MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 358

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik ile elektrik üretim tesislerinde enerji depolama birimlerinin eklenerek, bu birimlerde depolanan elektriğin tekrar şebekeye verilmesini mümkün kılacak yatırımların kabul işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 

Resmi Gazete`de 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği`yle üretim tesislerine eklenecek depolanan elektriğin tekrar şebekeye verilmesini mümkün kılacak yatırımların kabul işlemlerine yönelik usul ve esaslara yer verildi. "Sistemden çektiği elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisleri" elektrik depolama tesisi olarak tanımlan yönetmelikte, söz konusu tesislere ilişkin işlemlerin Proje Onay Birimi (POB) tarafından yapılacağı belirtildi.

"Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri" olarak tanımlanan proje onay birimlerine yapılan yetki devrine ilişkin ise aşağıdaki ifadeler yönetmelikte yer aldı:

"Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığın yetkilendirdiği/görevlendirdiği POB`lar tarafından da kullanılabilir."

Gerilim Uygulanmasına İlişkin Hükümler
Yönetmeliğin 6. maddesinde tesisin yapım sürecine ilişkin ilkeler özetlenirken, tesise gerilim uygulanmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı 7. madde ise şöyle denildi:

"Proje onayı olmayan elektrik üretim veya elektrik depolama tesislerine hiçbir suretle gerilim uygulanamaz.
Senkronizasyon öncesi ve sonrası test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından yazılı talepte bulunulması durumunda, projesi ilgili POB tarafından onaylanmış elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, Elektrik dağıtım şirketi, dağıtım lisans sahibi OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından, can, mal ve saha emniyetinin lisans/tesis sahibi tarafından sağlanması koşuluyla test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.

Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde ve sonrasında; saha ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını yerleştirmek, her türlü can, mal ve saha emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve doğan her türlü zarardan sorumludur.

Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilir."

Kabul Heyetinin Oluşumu
Yönetmelikte kabul heyetinin nasıl oluşturulacağı şöyle anlatıldı:

"İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendis(ler) ile ilgili POB`un talep etmesi halinde; imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile kabul heyeti teşkil edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez."

Kabul işleminin depolama tesislerinin onaylı projesine ve Yönetmelik esaslarına göre incelenerek, senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesi amacıyla yapıldığına yer verilen yönetmelikte heyetinin devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerini gerekli görmeleri halinde tekrarlatabilecekleri belirtildi.

"Sorumluluk Zinciri"
Yönetmeliğin "Teknik ve İdari Sorumluluk" başlıklı 14`üncü maddesinde ise tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumlu olduğu belirtilerek lisans/tesis sahibinin sorunluluklarına şöyle yer verildi:

"a) Tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma, devre dışı bırakılma, demontaj ve kullanılan ekipmanın kontrol işlemleri, bakım-onarım ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,

b) Yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip personel bulundurulmasından ve bu personelin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,

c) Can, mal ve saha emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, ilgili idarelere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasından,

ç) Yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması gibi nedenlerden doğacak zarardan,

d) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, sorumludur."
Kabulü yapılmayan ya da kabulü yapıldıktan sonra onaylı projesine uygun olmayan değişiklikler yapılan tesislerin işletilmesi yasak olduğuna vurgu yapılan yönetmelikte, tespit edilmesi durumunda bu tesislerin şebeke ile bağlantısını önleyici tedbirler alınacağına yer verildi.

Yönetmeliğin 1 Nisan 2020 tarihinde itibaren yürürlüğe girmesiyle Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği ise yürürlükten kalkacak.

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği‘nin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-1.htmTTB: SALGININA KARŞI ÖNLEMLER SIKLAŞTIRILMALI

17.03.2020
 


Çok Okunanlar


STAJ YERİ VE STAJYER BAŞVURULARI BAŞLADI - ONLİNE BAŞVURU

KORONAVİRÜSE KARŞI KAMUSAL MÜCADELE ÇAĞRISI

EMOONLİNE: ÜYE İŞLEM VE BAŞVURU SİSTEMİ

33. DÖNEM KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

TTB: SALGININA KARŞI ÖNLEMLER SIKLAŞTIRILMALI

EMO 47. OLAĞAN GENEL KURULU, EĞİTİM VE ETKİNLİKLER ERTELENDİ

“İŞSİZLİK RUH SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR” SEMİNERİ

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER : 3 BOYUTLU YAZICILARIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

KOJENERASYON DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

SEMİNER : İŞSİZLİK RUH SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Okunma Sayısı: 46


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.