MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

IBAN DUYURUSU

   · 

AİDAT ÖDEME

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DANIŞMANLIK
 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
 
KOMİSYONLAR
 
İNTERNET HAFTASI
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2017.3

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ÇALIŞMA PROGRAMI


>23. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

11.03.2016

EMO Ankara Şubesi 23. Dönem Çalışma Programı

2016-2018

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi‘nin 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurul süreçlerinde tartışılan ve abul gören yaklaşımdan hareketle meslek ve mücadele örgütü olmanın diyalektik bütünlüğünün hayata geçirilmesi için önceki dönemlerin birikimleri ışığında özelde Şubemiz, genelde ise Odamız ve TMMOB‘nin örgütsel bütünlüğü içerisinde dönem çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda 23. Olağan Genel Kurulu‘na sunulan ve üyelerimiz tarafından kabul edilen Genel Kurul Komisyon raporları ve önergeler EMO Ankara Şubesi 23.Dönemi‘nin temel omurgasını oluşturacaktır.

 

Giriş

AKP 2003 yılında devraldığı neoliberal uygulamaları geçmiş iktidarlara göre daha pervasız uygulamış ve ülke içinde yoksulluğu ve adaletsiz bölüşümü artırmıştır. Bütün bu uygulamalara karşı mücadele eden tüm unsurları korku ve baskı politikalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır.

Komşularla sıfır sorun diye başlayan dış politika tüm komşularla sorun yaşamamıza neden olmuştur. AKP, içeride yaşanan ekonomik sıkıntıları ve dışarıda yaşadığı sıkışmayı içeride çatışma yaratarak örtmeye çalışmaktadır. Yıllardır en temel hak taleplerini zor kullanarak bastırmaya çalışan AKP, son altı aydır öldürmeyi meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Kürtlerin, eşit yurttaşlar olarak bir arada insanca yaşama talebi reddedilmektedir. Dört bir tarafımızda süren savaş ve çatışmalar ülke içerisine taşınmış ve ülkemiz yangın yerine dönmüştür.

2010 Anayasa Referandumu ile yargı ve diğer devlet kurumlarına egemen olmayı başaran AKP, önceleri politik saldırılarla yıpratmaya çalıştığı toplumsal muhalefetin önemli odaklarından olan TMMOB`ye yetki gaspları ile saldırılarını sürdürmektedir.

Son seçimlerle birlikte yakaladığı çoğunlukla daha da otoriterleşen bir iktidarla karşı karşıyayız.

AKP`nin başlattığı Yeni Anayasa tartışmaları ülkemiz demokrasi güçlerine ümit verecek noktada değildir. Hatta yeni hukuksal düzenlemelerle tüm yetkilerin tek elde toplanması ve daha baskıcı bir yönetim hedeflendiğinin ipuçlarını vermektedir. TMMOB ve diğer meslek birliklerine yönelik yeni hukuksal düzenlemeler yapılacağını söylemek kehanet değildir.

Ocak 2016`da şube genel kurullarıyla başlayan süreç Mayıs 2016`da TMMOB Genel Kurulu ile sonlanacaktır. Geçmiş dönemlerin aksine AKP saldırılarına karşı tüm demokrasi güçlerinin bulundukları mevzilerde daha fazla dayanışma içinde olmaları önemlidir. İşte tam da böylesi bir dönemeçte, yani faşizmin en yoğun kuşatmasının yaşandığı bu dönemde tüm demokrasi güçlerinin bir arada durmak ve asgari müşterekleri öne çıkarıp iç çelişkilere boğulmayıp güç birliği yapmak gibi tarihsel bir sorumluluğu vardır.

Otuz yılı aşkın süredir devam eden neoliberal uygulamalar, mühendislerin haklarını da erozyona uğratmıştır. Kamusal haklar ve kamu hizmeti kavramı toptan reddedilerek; her şeyin satılık olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Tüm yurttaşlık hakları reddedilerek ‘devletin tüccar, vatandaşın da müşteri` olduğu bir anlayış egemen kılınmaya çalışılmaktadır.

Yan yana gelerek AKP`ye ve onun temsil ettiği sisteme karşı kararlı tavrımızı sürdüreceğiz ve korku iklimine teslim olmayacağız!

Meslek hayatımız ve geleceğimiz için söylediğimiz sözler ancak birlikte üretip yönetirsek daha güçlü bir şekilde karşılık bulacaktır. Enerji politikalarından çalışma yaşamı ve mühendislik eğitimine, elektronik meslek alanından biyomedikal ve yapı denetimine, asansör alanından işçi sağlığı ve güvenliği alanına kadar sayısız alanda faaliyet gösteren üyelerimizin hak ve çıkarlarını gözeterek emekten ve halktan yana çözümler üretmek, bu ortamı yaratmak örgütlenmemizi güçlendirmek hepimizin doğal görevidir. Ücretli çalışan, işsiz, kadın, emekli, genç mühendis meslektaşlarımızın sorunlarını paylaşması ve bu sorunlara çözüm yolu aramak için genel kurullarımız önemli bir araçtır.

Ülkemizde yaşadığımız sorunlar bizim gibi meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk yüklemektedir. Emperyalizme, ırkçılığa ve gericiliğe karşı demokrasi güçleriyle birlikte mücadele eden Odamızın demokrat ve yurtsever kimliğini devam ettirmek, özgür demokratik bir hukuk devleti yaratılması çabasına katkı koyan bir yönetim anlayışını birlikte sürdürmek için EMO Ankara Şubesi‘nin 23. Dönemindeki çalışmalarını aşağıdaki temel yaklaşımlar ışığında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Şube Yönetim Kurulu Çalışmaları

 • Yönetim Kurulu`nun yapacağı çalışmalarda kolektif çalışma biçimi esastır. Alınacak kararlarda mümkün olan en geniş kesimin karar alma süreçlerine katılımı için çalışılacaktır. Üzerinde uzlaşılamayan başlıklar hakkında tartışma süreçleri örülecek ve oy birliği esasından hareketle karşılıklı ikna süreçleri işletilecektir.
 • Yönetim Kurulu düzenli olarak her hafta toplanacak, anlık gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar yapılacaktır.
 • Yönetim Kurulu toplantılarına asıl üyelerin yanında yedek üyelerin ve Şube profesyonellerinin de katılımı sağlanacak, bu sayede kolektif iş üretme pratiği hayata geçirilecektir.
 • Danışma Kurulu‘nun her ayın ilk haftası olağan, gerekirse özel gündemli olağanüstü toplanması, kurul toplantılarının Şube organlarının çalışmaları ile yönlendirilmesi, kurul yapısının Şube çalışmalarını ve örgütlülüğünü geliştirici yönde tartışmaların yapılabileceği bir yapıya sahip olması sağlanacaktır.
 • Dört ayda bir Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları ile Şube Koordinasyon toplantıları yapılacaktır.
 • Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyeleri Şube‘nin düzenleyeceği dönemsel etkinliklerin en az birinden sorumlu olacaktır.
 • Asıl ve yedek tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şube bünyesinde kurulacak komisyonların en az birinden sorumlu olması ve komisyonların hazırlayacağı raporların bu üyeler tarafından Yönetim Kurulu gündemine taşınması sağlanacaktır.

 

Şube Denetçileri

 • Şube Denetçileri, Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri ile eş güdümlü çalışacaktır.
 • Temsilcilik denetlemeleri, mevcut işleyiş içerisindeki ihtiyaçlar ve denetçilerin çalışma koşullarına dair düzenlemeler öncelikli olarak Yönetim Kurulu Yazman ve Sayman üyeleri tarafından belirlenecektir.
 • Temsilcilik denetlemeleri sonrasında oluşturulacak raporlar önce Yazman veya Sayman üye tarafından incelenecek, ardından da Yönetim Kurulu‘nun gündemine taşınacaktır.
 • Şube Denetçileri, İl/İlçe Temsilciliklerini ve Mesleki Denetim Bürolarını yılda en az bir kez denetleyeceklerdir, yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte genel bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

 

TMMOB‘ye Bağlı Odalar, Emek ve Meslek Örgütleri, Kent Konseyleri ve Forumlarla İlişkiler

 • TMMOB‘ye bağlı Odaların birimleri ile şube coğrafyasındaki İKK`lar düzleminde ilişkiler kurulmaya devam edilecektir.
 • NKP Ankara çalışmalarının tekrar canlandırılabilmesi ve aktif bir şekilde yürütülmesi için çaba harcanacaktır.
 • Başta Ankara‘da olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada iş üretebileceği platformlarda aktif olarak yer alınacaktır.
 • Meslek alanlarımızdan doğru kent gündemini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendiren tüm etkinliklerde ve platformlarda yer alınacaktır. Başta çevre mücadelesi yürüten yerel hareketler olmak üzere, mesleki bilgi ve birikimlerimizi aktaracağımız platformlara dahil olunacaktır.
 • Şubemiz bünyesinde; meslek alanımızla ilgili konularda, halkın gündelik yaşamını doğrudan ya da dolaylı etkileyen konuların takip edilmesi ve raporlanması amacıyla KENT SUÇLARI İZLEME HATTI kurulacak ve bu çalışmaların İKK düzlemine taşınması için çaba gösterilecektir.

 

Üniversiteler ile ilişkiler

 • Şubemiz coğrafyasındaki Üniversiteler ile varolan ilişkiler geliştirilecektir.
 • Meslekte ihtisas sahibi üyelerimizden Uzmanlık Kurulu oluşturulacaktır. Bu üyelerimizin katkılarının ilgili alanlarda (basın açıklaması, kent suçları, etik gibi) yol gösterici olması sağlanacaktır.
 • Elektrik ve Elektronik programlarının farklılıkları ve akademik eğitimin tüm aşamalarında yaşanan sorunlara yönelik (lisans, yüksek lisans, doktora...) Bölüm Başkanları Konseyi`ne ve ilgili birimlere yönlendirmek üzere bir rapor hazırlanması amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
 • Şubemizin geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği Kamusallık Çalıştaylarında ilişki kurduğu akademisyenlerden oluşacak kurul ile ülke ve dünya gündemini değerlendireceği bir kurul oluşturulacak ve bu kurul ile yılda en az 1 defa toplantı düzenlenecektir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Dağıtım Şirketleri ve Sektör Dernekleri ile ilişkiler

 • Kamu yararı için yapılan protokoller çerçevesinde kamu kurum/kuruluşları (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları vb.), belediyeler ve dağıtım şirketleri ile ilişkiye geçilecek, var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.
 • Dağıtım bölgelerinde yaşanılan problemler tespit edilecek, çözümleri için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Şubemiz coğrafyasındaki sektör dernekleri ile odamız uzmanlık alanları, eğitim ve örgütlenme faaliyetlerimiz konusunda ilişkiler kurulacaktır.

 

Teknik Büro Hizmetleri

 • Üye ve SMM üyelerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki denetimlerine yönelik çalışmalarda bulunacaktır.
 • İlgili yönetmelikler ve tip sözleşmelere yönelik çalışmalar yapacaktır. Uygulamaların basit, sade, anlaşılabilir ve hiç bir öznel değerlendirmeye neden olmayacak şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yürütecektir.
 • Temsilciliklerdeki personel, Temsilci ve Temsilci Yardımcılarına mesleki denetim konusunda zaman zaman teknik büro tarafından eğitim vermeye devam edecektir.
 • Her ay en az 6 SMM bürosunun ziyaret edilmesi Teknik Büro tarafından planlanacaktır. Benzer faaliyet Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları‘nda da hayata geçirilecektir.
 • Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerimizin daha nitelikli yapılması için bilirkişi havuzumuz genişletilecek, Bilirkişilik hizmetlerinde kullanılan ekipmanlar, güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenecek ve yeni İSG kanunu kapsamında kullandığımız formlar diğer şubelerle ortaklaştırılacaktır.
 • TMMOB ve EMO`da kamudan yana olan tavır daha da geliştirilecek, üye aidatlarına ve amatör emeğe dayalı, demokratik, dayanışmacı ilişkileri öne çıkartan iş yapma kültürünün geliştirilmesi, mesleki denetim konusunda piyasacı anlayışların terk edilmesi için çalışmalar yapacaktır.
 • Sadece SMM olarak çalışan üyelerin değil, tüm üyelerin mesleki sicillerinin tutulmasının sağlanması, şikayet/istek ve/veya kamu yararı açısından gerektiğinde üyelerin yaptıkları işin teknik, mali ve idari olarak denetlenmesine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalar yürütecektir.
 • Her ne kadar Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişse de konu esastan görüşüleceği için başta PUS, ETİP ve PUSEM uygulamaları olmak üzere Odamızın yetkilerinin bir kısmının gaspı anlamına gelen uygulamalara karşı yürütülen mücadeleye katkı sunacaktır.
 • Şubemiz ile Başkent Gaz arasında imzalanan protokolün benzerinin Temsilciliklerimizde de yapılması için çalışma yürütecektir.
 • Eğitim merkezine, düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili destek olacaktır.

 

Eğitim Merkezi

 • Odamıza üye tüm disiplinlerin mesleki gelişimine ve güncel teknolojileri takip etmesine yarar sağlayacak olan eğitim, söyleşi, seminer, firma sunumları Eğitim Komisyonu ile birlikte planlanacaktır.
 • Üyelerimizin, AR-GE alanındaki faaliyetlerine destek olmak amacıyla KOSGEB ve TÜBİTAK‘ın ilgili destek programlarının tanıtımı, eğitim programına dahil edilecektir.
 • MÜGE programı kapsamındaki eğitimlerin ücretsiz olması, Eğitimcinin ücret talep etmesi durumunda bu bedelin katılımcılara paylaştırılması temel yaklaşımı benimsenecektir.
 • MDK‘ların kendi alanlarına yönelik eğitimleri örgütlemesi için Eğitim Merkezi MDK‘lar ile eş güdümlü çalışacaktır.
 • Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) programı Eğitim Komisyonu ile eş güdümlü olarak, kapsamı ve uygulama alanı genişletilerek sürdürülecektir.
 • MİSEM ve MÜGE eğitimci havuzunun arttırılması için çalışmalar yürütülecektir.
 • Şube merkezinde düzenlenen eğitimlerin Temsilciliklerde, üyelerimizin yoğun olarak bulunduğu Oda dışındaki mekânlarda, üniversite, teknokent, organize sanayi bölgeleri vb. yerlerde yapılmasına çalışılacaktır.
 • Eğitimler sonrası düzenli anketler ile eğitime olan ilgi, eğitimin konusu, eğitmen, eğitim ortamı gibi altyapıların sürekli olarak gözlenmesi sağlanacaktır.
 • Eğitim notlarının paylaşımı ve MÜGE eğitimlerinin sunum/video olarak web sayfasından paylaşımına yönelik bir çalışma yapılarak bilgi paylaşımının arttırılması, Merkezi olarak yapılan uzaktan eğitim portalının MÜGE ve belge yenileme eğitimlerinde özellikle temsilciliklerimizde kullanılması yönünde çalışma yapılacaktır.
 • Eğitim Merkezinde bulunan materyallerin (kablo, katalog vb) yetersiz düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle eğitimlerde kullanılacak materyallerin arttırılması sağlanacaktır.
 • Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin pratik uygulamalarla desteklenmesi doğrultusunda laboratuvar, uygulama merkezleri gibi üyelerin görsel açıdan besleneceği teknik geziler düzenlenecektir.
 • Mühendisliğe hazırlık seminerleri geliştirilerek sürdürülecektir.
 • Özellikle MİSEM eğitim notlarının içeriklerinin düzenlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi için çalışma yapılacaktır.
 • PUS, PUSEM vb. akreditasyon süreçlerine yönelik olarak meslektaşlarımızı bilgilendirici çalışmalar yapılacak, Odamızın mücadele pratiğine meslektaşlarımızın katılımı sağlanacaktır.
 • Eğitim veren üyelerimiz için "Yetişkin Eğitimi" ve "Eğitici Eğitimi" adıyla bir çalışma yapılarak eğitimcilerin sunuş becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Üye İlişkileri ve Örgütlenme, EMO-Genç Çalışmaları

 • Üye olan meslektaşlarımız, temsilciler, işyeri temsilcileri, üye ilişkileri ve örgütlenme komisyonu üyeleri ile şube çalışanları tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek ve sorunlarının konuşulması, eleştiri ve taleplerinin tespiti ile ilgili çalışmaların planlaması yapılacaktır.
 • İşyeri ziyaretlerinden derlenen bilgiler Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu aracılığıyla eğitim ve sosyal etkinlik çalışmalarında değerlendirecek, bu bilgiler yıllık rapor halinde yayınlanacaktır.
 • İşsiz meslektaşlarımıza iş bulma konusunda Örgütlenme sekreterliği koordinatörlüğünde çalışmalar yürütülecektir.
 • İşyeri temsilciliklerinin oluşturulması için çalışmalara devam edilmesi, işyeri temsilciliği kurulmasına olanak bulunmayan alanlarda "İş Bölgesi" tanımlaması adı altında temsilcilikler oluşturulması, iş bölgelerinde mesleki denetimin de yapılabileceği irtibat birimleri kurulması için çaba harcanacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri‘nde (OSB), teknopark ve benzeri yerlerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi amacıyla TMMOB Bölge Temsilcilikleri‘nin kurulması için İKK`larda girişimlerde bulunulacaktır.
 • Üyelerimizin bir bölümü OSTİM/Yenimahalle/Sincan bölgelerinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu üyelerimize temas etmek, etkinliklerin bir bölümünü oraya taşımak üzere ilk olarak EMO OSTİM İşyeri Temsilciliği‘nin oluşturulması ve gerekli fiziksel koşullar sağlanacaktır.
 • Genel Üye toplantıların tek yıllarda yapılamasına devam edilecektir.
 • Üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapılması için işyeri ziyaretleri yapılacak, davet yazıları ve hukuki metinler yoluyla mezunların üye olması için davet ve teşvik edilmesi sağlanacak, %63 olan üyeleşme oranımızın gelecek iki yıl içinde kademeli olarak %70`in üzerine çıkarılması hedeflenecektir.
 • Meslek alanlarımıza ilişkin haberler, etkinlikler, görüş ve raporlar, basın açıklamaları, eğitim duyuruları ile ilgili olarak üyelerin hızlı ve etkili bilgilenmeleri için araçların geliştirilmesi; web sayfası, e-posta, sosyal medya üzerinden yayın yapabilecek  radyo-tv gibi görsel uygulamaların, üye ilişkilerini ve örgütlenmeyi geliştirmesi hedefiyle daha aktif kullanımı sağlanarak, üyelerin çeşitli konulardaki beklentilerini anlamak için belirli periyotlarla anketler yapılacaktır.
 • Oda gelirlerinden genel kurulun belirlediği oranda yapılacak kesinti ile "Dayanışma Fonu" oluşturulması, fona üyelerden de gönüllülük esasına göre katkı sağlanması, fonun esas olarak çevreye, halka ve işci sınıfına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için baskıya uğrayan, işten atılan ve oda örgütlenmesi-sendikalaşma mücadelesinde baskıya uğrayan meslektaşlarla dayanışmaya yönelmesi sağlanacaktır.
 • Sendika ve iş güvencesinden yoksun özel sektörde ücretli çalışan üyelerimiz ile mesleki görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından problemler yaşayan kamu çalışanı üyelerimize, hukuki danışmanlık uygulamasının işlevselliği ve yaygınlığı üzerinde çalışmalar yürütülecektir.
 • Kadın, genç, emekli ve işsiz üyelerimize yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, teknik etkinlikler düzenlenecektir.
 • 23. Dönemde yapılması planlanan çalışmaların ana amacı öğrenci üyelerimizin mezun olduktan sonra da Oda süreçlerinde aktif olarak yer almasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra birlikte iş yapabilme yetisini kazandırabilmek, öğrenci üyelerimizin kendi aralarında tanışma, kaynaşma ve dayanışmasını arttıracak etkinliklerle Oda aidiyetlerini arttırmak, mesleğimizin icra edilmesi konusunda toplumsal sorumluklarımızı tartışmak ve bunu geliştirmek temel hedeflerimiz olacaktır.
 • Öğrenci üye örgütlülüğümüz olan EMO-Genç‘in kendi özerk yapısına herhangi bir müdahalede bulunmadan örgütlülüğünün geliştirilmesi için araçlar geliştirilecektir.
 • Üniversitelerde yaygın olarak yapılmakta olan "EMO Tanıtımı" sunumları kesintisiz sürdürülecek, diğer yandan üniversitelerdeki duyuru panosunun aktif kullanımı, MÜGE Eğitimleri, teknik geziler, sosyal aktivitelerin duyurularının buralara ulaştırılması, üyelerimizin katılımı sağlanacaktır. Üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrenciler için mesleğe hazırlık seminerleri/eğitimleri düzenlenecektir.
 • EMO-GENÇ‘lere, genel kurulda belirlenen oranlar çerçevesinde ve üyelerimizin bağışlarıyla oluşturulacak havuzdan, eğitim yardımı (burs) verilmesinin yolları aranacaktır.
 • Ziyaret edilen işyerlerinde, öğrenci üyelerimize staj olanakları sağlanmasına yönelik çaba gösterilecektir.
 • TMMOB tarafından belirlenen mühendis asgari ücretinin tüm mühendislere uygulanması için baskı mekanizmaları oluşturulmasına çaba gösterilecektir.
 • Akademisyen üyelerimizin EMO ile ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üye kampanyası yapılacaktır.

 

Basın-Yayın Faaliyetleri

 • Odamız etkinliklerinin üyeye yansıtıldığı yayın faaliyetleri (bülten, kitap, broşür, web sayfası vb.) periyotlarına uygun bir şekilde düzenli olarak yayımlanmaya devam edecektir.
 • Şubemizin ve Odamızın çalışmalarını, etkinliklerini, raporlarını üyelerimiz ve kamuoyuna  yazılı/sesli/görüntülü yöntemlerle en geniş şekilde duyurabilmenin yollarını gerçekleştirilecektir.
 • Odamıza üye meslek alanlarına yönelik olarak özellikle Şubemiz komisyonları marifetiyle belirli aralıklarla raporlar hazırlanması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
 • Şube Haber Bülteni‘nin meslek alanlarımızdan doğru teknik içeriğinin zenginleştirilmesi, belirlenen periyotta yayınlanması ve dağıtılması için çalışmalar yürütülecektir. Yayın Komisyonu düzenli olarak toplanacak, bültende dosya konuları belirlenerek önceden hazırlık yapılması sağlanacaktır.
 • Odamız tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan Elektrik Mühendisliği El Kitabı‘nın (Handbook) güncellenerek yayınlanabilmesi için bir çalışma grubu kurulacak ve bu çalışmanın örgüt genelinde Şubemiz sekretaryasında yürütülmesi için Oda Merkezinden yetki istenecektir.
 • "EMOPortal" ve "misem.org.tr" duyurularının Şube yayınlarında yapılması ve üyelerin aktif katılımı sağlanacaktır.

 

Temsilcilik Çalışmaları

 • Şube Denetçilerinin tüm temsilcilikleri yılda en az bir  defa denetlemesi sağlanacak, denetleme sonrası oluşturulacak raporlar sayesinde temsilciliklerin idari ve mali işleyişi ile Şube merkezinin eş güdümlü olması sağlanacaktır.
 • Şubemizin ekonomik durumu dahilinde tüm temsilcilik personeli ile dönem içerisinde en az bir defa toplantı yapılacak ve örgütsel işleyiş konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
 • Şube merkezinde düzenlenen eğitimler başta olmak üzere Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin ihtiyaç duyduğu başlıklarda eğitimler/etkinlikler düzenlenecektir.
 • İhtiyaç halinde ve temsilciliklerin görüşleri doğrultusunda Şube bünyesinde düzenlenecek olan dönemsel etkinliklerin temsilciliklerde de düzenlenmesi sağlanacaktır.
 • Bu programda ifade edilen tüm yaklaşımların Temsilcilikler düzleminde de hayata geçirilmesi için çaba sarf edilecektir.
 • Ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm temsilciliklerin, diğer TMMOB Odalarına bağlı İl/İlçe Temsilcilikleri ile ortak mekanlarda hizmet üretmesi; seminerler, paneller, forumlar, üye yemekleri düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecektir.
 • Mevcut temsilcilik yapımızdaki aksaklıklar göz önüne alınarak tüm birimlerimizde eğilim yoklaması ve üye toplantıları yapılacak, belirlenen eğilime göre temsilcilik atamaları yapılacaktır.

 

Komisyon Çalışmaları

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi, meslek alanlarımıza yönelik görüş/rapor/çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla komisyonlar kurulacak ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 3 ayda bir komisyon yürütmeleri ile toplantı yapılacaktır. Çoğu zaman karşılaşılan komisyonlara katılım konusundaki olumsuz durumlar için her komisyonun kendi koşullarına uygun önlemler alınacaktır. Her komisyonun dönem başında kendi çalışma programını oluşturması sağlanacak ve bu raporlar Şube Yönetim Kurulu‘na sunulacaktır. Her komisyon toplantı raporlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu‘na iletecek ve komisyonların pratik faaliyetlerine yönelik Şube merkezinde bir personel görevlendirilecektir.

 

Komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu asıl/yedek üyeleri sorumlu oldukları komisyonlarla ilgili bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu toplantılarında yapacaktır. Komisyonların sağlıklı işleyişi için üç kez üst üste komisyon toplantılarına mazeretsiz katılmayan komisyon üyesi ilgili komisyondan azledilecektir. Yanı sıra her komisyon Şube coğrafyası içerisindeki birimlerde etkinlik yapması için teşvik edilecektir.

 

23. Dönem içerisinde aşağıdaki komisyonların kurulması hedeflenmektedir:

 

1. Kent Komisyonu

 • Başta Ankara olmak üzere Şubemiz coğrafyasındaki tüm illerde meslek alanlarımızdan doğru kent gündemini takip etmek,
 • Yaşanacak olumsuzluklara karşı refleksi örgütlemek,
 • Kent gündemini dinamik bir şekilde takip etmek,
 • Kent sakinlerinin güncel olarak bilgilenmelerini sağlamak için düzenli raporlar hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmak,
 • Mahalle dernekleri, platformlar vb. STK ve demokratik kitle örgütlerinde bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • TMMOB tarafından düzenlenen Kent Sempozyumlarına katkı sağlamak,
 • Özellikle Ankara İli içerisinde ulaşım hizmetleri (metro, otobüs) ve elektrik altyapısıyla ilgili çok sayıda sorun bulunmaktadır. Bu sorunları dile getirecek, toplum önünde doğru bilgilendirme yapacak, kamusal ve ekolojik faydayı esas alarak bu bağlamda raporlar hazırlamak.

 

2. Meslek Dalı Komisyonları (MDK)

 • Odamız yapısı içinde farklı meslek disiplinlerine dâhil üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,
 • O meslek alanına özgü bilgi ve deneyim birikiminin oluşturulması,
 • O alana ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenme faaliyetlerine destek olacaktır. Her MDK‘nın kendine özgü yayın faaliyetine destek olunacaktır. MDK‘ların oluşturulmasına yönelik olarak o mesleğe mensup üyelerin katılımıyla oluşan Meslek Meclisi‘nde seçim yapılacaktır.

 

3. Elektronik MDK

o    Elektronik Meslek Dalı Komisyonunun, çalışma usul ve esaslarının tartışılacağı bir forum düzenlenerek komisyona işlevsellik kazandırılmasının yollarını sağlamak,

o    Odanın düzenlediği eğitimler arasında Elektronik Mühendislerine yönelik konuların arttırılmasının sağlanması,

o    MÜGE‘nin planlanması sürecine komisyon tarafından belirlenecek eğitimlere ağırlık verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütmek,

o    Elektronik Mühendislerinin çalışma alanlarında sıklıkla kullandıkları yazılım eğitimlerini geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi düzenlemek,

o    Elektronik atıkların geri dönüşümü ile ilgili bir ön çalışma yapılması ve ülkemizdeki atıkların geri dönüşümü ile ilgili yönetmelik, süreç ve yöntemlere katkıda bulunmak,

o    Elektronik devre uygulamaları ve standartları ile ilgili seminerler düzenlemek,

o    Bina elektroniği konusunda çalışan üyelerimiz için yönetmeliklerle ilgili bir eğitim düzenlemek,

o    Özellikle YEST Uygulama Esasları ile ilgili bir çalışma yapmak,

o    Ülkemizdeki Elektronik Mühendisliği eğitiminin içerik ve kalitesinin tartışılabileceği bir forum düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak,

o    OSTİM, Başkent gibi büyük sanayi bölgelerindeki çeşitli firmalarla görüşerek, sektörün Elektronik Mühendislerinden beklentilerine yönelik bir çalışma raporu hazırlamak,

o    Düzenli olarak her iki ayda bir deneyimli üyelerimizden birini misafir ederek, düzenlenecek sohbette seçilen konu ile ilgili tecrübelerinden üyelerimizin faydalanmasını sağlamak,

o    Elektronik Mühendisliği ile ilgili panel, forum, konferans ve fuarlara katılım sağlamak,

o   Kamu ve özel sektörde çalışan Elektronik Mühendislerine iş yerlerinde ziyaretler gerçekleştirmek.

 

4. Biyomedikal MDK

o   Yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları ile Biyomedikal Mühendisliği alanında Kamu Hastaneleri Birlikleri, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ve diğer birimleri ile çalışmalar yapmak,

o   Biyomedikal Mühendisliği‘nin "Kamusal Yaşam Alanı" olan hastanelerde, Klinik Mühendislik birimlerinin kurularak Biyomedikal Mühendisleri‘nin tıbbi cihaz ve tıbbi alanların, "teknik işletilmesinden" sorumlu olması ve Biyomedikal Mühendisinin başında bulunduğu Klinik Mühendisliği Müdür Yardımcılığı birimi kurulması ve bu birimin direkt olarak Hastane Yöneticisine bağlanması için Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurulmasını sağlamak,

o   Biyomedikal Mühendisleri‘nin çalışma alanları olan Klinik Mühendisliği, Tıbbi Teknik Servis Mühendisliği, Tıbbi Ürünler Satış Mühendisliği, Tıbbi Araştırma – Geliştirme Mühendisliği (Tıp Mühendisliği) ve Tıbbi Uygulama Mühendisliklerinin tanımlarını yapmak,

o   Özel sektörde görev yapan Biyomedikal Mühendisleri‘nin zorlu çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik gerekli düzenlemeler yapılması için ilgili kamu kurum ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapmak,

o   Biyomedikal Mühendisliği mesleğine özgü bilgi ve deneyim birikiminin oluşturularak başta şubeler olmak üzere sonrasında da Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi aracılığıyla ulusal çapta meslek kültürünün yaygınlaştırılması,

o   Sayısı her yıl giderek artan Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden şube coğrafyasında bulunanlar ile birliktelikler kurarak TMMOB ve EMO bünyesinde yapılacak kongre, sergi ve sempozyumlarda Biyomedikal Mühendisliği konulu (Eğitimi ve Ülkemizdeki Uygulamaları, Konumu, vb… başlıklı) panellerin ve çalıştayların yurt çapında düzenlenmesini sağlamak,

o   Biyomedikal Mühendisliği ve Odamız yapısı içinde farklı meslek disiplinlerine dâhil üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması,

o   Nitelikli mezun yetiştirilmesi ve mesleğin ihtiyaçlarının üniversitelere aktarılması için başta şube coğrafyasında bulunan üniversiteler olmak üzere diğer illerde bulunan üniversiteler ile  çalışmalar yapılması,  

o   MÜGE ve MİSEM Eğitimlerinde üyelerin ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin özellikle ders müfredatlarında yer almayan fakat meslek yaşantısında ihtiyaç duydukları teknik konuların geri bildirimlerle belirlenerek eğitimlerin güncellenmesi,

o   EMO Ankara Şube Bülteni, EMO Dergi ve EMO Bilimsel dergide biyomedikal mühendislik temalı bilimsel yayın, sektörel doküman, mesleki anı vb. yazıların yazılması ve üyelerimiz arasında yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

o   Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde hayata geçirilen şehir hastaneleri ve sağlık kullanım hakkı ile ilgili konularda, bu alanda faaliyet yürüten sendika, meslek odası ve oluşumlarla birlikte kapsamlı çalışmalar yürütmek,

o   Biyomedikal Mühendisleri‘nin başucu kitabı olması hedeflenen "Biyomedikal Mühendisliği Kitabı"nın çalışmalarını yürütmek.

 

5. Bilgi ve İletişim Komisyonu

 • Telekomünikasyon, yayıncılık, iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyerek sektörde yaşanabilecek problemlerin önceden tespitine yönelik çalışmalar yapmak, burada yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele argümanlarını toplamak, üyelerimizi ve kamuoyunu, sektördeki güncel gelişmelere dair bilgilendirmek, bu alanda Şube bünyesindeki eğitimlerin düzenlenmesine ve bu konularda Şube Yönetim Kurulu‘nun çalışmalarına yardımcı olmak,
 • IP TV, fiber optik, karasal sayısal yayıncılık, internet erişimi, 4G/ LTE-Advanced (4.5G) gibi haberleşme alanlarında Odamızın kamusal görevini yerine getirmesi için çalışmalar yapmak,
 • Nesnelerin interneti (IoT), Endüstri 4.0 veya birbiri ile haberleşebilen cihazlarla ilgili üyelerimiz tarafından çok sayıda teknoloji ve yazılım geliştirilmektedir. Bu konuda topluma aydınlatıcı yayın hazırlamak.

 

6. Yayın Kurulu

 • Şubemizin hazırladığı her tür (elektronik, basılı) yayının teknik ve içerik çalışmasını yapmak,
 • Yayınların EMO Ankara Şubesi üyelerinin gereksinimlerine cevap verecek bir tarz ve içerik ile hazırlanmasını sağlamak,
 • Şube Haber Bülteni teknik içeriğinin niteliğinin yükseltilmesi için hazırlıklar yapmak,
 • "Enerji ve Enerji Verimliliği" ile ilgili Odamız tarafından çok sayıda yayın ve etkinlik yapılmaktadır. Bu çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla İlköğretim düzeyinden başlamak üzere sosyal medya kampanyası, video, afiş, broşür vb. hazırlıkların periyodik hale getirilmesini sağlamak,
 • ‘Elektrik Mühendisliği El Kitabı` güncelleme çalışmalarını yürütmek,
 • EMO Ankara Şubesi`nin kuruluşunun 40. Yılı‘na denk gelmesi nedeniyle 2017 yılı içerisinde etkinlikler, yayınlar ve tarihe yolculuk söyleşileri yapmak.

 

7. Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

 • Odamız örgütlülüğünün geliştirilmesi için Örgütlenme Sekreterliği ve işyeri temsilcileri ile eş güdümlü çalışmalar yürütmek,
 • Ücretli çalışan veya işsiz meslektaşlarımızın, EMO-Genç üyelerin, kadın meslektaşlarımızın, Odamız örgütlülüğüne dâhil edilmesi ve aktif olarak yer almasının önünü açıcı etkinlikler yapılması için hazırlıklar yapmak.

 

8. Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 • Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve teknik içerikli etkinlikler organize etmek,
 • Katılım sağlanacak etkinliklerin tür, tarih ve konularına ilişkin Yönetim Kurulu‘nu bilgilendirici ön araştırmalar yapmak,
 • Yapılan etkinliklere yönelik katılımcıların dilek, istek, öneri ve eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlikleri bu sonuçları değerlendirerek kurgulamak.

 

9. SMM Komisyonu

 • SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürütmek,
 • Yönetmelik değişikliklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile SMM üyeleri bilgilendirme konusunda özel etkinlikler düzenlemek,
 • SMM olarak çalışan üyelerimizin çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Yönetim Kurulu‘na yol gösterici çalışmalarda bulunmak,
 • Mesleki denetim süreçlerine yönelik olarak, mesleki denetim yöntemleri/bedelleri konusunda Odamızın ve üyelerimizin menfaatini gözeterek çözüm önerileri geliştirmek.

 

10. Kadın Mühendisler Komisyonu

 • Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek,
 • TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların başta Odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere bunun yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütlemek,
 • Kadın meslektaşlarımıza, haksız rekabetle mücadele edilmesi konusunda mesleki, hukuki, sosyal, psikolojik destek sağlayabilecek somut bir birim oluşturmak,
 • Kadın üyelerimizi etkinliklere teşvik etmek amacıyla, eğitim, toplantı, seçim vb. etkinliklerde cinsiyet ayırmaksızın bütün üyelerimizi kapsayan çocuk bakım hizmeti verilmesini sağlamak,
 • Kadın öğrencilerin örgütlenmesi konusunda aktif rol almak,
 • Şubemizin, Odamızın ve birliğimizin tüm organlarında eşit temsiliyet ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 • Yayınlarda cinsiyet ayrımcı ifadelerin kullanılmaması konusunda mesafe kat edilmiştir, bunun devamını sağlamak.

 

11. Yapı Denetim Komisyonu

 • Proje ve uygulama mühendisleri ile kontrol mühendislerinin ortak tavır sergilemeleri için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Birçok disiplini ilgilendiren yapı denetimi sürecinin kamusal bir anlayışla sürdürülmesi için TMMOB düzeyinde yürütülen Yapı Denetim ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak, 
 • Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın mühendisler ve kamu yararına uygulanması için çalışmalar yürütmek,
 • Denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere yönelik ilgili meslek odasının da taraf olduğu Hizmet Sözleşmesi yapılmasını sağlamak,
 • Düşük ücret kıskacında olan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere yönelik TMMOB tarafından belirlenen en az ücretlerin uygulanmasını sağlamak,
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanuna tabi olarak çalışan Proje ve Uygulama Denetçisi, Kontrol elemanı, Şantiye Şefi üyelerimizin özlük haklarının takibi, haksız rekabetin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için EMO bünyesinde Yapı Denetim Sistemi Takip Sekretaryası kurulması için çalışma yürütmek.

 

12. Eğitim Komisyonu

 • Üyelerimizin meslek alanlarına ve güncel teknolojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim programlarını Eğitim Merkezi ile beraber tespit etmek,
 • Mühendislik eğitimi konusunda rapor hazırlamak ve Uzmanlık Kurulu ile eş güdümlü çalışmak,
 • Yeni eğitim konuları tespit etmek ve bu konularda detay çalışma yapmak.

 

13. Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu

 • Asansör ve elektromekanik taşıyıcılar alanında çalışan üyelerimiz arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak,
 • Gerek kullanıcıların gerekse asansör sektörü çalışanlarının güvenliğinin arttırılması (sağlanması) konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Mevcut ve çalışmaları devam eden mevzuat konusunda çalışmalar yapmak, bu konularda Şube görüşünün oluşturulmasında Yönetim Kurulu‘na destek vermek,
 • EMO`nun asansör alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam edilmesi konusunda gerekli çalışmalar ve Odamızın bu konuda standartları belirleyen, yönetmelikleri hazırlayan ve uygulanmasını denetleyen bir konumda olması için çalışmalar yapmak,
 • Kamusal denetim ve proje geliştirme çerçevesinde belediyeler ve kamu birimleri ile iletişim kurularak ilgili görevlilere eğitim programı düzenlenmesini sağlamak,
 • ‘Asansör muayene elemanı` ve ‘servis teknik sorumlusu` gibi ilgili standart ve yönetmeliklerde tanımlanan mühendislerin Odamız yönetmeliklerinde ve uygulamalarında detaylı karşılıklarının oluşturulması; ilgili standart ve yönetmeliklere oluşturulacak tanımların aktarılması konusunda çalışma yapılmasını sağlamak,
 • Asansör SMM Hizmetlerinin, Elektrik SMM hizmetleri içerisinde değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılmasını sağlamak.

 

14. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

 • Çalışma hayatında çalışanların sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini geliştirerek işe uyumlarını ve verimliliklerini artırmayı amaçlayan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" alanında çalışmalar yürütmek ve bilinç oluşturma/yükseltme,
 • İlgili kurumlara görüş sunulması için ve bu alanda çalışan üyelerimizin karşılaştığı sorunlar konusunda çalışmalar yapmak,
 • Elektrik İş Kazalarının arşivlenmesine ve her bir olay için "Ne Olsaydı Bu Kaza Olmazdı?" başlığıyla inceleme yapılmasını sağlamak, verilerin yayınlanmasını sağlamak,
 • İş Güvenliği Uzmanlarının sorunlarının ve  çözüm  araçlarının araştırıldığı forum, panel vb. düzenlemek,
 • Odanın İş Güvenliği Uzmanlarının örgütlenmesinde aktif rol almasını sağlamak,
 • Ankara genelinde iş yerlerinin denetlenmesi ve işçi sağlığı hususunda olumsuzlukların raporlanarak kamuoyu ile paylaşılması için TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve sendikalarla birlikte çalışmalar yapmak.

 

15. Enerji Komisyonu

 • Odanın genel enerji politikaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Ankara Şube ve bağlı illerin enerji durumunun ele alındığı raporlar düzenlemek ve bu raporları güncelleyerek kamuoyu ile paylaşmak,
 • Ankara Şube`ye bağlı illerde kamusal faydayı gözeten örnek projelerin oluşturulması için yerel yönetimlere görüş ve öneriler sunmak.

 

Dönemsel Etkinlikler

EMO 45. Olağan Genel Kurulu sonucu oluşacak Yönetim Kurulu‘nun göreve başlamasından sonra Odamız adına aşağıdaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi talebinde bulunulacaktır:

 

 • Biyomedikal Mühendisliği Kongresi
 • Elektronik Mühendisliği Eğitimi ve Niteliği Çalıştayı/ Sempozyumu/ Forumu
 • Güç Elektroniği ve Pil Teknolojileri Çalıştayı/ Sempozyumu/Forumu
 • Sinyal ve Görüntü İşleme Çalıştayı/ Sempozyumu/ Forumu
 • TMMOB Mühendislik-Mimarlık Kurultayı
 • EMO-Genç Yaz Kampı/Kurultayı (EMO İzmir Şube ile birlikte)
 • Bitirme Projeleri Sergisi
 • İlk Bildiriler Konferansı
 • Demokrasi Sempozyumu
 • Yüksek Gerilim Çalıştayı

 

SONUÇ OLARAK

Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir.

Bizler;

 • Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
 • Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin diğer şubelerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.
 • Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan kolektif bir anlayışı sürdüreceğiz.
 • Şube Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre oluşturacağız.
 • Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme, kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve şartnameler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 • Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odaları tarafından yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.
 • Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.
 • Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.
 • Bilimsel çalışmalarına tüm baskı ve engellemelere karşı devam eden akademisyenlerle dayanışma içinde olacak, bilimsel özgürlüğün korunması mücadelesinde çalışma yürüten; üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışma yürüteceğiz.
 • Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.
 • TMMOB`nin ve Şubemiz coğrafyasındaki İKK‘larının gerçekleştireceği çalışmalara aktif destek vereceğiz.
 • EMO Ankara Şubesi‘nin TMMOB örgütlülüğü içindeki yerinin önemini bilerek, DEMOKRAT yapısını koruma ve geliştirme konusunda yoğun çaba sarf edeceğiz.

 

EMO Ankara Şubesi

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2017 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri