MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 360

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ DÜZENLENDİ


HABER


 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. “Yerli Üretim ve İzmir” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, yerli endüstrisinin yanı sıra “işletme ve bakım güvenliği”, “dijitalleşmenin etkileri” gibi konular ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alındı.
 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenene etkinliğin açılışında ilk sözü Sempozyum Yürütme Kurulu adına alan İskender Kökey, hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kökey`in ardından konuşan MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin ise sempozyumun alandaki gelişmelere ivme kazandırmayı amaçladığını vurgulayarak, yükselen ekolojik krize ve fosil yakıtlara bağımlılığa karşı rüzgâr enerjisinin önemine işaret etti.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ise Türkiye`nin rüzgâr enerjisinde potansiyelinin küçük bir kısmını değerlendirdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rüzgâr enerjisinin ülkemizdeki gelişimini anlayabilmek için; temel gösterge sayılabilecek olan elektrik enerji üretimindeki payına baktığımızda; 2016`deki yüzde 5,65`lik seviyenin, 2017`de 6,02`ye çıktığı görülüyor. 2018`de ise yüzde 6,7 ulaştığını görmekteyiz. Bu artış eğilimi 2019`da da sürmektedir. Lisansız üretim ve tüketim hariç olmak üzere bu yılın Ocak-Temmuz aylarındaki üretime bakıldığında ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 7,4`ünün rüzgârdan karşılandığı görülmektedir."

Kâr hırsıyla yenilenebilir enerji yatırımlarının bile çevre yıkımlarına neden olabildiğine vurgu yapan Uğurlu, konuşmasında şu uyarılara yer verdi:

"Özellikle ÇED süreçlerinin iyileştirilip, toplumsal fayda analizlerine dayalı bütüncül değerlendirmelere göre, yatırımlara izin verilmesi; yatırımcılarımızın da çıkarınadır. Bugün HES kelimesi hemen hemen tüm yörelerde ‘doğa tahribatı` kelimeleriyle eş anlamlı gibi algılanmaktadır. Bu nedenle yanlış-sorunlu projeler kadar doğru projelere de itiraz edilmekte, tepki gösterilmekte, hatta davalar açılmaktadır. HES kelimesinin yanına RES kelimesinin de eklenmemesi için yatırımcılar; kamu otoriterleri şart tutmasa da mutlaka toplumsal ve çevresel zararların en aza indirilmesi için çaba sarf etmelidir. Bugün ‘ekstra maliyet` olarak değerlendirilen ve es geçilen kimi gerekliliklerin önümüzdeki yıllarda bu alanda yatırım yapılmasının önü tıkayan ‘detaylar` olabilir. Çevreyi ve yöredeki ekonomiyi de kapsayan ömür boyu maliyet analizleri yapılmalıdır. Maliyetlerde küçük tasarruflar etme anlayışıyla, yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına çok yakın konumlara yatırım yapılmasından vazgeçilmelidir."

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım ise rüzgâr enerjisi alanında özellikle son 10 yılda büyük gelişme kaydedildiğini ve sektörün sorunlarının tartışıldığı bir platform olarak bu gelişmeye katkı sunması açısından İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi`ne büyük önem verdiklerini söyledi.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ise ekonomik krizin sektöre ve enerji fiyatlarına etkisine vurgu yaptığı konuşmasında, ithal kaynaklara dayalı enerji üretiminin de krize tetiklediğine değinerek, enerji ihtiyacının yerli kaynaklar karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Açılışta son olarak konuşan MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise yenilenebilir kaynaklarının önemine vurgu yaparak, "Gerek kaynaklarımızın yeterli düzeyde değerlendirilebilmesi gerekse iklim değişikliği krizinin derinleşmemesi ve etkilerinin sınırlanması için enerji üretiminde öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sempozyuma paralel olarak düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Uygarlık Krizi ve Rüzgâr Ne Yöne Esiyor?
Etkinliğin "Açılış Konferansı" başlıklı ilk oturumuna EMO adına Mahir Ulutaş "Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi", MMO adına ise Oğuz Türkyılmaz "Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Rüzgâr Ne Yöne Esiyor?" başlıklı sunumlarıyla katılım sağladılar. 

Ulutaş ve Türkyılmaz`ın genel çerçeveyi çizdikleri sunumlarının ardından gerçekleştirilen "Yerli Rüzgâr Endüstrisi" adlı birinci oturuma Gülnur Başer "Kompozit Rüzgâr Kanadı Üretimi Yeni Trendler", Ali Alptürk "Türkiye`de Rüzgâr Türbinlerine Yönelik Yerli Sanayinin Gelişmesi Hakkında Düşünceler", M. Sencer Özen "İzmir`de Rüzgâr Enerjisi Sektörüne Yönelik Kümelenme Çalışmaları" başlıklı sunumlarıyla katılım sağladılar.
İkinci oturumda ise Ferhat Bingöl "YEKA`lar ve Uzun Dönem Üretim Tahminleri", Güray Erol "Denizüstü ve Karasal RES Proje Geliştirme Süreçlerinde Farklar", Ömer Emre Orhan "YEKA-1 Kapsamında ARGE Faaliyetleri", Ezgi Deniz "Yatırımcı Gözüyle YEKA Projeleri" ve Özlem Kıldır "Avrupa Deniz-Üstü (Off-Shore) Rüzgâr Projelerinin Finansman Analizi: Türkiye İçin Proje Finansmanı Yapı Önerileri" başlıklı bildirileriyle yer aldılar.

Yerli Endüstri ve Dijitalleşme
Etkinliğinin ikinci gününde ise ilk olarak 3-A ve 3-B`ye Keriman Oğuz, Nilay Sezer Uzol, Rıdvan Almaz, İskender Kökey, Sercan Acarer, Z. Haktan Karadeniz, Alpaslan Turgut, Mustafa Şahin, İlkay Yavrucuk, Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol, Erdem Demir, Ferhat Bingöl, Miraç Onur Bozkurt, Demirkan Çöker, Levend Parnas, Can Muyan, Demirkan Çöker, Murat Durak ve Ahmet Duran Şahin imzalı akademik bildirilerin sunumları gerçekleştirildi.

Rüzgar santrallarının işletme ve bakımına ilişkin düzenlenen altıncı oturuma ise İsmail Akbulut`un "Rüzgâr Türbinleri İçin Tam Ölçekli Sırt Sırta Bağlı Güç Dönüştürücü Uygulaması", Nihat Tonguç "Rüzgâr Enerji Santrallarının Garanti Sonu Türbin İncelemeleri", İhsan Engin Bal "Rüzgâr Türbinlerinde Yapısal Problemler ve Yeni Teknolojiler" başlıklı bildirileriyle yer aldılar.

"Yerli Rüzgâr Endüstrisi" başlıklı ikinci oturumda ise Murat Biniş "Türkiye ve Ortadoğu Servis Aktiviteleri", Metin Yusufoviç "Rüzgâr Türbinlerinde Dökme Demirden Parçaların Kullanımı", Özgür Soysal "Tedarik Zincirinde Yerli Üretimin Gelişimi", Ozan Mamay "Bergama`da Yerli Üretim: Yeni Nesil Rüzgâr Türbin Kanadı Teknolojisi", İskender Kökey "Yerli Ekipman Üretiminde II. Halka: Yerli Yan Sanayii ve Önemi" başlıklı bildirilerini sundular.

Dijitalleşme başlıklı bir sonraki oturuma ise Emrah Bilgin "Dijitalizasyon ve Rüzgâr Enerjisinin Geleceği", Timuçin Çelik "Rüzgâr Santrallerinde Büyük Veri Sistemlerinin Faydaları", Emre Uraz "Üretim Tahmini ve Dijitalleşmede Yeni Yaklaşımlar", Argun Karaçay "Rüzgâr Santrallerinin Ticari Optimizasyonu ve Şebeke Entegrasyonunda Dijitalleşme" başlıklı bildirileriyle yer aldılar.

Çalışma Güvenliği ve Çevresel Etkiler
Sempozyumun son gününde düzenlenen 7-A ve 7-B isimli akademik oturumlarda Tarkan Yorulmaz, B. Kıvanç Deneçli, Mutlu Boztepe, Siamak Pourkeivannour, H. Bülent Ertan, Murat Durak, A. Hazal Altuğ Yalçın, İlkay Yavrucuk, Oğuz Uzol, Baran Kaya, Elif Oğuz, Yüksel Kalay, Ferhat Bingöl, Nejan Huvaj, Eray Caceoğlu, Yelaman Baidol, Ali Batuhan Ateşsönmez ve Anıl Güneyli`nin hazırladığı bildiriler sunuldu.

Çalışma güvenliği konusunda düzenlenen bir sonraki oturumda ise Özcan Kalenderli "Rüzgâr Santrallarının Yıldırımdan Korunması", Memduh Haldun Ülkenli "Rüzgâr Türbinlerinde Temel Güvenlik Eğitimleri ve Güvenli İple Erişim Uygulamaları", Çağrı Polat "Rüzgâr Santrallerinde Alınması Gereken Siber Güvenlik Önlemleri", Hakan Turan "Yenilenebilir Enerji İçin Güvenilir Yangından Korunma Sistemleri" başlıklı bildiriyle yer aldılar.

"Yerli Rüzgâr Endüstrisi" başlığı altında düzenlenen üçüncü oturumda ise Kerem Paksoy "Rüzgâr Türbin Kanadı ve Benzeri Kompozit Yapıların İmalatında Kullanılan Epoksi Esaslı Sistemleri", Serhat Karabağ "Yerli Rüzgâr Türbini Kanat Üretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını", Hasan Şemsi "Rüzgâr Enerji Santrallerinde Yüksek Mukavemetli Kritik Bağlantı Elemanlarının Üretimi", Funda Yılmaz "Rüzgâr Enerjisinde Yerli Üretimin Gelişimi, Destek Mekanizmaları ve YEKA" başlıklarıyla yer aldılar.

Konunun ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ise etkinliğin son oturumunda değerlendirildi. Bu oturuma İstanbul Üniversitesi`nden "Rüzgâr Enerji Santrallarının Doğal Kara Ekosistemlerine Etkileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler", İzmir Barosu`ndan Cem Altıparmak "Rüzgâr Santrallerinin Çevresel ve Ekolojik Etkileri" ve EMO İzmir Şubesi`nden Muammer Argun "Çeşme Yarımadası Rüzgâr Santrallerinin Enerji Kalitesine Etkileri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.HÜKÜMETİN SALGINDAN DAHA ÖNCELİKLİ DERDİ: ODALAR VE BAROLAR SÖYLEŞİSİ - CANLI YAYIN KAYDI

23.05.2020
 


Çok Okunanlar


BİLGİSAYAR DESTEKLİ İÇ TESİSAT PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ-BAŞVURU

COVİD 19 PANDEMİSİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ - CANLI YAYIN KAYDI

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ : COVİD 19 PANDEMİSİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK TAHMİNLEME - ÇİZELGELEME // KAYIT

EMO İZMİR ŞUBESİ MAYIS 2020 BÜLTENİ YAYIMLANDI

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLUĞU BAŞLIYOR

ÇEVRİMİÇİ UV-C DEZENFEKTASYON SEMİNERİ - ONLİNE KAYIT

33. DÖNEM 1. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: HÜKÜMETİN SALGINDAN DAHA ÖNCELİKLİ DERDİ: ODALAR VE BAROLAR

TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK TEPKİ

Okunma Sayısı: 169


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.