri düzenlenecektir.

·        EMO-GENǑlere, genel kurulda belirlenen oranlar çerçevesinde ve üyelerimizin bağışlarıyla oluşturulacak havuzdan, eğitim yardımı (burs) verilmesinin yolları aranacaktır.

·        Ziyaret edilen işyerlerinde, öğrenci üyelerimize staj olanakları sağlanmasına yönelik çaba gösterilecektir.

·        Odaya gelemeyecek yaşlı ve hasta üyelerimize yönelik ziyaret programları hazırlamak ve bu programları Şube Yönetim Kurulu ile beraber hayata geçirecektir.

·        Akademisyen üyelerimizin EMO ile ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üye kampanyası yapılacaktır.

·        Yetkin-Yetkili-Uzman Mühendislik uygulamalarının hayata geçirilmesine karşı aktif bir mücadele içinde olacağız.

·        İşsiz üyelerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Üyelerimizin işsizlik döneminde tüm etkinliklerden ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız. Düzenli aralıklarla işsiz üyelerimizle buluşup çözüm yollarını kolektif öreceğiz.

 

Basın-Yayın Faaliyetleri

·        Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir.

·        Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını üyelerimiz ve kamuoyuna yazılı/sesli/görüntülü yöntemlerle en geniş şekilde duyurabilmenin yollarını gerçekleştirilecektir.

·        Odamıza üye meslek alanlarına yönelik olarak özellikle Şubemiz komisyonları marifetiyle belirli aralıklarla raporlar hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.

·        Şube Haber Bülteni‘nin meslek alanlarımızdan doğru teknik içeriğinin zenginleştirilmesi, belirlenen periyotta yayınlanması ve dağıtılması için çalışmalar yürütülecektir. Yayın Komisyonu düzenli olarak toplanacak, bültende dosya konuları belirlenerek önceden hazırlık yapılması sağlanacaktır.

·        "EMOPortal" ve "misem.org.tr" duyurularının Şube yayınlarında yapılması ve üyelerin aktif katılımı sağlanacaktır.

 

Temsilcilik Çalışmaları

·        Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az bir  defa denetlemesi sağlanacak, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.

·        Şubemizin ekonomik durumu dahilinde tüm temsilcilik personeli ile dönem içerisinde en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

·        Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.

·        İhtiyaç halinde ve temsilciliklerin görüşleri doğrultusunda Şube bünyesinde düzenlenecek olan dönemsel etkinliklerin temsilciliklerde de düzenlenmesi sağlanacaktır.

·        Ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm temsilciliklerin, diğer TMMOB ve bağlı Odalarına bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ile ortak mekanlarda hizmet üretmesi; seminerler, paneller, forumlar, üye yemekleri düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecektir.

·        Bu programda ifade edilen tüm yaklaşımların Temsilcilikler düzleminde de hayata geçirilmesi için çaba sarf edilecektir.

 

Komisyon Çalışmaları

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 4 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır. Çoğu zaman karşılaşılan, komisyonlara katılım konusundaki olumsuz durumlar için her komisyonun kendi koşullarına uygun önlemler alınacaktır. Her komisyonun dönem başında kendi çalışma programını oluşturması sağlanacak ve bu raporlar Şube Yönetim Kurulu‘na sunulacaktır. Her komisyon toplantı raporlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu‘na iletecek ve komisyonların pratik faaliyetlerine yönelik Şube merkezinde bir personel görevlendirilecektir.

Komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu asıl/yedek üyeleri sorumlu oldukları komisyonlarla ilgili bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu toplantılarında yapacaktır. Komisyonların sağlıklı işleyişi için üç kez üst üste komisyon toplantılarına mazeretsiz katılmayan komisyon üyesi ilgili komisyondan azledilecektir. Yanı sıra her komisyon Şube coğrafyası içerisindeki birimlerde etkinlik yapması için teşvik edilecektir.

24. Dönem içerisinde aşağıdaki komisyonlar kurulacaktır:

Meslek Dalı Komisyonları (MDK)

·        Odamız yapısı içinde farklı meslek disiplinlerine dâhil üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,

·        Meslek alanına özgü bilgi ve deneyim birikiminin oluşturulması,

·        Alana ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenme faaliyetlerine destek olacaktır. Her MDK`nın kendine özgü yayın faaliyetine destek olunacaktır. MDK`ların oluşturulmasına yönelik olarak o mesleğe mensup üyelerin katılımıyla oluşan Meslek Meclisi`nde seçim yapılacaktır.

Elektronik MDK

·        Elektronik Meslek Dalı Komisyonunun, çalışma usul ve esaslarının tartışılacağı bir forum düzenlenerek komisyona işlevsellik kazandırılmasının yollarını sağlamak,

·        Odanın düzenlediği eğitimler arasında Elektronik Mühendislerine yönelik konuların arttırılmasının sağlanması,

·        MÜGE`lerin planlanması sürecine komisyon tarafından belirlenecek eğitimlere ağırlık verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütmek,

·        Elektronik Mühendislerinin çalışma alanlarında sıklıkla kullandıkları yazılım eğitimlerini geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi düzenlemek,

·        Elektronik devre uygulamaları ve standartları ile ilgili seminerler düzenlemek,

·        Bina elektroniği konusunda çalışan üyelerimiz için yönetmeliklerle ilgili bir eğitim düzenlemek,

·        Ülkemizdeki Elektronik Mühendisliği eğitiminin içerik ve kalitesinin tartışılabileceği bir forum düzenlemek ve sonuçlarını yayımlamak,

·        OSTİM, Başkent gibi büyük sanayi bölgelerindeki çeşitli firmalarla görüşerek, sektörün Elektronik Mühendislerinden beklentilerine yönelik bir çalışma raporu hazırlamak,

·        Elektronik Mühendisliği ile ilgili panel, forum, konferans ve fuarlara katılım sağlamak,

·        Kamu ve özel sektörde çalışan Elektronik Mühendislerine iş yerlerinde ziyaretler gerçekleştirmek.

·        Elektronik Mühendislerinin unvanlarından kaynaklı olarak SMM belgesi almaları konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşacak çözüm yolları geliştirmek.

Biyomedikal MDK

·        Yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları ile Biyomedikal Mühendisliği alanında Kamu Hastaneleri Birlikleri, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ve diğer birimleri ile çalışmalar yapmak,

·        Biyomedikal Mühendisliği‘nin "Kamusal Yaşam Alanı" olan hastanelerde, Klinik Mühendislik birimlerinin kurularak Biyomedikal Mühendisleri‘nin tıbbi cihaz ve tıbbi alanların, "teknik işletilmesinden" sorumlu olması ve Biyomedikal Mühendisinin başında bulunduğu Klinik Mühendisliği Müdür Yardımcılığı birimi kurulması ve bu birimin direkt olarak Hastane Yöneticisine bağlanması için Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurulmasını sağlamak,

·        Biyomedikal Mühendisleri‘nin çalışma alanları olan Klinik Mühendisliği, Tıbbi Teknik Servis Mühendisliği, Tıbbi Ürünler Satış Mühendisliği, Tıbbi Araştırma – Geliştirme Mühendisliği (Tıp Mühendisliği) ve Tıbbi Uygulama Mühendisliklerinin tanımlarını yapmak,

·        Özel sektörde görev yapan Biyomedikal Mühendisleri‘nin zorlu çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik gerekli düzenlemeler yapılması için ilgili kamu kurum ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapmak,

·        Biyomedikal Mühendisliği mesleğine özgü bilgi ve deneyim birikiminin oluşturularak başta Şubeler olmak üzere ulusal çapta meslek kültürünün yaygınlaştırılması,

·        Sayısı her yıl giderek artan Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden Şube coğrafyasında bulunanlar ile birliktelikler kurarak TMMOB ve EMO bünyesinde yapılacak kongre, sergi ve sempozyumlarda Biyomedikal Mühendisliği konulu (Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi ve Ülkemizdeki Uygulamaları, Konumu, vb… başlıklı) panellerin ve çalıştayların yurt çapında düzenlenmesini sağlamak,

·        Biyomedikal Mühendisliği ve Odamız yapısı içinde farklı meslek disiplinlerine dâhil üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması,

·        Nitelikli mezun yetiştirilmesi ve mesleğin ihtiyaçlarının üniversitelere aktarılması için başta Şube coğrafyasında bulunan üniversiteler olmak üzere diğer illerde bulunan üniversiteler ile  çalışmalar yapılması, 

·        MÜGE ve MİSEM eğitimlerinde üyelerin ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin özellikle ders müfredatlarında yer almayan fakat meslek yaşantısında ihtiyaç duydukları teknik konuların geri bildirimlerle belirlenerek eğitimlerin güncellenmesi,

·        EMO Ankara Şubesi Bülteni, EMO Dergi ve EMO Bilimsel dergide biyomedikal mühendislik temalı bilimsel yayın, sektörel doküman, mesleki anı vb. yazıların yazılması ve üyelerimiz arasında yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,

·        Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde hayata geçirilen şehir hastaneleri ve sağlık kullanım hakkı ile ilgili konularda, bu alanda faaliyet yürüten sendika, meslek odası ve oluşumlarla birlikte kapsamlı çalışmalar yürütmek,

·        Biyomedikal Mühendisleri‘nin başucu kitabı olması hedeflenen "Biyomedikal Mühendisliği Kitabı"nın çalışmalarını tamamlamak.

 

Bilişim Komisyonu

·        Telekomünikasyon,        yayıncılık, iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyerek sektörde yaşanabilecek problemlerin önceden tespitine yönelik çalışmalar yapmak, burada yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele argümanlarını toplamak, üyelerimizi ve kamuoyunu, sektördeki güncel gelişmelere dair bilgilendirmek, bu alanda Şube bünyesindeki eğitimlerin düzenlenmesine ve bu konularda Şube Yönetim Kurulu‘nun çalışmalarına yardımcı olmak,

·        IP TV, fiber optik, karasal sayısal yayıncılık, internet erişimi, 4G/LTE-Advanced (4.5G) gibi haberleşme alanlarında Odamızın kamusal görevini yerine getirmesi için çalışmalar yapmak,

·        Nesnelerin interneti (IoT), Endüstri 4.0 veya birbiri ile haberleşebilen cihazlarla ilgili üyelerimiz tarafından çok sayıda teknoloji ve yazılım geliştirilmektedir. Bu konuda topluma aydınlatıcı yayın hazırlamak,

·        Dönem içerisinde gerçekleştirilecek AYTEP etkinliğinin hazırlık sürecine destek verecek çalışmalar yapmak.

 

Yayın Kurulu

·        Şubemizin hazırladığı her tür (elektronik, basılı) yayının teknik ve içerik çalışmasını yapmak,

·        Yayınların EMO Ankara Şubesi üyelerinin gereksinimlerine cevap verecek bir tarz ve içerik ile hazırlanmasını sağlamak,

·        Şube Haber Bülteni teknik içeriğinin niteliğinin yükseltilmesi için hazırlıklar yapmak,

·        Şube bünyesinde gerçekleştirilen söyleşilerden e-kitaplar hazırlamak,

 

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

·        Odamız örgütlülüğünün geliştirilmesi için Örgütlenme Sekreterliği ve işyeri temsilcileri ile eş güdümlü çalışmalar yürütmek,

·        Ücretli çalışan veya işsiz meslektaşlarımızın, EMO-Genç üyelerin, kadın meslektaşlarımızın, Odamız örgütlülüğüne dâhil edilmesi ve aktif olarak yer almasının önünü açıcı etkinlikler yapılması için hazırlıklar yapmak.

·        EMO-Genç örgütlülüğünü geliştirmek için düzenlenmesi hedeflenen Gençlik Kurultayı`nın program ve içeriğini hazırlamak.

 

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

·        Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve teknik içerikli etkinlikler organize etmek,

·        Katılım sağlanacak etkinliklerin tür, tarih ve konularına ilişkin Yönetim Kurulu`nu bilgilendirici ön araştırmalar yapmak,

·        Yapılan etkinliklere yönelik katılımcıların dilek, istek, öneri ve eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlikleri bu sonuçları değerlendirerek kurgulamak.

 

SMM Komisyonu

·        SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürütmek,

·        Yönetmelik değişikliklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile SMM üyeleri  bilgilendirme konusunda özel etkinlikler düzenlemek,

·        SMM olarak çalışan üyelerimizin çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Yönetim Kurulu‘na yol gösterici çalışmalarda bulunmak,

·        Mesleki denetim süreçlerine yönelik olarak, mesleki denetim yöntemleri/bedelleri konusunda Odamızın ve üyelerimizin menfaatini gözeterek çözüm önerileri geliştirmek,

·        Oda yönetmeliklerindeki uyumsuzluklardan kaynaklanan çelişkileri veya pratik uygulama alanlarında karşılaşılan sorunları gidermek için çözüm yolları geliştirmek.

 

Kadın Mühendisler Komisyonu

·        Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek,

·        TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların başta Odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere bunun yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütlemek,

·        Kadın meslektaşlarımıza, haksız rekabetle mücadele edilmesi konusunda mesleki, hukuki, sosyal, psikolojik destek sağlayabilecek somut bir birim oluşturmak,

·        Kadın üyelerimizi etkinliklere teşvik etmek amacıyla, eğitim, toplantı, seçim vb. etkinliklerde cinsiyet ayırmaksızın bütün üyelerimizi kapsayan çocuk bakım hizmeti verilmesini sağlamak,

·        Kadın öğrencilerin örgütlenmesi konusunda aktif rol almak,

·        Şubemizin, Odamızın ve birliğimizin tüm organlarında eşit temsiliyet ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

·        Yayınlarda cinsiyet ayrımcı ifadelerin kullanılmaması konusunda mesafe kat edilmiştir, bunun devamını sağlamak.

 

Yapı Denetim Komisyonu

·        Proje ve uygulama mühendisleri ile kontrol mühendislerinin ortak tavır sergilemeleri için gerekli çalışmaları yapmak,

·        Birçok disiplini ilgilendiren yapı denetimi sürecinin kamusal bir anlayışla sürdürülmesi için TMMOB düzeyinde yürütülen Yapı Denetim ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak,

·        Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın mühendisler ve kamu yararına uygulanması için çalışmalar yürütmek,

·        Denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere yönelik ilgili meslek odasının da taraf olduğu Hizmet Sözleşmesi yapılmasını sağlamak,

·        Düşük ücret kıskacında olan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere yönelik TMMOB tarafından belirlenen en az ücretlerin uygulanmasını sağlamak,

·        4708 sayılı Yapı Denetim Kanuna tabi olarak çalışan Proje ve Uygulama Denetçisi, Kontrol elemanı, Şantiye Şefi üyelerimizin özlük haklarının takibi, haksız rekabetin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için EMO bünyesinde Yapı Denetim                Sistemi Takip Sekreteryası kurulması için çalışma yürütmek.

 

Eğitim Komisyonu

·        Üyelerimizin meslek alanlarına ve güncel teknolojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim programlarını Eğitim Merkezi ile beraber tespit etmek,

·        Mühendislik eğitimi konusunda rapor hazırlamak,

·        Yeni eğitim konuları tespit etmek ve bu konularda detay çalışma yapmak.

 

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu

·        Asansör ve elektromekanik taşıyıcılar alanında çalışan üyelerimiz arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak,

·        Gerek kullanıcıların gerekse asansör sektörü çalışanlarının güvenliğinin arttırılması (sağlanması) konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak,

·        Teknolojik gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

·        Mevcut ve çalışmaları devam eden mevzuat konusunda çalışmalar yapmak, bu konularda Şube görüşünün oluşturulmasında Yönetim Kurulu‘na destek vermek,

·        EMO‘nun asansör alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam edilmesi konusunda gerekli çalışmalar ve Odamızın bu konuda standartları belirleyen, yönetmelikleri hazırlayan ve uygulanmasını denetleyen bir konumda olması için çalışmalar yapmak,

·        Kamusal denetim ve proje geliştirme çerçevesinde belediyeler ve kamu birimleri ile iletişim kurularak ilgili görevlilere eğitim programı düzenlenmesini sağlamak,

·        ‘Asansör muayene elemanı‘ ve ‘servis teknik sorumlusu‘ gibi ilgili standart ve yönetmeliklerde tanımlanan mühendislerin Odamız yönetmeliklerinde ve uygulamalarında detaylı karşılıklarının oluşturulması; ilgili standart ve yönetmeliklere oluşturulacak tanımların aktarılması konusunda çalışma yapılmasını sağlamak,

·        Asansör SMM Hizmetlerinin, Elektrik SMM hizmetleri içerisinde değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılmasını sağlamak.

 

Enerji Komisyonu

·        Odanın genel enerji politikaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

·        Ankara Şube ve bağlı illerin enerji durumunun ele alındığı raporlar düzenlemek ve bu raporları güncelleyerek kamuoyu ile paylaşmak,

·        Ankara Şube‘ye bağlı illerde kamusal faydayı gözeten örnek projelerin oluşturulması için yerel yönetimlere görüş ve öneriler sunmak,

·        Elektrikli araçlar alanındaki güncel gelişmeleri ve yasal mevzuatı takip edecek, bu konuda Şube çalışmalarını yönlendirici olacak alt çalışma grubu kurmak,

·        Topraklama alanındaki üyelerimizin talep ve önerilerini dikkate alacak, bu konudaki Odanın ve ilgili mevzuatın günün ve mesleğin gerek ve koşullarına uygun şekilde güncellenmesi konusunda alt çalışma grubu kurmak.

 

Dönemsel Etkinlikler

EMO 46. Olağan Genel Kurulu sonucu oluşacak Yönetim Kurulu‘nun göreve başlamasından sonra Odamız adına aşağıdaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi talebinde bulunulacaktır:

·        Biyomedikal      Mühendisliği Mesleği ve Türkiye`deki Konumu Çalıştayı

·        Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikaları Forumu (AYTEP)

·        Sinyal ve Görüntü İşleme Günleri-2

·        Yüksek Gerilim Çalıştayı

·        Gençlik Forumu

·        Akıllı Binalar Çalıştayı

·        Mühendislik Eğitimi Çalıştayı

 

SONUÇ OLARAK

Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir.

Bizler;

·        Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

·        Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin diğer şubelerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.

·        Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan kolektif bir anlayışı sürdüreceğiz.

·        Şube Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre oluşturacağız.

·        Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme,     kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve şartnameler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

·        Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odaları tarafından yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.

·        Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.

·        Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

·        Bilimsel çalışmalarına tüm baskı ve engellemelere karşı devam eden akademisyenlerle dayanışma içinde olacak, bilimsel özgürlüğün korunması mücadelesinde çalışma yürüten; üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışma yürüteceğiz.

·        Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

·        TMMOB‘nin ve Şubemiz coğrafyasındaki İKK‘larının gerçekleştireceği çalışmalara aktif destek vereceğiz.

·        EMO Ankara Şubesi‘nin TMMOB örgütlülüğü içindeki yerinin önemini bilerek, DEMOKRAT yapısını koruma ve geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edeceğiz.

 

EMO Ankara Şubesi


 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri